Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Yaratıcılık

Bu makale Round-Robin Beyin Fırtınası yöntemini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yaratıcılık aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Round-Robin Beyin Fırtınası nedir Round-Robin, klasik beyin fırtınasının bir çeşididir. Round-Robin Beyin Fırtınası...

Kategoriler: 

Bu yazı, Fritz Zwicky'nin Morfolojik Analizi'ni pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yaratıcılık ve problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. Morfolojik Analiz nedir? Morfolojik Analiz (MA) ayrıca 'problem çözme' olarak da adlandırılabilir. Genellikle 'Morfolojik Harita' ad...

Kategoriler: 

Bu yazı, Tasarım Odaklı Düşünme kavramını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme ve yaratıcılık aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Tasarım Düşüncesi nedir? Günümüzde yenilik, iş dünyasında ve bir bütün olarak toplumda giderek daha önemli bir...

Kategoriler: 

Bu yazı, Lotus Diyagramının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Lotus Diyagramı Nedir? Lotus Diyagramı, bir fikrin görsel temsilinin kullanıldığı bir beyin fırtınası aracıdır. Belli bir anlamda, bu zihin haritalama ile karşılaştır...

Kategoriler: 

Bu yazı, Rick Griggs'in Rol Fırtınası'nı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü etkililik aracının temellerini anlayacaksınız. Rol fırtınası Bilgi toplama toplantıları sırasında konu sunulan fikirlerin kalitesiyle ilgili iken, beyin fırtınası oturumlarında her şey nicelikle ilgili...

Kategoriler: 

Bu makale Beyin Fırtınası kavramını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yaratıcılık aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Brainstorming'nin tanımı nedir? Beyin fırtınası, sorunu çözmek için beyni etkili bir şekilde kullanma yöntemidir. Amaç, öncede...

Kategoriler: 

Bu makale Metaforik Düşünmeyi pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yaratıcılık aracının temellerini anlayacaksınız. Mecazi Düşünme nedir? Bir metafor, gerçekte tam anlamıyla aynı olmayan iki şeyi karşılaştırmak anlamına gelir. Bu, Metaforik Düşünmenin temelidir. Metaforlar, Y...

Kategoriler: 

Bu makale Charette Prosedürü yöntemini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü beyin fırtınası ve yaratıcılık aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Charette Prosedürü nedir? Charette Prosedürü, büyük bir grup insanın bir veya daha fazla fikir hakkında dü...

Kategoriler: 

Bu yazı, Ters Beyin Fırtınası yöntemini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü beyin fırtınası ve yaratıcılık aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Tersine Beyin Fırtınası nedir? Eski moda beyin fırtınası, ilk olarak önceki yüzyılın 50'li yıllarında...

Kategoriler: