Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Finansal Yönetim

Bu makale Nakit Oranını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Nakit Oranı nedir? Nakit Oranı, bir organizasyonun hesaplama formülü ve likidite göstergesidir (toplam kaynakların). Kısa vadeli borçlarını ne kadar çabuk ödey...

Kategoriler: 

Bu makale hızlı oranı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Hızlı Oran (QR) nedir? Hızlı oran (hızlı varlık oranı olarak da bilinir), bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini likit varlıklarla ne ölçüde karşılayabilece...

Kategoriler: 

Bu makale Sıfır Bazlı Bütçelemeyi (ZBB) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Sıfır Bazlı Bütçeleme (ZBB) nedir? Sıfır Bazlı Bütçeleme, bütçeleme açısından geleneksel planlama ve karar vermenin tersine bir yaklaşımıdır...

Kategoriler: 

Bu makale Absorpsiyon Maliyetini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Absorpsiyon Maliyeti nedir? Ürünle ilgili maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak kullanılabilecek birkaç maliyetleme yöntemi vardır. Doğrudan Maliyet...

Kategoriler: 

Bu yazı, Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modelini (CAPM) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim modelinin temel kavramını anlayacaksınız. Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli (CAPM) nedir? Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli (CAPM), bir yatırımcının aldığı risk...

Kategoriler: 

Bu makale Başa Dön Analizi kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu önemli finansal göstergeyi anlayabilecek ve hesaplayabileceksiniz. Başabaş Noktası Analizi nedir? Başabaş Noktası Analizi (BEA), sabit maliyetler ile değişken maliyetler ve gelir arasındaki ilişkiyi incelemek için yararlı bir ara...

Kategoriler: 

Bu yazı, Yönetilen Varlıkların Getirisini (ROAM) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal oranın temellerini anlayacak ve bu finansal ölçümü hesaplayabileceksiniz. Yönetilen Varlık Getirisi (ROAM) nedir? Yönetilen Varlıkların Getirisi (ROAM), bir şirketin genel sağlığını de...

Kategoriler: 

Bu yazı, İç Getiri Oranı veya IRR kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu finansal göstergenin temellerini anlayabileceksiniz. İç Getiri Oranı (IRR) nedir? İç Getiri Oranı (IRR), şirketlerin yapabileceği bir yatırımın beklenen getirisidir. Potansiyel yatırımların karlılığı hesaplanır ve...

Kategoriler: 

Bu makale Aktivite Tabanlı Yönetimi (ABM) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Aktivite Bazlı Yönetim nedir? Tüm kuruluşlar en iyi şekilde çalışmak ve hataları mümkün olduğunca önlemek veya azaltmak ister. Aktivite Tabanlı Y...

Kategoriler: 

Bu yazı, Finansal Planlamanın pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. Finansal Planlama nedir? Finansal Planlama, finansal yönetimin hayati bir parçasıdır ve yönetimin kendisinin ilk görevidir. Finansal Planlama, bir or...

Kategoriler: