Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Finansal Yönetim

Bu makale Aktivite Tabanlı Yönetimi (ABM) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Aktivite Bazlı Yönetim nedir? Tüm kuruluşlar en iyi şekilde çalışmak ve hataları mümkün olduğunca önlemek veya azaltmak ister. Aktivite Tabanlı...

Kategoriler: 

Bu yazı, Finansal Planlamanın pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. Finansal Planlama nedir? Finansal Planlama, finansal yönetimin hayati bir parçasıdır ve yönetimin kendisinin ilk görevidir. Finansal Planlama, bir o...

Kategoriler: 

Bu yazı, bir denetime ve denetim kavramına ilişkin pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Denetim nedir ve denetim nedir? Denetim, mali ve mali olmayan belgelerin gerçekliğin ne ölçüde doğru bir şekilde açıklandığını belirlemek için...

Kategoriler: 

Bu makale Yatırım Getirisini veya ROI'yi pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Yatırım Getirisi (ROI) nedir? Giriş ve tanım Bir işi yürütmek ve yatırım yapmak, ayrılmaz bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Bir işi yürü...

Kategoriler: 

Bu makale Ödeme Gücü Oranını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Ödeme Gücü Oranı nedir? Bir kuruluşun ödeme gücü oranı, bir kuruluşun finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti hakkında bir fikir verir. Ödem...

Kategoriler: 

Bu makale Mevcut Oranı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Giriş Cari oran (CR), bir kuruluşun kısa vadeli varlıklarla cari borçlarını ne ölçüde geri ödeyebileceğini gösteren bir hesaplama formülü ve likidite göstergesidir...

Kategoriler: 

Bu makale sermaye bütçelemesini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Sermaye bütçelemesinin tanımı nedir? Adından da anlaşılacağı gibi sermaye bütçelemesi iki bölümden oluşur: sermaye ve bütçeleme. Sermaye bü...

Kategoriler: 

Bu makale şu kavramını açıklamaktadır: Brüt Kar Marjı. Onu asimile ettikten sonra, bu önemli göstergeyi anlayabilecek ve hesaplayabileceksiniz. Brüt Kar Marjı nedir? Brüt Kar Marjı (GM), kar ve zarar hesabının önemli bir göstergesidir. Şirketin belirli bir dönemdeki kazancını gösterir. Mutlak değ...

Kategoriler: 

Bu makale Finansal Tablo Analizini veya (Finansal Analiz) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim ve yatırım aracının temellerini anlayacaksınız. Giriş Finansal Tablo Analizi (FSA) veya Finansal Analiz, bir organizasyonun, iş biriminin veya projenin fizibilitesini, istikrarı...

Kategoriler: 

Bu makale Borç Analizi ile ilgili bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra, bir şirketin finansmanının hangi kısmının borçtan oluştuğunu gösteren bu finansal yönetim aracı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Borç Oranı Analizi Nedir? Borç Oranı Analizi, bir şirketin toplam borcu ile varlıkları ara...

Kategoriler: