Advanced
Search
  1. Home
  2. Finansal Yönetim

Bu makale finansal muhasebenin pratik bir açıklamasını verecektir. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim disiplininin temellerini anlayacaksınız. Finansal muhasebe nedir? Finansal muhasebe, bir işletmenin finansal işlemleri hakkında bilgi üreten bir muhasebe dalıdır. Finansal muhasebenin amacı, ilgili bilgi...

Categories: 

Bu makalede, Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) pratik terimlerle açıklanacaktır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) nedir? Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO), bir sistem veya ürünün doğrudan ve dolaylı maliyetlerini belirlemek için bir fin...

Categories: 

Bu makale Nakit Oranını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Nakit Oranı nedir? Nakit Oranı, bir organizasyonun hesaplama formülü ve likidite göstergesidir (toplam kaynakların). Kısa vadeli borçlarını ne kadar çabuk ödeyebileceğini belirle...

Categories: 

Bu makale hızlı oranı açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Hızlı Oran (QR) nedir? Hızlı oran (hızlı varlık oranı olarak da bilinir), bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini likit varlıklarla ne ölçüde karşılayabileceğini ölçen bir he...

Categories: 

Bu makale Sıfır Bazlı Bütçelemeyi (ZBB) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Sıfır Bazlı Bütçeleme (ZBB) nedir? Sıfır Bazlı Bütçeleme, bütçeleme açısından geleneksel planlama ve karar vermenin tersine bir yaklaşımıdır. Geleneksel bütç...

Categories: 

Bu makale Absorpsiyon Maliyetini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Absorpsiyon Maliyeti nedir? Ürünle ilgili maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak kullanılabilecek birkaç maliyetleme yöntemi vardır. Doğrudan Maliyetlendirmeye (Değişk...

Categories: 

Bu makale Başa Dön Analizi kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu önemli finansal göstergeyi anlayabilecek ve hesaplayabileceksiniz. Başabaş Noktası Analizi nedir? Başabaş Noktası Analizi (BEA), sabit maliyetler ile değişken maliyetler ve gelir arasındaki ilişkiyi incelemek için yararlı bir ara...

Categories: 

Bu yazı, Yönetilen Varlıkların Getirisini (ROAM) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal oranın temellerini anlayacak ve bu finansal ölçümü hesaplayabileceksiniz. Yönetilen Varlık Getirisi (ROAM) nedir? Yönetilen Varlıkların Getirisi (ROAM), bir şirketin genel sağlığını değerlendirmek için k...

Categories: 

Bu yazı, İç Getiri Oranı veya IRR kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu finansal göstergenin temellerini anlayabileceksiniz. İç Getiri Oranı (IRR) nedir? İç Getiri Oranı (IRR), şirketlerin yapabileceği bir yatırımın beklenen getirisidir. Potansiyel yatırımların karlılığı hesaplanır ve...

Categories: 

Bu makale Aktivite Tabanlı Yönetimi (ABM) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Aktivite Bazlı Yönetim nedir? Tüm kuruluşlar en iyi şekilde çalışmak ve hataları mümkün olduğunca önlemek veya azaltmak ister. Aktivite Tabanlı Yönetim (ABM), bir o...

Categories: