Advanced
Search
 1. Home
 2. İç Getiri Oranı Nedir?

İç Getiri Oranı Nedir?

 • 27 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 227 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, İç Getiri Oranı veya IRR kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu finansal göstergenin temellerini anlayabileceksiniz.

İç Getiri Oranı (IRR) nedir?

İç Getiri Oranı (IRR), şirketlerin yapabileceği bir yatırımın beklenen getirisidir. Potansiyel yatırımların karlılığı hesaplanır ve hem yatırımın potansiyel getirilerinin hem de ilgili tüm harcamaların nakit akışlarının seviyesi ve zamanlaması dikkate alınır. Bu aynı zamanda indirim olarak da bilinir. IRR’nin diğer bir adı, yatırımların geri kazanılmasını açıklığa kavuşturan ‘ekonomik getiri oranı’dır (ERR). İç getiri, bir yatırımdan elde edilen tüm nakit akışlarının bugünkü net değerini, Net Bugünkü Değer (NPV) olarak da bilinir ve sıfıra eşit yapar. Bu yüzden IRR hesaplamaları, NPV ile aynı formüle dayanmaktadır.

IRR ile, bir proje ile elde edilebilecek minimum getirinin, en azından proje süresince yatırılan miktara eşit olduğu varsayılır. Bununla birlikte enflasyon veya faiz oranları gibi dış faktörler dikkate alınmaz ama küçük bir değişim halihazırda büyük değişikliklere yol açabilir. Ayrıca değerin belirlenebilmesi için nakit akışlarının tahsilatının nakit yapılması gerekmektedir. Nakit değerini belirlemek için kullanılan yüzdeye iskonto oranı denir.

Yatırım bütçesi

Bu yüzden IRR, yatırımın gelecekteki nakit akışlarının nakit değerinin yatırımla birlikte gelen tüm maliyetlere eşit olması gereken bir sermaye bütçesidir. İskonto oranı, birkaç yıla yayılmış toplam nakit akışı tahsilatının bir etkinlik kavramıdır. IRR, istenen minimum yatırım getirisinden daha yüksek çıkarsa ve aynı zamanda minimum risk sunarsa, yatırım değerli olarak görülür. Tersi doğruysa ve IRR, yatırımın istenen minimum getirisinden daha düşük çıkarsa, bu yatırımın değerli olmadığının bir işaretidir. IRR, yatırımın istenen minimum getirisinden yüksekse ama risk çok yüksekse, şüphe vardır ve yeniden hesaplama, yatırım yapılıp yapılmayacağını belirleyecektir.

Karşılaştırma

Bu yüzden İç Getiri Oranı, bir projenin para kazanmaya değer olup olmadığını göstermek için harika bir araçtır. İki projeyi karşılaştırırken, bunlardan birinin sonucu daha yüksek IRR’ye sahip olabilir ve bu yüzden yatırım için daha fazla getiri sağlayabilir. Bununla birlikte IRR sermayenin maliyetini hesaba katmaz, bu da projelerin her zaman eşdeğer bir şekilde birbirleriyle karşılaştırılamayacağı anlamına gelir. Bazen pozitif ve bazen negatif olan ve birden fazla IRR ile sonuçlanan nakit akışlarını akılda tutmak da önemlidir. Genel olarak, bir projenin yatırım getirisi ne kadar yüksek olursa o projeyi gerçekten yürütmenin o kadar mantıklı ve kazançlı olduğu varsayılabilir. İç Getiri Oranı kullanılırken, birden fazla proje karşılaştırılabilir ve sıralanabilir, bu da en karlı projelere geçiş hakkı sağlar.

IRR, bir projenin üretmesi beklenen büyüme hızı hakkında fikir verir. Önemli ölçüde daha yüksek İç Getiri Oranına sahip proje, güçlü büyüme için en iyi şansı sunuyor. IRR, potansiyel yeni projelerin karlılığını, daha eski, halihazırda mevcut olan projelerin genişletilmesi ve/veya uyarlanmasıyla karşılaştırmak için de kullanılır. Örneğin, bir atık işleme şirketi en iyi yatırımı hesaplamak için İç Getiri Oranı kullanabilir; eski sistemi yeni çevre dostu atık yakma fırınlarıyla genişletmek veya mevcut tüm çevre gereksinimlerini karşılayan tamamen yeni bir tesisin inşasına yatırım yapmak. Açıkçası her iki seçenek de şirkete belirli bir değer katacak ama İç Getiri Oranının sonucu doğru seçimi yapmada belirleyici olacak.

Dönüş oranı

Finans piyasalarında elde edilebilecek getirilerden daha yüksek bir İç Getiri Oranına sahip projeler bulmakta zorlanan şirketler, birikmiş kazançlarını piyasaya yatırmaya da karar verebilirler. Bunun gibi, IRR’ler de etki piyasasındaki mevcut getiri oranları ile karşılaştırılabilir.

Teorik olarak, yatırım yapılan sermaye maliyetlerinden daha yüksek bir İç Getiri Oranı olan her proje karlı olacaktır. Bu durum kuruluşlar için bu tür projelere yatırım yapmanın ve bunları yürütmenin cazip olduğu anlamına gelir. Hatta kuruluşların stratejik uzun vadeli planlamalarını yaparken buna rehberlik etmelerini sağlar. Yatırım projeleri için zorunlu bir getiri bu yüzden genellikle önceden belirlenir. Bu durum söz konusu yatırımın değerli kılmak için ne getirmesi gerektiğini belirleyen minimum kabul edilebilir bir getiri oranı olarak sayılır.

Ne düşünüyorsunuz?

İç Getiri Oranı’nı iş hayatınızda nasıl uyguluyorsunuz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İç Getiri Oranı gibi finansal hesaplamalar yapmak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Dudley, CL (1972). Net bugünkü değer ile iç getiri oranı arasında seçim yaparken yeniden yatırım varsayımlarına ilişkin bir not. The Journal of Finance, 27 (4), 907-915.
 • Hagemann, H. (1990). İç karlılık oranı. Kapital Teorisinde (s. 195-199). Palgrave Macmillan, Londra.
 • Magni, CA (2010). Ortalama iç getiri oranı ve yatırım kararları: yeni bir bakış açısı. Mühendislik Ekonomisti, 55 (2), 150-180.
 • McAuliffe, RE (2006). İç karlılık oranı. Wiley Yönetim Ansiklopedisi.
  • Share:

  Leave Your Comment