Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Değişim Yönetimi
 3. Yönetime Davranış Bilimi Yaklaşımı Nedir?

Yönetime Davranış Bilimi Yaklaşımı Nedir?

 • 19 December 2020
 • 0 Beğeni
 • 17 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, yönetime Davranış Bilimi Yaklaşımının pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Kökenleri davranış bilimleri çalışmasında (psikoloji, endüstriyel psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) Bulunabilir. Amaç, etkili bir organizasyonel değişim yaratmak için bu bilimlerden gelen teorileri kullanmaktır.

Yönetime Davranış Bilimi Yaklaşımı nedir?

Yönetime davranış bilimi yaklaşımı veya Yönetimin Davranış Bilimi Yaklaşımı, çalışan performansını etkileyen psikolojik ve sosyolojik süreçlere (tutum, motivasyonlar ve grup dinamikleri) odaklanır. Klasik yaklaşım çalışanlar tarafından yapılan işe odaklanırken, Yönetime yönelik Davranış Bilimi Yaklaşımı çalışanların kendilerine odaklanır.

Davranış perspektifindeki teorilerin çoğu, yönetimin davranış bilimi yaklaşımına dahil edilmiştir. Örneğin Hawthorne çalışmaları bilimsel yöntemi kullanır ve davranış bilimi yaklaşımının bir parçası olarak kabul edilir.

İşletme yönetimi alanındaki yönetime yönelik Davranış Bilimi Yaklaşımı, bu alanın özel bir uygulamasıdır ve birkaç özel davranış gözlemi türünü kullanır. Bu, bilgi işleme, ilişkiler, motivasyon ve organizasyonel gelişim gibi kavramları içerir.

Davranış bilimi yaklaşımları iki geniş kategoriyi kapsar: Sinir – bilgi bilimleri ve sosyal – ilişkisel bilimler.

Bilgi işleme bilimleri, bireysel performans ve sosyal ortamda hayatta kalma veya organizmalar için karar verme, sosyal yargı ve sosyal algıda yer almak için sosyal çevreden uyaranların bilişsel varlıklar tarafından bilgi işlemesine odaklanır. Bunlar psikoloji, bilişsel bilimler, psikobiyoloji, sinir ağları, sosyal biliş, sosyal psikoloji, anlamsal ağlar, etoloji ve sosyal sinir bilimleriyle ilgilidir.

İlişkisel bilimler, bir sosyal sistem içindeki organizmalar veya bilişsel varlıklar arasındaki ilişkiler, etkileşim, iletişim ağları, ilişkilendirmeler ve ilişkisel stratejiler veya dinamikler ile ilgilidir. Bunlar sosyolojik sosyal psikoloji, sosyal ağlar, dinamik ağ analizleri, aracı temelli model ve mikro simülasyon gibi alanlarla ilgilidir.

Yönetime Neden Davranış Bilimi Yaklaşımı?

Yönetime Davranış Bilimi Yaklaşımı, çalışanların davranışlarını ve motivasyonunu dikkate almak için bir yanıt olarak geliştirilmiştir. Bu, üretim odağından (klasik liderlik teorisi) çalışanların insan ihtiyaçlarına, işle ilgili memnuniyet ve uygun çalışma koşullarına odaklanan bir liderlik tarzına kadar yönetimde değişikliklere yol açtı.

Yönetim, belirli hedeflere ve SMART hedeflerine ulaşmak için araçların, malzemelerin, sermayenin ve insan kaynaklarının verimli kullanılmasıdır. Davranış bilimlerine dayalı yönetim yöntemleri şunlardır:

Organizasyonel tasarım

Etkili bir organizasyon tasarımı önemlidir. Organizasyon, belirlenen hedeflere ulaşılabilecek şekilde kurulmalıdır. Kullanılan teknoloji düzenli olarak güncellenmelidir.

Personel Yönetimi

İnsan kaynakları, bir organizasyonun sahip olduğu en önemli kaynaklardır. Doğru seçim, eğitim, motivasyon, rol atama, teşvikler ve profesyonel gelişim fırsatları için doğru yöntemler korunmalıdır.

İletişim

Sistemin işleyişi için farklı seviyeler arasında iletişim önemlidir. İletişim sistemindeki yetersiz bilgi şunlara neden olur: Olayların yavaş raporlanması, ürünlerin yavaş teslimi ve organizasyonel performansın düşük verimliliği.

Bilgi sistemi

Verimli bir bilgi sistemi, tüm verileri yönetmek için önemlidir. Bilgi sistemi izleme ve değerlendirmede önemli bir rol oynar.

Hedeflere Göre Yönetim (MBO)

Burada, sistemin her birimi ve alt birimi için hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşmak için planlar oluşturulur ve uygulanır.

Başlangıç

Teorileri kullanarak etkili bir organizasyonel değişim yaratabilirsiniz. Davranış Bilimi Yaklaşımı, insan ilişkileri yaklaşımının temel ilkelerine dayanmaktadır.

Davranış Bilimi Yaklaşımının yönetime en önemli avantajlarını burada izleyin:

İnsan davranışının incelenmesi, yönetim başarısı için çok önemlidir

Yönetim çalışmaları için birçok yaklaşımın geliştirilmesine rağmen, davranış bilimi yaklaşımı çok önemlidir. İnsan davranışının incelenmesine odaklanır; yönetimin başarısını/başarısızlığını belirler.

Yönetime katkı

Davranış bilimi yaklaşımı, grup dinamikleri, motivasyon, iletişim ve liderlik alanlarında yönetime önemli katkı sağlamıştır.

Örgütsel davranışın temeli

Davranış bilimi yaklaşımı, örgütsel davranış adı verilen yeni bir yönetim disiplininin temelini oluşturur. Örgütsel davranışın ilginç kavramlarının örnekleri şunlardır: gayri resmi gruplar, tutumlar, kişilik, algı, bireysel ve grup davranışı.

Aşağıdaki adımlar etkili bir organizasyonel değişim yaratmanıza yardımcı olur:

Davranış bilimi yaklaşımı, davranışın insanlar ve çevreleri arasındaki etkileşimin sonucu olduğu ilkesini benimser. Çevre, çeşitli faktörlerden oluşur. Dikkatli bir davranış analizi, bireyin mevcut ortamını dikkate almalıdır.

‘Davranışsal bir yaklaşım’, çevrenin, hedef davranış olasılığının istenen yönde ayarlanacağı şekilde manipüle edilmesini içerir. Bu olasılığı artırmak için pekiştirme prensibi uygulanır. Bu ihtimali azaltmak için ceza ilkesi uygulanır. Davranışı ortadan kaldırmak için yok olma ilkesi kullanılır.

Organizasyonlarda davranışsal yönetim örnekleri şunlardır:

Güçlendirme

İşvereniniz belirli bir gün için yeterli işçi bulmakta güçlük çekiyor. O belirli günde çalışmaya gönüllü olan işçilere daha fazla ödeme yapma politikasını duyurur. Bu, çalışanların o gün çalışacak olan birbirleriyle tartışarak inisiyatif göstermesine yol açar.

Çevre değişikliği yeni politikaydı. Takviye, daha fazla ödeme teklifiydi.

Ceza

Bir kredi kartı şirketi, geç ödemelerin artmasıyla karşı karşıyadır. Geç ödeme için yeni maliyetlerin izin verilen maksimum limite yükseltileceğini duyururlar. Geç ödemelerin azalmasıyla sonuçlanır.

Ortam değişikliği, geç ödeme için ücretlerdeki değişiklikti. Ceza daha yüksek bir ücret ödüyordu.

Yok olma

Köpeğiniz içeri alınmak için kapıda havlıyordu. Yaşadığınız insanlar, köpeği içeri almak için kapıyı çabucak açtılar. Havlamayı görmezden gelme ve sadece size/onların gözlerine bakıp oturduğunda kapıyı açma politikasına katılmıyorsunuz. Sonuç olarak, köpek sonunda bu koşullar altında havlamayı bırakır.

Ortamdaki değişiklik havlamaya tepki olarak kapıyı açıyordu. Çünkü köpek havladığında kapı bir daha hiç açılmadı, takviye yoktu. Sonuç olarak havlamayı bıraktı. Yeni davranış öğrenildi ve pekiştirildi

Özetle

Davranış bilimi yaklaşımı genel olarak anlamlı bir organizasyonel gelişimi başlatmak için bireysel ve grup dinamiklerini anlamakla ilgilidir. Organizasyonel değişim bağlamında insan davranışının incelenmesi, organizasyonların büyümesine, uyum sağlamasına ve rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Davranış biliminin en basit tanımı, insan davranışını incelemesidir. Dijital pazarlama alanında çalışan insanlar için davranış bilimi, geleceği tahmin etmenin bir yoludur. Geçmişte insanların nasıl davrandığına bakarak davranış bilimini kullanabilirsiniz. Bu şekilde gelecekte insanların nasıl davranacağını anlayacaksınız.

Ne düşünüyorsunuz?

Davranış bilimi yaklaşımı hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu yöntemin hangi senaryolarda etkili olacağını düşünüyorsunuz? Bu teorinin pratik uygulamasına katkıda bulunan başarı faktörlerinin neler olduğuna inanıyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Gravetter, FJ en Forzano, LB (2014) Davranış Bilimleri için Araştırma Yöntemleri: Araştırmaya Dayalı Deneyimsel Bir Yaklaşım
 • Hayes, SC, Barnes-Holmes, D. ve Biglan, A. (2016). Bağlamsal davranış bilimi Wiley el kitabı. RD Zettle (Ed.). Chichester: Wiley Blackwell
 • Lomax, RG (2000). İstatistiksel kavramlar: Eğitim ve davranış bilimleri için ikinci bir kurs. Routledge.
 • Stangor, C. (2014) Davranış Bilimleri için Araştırma Yöntemleri: 4. Baskı
 • Tannenbaum, R., Weschler, I. ve Massarik, F. (2013). Liderlik ve Organizasyon (RLE: Organizasyonlar): Bir Davranış Bilimi Yaklaşımı. Routledge.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın