Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Yenilik
 3. Yapay Zeka (AI) Nedir?

Yapay Zeka (AI) Nedir?

 • 19 March 2021
 • 17 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Yapay Zeka kavramını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon konseptinin temellerini anlayacaksınız.

Yapay Zeka nedir?

Yapay Zeka (AI), makineler (robotlar ve bilgisayarlar dahil) tarafından görüntülenen zekadır. Bilgisayar biliminden gelen bir kavram. Kavram, ilk olarak 1955 yılında Amerikalı bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından ‘Yapay Zeka Üzerine Darmouth Yaz Araştırma Projesi’nin ortak yazarı olan bir makalede tanıtıldı. Bu kitapta, yapay zekayı, bir insan tarafından sergilenirse akıllı diyebileceğimiz şekilde davranan bir makine olarak tanımlıyor.

Yine de, ‘zekanın’ tam olarak ne olduğunu tanımlamak zordur, bu nedenle yapay zekayı tanımlamak kolay bir şey değildir. Genel olarak, yapay zekanın, insanların bilgisayarları programlayamadığı sürece sahip olduğu bir zeka seviyesi olduğu söylenebilir.

AI araştırması

Günümüzde, robotik ve bilgisayar bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Yapay Zeka konusunda hala çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu alt alanlar genellikle akıl yürütme, bilgi toplama, planlama, öğrenme, doğal dil işleme, algılama ve görüşleri ifade etme yeteneği gibi insan özelliklerini içeren sosyal faktörlere dayanmaktadır. Ayrıca nesneleri taşıma ve/veya manipüle etme becerisine odaklanırlar. Örneğin robotlarda ve insansız hava araçlarında yapay zekayı kullanmayı düşünün. AI araştırmasının kendisi, bilgisayar araştırması, matematik, psikoloji, dilbilim, felsefe, sinirbilim ve yapay psikoloji dahil olmak üzere diğer birçok bilime dayanmaktadır.

Uygulama

Prensip olarak, AI terimi, bir makine veya cihaz insan bilişsel işlevlerini taklit ettiğinde kullanılır (düşünme yeteneği dahil). İşaretleri ve sembolleri tanımak, yapay zekanın bir parçası olarak görülmez, çünkü bu rutin bir teknolojidir. Birkaç yıldır, Yapay Zekanın artan sayıda başarılı uygulamaları olmuştur. Bunlar giderek daha iyi biliniyor:

 • İnsan konuşması, en ünlü örnek Apple’ın dijital asistanı Siri’dir. Siri, Apple’ın mobil işletim sistemi iOS için kişisel asistan uygulamasıdır. Tavsiyelerde bulunmak ve talepleri yerine getirmek için hesaplamalı dilbilim kullanır.
 • A’dan B’ye gidecek ve hızlarını diğer trafiğe göre ayarlayacak şekilde programlanabilen otonom arabalar.
 • Satranç dahil stratejik oyun sistemleri.
 • Genelde endüstrilerde hammadde ve son ürün tedarikini kolaylaştırmak için kullanılan akıllı yönlendirme ağları.
 • Büyük operasyonlara, felaketlere, saldırılara ve savunmalara hazırlık olarak askeri simülasyonlar.

Korku

20. yüzyılda, Yapay Zekanın büyük ölçekli işsizlikle sonuçlanacağı korkusu idi. Bu olmadı; anlaşıldığı üzere, makinelere ve robotlara ihtiyaç vardır ama insanlar da öyle. Makineler ve robotlar insan olmadan programlanamaz ve çalıştırılamaz.

Yapay zeka teknolojilerinin daha gelişmiş hale geldiği ve teknoloji endüstrisinin önemli bir parçası olduğu günümüz 21. yüzyılda hala yapay zekanın kitlesel işsizlik riskini artıracağı korkusu var. Ancak bunun tersi doğrudur; AI, esas olarak bilgisayar bilimindeki zor ve zorlu problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Bilgisayarlar, diğer şeylerin yanı sıra matematikte insanlardan daha iyidir. Bir bilgisayarın bilgi işlem gücü ve depolama teknolojisi ile birleşen insan zekası, insan zekasını aşıyor. Bu, YZ’nin yol gösterici ilkesidir. İnsanlar her zaman gerekli olacaktır.

Turing testi

Yapay Zeka için genel kabul gören bir test, bilgisayar biliminin kurucu babalarından biri olan İngiliz matematikçi Alan Turin tarafından yaratılan Turing testidir. Turing testi 1950’de geliştirdi. İçinde insanları bilgisayarlardan ayırmaya çalıştı. Testte bilgisayar, bunun bir makine zekası olduğunu göstermek için bir insanla konuşur. Dış görünüş meselesini görmezden gelmek için, iletişim yazılı metin aracılığıyla gerçekleşir. İnsan bilgisayardan ayırt edilemiyorsa, bilgisayarın zeki, insan davranışını tasvir ettiği söylenir.

Güçlü ve zayıf Yapay Zeka

AI içinde, güçlü ve zayıf AI arasında bir ayrım yapılır. Güçlü AI, öz farkındalık araştırmalarına odaklanır. AI, insan muhakeme ve problem çözme becerilerine sahip olabilecek yazılımlar oluşturmak için kullanılır. Bir yandan bu, insan zekasına benzer Yapay Zeka ile sonuçlanır.

Aynı zamanda, kendi bilgisayar tarafından geliştirilen zekasına sahip, insan olmayan bir bilgisayar varyantına da yol açar. Zayıf AI, bir dizi sınırlı alt alanda araştırmaya odaklanır. Başlangıçta zeki görünen ama gerçekten zeki olmayan davranışları inceler. Arama algoritmaları ve uzman sistemler bunun örnekleridir.

Ne düşünüyorsunuz?

Yapay Zeka ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Yapay Zekanın günlük hayatınıza etkileri nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Bench-Capon, TJ ve Dunne, PE (2007). Yapay zekada tartışma. Yapay zeka, 171 (10-15), 619-641.
 • Boden, MA (1998). Yaratıcılık ve yapay zeka. Yapay Zeka, 103 (1-2), 347-356.
 • McCarthy, J., Minsky, ML, Rochester, N. ve Shannon, CE (2006). Yapay zeka üzerine dartmouth yaz araştırma projesi için bir öneri, 31 Ağustos 1955. AI dergisi, 27 (4), 12.
 • Russell, SJ, Norvig, P., Canny, JF, Malik, JM ve Edwards, DD (2003). Yapay zeka: modern bir yaklaşım (Cilt 2, No. 9). Upper Saddle Nehri: Prentice salonu.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın