Advanced
Search
  1. Home
  2. Yenilik

Bu makale Yapay Zeka kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon konseptinin temellerini anlayacaksınız. Yapay Zeka nedir? Yapay Zeka (AI), makineler (robotlar ve bilgisayarlar dahil) tarafından görüntülenen zekadır. Bilgisayar biliminden gelen bir kavram. Kavram, ilk olarak 1955 yılında Ameri...

Categories: 

Bu yazı, inovasyon yönetiminin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon aracının temellerini anlayacaksınız. İnovasyon Yönetimi nedir? İnovasyon yönetimi, şirket ve müşterileri için önemli ölçüde yeni değer yaratmaya yol açan faaliyetlerin, süreçlerin ve politikanın aktif...

Categories: 

Bu yazı, Robert Cooper'ın Stage Gate süreci kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yenilik ve proje yönetimi konseptinin temellerini anlayacaksınız. Stage Gate süreci nedir? State Gate süreci, Dr. Robert Cooper'ın patentli bir ticari markasıdır. Model, yenilik sürecine odaklanır ve aynı zamanda...

Categories: 

Bu yazı, Makine Öğreniminin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon aracının temellerini anlayacaksınız. Makine Öğrenimi ve çevremizdeki dünya Pek çok insan, Makine Öğreniminin heyecan verici yeni dünyasının ve dünyayı dönüştürmek için benimsenmesindeki katlanarak büyü...

Categories: 

Bu makale FORTH İnovasyon Yöntemi'ni açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İnovasyon yönteminin temellerini anlayacaksınız. Giriş Yeniliğe başlamak, çoğu kişi için ustalaşması gereken bir mücadeledir. Booz&Company üzerine yapılan bir araştırma, inovasyonun başlangıcında tüm şirketlerin yalnızc...

Categories: 

Bu makale Doblin'in 10 İnovasyon Türünün pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon çerçevesinin temellerini anlayacaksınız. Doblin'in 10 İnovasyon Türü nedir? Doblin'in 10 İnovasyon Türü, ticaret sektöründe rekabet gücünü korumak veya rekabet edebilmek için inovasyon yap...

Categories: 

Berkhout Döngüsel İnovasyon Modeli (CIM), her biri inovasyon sürecinde rolünü oynayan farklı dünyaların yakından iç içe geçtiğini göstermektedir. Bu yazı, Guus Berkhout'un (AJ Berkhout) Döngüsel Yenilik Modeli veya CIM konseptini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon konseptinin temellerini, döngüsel inov...

Categories: 

Bu yazı, Blockchain teknolojisi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon konseptinin temellerini anlayacaksınız. Blockchain Teknolojisi nedir? Blok zinciri, mülklerin dijital transferini gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir veri yönetimi şeklidir. Bu durum 'bloklar' adı verilen bir ve...

Categories: 

Bu yazı, Büyük Verinin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon aracının temellerini anlayacaksınız. Büyük Veri nedir? Büyük Veri (BD), örneğin iş dünyasında elde edilen ve işlenen büyük miktarlarda veriyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hem yapılandırılmış h...

Categories: