Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Proje Yönetimi
 3. Ürün Dağılım Yapısı Nedir?

Ürün Dağılım Yapısı Nedir?

 • 26 January 2021
 • 131 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Ürün Döküm Yapısını (PBS) açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Ürün Döküm Yapısı (PBS) nedir?

Ürün Döküm Yapısı (PBS), projenin başarılı olması için ihtiyaç duyduğu ürün ve faktörlerin hiyerarşik yapısı veya projenin sunacağı sonuçlardır. Alışveriş listesi gibidir. PBS, aslında, belirli bir ürün veya sistemin tüm fiziksel bileşenlerini kapsayan bir plandır.

Ürün Kırılım Yapısı (PBS), en baştan son ürünle başlar ve ardından ürünle bağlantılı faktörlerin bulunduğu alt kategoriler izler. Bu tür bir yapının bileşimi, İş Dağılımı Yapısının (WBS) yapısına benzer.

Ürün Kırılım Yapısı (PBS) ile İş Kırılım Yapısı (WBS) arasındaki fark nedir?

WBS’de olduğu gibi, PBS, karmaşık bir proje veya ürünü yönetilebilir bileşenlere indirgemeye yardımcı olur. Bu adımlardan geçmek, ekiplere bir ürünün, bir ürünün bileşenlerinin veya bileşenlerin teslim edilmesi için neyin gerekli olacağının daha iyi bir resmini sağlayacaktır. Fakat aradaki fark, İş Dağılımı Yapısının (WBS), yapılacaklar listesine benzer şekilde, öncelikle faaliyetlerden oluşmasıdır. Bir Ürün Dağılım Yapısı (PBS), bir içerik listesine veya bir alışveriş listesine benzer şekilde projenin veya ürünün nelerden oluştuğunu gösterir.

Ürün Kırılım Yapısı oluşturmak neden önemlidir?

Temelde, bir PBS ürünü çeşitli gerekli bileşenlere ayırır. Amaç, tüm bileşenlerin görsel bir temsilini ve bu bileşenler arasındaki ilişkiyi oluşturmaktır. Bu durum ürün planlaması üzerinde çalışan personele son ürünü üretmek için neye ihtiyaç duyulacağına dair net bir fikir verir.

Ürün Dağılım Yapısı Örneği (PBS)

Aşağıdaki resim, bir oyun bilgisayarının gerekli bileşenlerini bölmeye yönelik bir Ürün Dağılım Yapısı örneğini göstermektedir. Bir PBS, teslim edilebilir tüm ürünlerin açık, eksiksiz ve hiyerarşik bir yapısını sağlar.

Grup girişi önemlidir

Bir PBS oluşturmak bir grup çalışmasıdır ve çeşitli perspektiflerden bilgi ve değerlendirme gerektirir. Sık kullanılan bir yöntem, bir PBS geliştirmektir, bir beyin fırtınası seansıdır. Beyin fırtınası oturumu, çeşitli ekip üyelerinin, temsilcilerin ve diğer paydaşların belirli bir konuyu düşünmek için bir araya geldiği bir etkinliktir. Bu durumda bir ürün. Ekip üyeleri düşüncelerini konuşma, notlar gibi basit materyaller, beyaz tahta veya benzer yöntemlerle paylaşarak işbirliği yapar.

Beyin fırtınası seansı sırasında bol miktarda fikir üretileceğini umuyoruz. Fikirler not kartlarına yazılır ve duvara yerleştirilir. Daha sonra ekip ürünü oluşturan çeşitli bileşenleri tartışırken sıraya konur. Yukarıda belirtilen faaliyetler aynı zamanda zihin haritalama olarak da adlandırılır.

Beyin fırtınası seanslarının en büyük avantajı, herhangi bir teknoloji gerektirmemesidir. Bununla birlikte teknoloji yaklaşımını benimsemek ve elektronik bir formata geçmek iyi bir fikir olabilir. Beyin fırtınasını kolaylaştıran online çeşitli araçlar vardır.

Kendi Ürün Döküm Yapımı (PBS) nasıl oluşturabilirim?

Bir Ürün Döküm Yapısı oluşturmak birkaç adım gerektirir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Adım: Bir ekip oluşturun

Ürün için gerekli tüm bileşenlerin en doğru şekilde görüntülenmesi için, ürünü çeşitli bakış açılarından düşünmek önemlidir. Bu yüzden çeşitli bir ekip oluşturmak çok önemli bir husustur. Doğru ekibi kurun, ürünü düşünün ve herkesin tüm bileşenlerin bir listesini yapmasına izin verin.

2. Adım: Ürünleri bir liste halinde birleştirin

Herkes kendi girdisini herkesle paylaştığında, tek tek listelerin birleştirilmesi gerekir. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Ekibin büyüklüğüne, bileşen listesinin uzunluğuna veya karmaşıklığına bağlı olarak dijital bir seçenek önerilebilir. Bu listenin dijital olarak işlenmesiyle, özellikle son adımda çok zaman kazanılabilir. Öte yandan, listenin manuel olarak işlenmesi, işleme sırasında yeni içgörüler ortaya çıkarabilir.

3. Adım: Listeyi kontrol edin ve kopyaları kaldırın

Bileşen listesi, toplantıda bulunan herkesin kendi listelerini nasıl oluşturduğunu görerek muhtemelen kopyaları içerecektir. Listedeki her bileşenden yalnızca 1 tane olduğundan emin olun. Ayrıca gerekli bileşenler listesinde herhangi bir hata yapılmadığını da kontrol edin.

4. Adım: Listedeki diğer ürünleri değerlendirin ve uygun bölümlere yerleştirin

Listede kalan her şey, Ürün Döküm Yapısını oluşturmak için kullanılacak bilgilerdir. Listedeki diğer ürünleri değerlendirin ve uygun bölümlere yerleştirin. Bu durum yukarıdaki resme uygulanmıştır. Bir ürün, sırayla çeşitli parçaları da içerebilen çeşitli parçalar içerebilir.

5. Adım: Ürün Döküm Yapısını Oluşturun

Liste, önceki adımda görsel bir temsil olarak işlenmek üzere hazırlandıktan sonra, yapının fiili olarak oluşturulması 5. adımda gerçekleşir. Daha önce bahsedildiği gibi, bu hem dijital hem de kağıt üzerinde yapılabilir. Paydaşlar arasında dağıtımı kolaylaştırmak için yapının en azından bir dijital kopyasına sahip olunması tavsiye edilir.

6. Adım: Doğruluğu test edin

Son adım, Ürün Dağılım Yapısının gerçekten doğru olup olmadığını test etmektir. Ürünün geliştirilmesi hakkında PBS temel alınarak kararlar verilebilir. Bu da üzerindeki bilgilerin kesinlikle doğru olmasını çok önemli kılıyor.

PBS’yi gözden geçirmek için bir ekip kullanın ve kendinize aşağıdaki soruları sorun:

 • PBS’nin mantıksal bir yapısı var mı?
 • PBS işçi bileşenleri içeriyor mu? Hatta bu öğeyi İş Kırılım Yapısına (WBS) taşıyın
 • Yeterli düzeyde ayrıntı oluşturmak için parçalar yeterince bölünmüş mü?
 • Tüm bileşenler belirlendi mi ve bunların satın alınması onaylandı mı?

7. Adım: Tüm süreci tekrarlayın

Doğruluk testi dahil tüm adımları tekrarlayın. Takımdaki herkes tasarımla hemfikir olana kadar süreci tekrarlayın.

İnşaat sektöründe Ürün Dağılım Yapısı (PBS).

Sürekli artan rekabetle birlikte, işletmeler daha etkili ve verimli çalışmanın yollarını arıyor. Bu aynı zamanda inşaat sektörü için de geçerli. İnşaatta bileşenler genellikle prefabriktir. Bunlar seri üretim için gereklidir. Bileşenler alt ürünlerdir ve genellikle farklı bir yerde monte edilir. İnşaat sektörü, işin insan faktörlerinin azaltılmasına izin veriyor. Etkili bir PBS, mevcut bileşimin öğelerinin daha verimli öğelerle değiştirilmesini görebilir.

Ürün Dağılım Yapısının (PBS) Kusurları

PBS son derece etkili ve güçlü bir araç olsa da, sınırları vardır. Aşağıda, PBS’nin en çok alıntı yapılan eleştirisi yer almaktadır.

Takım yetkinlikleri

Oluşturulan PBS’nin kalitesi, geliştirilecek ürün için hangi bileşenlerin gerekli ve mevcut olduğu konusunda netlik kazanmak için büyük ölçüde ekibin yetkinliklerine bağlıdır. Bu yüzden ekibin geniş bir yetkinlik yelpazesinden yararlanabilmesi önemlidir. Bu durum çeşitli bakış açılarını dikkate almak için gereklidir. PBS’nin eleştirisi, paydaşların yalnızca bu amaç için bir ekip oluşturmak için faturalandırılmayı kabul edeceklerinin şüpheli olduğunu da belirtir.

Eksik

PBS, yalnızca son ürünle ilgilidir. WBS, ilgili çalışma ile ilgilenir. PBS bir proje yönetim aracıdır ama eksiktir. Her zaman WBS ile ve aynı zamanda Organizasyon Döküm Yapısı (OBS) ile birlikte kullanılmalıdır. Bu araç, bir proje içindeki çeşitli sorumlulukları açıklığa kavuşturmak için oluşturulmuştur.

Ek olarak PBS, hazırlık veya herhangi bir geçici görevi yerine getirmek için gerekli ürünleri ve bileşenleri değil, yalnızca son ürünü gerçekleştirmek için gereken bileşenleri içerir.

PBS oluşturmak için ipuçları

PBS’yi oluştururken aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurun. Bu durum hataları önleyecektir.

 • Ürünü ve ilgili tüm teknik gereksinimlerini tanımlayın
 • Yapının en tepesindeki öğe her zaman son ürün olmalıdır
 • Yapıda kesinlikle gerekenden daha fazla öğe kullanmayın. Bu durum her şeyin net ve gerçekçi kalmasını sağlar
 • PBS’nin, işçilik miktarı veya yapılacak işle değil, son ürünle ilgilendiğini unutmayın.
 • Her şeyi netleştirmek için her öğeye kendi rengini veya adını vermeyi düşünün

Ek arıza yapıları

Planlama sürecinin mümkün olan en iyi şekilde şekillendirilmesini sağlamak için, PBS ve WBS’ye ek olarak bir dizi başka yapı da oluşturulabilir. Bunların üzerinden geçin.

Organizasyon yapısı

Bir organizasyon döküm yapısı, ürünü teslim edecek organizasyonun yapısını tanımlar. Bu durum İş Kırılım Yapısından (WBS) gelen öğelerin ekip üyeleri için İş Paketlerine bağlanmasına izin verir.

Maliyet Yapısı

Maliyet yapısı aynı zamanda İş Kırılım Yapısı (WBS) ile de bağlantılıdır. Bu durum projenin finansmanı ile paydaşların gereksinimleri arasında yararlı bir bağlantıdır. Düzgün bir şekilde yürütüldüğünde, tüm arıza yapılarının kullanılması, proje veya ürün geliştirme sırasında hiçbir sürpriz olmamasını sağlayacaktır.

Risk yapısı

Risk yapısı, risklerin nerede ve hangi kategoride olduğunu gösterir. Bu durum proje yöneticisinin risklerin nerede yoğunlaştığını zamanında fark etmesini sağlar. Daha sonra riski azaltmak veya yetkilendirmek için düzeltici eylemde bulunabilirler. Ayrıca çeşitli riskler arasındaki ilişkiyi anlamaya ve açıklamaya yardımcı olur.

Kaynak yapısı

Kaynak yapısı, proje sırasında kullanılacak tüm kaynakların hiyerarşik bölümüdür. Bu yapı proje ekibi tarafından oluşturulur ve aynı zamanda proje üzerinde kimin çalışabileceğini belirler. Ayrıca İş Dağılımı Yapısında (WBS) belirtildiği gibi, ekipleri çeşitli İş Paketleriyle eşleştirme konusunda karar verme için temel oluşturur

Sonuç

Ürün Döküm Yapısı, bir ürünü, projeyi veya hizmeti çeşitli bileşenlere ayırmak için son derece etkili bir araçtır. Araç kendi içinde son ürünü üretmek için neyin gerekli olduğunu detaylandırır ama gerçek değeri, örneğin İş Kırılım Yapısı ve Organizasyon Dağılım Yapısı ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkar.

İş Paketlerini tahsis ederken PBS ve WBS kullanmak, proje yöneticisinin net beklentiler belirlemesine ve paydaşlar ve proje tedarikçileri ile yapılandırılmış bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Ürün Döküm Yapısının (PBS) açıklamasını tanıyor musunuz? İş Dağılımı Yapısı (WBS) ile benzerlikler görüyor musunuz? Ürünleri veya işleri daha küçük parçalara bölmenin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Çalışma ortamınızda böyle bir yöntem işliyor mu?
Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Okayama, Y. ve Chirillo, LD (1980). Ürün İş Kırılım Yapısı. DENİZCİLİK YÖNETİMİ WASHINGTON DC.
 • Sutrisna, M., Ramanayaka, CD ve Goulding, JS (2018). Saha dışı inşaat projelerini yönetmek için iş kırılım yapısı matrisi geliştirmek. Mimari mühendislik ve tasarım yönetimi, 14 (5), 381-397.
 • Sigmund, Z. ve Radujković, M. (2014). Mevcut binalardaki inşaat projeleri için risk kırılım yapısı. Usul-Sosyal ve Davranış Bilimleri, 119, 894-901.
 • Turner, JR ve Downey, AB (1993). Proje bazlı el kitabı. Yönetim, McGraw-Hill, Boston.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın