Advanced
Search
  1. Home
  2. Proje Yönetimi

Bu makale proje kontrolünün pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Proje Kontrolü nedir? Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 'a göre, proje kontrolü, etkili yönetimi ve kararı destekleyen formatlarda bilgi ileterek bir proje veya p...

Categories: 

Bu makale GAP Analizini pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi türünün ve stratejik aracın temellerini anlayacaksınız. GAP Analizi nedir? Kuruluşların doğru hedeflere sahip olması ve onlara ayrılan süre içinde ulaşması hayati önem taşır. Son teslim tarihinden önce bir...

Categories: 

Bu yazı, Kazanılan Değer Yönetimi'nin (EVM) pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Kazanılan Değer Yönetimi (EVM) nedir? Kazanılan Değer Yönetimi (EVM), proje performansını ve ilerlemesini objektif olarak ölçmek için bir proje yöneti...

Categories: 

Bu makale Gantt Grafiğini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: gantt şeması excel şablonu. Gantt Grafiği nedir? Bir organizasyon planlama araçları olmadan yapamaz. En iyi bilinen araçlardan biri, çeşitli faaliyetlerde...

Categories: 

Bu yazı, Teklif Talebi (RFP) kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Teklif İsteği (RFP) nedir? İş dünyasında iş dünyasında işbirliği yapan taraflar arasında iyi bir ilişki olması ve müzakerelerin güvene dayalı olarak yürütülmesi bü...

Categories: 

Bu yazı, Burndown Grafiğinin pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Burndown Grafiği nedir? Bir Burndown Grafiği, belirli bir dönem boyunca kalan görevlerin veya faaliyetlerin grafiksel bir temsilidir. Grafik genellikle proje yönetiminde kul...

Categories: 

Bu makale Paydaş Yönetimini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Giriş Büyük ölçekli değişiklikler uygulamayı amaçlayan kuruluşların, ilgili tüm taraflara doğru ve zamanında bilgi sağlamaları gerekir. Bunu yapmadıklarında, dahil olan taraflar...

Categories: 

Bu makale Morgan R. Walker ve James E. Kelly tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Kritik Yol Yöntemini (CPM) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Kritik Yol Yöntemi (BGBM) nedir? Vakit nakittir, bu yüzden mümkün olan en az gevşeklik ile bir projeni...

Categories: 

Bu makale Proje Yürütme Planını (PEP) açıklamaktadır. Okuduktan sonra şirketlerin hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bu proje yönetimi yönteminin temel kavramlarını ve projelerini yürütme ve izlemeyi anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Proje Yürütme Planı şablonu içerir. Proje Yürütme Planı (PEP) n...

Categories: