Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Kalite Yönetimi
 3. Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

 • 9 January 2021
 • 35 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Toplam Kalite Yönetimini (TKY) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü kalite yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Toplam Kalite Yönetimi nedir?

Toplam Kalite Yönetimi, sürekli geri bildirim kullanarak ürün ve hizmetlerin sürekli kalite iyileştirmesine odaklanan kapsamlı ve yapılandırılmış bir organizasyon yönetimi yaklaşımıdır. Joseph Juran, William E. Deming gibi toplam kalite yönetiminin kurucularından biriydi.

Toplam kalite yönetimi, Japonya’nın endüstriyel sektöründen kaynaklanmaktadır (1954). O zamandan beri konsept geliştirildi ve okullar, otoyol bakımı, otel yönetimi ve kiliseler gibi hemen hemen her tür organizasyon için kullanılabilir. Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi e-ticaret sektörü içinde de kullanılmakta ve kalite yönetimini tamamen müşteri gözünden algılamaktadır. TKY’nin amacı işleri ilk seferde defalarca doğru yapmaktır. Bu, kuruluşa kötü işleri ve başarısız ürün ve hizmet uygulamalarını (garanti onarımları gibi) düzeltmek için gereken zamandan tasarruf sağlar.

Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluşun yanı sıra izlenmesi gereken bir dizi standart için ayrı olarak kurulabilir – örneğin ISO 9000 serisindeki Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO). Toplam Kalite Yönetimi, gerekli kalite ilkelerini organizasyonun faaliyetlerine ve kültürüne entegre etmek için strateji, veri ve iletişim kanallarını kullanır.

Toplam Kalite Yönetimi prensipleri

TKY’nin aşağıdaki şekle dönüştürülebilecek bir dizi temel ilkesi vardır.

Müşteriye odaklanın

TKY’yi kullanırken, kalite düzeyini yalnızca müşterilerin belirlediğini hatırlamak çok önemlidir. Çalışanların eğitimi veya süreçlerin iyileştirilmesi ile ilgili ne tür çaba harcanırsa çalışılsın, çabalarınızın ürün kalitesinin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunup bulunmadığını yalnızca müşteriler belirler.

İşçi katılımı

Çalışanlar, bir kuruluşun iç müşterileridir. Bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin geliştirilmesine çalışanların katılımı, bu ürün veya hizmetlerin kalitesini büyük ölçüde belirler. Çalışanların kuruluşa, ürün ve hizmetlerine dahil olduklarını hissettikleri bir kültür oluşturduğunuzdan emin olun.

Süreç merkezli

Süreç düşüncesi ve süreç yönetimi, toplam kalite yönetiminin temel bir parçasıdır. Süreçler yol gösterici ilkedir ve insanlar bu süreçleri misyon, vizyon ve stratejiyle bağlantılı temel hedeflere dayalı olarak destekler.

Entegre sistem

Süreç merkezli ilkesinin ardından, bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin kalitesinin anlaşılması ve işlenmesi için örneğin ISO 9000 veya şirket kalite sistemi gibi modellenebilen entegre bir organizasyon sistemine sahip olmak önemlidir.

Stratejik ve sistematik yaklaşım

Stratejik bir plan, bir organizasyonun entegrasyonunu ve kalite gelişimini ve gelişimini veya hizmetlerini kapsamalıdır.

Gerçeklere dayalı karar verme

Organizasyon içinde karar verme, fikirlere (duygular ve kişisel çıkarlar) değil, yalnızca gerçeklere dayanmalıdır. Veriler bu karar verme sürecini desteklemelidir.

İletişim

Bir iletişim stratejisi, organizasyonun misyonu, vizyonu ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde formüle edilmelidir. Bu strateji, paydaşları, organizasyon içindeki düzeyi, iletişim kanallarını, etkililiğin ölçülebilirliğini, zamanlılığı vb. kapsar.

Sürekli gelişme

Doğru ölçüm araçlarını ve yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi kullanarak, organizasyonun daha yüksek bir kalite seviyesine ulaşabilmesi için sürekli iyileştirme önerileri başlatılacak ve uygulanacaktır.

Kullanılabilecek destekleyici bir Toplam Kalite Yönetimi aracı Deming döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) veya DMAIC sürecidir.

Toplam Kalite Yönetimi/TKY konusunda pratik yaklaşım

TKY’yi uyguladığınızda, bir konsept uygularsınız. Uygulanabilecek bir sistem değil, organizasyona ve kültürüne dahil edilmesi gereken bir akıl yürütme çizgisidir.

Uygulama, bir organizasyon içinde TKY’nin başarılı bir şekilde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan bir dizi temel varsayım olduğunu kanıtlamıştır.

Bu temel varsayımlar şunlardır:

 • Üst yönetimi TQM ilkeleri konusunda eğitin ve uygulamaya konulmasıyla ilgili taahhütlerini isteyin.
 • Mevcut kültürü, müşteri memnuniyetini ve kalite sistemini değerlendirmek;
 • Üst yönetim, istenen temel değerleri ve ilkeleri belirler ve bunu organizasyon içinde iletir.
 • Yukarıda belirtilen temel başlangıç ​​ilkelerini kullanarak temel bir TKY planı geliştirin.
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve pazarı belirleyin ve önceliklendirin ve bu ihtiyaçları karşılamak için kuruluşun ürün ve hizmetlerini belirleyin.
 • Ürün ve hizmetlere önemli katkı sağlayabilecek kritik süreçleri belirleyin.
 • Kalite çemberleri gibi süreç iyileştirme üzerinde çalışabilecek ekipler oluşturun.
 • Yöneticiler bu ekipleri planlama, kaynaklar ve zaman eğitimi sağlayarak destekler.
 • Yönetim, iyileştirme için istenen değişiklikleri günlük süreçlere entegre eder. İyileştirilmiş süreçlerin uygulanmasından sonra standardizasyon gerçekleşir .;
 • İlerlemeyi sürekli olarak değerlendirin ve gerekirse planlamayı veya diğer sorunları ayarlayın.
 • Çalışan katılımını teşvik edin. Farkındalık ve geri bildirim, tüm sürecin genel olarak iyileştirilmesine yol açar. Bunu örneğin bir ödül modeli, yani Hedeflere Göre Yönetim ve takdir yoluyla destekleyin.

Ne düşünüyorsunuz?

Toplam kalite yönetimi günümüz modern ekonomisinde ve pazarlamasında uygulanabilir mi? Toplam kalite yönetimi ile ilgili deneyiminiz nedir? Bahsedilen TKY ilkeleri ilgili mi? Yenileri var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Dale, BG, Van Der Wiele, T. ve Van Iwaarden, J. (2013). Kaliteyi yönetmek. John Wiley & Sons.
 • Hackman, JR ve Wageman, R. (1995). Toplam kalite yönetimi: ampirik, kavramsal ve pratik konular. İdari bilimler üç ayda bir, 309-342.
 • Powell, TC (1995). Rekabet avantajı olarak toplam kalite yönetimi: inceleme ve ampirik bir çalışma. Stratejik yönetim dergisi, 16 (1), 15-37.
 • Blackburn, R. ve Rosen, B. (1993). Toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi: Baldrige ödüllü şirketlerden alınan dersler. The Academy of Management Executive, 7 (3), 49-66.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın