Advanced
Search
  1. Home
  2. Kalite Yönetimi

Bu yazı, İş Süreci İyileştirme hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. İş Süreci İyileştirme nedir? İş Süreci İyileştirme (BPI), liderlere prosedürleri ve süreçleri analiz etmek, sorunları belirlemek ve et...

Categories: 

Bu makale EFQM Modelini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. EFQM Modeli nedir? EFQM, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın kısaltmasıdır. EFQM, kuruluşların birbirlerinden öğrenip performanslarını sürekli olarak iyileştirebilecekleri bir platform olu...

Categories: 

Bu yazı, David A. Garvin'in kalitesinin sekiz boyutunun pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim aracının temellerini anlayacaksınız. Kalitenin sekiz boyutunu kim tanımladı? Kalitenin sekiz boyutu, 2017 yılında 64 yaşında vefat eden David A. Garvin tarafından tanımlandı. Garvin...

Categories: 

Bu makale şu kavramını açıklamaktadır: Genel Ekipman Verimliliği (OEE), endüstriyel makinelerin verimliliğini ölçen bir gösterge. Okuduktan sonra endüstriyel sektörde verimlilik için büyük önem taşıyan bu aracın temel kavramlarını anlayacaksınız. Genel Ekipman Verimliliği (OEE) nedir? Genel Ekipm...

Categories: 

Bu makale Spagetti Diyagramı kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Spagetti Diyagramı nedir? Birçok şirkette mevcut alanın kullanımı tam olarak optimal değildir. Örneğin, yazıcıya ulaşmak için kimsenin kullanmaması gerek...

Categories: 

Bu yazı, Ikujiro Nonaka ve Hirotaka Takeuchi tarafından geliştirilen SECI Bilgi Boyutları Modeli kavramını açıklamaktadır. Model, organizasyonların her seviyesinde meydana gelen bilgi paylaşımı ve bilgi dönüştürme süreciyle ilgilidir. Okuduktan sonra bu bilgi teorisinin temellerini anlayacaksınız. SECI Bilgi Boyutla...

Categories: 

Bu makale Gemba Kaizen kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu Japon şirket felsefesini ve başarılı bir kalite yönetiminin altında yatan faktörleri anlayacaksınız. Gemba Kaizen nedir? Gemba Kaizen, sürekli iyileştirme için bir Japoncadır ve bir organizasyon içinde üretkenliği iyileştirmeye ulaşma yakl...

Categories: 

Bu yazı, Eliyahu Goldratt tarafından geliştirilen Tambur Tampon Halatını (DBR) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Tambur Tampon Halatı (DBR) nedir? İsrailli fizikçi Eliyahu Goldratt, Drum Buffer Rope (DBR) ve diğer kavramların mucididir. Tambur Tamp...

Categories: 

Bu makale Toplam Üretken Bakım/TPM'yi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite ve süreç yönetimi yönteminin temellerini anlayacaksınız. Toplam Üretken Bakım (TPM) nedir? Hemen hemen tüm endüstriyel üretim süreçleri makinelerin yardımı ile gerçekleştirilmektedir, bunun sonucunda her üretim odaklı...

Categories: 

Bu makale Kalite Çemberi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Kalite Çemberi nedir? Kalite Çemberi, tüm organizasyonun kalitesini yönetmek ve iyileştirmek için bir katılım yönetimi tekniğidir. Kalite Çemberinin gücü, yöneticiler ve ç...

Categories: