Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik Planlama Nedir?

 • 18 December 2020
 • 39 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Stratejik Planlamayı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Stratejik Planlama nedir?

Bir kuruluş hangi yöne gider ve neden?

Stratejik Planlama, bir organizasyonun gidişatını belirler ve ilgili karar verme süreci hakkında netlik sağlar. Stratejik Planlama, bu dersi uygulamak için araçların, sermayenin ve insanların tahsisine odaklanır. Aşağıdaki üç sorudan en az birini yanıtlayarak, şirket stratejisi hakkında net bir fikre sahip olacaktır:

 • Biz ne yaptık?
 • Kimin için yapıyoruz?
 • Excel’i nasıl geliştiririz ve neleri öne çıkarırız?
 • Uzun vadeli

  Pek çok kuruluş, stratejik planlamayı uzun vadeli yönlerini tanımlama süreci olarak görür. Bu süre beş yıl sürebilir ancak 20 yıla kadar uzatılabilir. Kuruluşların önce mevcut konumlarını belirlemeleri ve ardından istenen duruma nasıl ulaşabileceklerini düşünmeleri çok önemlidir. Böyle bir yaklaşım, gerçek/hedef durum olarak adlandırılır. Gelecek için stratejik bir plan, amaçlanan sonuçla bağlantılıdır.

  Misyon, vizyon ve değerler

  Pek çok kuruluş bir vizyon ve misyon beyanı hazırlayarak başlar ve bunları amaç ve hedeflerin formülasyonunda temel olarak kullanır. Misyon ve vizyon arasında belirgin bir fark vardır:

  Görev beyanı

  Bir misyon beyanı, bir organizasyonun neden var olduğunu ve nasıl hayatta kalacağını tanımlar. Herhangi bir organizasyon için bir misyon beyanı hazırlanabilir. Uzun vadeli veya örgütsel gelişimin her aşaması için (kısa vadeli) tasarlanabilir. Bir görevin zaman çizelgesinin amacı, organizasyonel hedefleri takip etmek ve gerekirse bunları ayarlamaktır. Misyon beyanı, SMART Hedefler (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamanında) olması koşuluyla, çalışanların iyi tanımlanmış hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

  Vizyon bildirimi

  Vizyon ifadesi, bir organizasyonun hedeflenen gelecekteki durumunu tanımlayan stratejik kısımdır. Vizyon beyanı, temel ve özel hedefleri açıklar ve bunlar, karar verme süreci için bir çerçeve sağlayacaktır. ‘Vizyon’ terimi, bir organizasyonun geleceğin bir resmini oluşturduğu uzun vadeyi hedefler.

  Değerler

  Değerler veya Temel Değerler, bir şirketin tüm ilgili taraflarla paylaştığı inançlara gömülüdür. Bu değerler, bir kuruluşun istenen kültürünü yönlendirir ve öncelikli ortamını etkiler.

  Stratejik planlama süreci

  Bir misyon beyanı, vizyona ulaşmak için temel bir kavram olarak görülebilir ve bu, bir kuruluşun temel değerleriyle uyumlu olmalıdır. Bu temel değerlerin organizasyonun başarısı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Ama önce ne yazılmalıdır, misyon beyanı mı yoksa vizyon beyanı mı? Bu, bir dizi faktöre bağlıdır. Yeni kurulan bir işletme veya yeni bir ürün için vizyon, geri kalanın stratejik planlamanın bir parçasını oluşturduğu yol gösterici ilkedir. Kurulu bir şirkette, misyon beyanı vizyona ve stratejik planın geri kalanına eşlik eder. Temel hedeflerin yanı sıra örgütün mevcut durumunun da dikkate alınması çok önemlidir. Dış koşullar (fırsatlar ve/veya tehditler) ve benimsenmesi gereken yolun yanı sıra dahili araçlar ve güçlü yönler ve/veya zayıf yönler de dikkate alınmalıdır. İstenilen sonucun başlangıçtan itibaren net olması çok önemlidir.

  Kurum Kültürü Unsuru

  Etkili çalışabilmek için, organizasyon kültürüne bir vizyon tamamen dahil edilmelidir. Yöneticiler vizyona geri dönebilir ve bunu çalışanlara iletebilir. Yöneticiler, amaçlanan vizyon ve temel değerler açısından örnek rol modeller olabilir ve kısa vadeli hedefler oluşturabilir. Misyon beyanı hem dahili hem de harici olarak sürekli olarak değerlendirilmelidir; burada iç değerlendirme, üyelerin organizasyon içindeki misyon beyanını nasıl yorumladıklarını hedeflemelidir.

  Farklı seviyeler

  Stratejik planlama, bir organizasyonun farklı hiyerarşileri içinde gerçekleştirilmesi gereken hedeflere dönüştürülebilir. En Üst Sıradaki Hedefler (TRO’lar) veya stratejik hedefler, bir organizasyon içindeki İkinci Derecenin veya taktik hedeflerin temelidir. Buna karşılık, bu taktik hedefler, Üçüncü Derece Hedeflerin veya operasyonel hedeflerin temelini oluşturur. Her hiyerarşik seviye için, ana hedef gözden kaçırılmadan hedefin ‘nasıl’ veya hangi şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmek önemlidir. Bu nedenle ‘bunu neden yapıyoruz’ sorusu sorulmalıdır. Böylelikle organizasyondaki tüm seviyeler aynı sayfada olacak ve bunun sonucunda herkes misyon beyanı göz önünde bulundurularak çalışacaktır.

  Stratejik Planlama araçları

  Stratejik planlama için çeşitli iş analizi teknikleri kullanılabilir. Örnekler SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Tehditlerde Fırsatlar), DESTEP analizi (Demografik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik ve Politik yönler), STEER analizi (Sosyo-kültürel, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik ve Düzenleyici faktörler) ve EPISTLE (Çevresel, Politik, Bilgi, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Ekonomik yönler).

  Temel aktivite

  Stratejik Planlama hem kar amacı gütmeyen hem de kar amacı gütmeyen sektörlerde çok önemli bir temel faaliyettir ve hem resmi hem de gayri resmi olarak kullanılmaktadır. Stratejik Planlama, Senaryo Planlama ve karar alma süreçleri, amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için somut hedefler ve net bir aşamalı planla sona ermelidir. Stratejik Planlama her zaman istenen nihai sonuçlar, uzun vadeli planlama, politika, hedefler ve hedefler, stratejiler, temel değerler, taktikler ve somut eylemlerle ilgilidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Stratejik Planlamayı günümüz modern işletmelerinde nasıl uyguluyorsunuz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İyi bir Stratejik Planlama için başarı faktörleriniz nelerdir?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Rothaermel, FT (2012). Stratejik Yönetim: Kavramlar ve Vakalar. McGraw-Hill.
 • Johnson, G, Scholes ve K. Whittington, R. (2008). Kurumsal Stratejiyi Keşfetmek. Prentice Hall.
 • Blatstein, IM (2012). Stratejik Planlama: Geleceği Tahmin Etmek mi, Şekillendirmek mi? Organizasyon Geliştirme Dergisi, Cilt. 30 Sayı 2, s. 32.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın