Advanced
Search
  1. Home
  2. Strateji

Bu yazı, Jay Forrester tarafından pratik bir şekilde tasarlanan Sistem Dinamiklerini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Sistem Dinamiği nedir? Şirketler, kuruluşlar ve toplumlar gibi karmaşık sistemler etkilenebilir mi? Yapabilirler! Sistem Dinamikleri bunu...

Categories: 

Bu yazı, Heinz Weihrich tarafından pratik bir şekilde geliştirilen TOWS Matrisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: TOWS Matrisi şablonu. TOWS Matrisi nedir? TOWS Matrisi, bir kuruluşun dahili Güçlü ve Zayıf Yönlerini ve i...

Categories: 

Bu yazı, Michael Treacy ve Fred Wiersema tarafından yazılan Değer Disiplinlerini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Değer Disiplinleri nelerdir? Değer Disiplinlerinde Michael Treacy ve Fred Wiersema, bir kuruluşun her zaman iyi olduğu şeyde mükemmel olacağ...

Categories: 

Bu makale Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modelini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modeli nedir? Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modeli, kuruluşların inovasyonlardan yararlanabilmelerini sağlamak için atmaları gereken adı...

Categories: 

Bu makale Henry Mintzberg'in 5 P Stratejisi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Stratejinin 5 P'si nedir? 1987'de Kanadalı yönetim bilimcisi Henry Mintzberg, kuruluşlar için strateji için beş vizyonu ayırt etti. Onlara Stratejinin 5 P...

Categories: 

Bu yazı, Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir? Kritik Başarı Faktörleri veya CSF'ler, bir proje veya misyon içinde bir hedefe ulaşmak için gereken fırsatlar, faaliye...

Categories: 

Bu yazı, Yenilikçi Düşünmeyi veya yaratıcı düşünceyi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Yenilikçi Düşünme cesaret ister Dünyada daha yüksek üretkenlik veya büyüme istemeyen bir organizasyon yok. Fakat bu, yenilik ve reform gerektirir. Apple, Virgi...

Categories: 

Bu yazı, tarafından geliştirilen Net Değer Modeli'nin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra Okuduktan sonra bu güçlü stratejik yönetim ve dönüşüm aracının temellerini anlayacaksınız. Değer Net Modeli Nedir? Net Değer Modeli, kuruluşların şubelerindeki ve çevrelerindeki ilgili aktörleri sın...

Categories: 

Bu makale Kurumsal Yönetim hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Kurumsal Yönetim nedir? Kurumsal Yönetim, bir şirketin uygun şekilde yönetilmesine izin veren kuralları, süreçleri ve diğer uygulamaları kullanarak bir sistemi yönetmekle i...

Categories: 

Bu yazı, SWOT Analizini bir örnek ve şablon dahil olmak üzere açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: SWOT Analizi şablonu. SWOT Analizi nedir? SWOT matrisi olarak da bilinen SWOT Analizi, aşağıdakilerin kısaltmasıdır: G...

Categories: