Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Strateji

Bu yazı, Jay Forrester tarafından pratik bir şekilde tasarlanan Sistem Dinamiklerini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Sistem Dinamiği nedir? Şirketler, kuruluşlar ve toplumlar gibi karmaşık sistemler etkilenebilir mi? Yapabilirler! Sistem Dinamikleri bunu...

Kategoriler: 

Bu yazı, Heinz Weihrich tarafından pratik bir şekilde geliştirilen TOWS Matrisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: TOWS Matrisi şablonu. TOWS Matrisi nedir? TOWS Matrisi, bir kuruluşun dahili Güçlü ve Zayıf Yönlerini ve i...

Kategoriler: 

Bu yazı, Michael Treacy ve Fred Wiersema tarafından yazılan Değer Disiplinlerini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Değer Disiplinleri nelerdir? Değer Disiplinlerinde Michael Treacy ve Fred Wiersema, bir kuruluşun her zaman iyi olduğu şeyd...

Kategoriler: 

Bu makale Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modelini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modeli nedir? Teece'nin Kazan-Kaybet İnovasyon Modeli, kuruluşların inovasyonlardan yararlanabilmelerini sağlamak için at...

Kategoriler: 

Bu yazı, Gary Hamel ve CK Prahalad tarafından geliştirilen Temel Yetkinlik Modelini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü stratejik yönetim ve rekabet avantajı aracının temellerini anlayacaksınız. Temel Yetkinlik Modeli nedir? Organizasyonların rekabetlerinin önüne geçmek istediklerinde...

Kategoriler: 

Bu makale Henry Mintzberg'in 5 P Stratejisi kavramını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Stratejinin 5 P'si nedir? 1987'de Kanadalı yönetim bilimcisi Henry Mintzberg, kuruluşlar için strateji için beş vizyonu ayırt etti. On...

Kategoriler: 

Bu yazı, Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir? Kritik Başarı Faktörleri veya CSF'ler, bir proje veya misyon içinde bir hedefe ulaşmak için gereken fırsatlar, faaliye...

Kategoriler: 

Bu yazı, Yenilikçi Düşünmeyi veya yaratıcı düşünceyi pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Yenilikçi Düşünme cesaret ister Dünyada daha yüksek üretkenlik veya büyüme istemeyen bir organizasyon yok. Ancak bu, yenilik ve reform gerek...

Kategoriler: 

Bu yazı, tarafından geliştirilen Net Değer Modeli'nin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra Okuduktan sonra bu güçlü stratejik yönetim ve dönüşüm aracının temellerini anlayacaksınız. Değer Net Modeli Nedir? Net Değer Modeli, kuruluşların şubelerindeki ve çevrelerindeki ilgili aktörleri sın...

Kategoriler: