Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Strateji

Bu yazı, Kenichi Ohmae'nin Stratejik Üçgenini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü stratejinin ve rekabet avantajı aracının temellerini anlayacaksınız. Stratejik Üçgen (3C'ler) nedir? Ünlü bir Japon strateji gurusu olan Kenichi Ohmae'nin Stratejik Üçgeni, başarı için üç temel ba...

Kategoriler: 

Bu yazı, SWOT Analizini bir örnek ve şablon dahil olmak üzere pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: SWOT Analizi şablonu. SWOT Analizi nedir? SWOT matrisi olarak da bilinen SWOT Analizi, aşağıdakilerin kısal...

Kategoriler: 

Bu yazı, İş Dönüşümünün pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. İş Dönüşümü nedir? İş Dönüşümü, birçok farklı tanımı olan bir kavramdır. Bazıları için İş Dönüşümü, değişim yönetimi ile eş anlamlıdır; insanlar...

Kategoriler: 

Bu yazı, strateji gurusu Michael Porter tarafından geliştirilen Porter'ın Elmas Modeli'ni bir örnekle pratik bir şekilde açıklıyor. Okuduktan sonra, bu güçlü stratejinin ve rekabet avantajı analiz aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Porter'ın Elmas Modeli şablonu. Porter'ın Elmas Mo...

Kategoriler: 

Bu makale Tedarikçi İlişkileri Yönetimini (SRM) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu strateji metodolojisinin özünü anlıyorsunuz. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) nedir? İmalat şirketleri büyük ölçüde tedarikçilerine bağımlıdır. Kendi ürünlerini yapmak için hammaddelere, yard...

Kategoriler: 

Bu yazı, Oskar Morgenstern ve John von Neumann tarafından geliştirilen Oyun Teorisini pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü stratejinin ve karar verme aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Oyun Teorisi nedir? Oyun Teorisi, farklı karar vericiler arasında stratejik etkileşimlere...

Kategoriler: 

Bu yazı, Verne Harnish tarafından geliştirilen VMOST Analizi teorisini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu strateji teorisinin özünü anlıyorsunuz. VMOST Analizi nedir? VMOST Analizi, aynı zamanda MOST Analiz, bir organizasyonda stratejik planlama için bir çerçeve ve değerlendirme tekniğ...

Kategoriler: 

Bu yazı, İş Zekası Modeli'nin (BIM) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız. İş Zekası Modeli (BIM) nedir İş Zekası Modeli (BIM), etkin bir stratejik plan oluşturmak ve belirli bir zaman dilimi içinde karar verme için taktik ve operasyonel i...

Kategoriler: 

Bu yazı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) teriminin pratik bir açıklamasını sağlar. Bu makaleyi okuduktan sonra, ekolojik sınır koşulları içinde sosyal tarafa saygı duyarak ekonomik başarıyı hedefleyen girişimcilik biçimini daha iyi anlayacaksınız: üçlü P yaklaşımı. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir?...

Kategoriler: 

Bu yazı, UZAY Analizi modelini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu strateji aracının temellerini anlıyorsunuz. UZAY Analizi nedir? SPACE Analizi, üst yönetimin stratejik seçimler ve kararlar almasını ve bir plan oluşturmasını kolaylaştırır. UZAY, Strateji, Konum, Eylem ve Değerlendirme'nin...

Kategoriler: