Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İletişim Yetenekleri
 3. Stereotype İçerik Modeli Nedir?

Stereotype İçerik Modeli Nedir?

 • 17 February 2021
 • 127 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Stereotype İçerik Modeli’nin (SCM) pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim teorisinin temelini anlayacaksınız.

Stereotype İçerik Modeli (SCM) Nedir?

Stereotip İçerik Modeli, grup stereotiplerinin iki boyuttan oluştuğunu öne süren psikolojik bir teoridir: sıcaklık ve yeterlilik. Tüm stereotipler ve stereotip grupları aynı değildir. Bazıları, örneğin yaşlılar beceriksiz ve işe yaramaz olarak görülürken, diğerlerine Asyalılar gibi sahip oldukları iddia edilen aşırı, belki de tehdit edici yeterlilikler nedeniyle saygı duyulmaktadır. Diğer stereotip gruplar genellikle kadınlar gibi tatlı ve zararsız olarak görülüyor ve bazı zengin insanlar soğuk ve kayıtsız kabul ediliyor.

Bu stereotipler, sosyal psikoloji alanında pek çok araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın sonuçları, yetersizlik ya da boyun eğme gibi olumsuz stereotipin her zaman pozitif sıcaklık stereotipiyle örtüştüğünü göstermektedir. Bu kombinasyonun bileşimi, toplumdaki çeşitli grupları ve genel olarak etnik grupları hedef alan benzersiz bir önyargı koleksiyonuyla sonuçlanır.

Stereotype İçerik Modeli (SCM) ilk olarak sosyal psikolog Susan Fiske ve meslektaşları Amy Cuddy, Peter Glick ve Jun Zu tarafından 2002 yılında önerildi. Daha sonra çeşitli ulusal ve uluslararası örnek çalışmalar üzerinde yapılan deneysel testler, Stereotype İçerik Modelinin (SCM) çeşitli kültürel bağlamlarda yeterliydi ve çeşitli farklı grupların duygusal tepkilerini tahmin edebiliyordu. Model, kişilerarası algı gibi alanlardan da destek almıştır.

İki Boyut

Sıcaklık ve yeterlilik, hem bireylerin hem de grupların değerlendirildiği temel boyutlardır. Bu iki boyut, bu konuda yapılan araştırmaların miktarı ve yoğunluğu açısından zengin bir geçmişe sahiptir. 1946’da Asch tarafından yapılan klasik bir çalışmada, bir kişinin sıcaklığı hakkındaki bilgiler manipüle edilmiş ve değiştirilirken, yetkinliği hakkındaki bilgiler aynı kalmıştır. Bu durum bireyin algısında köklü bir değişiklikle sonuçlandı.

Sıcaklık

Bu bağlamda sıcaklığa, birinin güvenilirliği sorusu ve özellikle bir kişinin bir başkasına karşı dile getirdiği niyet eşlik eder. Bu yüzden sıcaklık, bir kişinin yeterliliğinin bu niyetleri fiilen gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığı sorusundan daha önemlidir. Sıcak bir insan başkalarına karşı dostça davranır, onlara saygı duyar ve onlarla ilgilenir. Böyle bir sıcaklıkla karşılıklı bir güven ve bağlantı duygusu yaratırlar. Öte yandan, soğuk bir insan başkalarının sempatisini kazanmakta daha fazla sorun yaşar ve bunu da pek umursamaz. Mesafeli bir tutum benimseyerek, bu kişi kendini üstün görüyormuş gibi görünür, bu da başkalarının güvenini sınırlandırmasıyla sonuçlanır. Stereotiplemede, gruplar farklı şekillerde sıcak veya soğuk kabul edilir. Örneğin, yöneticiler genellikle soğuk ve psikologlar sıcak olarak görülür. Belirli bir gruba uymayan insanlar, bir grup içindeki insanlardan daha sık soğuk kabul edilir.

Birkaç sıcak özellik örneği:

 • Dostluk
 • Güvenilirlik
 • Empati

Yetkinlik

Yeterlilik, bir kişinin hem iyi hem de kötü niyetleri yerine getirmede ne kadar yetenekli olduğuyla ilgilidir. Bu boyutun yargısı, birisinin sıcaklık boyutunda değerlendirilmesinden kısa bir süre sonra oluşur.

Ölçülü sıcaklık, diğer insanların yetkin sayılma derecesidir. Birisi yetenekli olarak görüldüğünde, bu, bazen isteksizce kıskançlık nedeniyle onlara hayranlık duymanın bir nedenidir. Uzmanlık genellikle klişeler oluşturulurken kullanılır. Bunun bir örneği, birisinin daha düşük bir sosyal sınıftaki insanların kötü koşullarını diğer faktörlerden ziyade kendi yetersizliklerine borçlu olabileceğini düşünebilmesidir.

Yetkinlik özellikleri şunları içerir:

 • Zeka
 • Güç kuvveti
 • Çalışma niyeti
 • Beceri

Boyut Kombinasyonları

Sıcaklık ve yeterlilik, kavramsal olarak ortogonal olan, örtüşmeyen iki ayrı boyuttur. Bu yüzden bir boyuttaki düşük veya yüksek puan, diğer boyuttaki yüksek veya düşük puanla birleştirilebilir. Stereotype İçerik Modelinin (SCM) mucitleri, kombinasyonun sonucunu bir şemsiye terim verdi. Aşağıdaki dört kombinasyon bulundu:

Hayranlık

Hem sıcaklık hem de yetkinlik hoş faktörler olarak kabul edilir, bu da her iki yönüyle de insanlara hayran olmayı kolaylaştırır. Yetkinlik bir yetenek veya yetenek olarak görülebilir ama genel olarak, nazik insanlar, bu tür becerileri genellikle yeteneklerinden mahrum kalan kaba insanlardan daha fazla hak ediyor olarak kabul edilir.

Kıskançlık/kıskançlık

Bir kişi soğuk ve düşmanca göründüğünde, bu kişinin pek sevilmediği mantıklı bir varsayım gibi görünüyor. ‘Kötü’ insanlar olarak sınıflandırılırlar ama oldukça yetkin olduklarında, bu onların görüşlerine çelişir. Yeteneklerini hak etmedikleri düşünülür ve bu da kıskançlık bırakır.

Yazık

Sıcakkanlı insanlara değer verilir ve bu yüzden yetkinlik eksikliği olumsuz bir özellik olarak görülmez. Sıcakkanlı insanların gerçek yeterliliği, bazıları için bunu görmek zor olsa da, iyi insanlar oldukları gerçeğidir. Bazı insanlar yetenekleri nedeniyle kendilerini diğerlerinden üstün hissederler ve daha az yetenekli insanlara karşı acıma duygusunu ifade ederler.

Aşağılama

Soğuk bir insan takdir edilmez ve yanlış veya kötü olarak kabul edilir. Bu kişi de beceriksiz olduğunda, tamamen aşağılık olarak sınıflandırılır, bu da onun hor görüldüğü anlamına gelir. Aşağılama, diğer kişiyi doğrudan reddettiği için sosyal açıdan en düşmanca duygulardan biri olarak görülür.

Konu Özeti

Her nüfus türü ve her sosyal grup hakkında önyargılar sonsuza dek var olmuştur. Susan Fiske ve meslektaşları bu önyargıların temelini araştırdılar ve bu önyargıları oluşturmanın iki temel boyutunun her zaman el ele gittiğini keşfettiler: sıcaklık ve yeterlilik. Bunları Stereotype İçerik Modeli’nde (SCM) açıklarlar. Sıcakkanlı, beceriksiz insanlar, soğuk yetenekli insanlardan daha fazla yeterliliğe layık görülürler ve soğuk insanlar hiçbir şeyi hak etmiyorlar. İfade edilen niyetlerin sıcaklığı, içtenliği, önyargıların oluşmasında önemli bir rol oynar ama bu niyetleri fiilen yerine getirme becerisi, kabiliyeti daha az önemlidir.

Ne düşünüyorsunuz?

Stereotype İçerik Modeli (SCM) hakkındaki açıklamaya aşina mısınız? İki boyut, sıcaklık ve yeterlilik, stereotip bir grup hakkında ne söylüyor? Stereotype İçerik Modeli teorisine ekleyeceğiniz ipuçları veya herhangi bir şey var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Cuddy, AJ, Fiske, ST ve Glick, P. (2008). Toplumsal algının evrensel boyutları olarak sıcaklık ve yeterlilik: Kalıplaşmış içerik modeli ve BIAS haritası. Deneysel sosyal psikolojideki gelişmeler, 40, 61-149.
 • Fiske, ST, Cuddy, AJ, Glick, P. ve Xu, J. (2018). (Genellikle karışık) stereotip içerik modeli: Yetkinlik ve sıcaklık, sırasıyla algılanan statü ve rekabeti takip eder (2002). Social Cognition’da (s. 171-222). Routledge.
 • Lin, MH, Kwan, VS, Cheung, A. ve Fiske, ST (2005). Stereotip içerik modeli, kıskanılmış bir dış grup için önyargıyı açıklar: Anti-Asya Amerikan stereotiplerinin ölçeği. Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni, 31 (1), 34-47.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın