Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. İletişim Yetenekleri

Bu yazı, hikaye anlatımının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız. Hikaye anlatma nedir? Hikaye anlatımı, hikayeleri paylaşmanın sosyal etkinliğini tanımlar. Önemli hikaye faktörleri olay örgüsü, karakter ve şaşırtıcı açılardır....

Bu yazı, Joseph Luften ve Harry Ingham tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Johari Pencere Modeli'ni anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İletişim Becerileri ve Koçluk aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Johari Pencere Modeli şablonu ve derinlemesine bir aç...

Bu yazı, Jeff Conklin tarafından geliştirilen Diyalog Haritalama'yı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız. Giriş Bazı toplantılarda katılımcılar hiçbir konuda anlaşamıyor gibi görünebilir ve herkes ortak rızaya varmak yerine...

Bu yazı, Soyutlama Merdiveni kavramını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim becerileri aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Soyutlama Merdiveni nedir? Amerikalı dilbilimci SI Hayakawa, Ladder of Abstraction'un yaratıcısıdır. Nasıl çalıştığını...

Bu yazı, Belirsizlik Azaltma Teorisinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim teorisinin temellerini anlayacaksınız. Belirsizlik Azaltma Teorisi nedir? Charley Berger ve Richard Calabrese, 1975 yılında, insanların ilk kez buluştukları zamanki iletişim sürecini tanımlamak amac...

Bu yazı, Eric Berne tarafından geliştirilen Transactional Analysis'i pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim becerileri teorisinin temellerini anlayacaksınız. İşlem Analizi nedir? Transaksiyonel Analiz (TA) sosyal psikolojinin bir parçasıdır ve 1958'de Kanadalı psikiyatrist Eric Be...

Bu yazı, Lasswell İletişim Modelini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü doğrusal iletişim modelinin tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Lasswell İletişim Modeli nedir? Amerikalı sosyolog ve psikolog Harold Lasswell, en çok 1948'de geliştirdiği doğrusal iletişim mod...

Bu yazı, Merrill Sosyal Tarzlarının pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Merrill Sosyal Tarzları nelerdir? Merrill sosyal stilleri, dört sosyal stil içeren bir kişilik modeli oluşturur. Bu stillerin her birinin farklı özellikleri ve...

Bu yazı, Daniel Ofman tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Ofman Çekirdek Kalite Çeyreğini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu etkili iletişim becerileri ve davranış aracının temellerini anlayacaksınız. Temel nitelikler nelerdir? Bazen herkes bir başkasının davranışından rahatsız olabilir. Başkalar...

Bu yazı, Berlo'nun SMCR iletişim modelinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız. Berlo'nun SMCR İletişim Modeli nedir? Berlo'nun SMCR İletişim Modeli, iletişim sürecini en basit haliyle temsil eder. SMCR kısaltması Gönderen, Mesaj, Kan...