Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. İletişim Yetenekleri

Bu makale GOST yöntemini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız. Giriş İletişim her yerde ve dolayısıyla organizasyonların her seviyesinde gerçekleşir. İletişim soyut bir kavram olduğundan, iletişimin gerçekte ne ölçüde ge...

Bu yazı, Stereotype İçerik Modeli'nin (SCM) pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim teorisinin temelini anlayacaksınız. Stereotype İçerik Modeli (SCM) Nedir? Stereotip İçerik Modeli, grup stereotiplerinin iki boyuttan oluştuğunu öne süren psikolojik bir teoridir: sıcaklık ve yeter...

Bu makale Timothy Leary tarafından yazılan Rose of Leary'yi pratik bir şekilde açıklıyor. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız. Leary Gülü nedir? Zor insanlar var mı? Bu temel soru hemen başka bir soruya yol açar. Neden bazı davranışlar diğer insanlar tarafın...

Bu yazı, Barbara Minto tarafından geliştirilen Minto Piramit İlkesinin pratik bir açıklamasını sunuyor. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü etkinlik ve iletişim aracının temellerini anlayacaksınız. Minto Piramit İlkesi nedir? McKinsey Piramidi İlkesi olarak da anılan Minto Piramit İlkesi, önemli ayrıntıl...

Bu makale müdahale ile ilgili pratik bir açıklama sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız. Müdahale nedir? Intervision, ortak bir zorluk veya sorunu paylaşan küçük bir grup profesyonel, yönetici veya diğer çalışanlarda bir bilgi geliştirme biçimidir. Profesyone...

Bu yazı, George Bateson ve Robert Dilts'in Mantıksal Düzeylerinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız. Mantıksal Düzeyler Nelerdir? Mantıksal Düzeyler terimi, bazı süreçlerin, olayların ve diğer fenomenlerin diğer süreçler, olayla...

Bu makale Aktif Dinlemeyi pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının tanımını, anlamını ve temellerini anlayacaksınız. Aktif Dinleme nedir? Aktif dinleme, bir konuşmacıya tamamen konsantre olma, mesajı anlama ve düşünceli tepki verme yeteneği hakkında sözde yumuşak bi...

Bu yazı, Gösterim Yönetiminin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız. Gösterim Yönetimi nedir? Öz sunum olarak da adlandırılan İzlenim Yönetimi, insanların sosyal etkileşimlerdeki bilgileri düzenleyerek ve kontrol ederek başkala...

Bu yazı, David Grove'un Temiz Dili hakkında pratik bir açıklama sağlar. Bu makaleyi okuduktan sonra, seksenlerde David J Grove (Danışmanlık Psikoloğu) tarafından geliştirilen bu İletişim Becerileri yöntemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Bu yöntemde en önemli amaç, başkalarının duygusal veya dikkat dağıt...

Bu makale Robert Cialdini'nin ikna becerilerini, ikna psikolojisini ve etkilemesini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü iletişim becerileri aracının temellerini anlayacaksınız. Cialdini ikna becerileri nelerdir? Diğer insanları nasıl ikna edeceğinizi hemen bilseniz harika olmaz mıydı?...