Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Senaryo Planlama Nedir?

Senaryo Planlama Nedir?

 • 21 December 2020
 • 61 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Senaryo Planlamayı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra pratik bir örnek de dahil olmak üzere bu güçlü yönetim ve strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Giriş

İnsanlar her gün çeşitli olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu olaylar, öngörülebilir ve öngörülemeyen konuları içerir. Organizasyonlar da bu olaylarla mücadele etmek zorundadır. Bazı olaylar, bir kuruluşun kısa vadeli ve uzun vadeli günlük yönetimini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu yüzden organizasyonların gelecekteki etkinlikler için bir şekilde hazırlıklı olması iyi bir şeydir.

Senaryo Planlama nedir?

Senaryo planlama, geleceğe yönelik bir bakış açısına odaklanır. Kuruluşların gelecekteki olası senaryoları ve bunların stratejik hedeflerini nasıl etkileyebileceği hakkında fikir oluşturabilecekleri bir yöntemdir. Bununla birlikte gelecek hakkında tahminlerde bulunmak çok zordur ve bu nedenle kuruluşlar çeşitli olası gelecek senaryoları oluşturur. Bu tam olarak Senaryo Planlama’nın odaklandığı şeydir. Organizasyonların stratejilerini, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmelerini ve bunları sürekli değişen dünyada gerektiğinde uyarlamalarını sağlar. Senaryo Planlama, farklı gelecek manzaraları için farklı senaryolar oluşturmakla ilgilidir. Bu senaryoları kullanarak bir kuruluş, sorunlar veya değişiklikler meydana geldiğinde daha iyi kararlar alabilecektir. Bir kuruluş neyin farkında olması gerektiğini ve hangi kararların kendi yararına olacağını bilir.

Nedenleri

Gelecekteki değişikliklerin altında yatan (tahmin edilemeyen) farklı nedenler vardır. Bu nedenlerin çoğu dışsaldır ve sözde PESTLE veya DESTEP faktörlerinde ele alınması gerekir: değişen demografi, ekonomik, sosyal çevresel faktörler, teknoloji, ekoloji ve politik etkiler.

Bir kuruluşun stratejik planlarını ve yönünü değiştirmesine neden olan birçok faktör vardır. Kuruluşlar, birçok dış çevresel değişikliğin olduğu karmaşık ve dinamik bir pazarla çevrilidir. Kuruluşlar bu faktörleri kontrol etmez ama bunları hesaba katabilirler. Prensip olarak, iç gelişmeler senaryoları etkilemez ve bu nedenle hesaba katılmaz.

Yapısal

Senaryo Planlama, doğru tahminler yapmakla ilgili değildir. Gelecekte neler olabileceğini keşfetmekle ilgilidir. Bu, kuruluşlara farklı senaryolarda nasıl başarılı olabileceklerini düşünmeleri için zaman verir. Senaryo Planlama, kuruluşların geleceklerini etkili ve yapılandırılmış bir şekilde düşünmelerini zorunlu kılar. Senaryo Planlama, vizyon geliştirme, stratejik yönetim ve önemli karar verme ile uğraşan küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Katma değer

Birden fazla gelecek senaryosu kullanılır. Her senaryo, gelecekteki olası gelişmeler ve bunların kuruluş için sonuçları için zengin bir açıklama sunar. Yöneticilerin her bir senaryodaki olasılıkları, fırsatları, riskleri ve tehditleri göz önünde bulundurması gerekir. Dikkate alınması gereken faktörler nelerdir? Bir kuruluşun, toplumdaki öngörülemeyen koşullara ve değişikliklere daha iyi hazırlanabilmesinin tek yolu budur ve bu nedenle, daha ileride sürprizlerle karşılaşmayacaktır. Bu, Senaryo Planlamanın katma değeridir.

Senaryo Planlama Süreci nedir?

Yapılandırılmış bir Senaryo Planlaması için kuruluşların 8 adımlı planı dikkate almaları iyi olur. Hazırlık aşamasında odak temalar ve bunlara karşılık gelen zaman çerçeveleridir. Analiz aşaması aşağıdaki adımları içerir:

 • Adım 1 – Geleceğin vizyonları için beyin fırtınası yapın.
 • Adım 2 – eğilimleri araştırın (gerekirse bir eğilim izleyici kullanın).
 • Adım 3 – İtici güçleri seçin.

İkinci aşamada, aşağıdaki üç adımı üreten senaryolar geliştirilir:

 • Adım 4 – Bir senaryo şablonu oluşturun.
 • Adım 5 – senaryoları geliştirin.
 • Adım 6 – senaryoları sunun.

Son aşama düşünmeyle ilgilidir ve bu son iki adımı oluşturur:

 • Adım 7 – senaryoların değerlendirilmesi.
 • Adım 8 – farklı senaryolara dayalı olarak politika önerilerinin oluşturulması.

Pratik örnek

Tüm dünyaya çiçek soğanı ihracatı yapan ticari bir işletme için, önümüzdeki beş yıl içinde neler olabileceğine bir göz atmak önemlidir.

 • Senaryo 1: 5 yıl içinde, Asya’daki beş ofisle iş imparatorluklarını genişletme fırsatına sahip olacaklar.
 • Senaryo 2: Pazar değişmeden kalır ve organizasyon işine devam eder ve esas olarak ABD’ye ihracata odaklanmaya devam eder.
 • Senaryo 3: ABD’ye ihracat durdurulur ve kuruluş yeni satış noktaları bulmalıdır.

Üç senaryo

Yukarıda bahsedilen örnek üç senaryoya dayanmaktadır: iyimser, normal ve en olası senaryo (bu aynı zamanda tahmin olarak da adlandırılır) ve kötümser bir senaryo (aynı zamanda en kötü durum senaryosu olarak da adlandırılır). Gerçek şu ki, çiçek soğanı ihracatçısı üç senaryoyu da düşünmek zorunda kalıyor ve her türlü önlemi göz önünde bulundurmak zorunda. Bu yüzden kuruluşun çabalarını artırması, personelinin odaklandığından ve kuruluş içindeki herkesin alternatifler hakkında düşünmeye zorlandığından emin olması gerekir.

Eğilimler

Bir kuruluş, tüm senaryolara bakarak, seçilen bir stratejinin belirsiz koşullar altında sürdürülüp sürdürülemeyeceğini kontrol edebilir. Bu yüzden olaylar üzerinde önemli bir etkisi olan eğilimleri ve temelde yatan güçleri araştırmak tavsiye edilir.

Mevcut strateji böyle bir etkiye dayanamıyorsa, bu kuruluşun stratejisini uyarlaması faydalı olacaktır.

Ne düşünüyorsunuz?

Senaryo planlamayı nasıl kullanıyorsunuz? 8 adımı tanıyor musunuz yoksa daha fazlası var mı? İyi bir senaryo planlaması oluşturmak için diğer başarı faktörleri nelerdir? Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Peterson, GD, Cumming, GS ve Carpenter, SR (2003). Senaryo planlama: belirsiz bir dünyada koruma için bir araç. Koruma biyolojisi, 17 (2), 358-366.
 • Ringland, G. ve Schwartz, PP (1998). Senaryo planlama: Geleceği yönetmek. John Wiley & Sons.
 • Schoemaker, PJ (1995). Senaryo planlama: stratejik düşünme için bir araç. Sloan yönetim incelemesi, 36 (2), 25.

 • Paylaş:

Yorumunuzu bırakın