Advanced
Search
 1. Home
 2. QHSE Yönetim Sistemi Nedir?

QHSE Yönetim Sistemi Nedir?

 • 4 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 295 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, QHSE Yönetim Sisteminin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra mevcut durumunuzu nasıl değerlendirebileceğinizi ve önümüzdeki üç yıl içinde nerede olmasını istediğinizi bu kalite yönetimi süreci hakkında daha iyi anlayacaksınız.

QHSE Yönetim Sistemi nedir?

QHSE, Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre’nin kısaltmasıdır. Bir KİSGÇ Yönetim Sistemi, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi hedefleyen bir yönetim sistemidir. Organizasyonu yönlendirmek, yönetmek ve geliştirmek için bir yönetim aracıdır. Bu sistem sayesinde mevzuat ve yönetmeliklerdeki olası değişikliklerden her zaman haberdar olursunuz, böylece para cezası, iş kazası veya diğer sorunları asla riske atmazsınız.

KİSGÇ Yönetim Sisteminin amacı, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanında ilgili mevzuat ve düzenlemelere uymasını sağlamaktır. Ayrıca paydaşlar için kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili talep ve istekler yönetilmelidir. Toplumu, çalışanları ve müşterileri düşünün.

Sistem, ISO 9001, ISO 14001 veya ISO 45001 alanında sertifikasyon sağlamak için kullanılıyorsa, tüm standartlar uygulanmalıdır. Standartlar, sürekli iyileştirmenin desteklendiği işlevsel bir yönetim sisteminin oluşturulmasına yol açtığı için önemlidir.

Neden QHSE Yönetim Sistemi?

QHSE ayrıca Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin entegrasyonu anlamına gelir. Kalite yönetim sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ve Çevre yönetim sistemi tüm yönetim sistemleridir. Spesifik hedeflere ve uygulama alanlarına rağmen, aynı yapıya sahiptirler ve aşağı yukarı aynı prensibe dayanırlar. Bir yönetim sistemi zaten mevcutsa, bu sistem büyük olasılıkla diğer yönetim sistemlerinin yönleri için temel oluşturabilir.

Bir KİSGÇ Yönetim Sistemi uygulamanın çeşitli avantajları vardır:

 • Yasal gereksinimleri karşılamak
  Her kuruluş içinde yasal gereklilikleri karşılamak önemlidir. Zaman, para ve çaba gerektirmesine rağmen hayati öneme sahiptir. Yasal gereklilikleri her zaman karşılamanıza izin veren yıllık bir bildirim alacaksınız.
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre için ekstra güvence

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi, alıcı ile tedarikçi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu şekilde QHSE sistemi, alıcıya en iyi şekilde yardımcı olmak için ürün veya hizmetinizin kalitesini optimize etmeye katkıda bulunabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile çalışanlarınızın refahına katkıda bulunursunuz.

Çevre Yönetimi

 • Çevre yönetimi, daha iyi bir yaşam ortamına katkıda bulunur. Aynı zamanda daha iyi bir topluma ve organizasyonun daha iyi bir devamlılığına katkıda bulunur.
 • Gereksinimlere ve Yönergelere Genel Bakış
  Bir QHSE sistemi, kuruluş için önemli olan tüm gereksinimlere ve yönergelere genel bir bakış sunar.

QHSE Yönetim Sistemi Koordinatörü

QHSE koordinatörü, QHSE konuları ve şirket içindeki gelişmelerle ilgili olarak başlatıcı, uyarıcı, kontrolör ve koordinatör rolüne sahiptir. Bu da onu kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin dikkatine sunmaktan ve bunlara destek oluşturmaktan sorumlu kılar. Bunu yaparken, QHSE koordinatörü çalışanlar ve yönetim arasında bir köprü görevi görür. Pozisyon, görevlinin hem yönetimle hem de çalışanlarla ve diğer ilgili taraflarla iyi iletişim kurmasını gerektirir.

Bir KİSGÇ Yönetim Sistemine Başlarken

KHGÇ Yönetim Sistemini doğru şekilde yürütmek için bir çalışanın görevleri genişletilir. Daha büyük organizasyonlarda, bir pozisyon QHSE yöneticisi veya koordinatörü şeklinde doldurulur. QHSE yöneticileri veya koordinatörleri her tür organizasyonda çalışabilir ama uygulamada özellikle orta ölçekli ve büyük şirketlerde belirli bir QHSE departmanı ve/veya çalışanları vardır. QHSE yöneticisi kaliteli çalışanlar, iç denetçiler ve çevre koordinatörleri ile işbirliği yapar.

Bir QHSE sisteminde düzenlenmiş birkaç bileşen örneği şunları içerir:

 • Politika ve hedefler
 • İlgili mevzuat ve yönetmelikler ve çevre izni
 • Organizasyon içindeki süreçler (birincil ve ikincil)
 • Sorumluluklar, yetkiler ve eğitim
 • İç ve dış iletişim
 • Süreçleri ölçme ve analiz etme
 • Sürekli iyileştirme

Ek olarak bir Risk Envanteri ve Değerlendirme ve bir şirket acil durum müdahale planı gibi yasal olarak gerekli bileşenler, QHSE sisteminde düzenlenmiştir.

Bir QHSE Sistemi Kurmada Standartlar

ISO 9001 (Kalite Yönetimi)

 • QHSE’nin temeli ISO 9001 sertifikası ile başlar.
  ISO 9001, iş operasyonlarını iyileştirmenin ve entegre kalite yönetimi yoluyla geri dönüşün bir yolu olarak görülebilir.

ISO 9001 kriterleri, boyutuna bakılmaksızın her tür organizasyon tarafından kullanılabilir. Amaç, müşterilerin sürekli olarak yüksek kaliteli ürün ve hizmetler almasını sağlamaktır. Bu durum şu yollarla sağlanır:

 • Güçlü bir müşteri odaklılık
 • üst yönetimin liderliği
 • Süreç yaklaşımı (sistem olarak yönetilen süreçler)
 • Sürekli gelişme
 • Yönetim sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol eden denetimler

Kalite politikası, operasyonel plan ve pazarlama planı ve müşterinin ihtiyaçları ile yakından bağlantılı, yönetimin resmi bir açıklamasıdır. Kuruluştaki tüm çalışanlar kalite politikasını anlamalı ve buna uymalıdır. Her çalışanın çalışmak için ölçülebilir hedeflere ihtiyacı vardır.

ISO 14001 (Çevre Yönetimi)

 • ISO 14001, kuruluşlara çevre politikalarını yönetmeleri ve sadece mevzuat ve düzenlemelere uymaktan fazlasını yapmaları için bir araç sağlar. ISO 14001’in yardım eli uzattığı çevresel başarılara giderek daha fazla önem verilmektedir.
 • Şirketler uzun vadede çevre yönetimini amaçları olarak görürler. Ek olarak paydaşlar ve müşteriler çevre politikası ile ilgili giderek daha fazla talep belirlemektedir.

ISO 14001, çevresel başarılar için gereksinimleri belirlememektedir. Bunun yerine, etkili bir çevre yönetim sistemi kurmak için bir çerçeve oluşturur. Çevre üzerindeki etkinin izlendiğine, ölçüldüğüne ve iyileştirildiğine dair kesinlik sunar. Avantajlar şunları içerir:

 • Çevrenin kalitesini korumak
 • Atık yönetimi ve bertarafı için daha düşük maliyetler
 • Daha az enerji ve hammadde kullanımı
 • Azalan dağıtım maliyetleri
 • Geliştirilmiş şirket imajı

OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi)

 • OHSAS 18001, işyerinde sağlık ve güvenliği yönetmek anlamına gelen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi’ anlamına gelir. OHSAS standardı ile organizasyondaki çalışma koşullarının düzenli olduğunu gösterebilirsiniz.

OHSAS 18001, ISO 14001 ile aynı yaklaşımı kullanır ama sağlık ve güvenlik risklerini belirleme, kaza riskini azaltma ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma hedefine sahiptir. Ayrıca sağlık ve güvenlik yönetimini tüm şirket yönetim sistemine entegre etmek için kılavuzlar sunar.

İki ISO standardı gibi, OHSAS 18001 de sağlık ve güvenlik politikasının resmi dokümantasyonunu ve politikanın standardın gerekliliklerine göre çalıştığına dair dokümante edilmiş kanıt talep eder. Sadece güvenliği koruyan uygulamalar olmamalı, aynı zamanda mevzuata uyduğunuzu ve politikanın riskleri sınırlandırdığını, en aza indirdiğini veya ortadan kaldırdığını gösterebilmelisiniz.

Konu Özeti

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (QHSE) genellikle ISO9001, OHSAS18001 ve ISO14001 standartlarının ortak faktörlerini entegre eden bir yönetim modunu ifade eder.

Etkili bir KİSGÇ Yönetim Sistemi, çalışma ortamının özenli kalmasını sağlamak için güçlü bir strateji, taktik uygulama ve tutarlı değerlendirme gerektirir. Yöneticiler, güçlü, esnek ve güncellenmiş bir çalışma ortamı yaratmak için QHSE sistemini değişen zaman ve trendlerle yükseltmelidir.

Ne düşünüyorsunuz?

Bir KİSGÇ Yönetim Sisteminin açıklamasını biliyor musunuz veya ekleyecek herhangi bir şeyiniz var mı? Bu sistemin ne zaman etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Bu teorinin pratik uygulamasına katkıda bulunan başarı faktörlerinin neler olduğuna inanıyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Derossi, CRF ve Bruno, JCS (2004, Ocak). Etkili bir KİSGÇ Sistemi Oluşturmak. SPE Uluslararası Petrol ve Gaz Arama ve Üretiminde Sağlık, Güvenlik ve Çevre Konferansı’nda. Petrol Mühendisleri Derneği.
 • LI, Y., GONG, J., LAN, Y. ve LIU, Y. (2013). QHSE Etki Alanı Genelinde Veri Yönetim Sisteminin Araştırılması ve Uygulanması. Elektronik Bilim ve Teknoloji, 8.
 • Narayanan, SI (2006, Ocak). Entegre Yönetim Sistemi – Baştan Sona Projelere KİSGÇ Uygulama. Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda. Petrol Mühendisleri Derneği.
 • Shulin, S., Ximing, L. ve Guohui, W. (2003). QHSE Entegre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanmasında Ön Araştırma [J]. Petrol Endüstrisinde Teknoloji Denetimi, 4.
 • Wand, PA, Bible, M. ve Silvester, I. (2006, Ocak). Risk Tabanlı Güvenilirlik Mühendisliği Geliştirilmiş Döner Yönlendirilebilir Sistem Performansını Sağlar ve Yeni Endüstri Performans Ölçüsünü Tanımlar. IADC/SPE Sondaj Konferansında. Petrol Mühendisleri Derneği.
 • WU, Y., ZHANG, BY ve WANG, B. (2011). Kentsel Kanalizasyon Arıtma İşletmesinin QHSE Değerleme İndeksi Sistemi [J]. Kentsel Çevre ve Kentsel Ekoloji, 5.
  • Share:

  Leave Your Comment