Advanced
Search
 1. Home
 2. Proje Yürütme Planı Nedir?

Proje Yürütme Planı Nedir?

 • 15 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 169 Views
 • 0 Comments

Bu makale Proje Yürütme Planını (PEP) açıklamaktadır. Okuduktan sonra şirketlerin hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bu proje yönetimi yönteminin temel kavramlarını ve projelerini yürütme ve izlemeyi anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Proje Yürütme Planı şablonu içerir.

Proje Yürütme Planı (PEP) nedir?

Proje Yürütme Planı (PEP), maliyetler, kalite, faydalar vb. gibi ihtiyaç duyulan zaman ve kaynaklarla bir şirkette ulaşmak istediğiniz hedefleri açıklayan bir belgedir. WBS, projeleri kontrol eden, yürüten ve izleyen bir belgedir.

Firmanın karar verme sürecinin önemi, sahip olduğunuz projelerin başarıya ulaşması için hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır. Kuruluşun sahip olduğu hedeflere ulaşmak için, ihtiyaç duyulan sonuçlara ulaşmak için proje yürütme planının her bir aşamanın bir sonrakine bağlı olduğu aşamalarda olması gerekir.

Projeye dahil olanlar, yapının tamamlanması için temel oluşturur. Bu yüzden iyi bir WBS Proje Yürütme Planı için aşağıdaki kişilerin dahil edilmesi gerekir:

 • Proje Müdürü
 • Müşteri
 • Planı uygulayan kuruluş
 • Proje ekibi üyeleri
 • Proje yönetim ekibi
 • Sponsorlar
 • Etkili
 • Bir WBS’nin içermesi gereken noktalar:

  • İşin kapsamı
  • Proje hedefleri
  • İşe alma stratejisi
  • İletişim Planı
  • Teknoloji ve bilgi
  • Sorumlulukların rolleri ve dağılımı
  • İnsan kaynakları
  • Proje kontrolü
  • Bütçe
  • Zaman çizelgesi
  • Kalite Yönetimi

  WBS hedeflerini ve şirket hedeflerini tanımlayın

  Projenin boyutu ve zamanlamasına ilişkin karar

  Bir firmanın yapmak istediği projenin süresi konusunda kararlı olması çok önemlidir. Hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan çalışan türlerini, süreç sırasındaki bütçeyi ve projenin başarılması için gerekli olan malzeme ve teknolojiyi seçmek. Teslimatların yerine getirilmesi için öngörülen zamanı adım adım yapacaksınız.

  Ulaşılması gereken hedefleri ve hedefleri belirleyin (uygulanabilir ve ölçülebilir)

  Maliyetleri düşürmek, yeni pazarlara girmek, yeni bir ürün/hizmet oluşturmak ve başarılı kılmak, bazı iş süreçlerinin yapısını değiştirmek veya yenilemek, yeni hammadde uygulamak ve çalışanları rahat hissettirmek gibi proje ile neyi başarmak istiyorsunuz? Daha fazla ekonomik gelir elde etmek, organizasyondaki süreçleri optimize etmek, çalışanların çalışma ortamında daha mutlu olmalarını teşvik etmek gibi iş hedefleri.

  Paydaşlarla hedeflerin anlaşması

  İster çalışan ister tedarikçi olsun, projeye dahil olması gereken kişileri bir araya getirin. Sorumluluklar veya karar alma konusunda fikir birliği için toplantılar, hedeflere ulaşmak için hayati önem taşır.

  Proje yürütmesini izlemek için yöntemin uygulanması

  Proje sürecini ölçebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz başarı göstergeleri oluşturun. Tasarruf edilen para, kazanılan faydalar, ekip performansı vb. gibi proje planı yürütme ölçütleri için ekonomik değer gerekli olabilir.

  Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar

  • İyi bir takım kurmak
  • Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan görevleri belirleyin
  • Ortaya çıkabilecek olası riskleri belirleyin
  • Risk planı belgesi, testler ve yazılımlar gibi planın yürütülmesi için gerekli olan belgeleri düzenleyin.
  • Proje sürecinin aşamaları için yedekleme sistemi veya B planı

  Ekip ile beyin fırtınası

  İnsanların çoğu zaman pek çok fikri vardır ama bunları nasıl sıraya koyacaklarını ya da birlikte çalıştığınız insanlara düşünme şeklimizi ve metodolojimizi nasıl tanıtacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden Proje Yürütme Planı için beyin fırtınası yapmak istediklerinizin, bunu nasıl yapacağınız ve neyi başarmak istediğinizin sonucu olabilir.

  Bu yüzden ekibinizi zaten seçtiğinizde, beyin fırtınası proje planının yürütülmesini yapılandırmak için buz kırıcı olabilir. Her birey, içinde bulunduğu çalışma alanını zenginleştirmek için fikir ve yorumlarını ifade edebilir. Beyin fırtınası ile planın oluşumu daha yaratıcı hale getirilebilir ve her üyeye, olacağı projeyle ilgili fikir, yorum veya görüşlerini paylaşma fırsatı verilir. üzerinde çalışmak.

  Çalışma planı ve bütçe

  Proje planının yürütülmesinde toplanan bilgilerin hiyerarşik sırasını bilmek değerlidir. Projenin her aşamasında sunulabilecek harcamaların bir bütçesine ve ayrıca projeyi halihazırda bitirmiş olan gelecekteki harcamaların bir tahminine sahip olmak gereklidir.

  Bütçe, hedeflerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan zamansallıkta gerekli sıraya sahip olmak için aylık bir kronogram ile olabilir. Maliyet çizelgenizi proje planı yürütmesinin hedefleri ve görevleri ile nasıl düzenleyebileceğinize ilişkin aşağıdaki örneğe bakın.

  Hedefler -> Görev -> Faaliyet -> Sorumlu -> Sonuçlar -> Tarih

  Bu sıra, insanların proje maliyetleri için ihtiyaç duyduğu programa ve ayrıca her aşamanın yerine getirilmesine ilişkin netlik sağlar.

  Gantt Şeması ile çeyrek, dönem veya yıllık gelirlerde hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli aşamalarda görevler ve bunların geçiciliği için daha doğru bir yapıya sahip olmak mümkündür. Zaman faktörü projeye ve bileşenlerine bağlıdır, önceki çalışmaya göre projeniz için hangi geçiciliğin daha iyi olduğunu seçebilirsiniz.

  Projedeki diğer dış katılımcılar veya paydaşlar

  Proje planının yürütülmesine odaklandığımız için, aynı çalışanların bulunduğu bir iç ortamda veya müşteriler, yatırımcılar veya diğerleriyle dış ortamda şirketin dahil olduğu veya dahil olmak istediği ortamı görselleştirmek gerekir. yapılandırılan projedeki ilgili taraflar. Bu olası müttefik ortamını belirlerken, projeden ne elde etmek istediklerini ve neden ilgilendiklerini öğrenmek için zamanınız olmalıdır, böylece ilgili taraflarla daha uygun ve spesifik bir şekilde çalışabilirsiniz.

  İyi bir proje uygulama planı için bileşenler

  Koordinasyon sağlamak ve yönlendirmek için, direktör, üzerinde anlaşılan hedeflere ulaşmak için çalışma ekibinde neler olduğunun farkında olmalıdır. Yönetmen toplantıları düzenleyebilir ve proje için verimli alanlar haline getirebilir.

  İzleme ve kontrol

  Sorumluluklara, zamana, maliyetlere, iletişime, raporlara vb. dayalı proje yürütme planının iyi bir şekilde izlenmesi için dokümantasyon ve sipariş gereklidir. Bu kontrol, yapılan ilerlemeye bakmak için oluşturulan toplantılara dayandırılabilir. herkesin sorumluluklarını yerine getirebileceği ve ihtiyaç duyulan zamansallıkta elde edilenler ekiple paylaşılan hedefler veya dokümantasyondur.

  İyi iletişim yönetimi

  Çalışma ekibi ile iletişimin iyi idare edilmesi, projenin yürütülmesini çok daha verimli hale getirecektir, iletişim sanal toplantılar ve bilgilerin işlenmesi olduğu için kişisel yüz yüze veya sistematik ve hızlı bir şekilde organize edilebilir. şirketin iç kanalları (online toplantılar, e-postalar vb.)

  İnsan kaynakları

  Ekibinizi oluşturan personelin önemli olduğunun farkında olun, çünkü görevlendirilen faaliyetleri geliştirmek için grubu hizalamak için liderliği ve motivasyon faktörünü ihmal etmeden, çalışanların üretkenlikleri için gerekli olan belirli bir konuda eğitim almaları gerekir.

  Kalite

  Proje yöneticisi, kuruluşun yönettiği standartlar ve beklentilerle müşterilere teslim edilecek nihai ürünün kalitesini baştan sona analiz etmelidir.

  Menfaat sahibi

  İlgili taraflar nasıl giriyor ve üzerinde çalıştıkları projeye ne katkı sağlıyor? Bu durum isteyen ama şirketin ulaşmak istediği hedeflerle uyumlu olması gereken dış insanlar olarak projede hangi rolü oynadıklarını bilmek önemlidir.

  Aklında tut:

  • Paydaşlar nasıl tanımlanacak
  • İlgili taraflarla ne tür iletişimler yapılacak
  • Projeye verecekleri destek düzeyi
  • Bize ihtiyaçları var mı yoksa projede onlara mı ihtiyacımız var?
  • Hedefleri ve paydaşların onlarla neyi başarmak istediğini belirleyin
  • Proje faydalarının dağılımı

  Proje Yürütme Planına İlişkin Sonuç

  Proje Yürütme Planı (PEP), şirket içinde sahip olduğunuz projenin süreçlerinde önemli dönüşümler sağlayabildiği için bir şirket projesinin başarısının temelini oluşturduğu gibi, uygulanan programla ekonomik tasarruf da olumlu olarak kalite, zaman ve iyi sonuçlarla projenin temel amacı.

  Sağlam ve yapılandırılmış bir şekilde geliştirilen KEP ile proje tabanı yükselme imkanı verir ve sonuçların büyük olasılıkla gerçekleşmesi sağlanır. Çalışanların verdikleri sonuçları belirlemesi için zaman faktörü önemlidir. Bu yüzden iyi bir proje başlangıcı iyi bir performans verir ve bir projede meydana gelebilecek öngörülemeyen olayların sayısını azaltır.

  Proje Yürütme Planının başarılı olması için, projenin her aşamasında PYP belgesini hedefleri karşılamak için gerekli olan belirli ayrıntılarla güncellemek gerekir. KEP, kuruluşun değer zinciri ile geliştirilecek ve uygulanacak proje ile şirketin sahip olduğu hedeflerin her aşamasını, projenin kapsamını ve ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ve memnun kalan ekibi gözlemleyerek projeyi tanımlamalıdır. Başarı için yerine getirilmesi gereken sorumluluklarla.

  Proje Yürütme Planı (PEP), nihai ürünün nasıl olacağına dair zamanı, planları, sorumlulukları, ulaşılmak istenen erişimi belirlediği için proje yöneticisi ve ekibi için hayati önem taşır. Ayrıca ekip ve raporları için, her bir kişinin ne yaptığının ve süreçlerin kararlaştırılan zaman çerçevesinde nasıl gittiğinin farkında olan bir iletişim aracıdır.

  Proje Yürütme Planı (PEP) şablonu

  Şirketinizde veya işletmenizde kolay bir şekilde pratik bir şekilde kullanmak için sizi Proje Yürütme Planı şablonunu indirmeye davet ediyoruz.

  Proje Yürütme Planı şablonunu indirin

  Ne düşünüyorsunuz?

  Proje Yürütme Planı bir iş projesinin yapısı için önemli mi? Hedeflere ulaşmak için aşamalara ve geçiciliğe göre bölünme gerekli mi? Zaman, bir PEP’in temeli için temel bir faktör müdür? Bu yöntemi firmanızda projelerin takibi için kullanıyor musunuz? Başka bir şey eklemek ister misiniz veya katkıda bulunmak için herhangi bir öneriniz var mı?
  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • O’Connor, JT, O’Brien, WJ ve Choi, JO (2016). Endüstriyel proje yürütme planlaması: Modülerleştirme ile çubuk yapımı. Yapısal tasarım ve inşaat üzerine periyodik uygulama, 21 (1), 04015014.
 • Schilizzi, RT (2011). Kilometre Kare Dizisi (SKA) için Proje Yürütme Planı İnşaat Öncesi Aşaması. MGT-001.005, 2011-01012.
 • Messner, J., Anumba, C., Dubler, C., Goodman, SEAN, Kasprzak, COLLEEN, Kreider, RALPH Nizic, N. (2011). BIM Proje Yürütme Planlama Kılavuzu-Sürüm 2.1. İnşa etmek. ittifak, 1-135.
  • Share:

  Leave Your Comment