Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Pazarlama
 3. Perakende Yönetimi Nedir?

Perakende Yönetimi Nedir?

 • 5 March 2021
 • 141 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, perakende yönetimi hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama aracının temellerini anlayacaksınız.

Perakende Yönetimi nedir?

Perakende yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve satış sayılarını artırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılan süreçle ilgilidir. Perakende yönetimi, tüketicileri bir mağazaya götürmek ve satın almalarını sağlamak için gerekli tüm adımları kapsar. İyi perakende yönetimi, alışverişi müşteriler için hoş bir deneyim haline getirir ve güçlü müşteri ilişkilerini teşvik eder. Bu güçlü ilişki, müşterilerin gelecekte mağazaya geri dönmesini sağlar.

Perakende yönetiminin amacı, çeşitli dağıtım kanallarını kullanarak tüketim malları veya hizmetleri satarak kar elde etmektir. Bu yüzden perakende yönetimi, organizasyonu etkin bir şekilde yönetmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmakla ilgilidir. Etkili perakende yönetimi hem perakendeciye hem de tüketiciye fayda sağlar. Kuruluş içindeki sorunları önlemeye yardımcı olur ve tüketici için doğru zamanda doğru ürünleri bulmak için daha az zaman ve çaba harcanması anlamına gelir.

Perakende yönetimi sonsuza kadar sürdü. Arkeologlar, eski zamanlarda bile ticaret için kanıt buldular. Parayla ürün ve hizmet alım satımının MÖ 7.000 civarında başladığına inanılıyor. On yedinci yüzyılda, Avrupa ticareti önemli ölçüde büyüdü. Yirminci yüzyılda, ilk büyük süpermarketler orada kuruldu; ABD’den etkili bir perakende biçimi.

Pazar araştırması

Pazar araştırması, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini bulmakla ilgilidir. Perakende yönetiminin önemli bir yönü. Müşterilerin ne istediğine dair bilgi toplanır ve ardından işlenir. İş Zekası Modeli (BIM), bu büyük miktardaki bilgilerin nasıl işlendiğini açıklar. Pazar araştırması genellikle kültürel, sosyal, coğrafi veya sosyoekonomik ayrıntılara dayalı bir hedef kitle gibi belirli bir hedef grup için yapılır.

Pazar araştırması yoluyla elde edilen bilgiler üreticiler için değerlidir. Müşteri gereksinimlerini karşılayan ürünler veya daha da önemlisi müşteri için bir sorunu çözen ürünler geliştirmek için kullanılabilir. Mutlu bir müşteri geri gelecektir. Bu durum kuruluşun pazarda büyümesine ve şansını artırmasına olanak tanır.

Pazar araştırması iki türe ayrılabilir: birincil pazar araştırması ve ikincil pazar araştırması. Pazar doğrudan araştırılırsa, buna birincil pazar araştırması diyoruz. Birincil araştırma örnekleri odak grupları, satış verileri analizi veya anketler aracılığıyla müşteri araştırmasıdır. Araştırma, anketlerde olduğu gibi büyük ölçekli veri toplamayı içeriyorsa, buna nicel birincil araştırma diyoruz.

İkincil pazar araştırması, pazarın başkaları tarafından yürütülen çalışmalar kullanılarak araştırılmasıdır. Bu durum pazar araştırmasının kuruluşun kendisi tarafından yapılmadığı anlamına gelir; ürünler ve süreçler hakkında kararlar almak için başkaları tarafından üretilen verileri ve bulguları kullanırlar.

Perakende yönetiminde pazar araştırması, bir ürün veya hizmet için talep olup olmadığını ve bu talebin ne kadar büyük olduğunu belirler. Ayrıca potansiyel müşterilerin ve profillerinin araştırılmasını da içerir.

Perakende yönetimindeki diğer faaliyetler

Perakende yönetiminde müşteri ihtiyaçlarının her zaman çok önemli olması gerekse de bir perakende işini başarılı kılmak için etkili bir şekilde ele alınması gereken birçok başka husus vardır. Bu faaliyetlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır.

İnsan kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi, motive ve üretken çalışanlar elde etmek için stratejik planlama ve çalışanları yönetmeyi ifade eder. Perakende yönetimi, İK yöneticilerinin uğraşması gereken çeşitli zorlukları içerir.

Perakende sektöründe çalışan devir hızı yüksektir, yani çalışanlar düzenli olarak gelir ve gider. Bunun getirdiği zorluklardan biri, tüm bu yeni çalışanların her seferinde eğitilmesi ve geliştirilmesi gerektiğidir. Süpermarket gibi perakende işletmelerinde çalışanlar, müşterilerle doğrudan etkileşime girer. Bu yüzden müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları önemlidir.

Bu zorluğun arkasındaki itici faktörlerden biri, belirli ürünlere yönelik mevsimsel taleptir. Perakendeciler, hem ürün talebi hem de ürün arzı söz konusu olduğunda önemli iniş ve çıkışlar yaşarlar. Bu yüzden çalışanlar genellikle sınırlı bir süre için işe alınır. Bu çalışanlar eğitimden yoksun oldukları için genellikle çok yetenekli değillerdir.

Rakip analizi

Herhangi bir işletme için en önemli soru, müşterilerine nasıl değer sunabilecekleridir. Ek olarak kuruluş müşterilerini ve onlara nasıl ulaşacağını bilmelidir. Halihazırda pek çok değerli bilgi mevcuttur; rekabetten. Bu yüzden rakip analizi, perakende yönetiminde de önemli bir faktördür. Bir rekabet avantajı belirleyebilmek için perakendecinin birkaç soruya cevap bulması gerekir:

 • Rakip nerede bulunur?
 • Bir rakibin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir (SWOT analizi)
 • Rakip mali açıdan ne kadar iyi?
 • Ürünleri karşılaştırılabilir mi? Ürün yelpazesi neye benziyor?
 • Ne tür müşteriler rakipten bir şeyler satın alır?
 • Para için ne tür bir değer sunuyorlar?
 • Rakip, pazarlama tarafında nasıl hareket eder?
 • Neyi daha iyi yapıyorlar?

Perakende yöneticisi yetkinlikleri

Perakendecilik yöneticileri genellikle aynı anda çok sayıda kalıbı eğirmek zorundadır. Onlar için anahtar, odaklarını işlerinin temel görevlerine doğru şekilde bölmektir. Bazı önemli odak alanları şunlardır:

İnsan kaynakları

Perakende yöneticileri genellikle mağazada çalışanları arasında zaman geçirirler. Orada seçtikleri yaklaşım, çalışanların kültürünü ve üretkenliğini güçlü bir şekilde etkiler. Perakende yöneticileri ekiplerini denetlemeli ama aynı zamanda büyük resme de göz kulak olmalıdır. Güçlü liderlik becerilerine sahip yöneticiler, çalışanlarla iyi bir ilişki geliştirecek, saygılı ve toplu bir müşteri odaklı üretken bir çalışma ortamı yaratacaktır.

Perakende yöneticilerinin işlerinin bir parçası olarak ilgilendikleri diğer hususlar işe alma ve seçme, maaş bordrosu, eğitim ve diğer iş düzenlemeleridir.

Mağaza yönetimi

İyi bir perakende müdürü, organizasyonu bir bütün olarak ticari bir bakış açısıyla görmek için zaman ayırır. Bu durum kuruluşun nasıl kar elde ettiği ve sektördeki yeri ile ilgilidir, aynı zamanda bir mağazanın sunumunun müşteri satın alma davranışını nasıl etkileyebileceği ile ilgilidir. Bu konuda çok bilgili yöneticiler, etkili bir şekilde ticari bir odak geliştireceklerdir. Bu durum iyi bir mağaza düzeni ve güçlü performans anlamına gelir.

Mağaza yönetiminin bir kısmı, perakende yöneticisinin gelir, kâr ve karlılıkla ilgili rakamları analiz etmesiyle ilgilidir. Aynı zamanda mağazanın görsel çekiciliğinin yanı sıra hırsızlığı önleme ve kasayı çalıştırmayı da içerir.

Tedarik Yönetimi

Perakende yöneticileri ayrıca ürünleri sipariş eder ve satın alır. Yönetici daha sonra bu ürünleri saklamak veya mağazada sunmak için alır.

Ne düşünüyorsunuz?

Bu perakende yönetimi açıklaması size tanıdık geliyor mu? Bu makalenin çevrenizde gördüğünüz yönlerini düşünebiliyor musunuz? Etkili bir perakende yönetimi stratejisine neyin katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Berman, BR ve Evans, JR (2010). Perakende Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım (11. baskı). Boston, MA: Prentice Hall.
 • Varley, R. (2014). Perakende ürün yönetimi: satın alma ve satış. Routledge.
 • Vedamani, GG (2008). Perakende Yönetimi. Jaico, Ed. 3 üncü.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın