Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Pazarlama
Oyun Oynamak
 Nedir?

Bu makale Oyunlaştırma kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü psikoloji ve motivasyon aracının temellerini anlayacaksınız. Oyunlaştırma nedir? Oyunlaştırma, kullanıcıdaki katılımı, değişimi veya motivasyonu teşvik etmek için oyunlardan öğelerin kullanılması ve gerçek yaşam koşulları...

Kategoriler: 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir?

Bu makale Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) metodolojisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama ve paydaş yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Müşteri İlişkileri Yönetimi nedir? Şirketlerin müşterileriyle iyi ilişkiler kurması önemlidir. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),...

Kategoriler: 
Net Promotor Puanı Nedir?

Bu yazı, Fred Reichheld tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Net Promotor Score/NPS konseptini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu yararlı pazarlama stratejisi aracının temellerini anlayacaksınız. Net Promotor Puanı/NPS nedir? Amerikan yönetim kitabı yazarı Fred Reichheld, 2003 yılında Net Promotor Score'u...

Kategoriler: 
B2C Pazarlama
 Nedir?

Bu yazı, B2C pazarlamasının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama disiplininin temellerini anlayacaksınız. B2C Pazarlama nedir? B2C pazarlama veya işletmeden tüketiciye pazarlama, bir kuruluşun tüketicilere yönelik uyguladığı pazarlama faaliyetlerini, stratejilerini ve taktikleri...

Kategoriler: 
Marka Varlık Değerleme Aracı Nedir?

Bu makale Brand Asset Valuator (BAV) hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü markalama aracının temellerini anlayacaksınız. Marka Varlık Değerleme Aracı (BAV) nedir? Kuruluşlar için kaliteli bir marka adı önemlidir; güçlü bir marka adıyla, ürünleri ve/veya hizmetleri (potansiyel) m...

Kategoriler: 
Tüketici Eğilimi Kanvası
 Nedir?

Bu makale Tüketici Eğilimi Kanvasını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Pazarlama yönteminin temellerini anlayacaksınız. Bu makalede ayrıca ücretsiz düzenlenebilir bir Tüketici Eğilim Kanvası şablonu indirebilirsiniz. Tüketici Eğilimi Kanvası nedir? Şirketler için, müşterileri ve diğer potansiy...

Kategoriler: 
Sosyal Satış
 Nedir?

Bu yazı, Sosyal Satış hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama aracının temellerini anlayacaksınız. Sosyal Satış nedir? Sosyal Satış, müşterilerle doğrudan etkileşim kurmak için sosyal medyayı kullanan satıcıları ifade eder. Pazarlama ekipleri değerli içerikleri payla...

Kategoriler: 
RATER Modeli
 Nedir?

Bu yazı, Valarie Zeithaml, A. Parasuraman ve Leonard Berry tarafından geliştirilen RATER Modeli kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Pazarlama aracının temellerini anlayacaksınız. RATER Modeli nedir? Ticari işletmeler, müşterilerinin satın aldıkları ürün ve/veya hizmetlerden ne beklediğini ...

Kategoriler: 
İlişki Pazarlaması
 Nedir?

Bu makale İlişkisel Pazarlamanın pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama aracının temellerini anlayacaksınız. İlişkisel Pazarlama nedir? Günümüzde şirketler için sadece müşteri çekmekle kalmayıp, onları sürdürmek de çok önemli. İlişkisel Pazarlama bunda önemli bir rol...

Kategoriler: 
DESTEP Analizi
 Nedir?

Bu makale pratik olarak DESTEP Analizini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji ve pazarlama aracının temellerini ve ilkelerini anlayacaksınız. DESTEP Analizi nedir? Kuruluşlar dış ortamlarına bağlıdır. Bu ortam Mezo ve Makro ortam olarak ikiye ayrılabilir. Mezo ortamı, organizasyonun aktif olduğ...

Kategoriler: