Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Finansal Yönetim
 3. Net Bugünkü Değer Nedir?

Net Bugünkü Değer Nedir?

 • 17 December 2020
 • 54 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Net Şimdiki Değer veya NPV kavramını açıklamaktadır. Asimile ettikten sonra, bu finansal göstergenin temellerini anlayabileceksiniz.

Net Bugünkü Değer nedir?

Net Bugünkü Değer (NPV), bir kuruluşun karlılığının kolayca hesaplanabildiği Net Sabit Değeri temsil eder. Bir projenin veya yatırımın karlı olup olmayacağını veya zarara yol açıp açmayacağını belirlemek için işletme sermayesinin bütçelenmesinde yararlı bir araçtır.

Net Bugünkü Değer, tüm indirgenmiş gelecekteki nakit akışlarının toplamıdır. Belli bir süre içinde, giden nakit akışlarının bugünkü değeri ile tüm nakit kaynakların girişinin bugünkü değeri arasındaki fark incelenir. Genellikle bir yıllık, yarım yıllık veya üç aylık dönemlerle ilgilidir.

Yani Net Bugünkü Değer Kuralı’nın temelini oluşturur; bu, yatırımların tercihen NPV değerleri pozitif olduğunda yapılması gerektiğini belirtir. Pozitif Net Bugünkü Değer ile beklenen gelir, beklenen maliyetlerden daha yüksek olacaktır.

Fark tutarı

Net Bugünkü Değer, nakit girişi ve para çıkışı arasındaki ‘fark tutarı’ olarak da tanımlanabilir. Yatırımın mevcut değeri ile yaratacağı gelecekteki değer ile bir karşılaştırma yapılır. Ek olarak enflasyon ve yatırım getirisi dikkate alınır. Daha sonra bir yatırımın her dönemi için hem maliyetler hem de avantajlar hesaplanarak NPV belirlenir. Teorik olarak, kuruluşlar yatırım yaptığında ve pozitif bir NPV için çabaladığında güzel olurdu. Ancak pratikte, yalnızca yüksek NBD’ye sahip olduğu hesaplanan yatırımlar veya projeler, geçiş hakkını elde eder. Ne olursa olsun, NPV, örneğin devralma veya füzyon gibi uzun vadeli bir projenin yatırımını belirlemek için DCF analizinin (İndirim Nakit Akışı) bir parçası olarak kullanılır.

Zaman değeri

Bir projenin gelecekteki değerini belirlemek, beceri ve bilgi gerektirir. Bu değeri hesaplamanın ve ölçmenin farklı yolları vardır. Ek olarak para, Net Bugünkü Değerin hesaplanmasında rol oynayan belirli bir zaman değerine sahiptir; çoğu kez bu parasal değer, gelecekte aynı miktarın değerine kıyasla günümüzde daha yüksektir. Bunun diğer şeylerin yanı sıra enflasyonla ilgisi var. 20 yıl önce aylık maaş 2.500 guilder iken, bu aylık ödeme şimdi euro olarak yapılırken, euro o zamanlar loncaların değerinin iki katından fazlasına sahipti. Bu fark, örneğin, diğer yatırım seçeneklerinden beklenen getiriyi amaçlanan yatırımın getirisi ile karşılaştırarak şeffaf hale getirilebilir.

Net Bugünkü Değerin Pratik Örneği

Büyük ve tanınmış bir kahvehane zincirinin rastgele bir şehirde kalabalık bir caddede bulunan zaten var olan bir lokantayı ele geçirmek istediğini varsayalım. Bunun kahvehane zinciri için farklı avantajları vardır. Kendilerini popüler bir lokasyonda kurabilirler ve ikinci olarak farklı bir ürün yelpazesi ile yeni bir şubeye girme fırsatı sunar.

Kahvehane zinciri için, öncelikle bu yemekhanenin gelecekteki olası nakit akışlarını görmek önemlidir. Finansal gelecek olumlu görünmüyorsa, satın alma şansı düşükse, başarıya götürür. Daha sonra kahvehane zincirinin yaptığı yatırım, diyelim ki 500 bin euro, nakit akışı gelirinden düşülmeli. Yemekhanenin şu anki sahibi işini 500 bin eurodan fazla bir fiyata satmak istiyorsa, büyük zincir muhtemelen pozitif bir NPV sunacaksa bunu kabul edecektir. Yemekhane sahibinin işletmesini 400 bin avroya satmayı kabul etmesi de söz konusu olabilir. Bu durumda yatırım, hesaplanan yatırım dönemi boyunca kahvehane zinciri için 100 bin euro (500 bin-400 bin) karı temsil edecektir.

İşletme sahibinin işletmesini yarım milyon eurodan daha az bir fiyata satmak istememesi de mümkündür. Kahvehane zinciri daha sonra satın alma işleminden vazgeçmeye karar verebilir çünkü satın alma, negatif bir Net Şimdiki Değer ile sonuçlanacak ve sonuçta kahvehane zincirinin toplam değerini düşürecektir.

Tahminler

Bir yatırımın karlılığını değerlendirmek tamamen güvenilir değildir ve her zaman gerçeklere dayanmaz. NBD, hatalara neden olabilecek birden çok varsayıma ve tahmine büyük ölçüde bağlıdır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, yatırım maliyetlerinin tahmininde, iskonto ayağında ve faiz getirisinde rol oynar. Ek olarak bir proje sırasında öngörülemeyen masraflar ortaya çıkabilir ve bu da daha fazla para akmasına neden olabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Net Bugünkü Değeri iş hayatınızda nasıl uyguluyorsunuz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Net Bugünkü Değer gibi finansal hesaplamalar yapmak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Beaves, RG (1988). Net bugünkü değer ve getiri oranı: örtük ve açık yeniden yatırım varsayımları. Mühendislik Ekonomisti, 33 (4), 275-302.
 • De Reyck, B., Degraeve, Z. ve Vandenborre, R. (2008). Net bugünkü değer ve karar ağacı analizi ile proje seçenekleri değerlemesi. Avrupa Yöneylem Araştırması Dergisi, 184 (1), 341-355.
 • Elmaghraby, SE ve Herroelen, WS (1990). Projelerin net bugünkü değerini en üst düzeye çıkarmak için faaliyetlerin planlanması. Avrupa Yöneylem Araştırması Dergisi, 49 (1), 35-49.
 • Ross, SA (1995). Net bugünkü değer kuralının kullanır, suistimalleri ve alternatifleri. Mali yönetim, 24 (3), 96-102.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın