Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İletişim Yetenekleri
 3. Merrill Sosyal Stiller Modeli Nedir?

Merrill Sosyal Stiller Modeli Nedir?

 • 10 March 2021
 • 154 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Merrill Sosyal Tarzlarının pratik bir açıklamasını sunar. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Merrill Sosyal Tarzları nelerdir?

Merrill sosyal stilleri, dört sosyal stil içeren bir kişilik modeli oluşturur. Bu stillerin her birinin farklı özellikleri ve düşünce süreçleri vardır. Bu basit ve pratik araç, organizasyon içindeki bireyler arasındaki farklılıkları anlamak için kullanılabilir. Her çalışanın farklı nitelikleri vardır ve işine farklı bir şekilde yaklaşır. Bu farklılıklar, eğer görünürse, mümkün olduğu kadar çok potansiyeli keşfetmek ve kullanmak için kullanılabilir.

Psikologlar David Merrill ve Roger Reid de bu potansiyeli geçen yüzyılın seksenlerinde fark ettiler. BF Skinner’ın davranışçılıkla ilgili keşiflerini ve James Taylor’ın davranışsal tanımlarını takiben, bu iki psikolog, insanların davranışlarının iki süreklilik, yani girişkenlik ve cevap verme olduğunu keşfetti. Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir sigorta şirketinde çalışırken, davranışın liderlik potansiyelini tahmin edip edemeyeceğini araştırdılar. Eğer bu mümkün olsaydı, bu yüzden mantık yürüttüler ama oldukça etkili liderlerle bir kültür yaratabilirlerdi.

Yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan iki faktör analizi iki ölçekten oluşuyordu: girişkenlik ve cevap verme. Bu durum her biri bir sosyal tarzı temsil eden dört kadranlı bir modelle sonuçlandı; Merrill sosyal tarzları. Uygulamada, örneğin satış görevlileri tarafından ne tür bir kişilikle uğraştıklarını öğrenmek için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Üç Davranışsal Boyut

Merrill sosyal tarzlarının merkezinde üç davranışsal boyut yer alır. Bunlar, insanların çeşitli yeteneklere sahip olduğu ve bu yüzden farklı seçimler yapabildikleri bir davranış alanını içerir. Müzikalite, örneğin davranışsal bir boyuttur. Bazı insanlar bir enstrüman çalmaktan hoşlanırken, diğerleri sevmez. Bazı insanlar ritim tutabilir, bazıları ise basit bir vuruşla birlikte dokunamaz. Bu davranışlar, oldukça müzikalden daha az müzikale kadar farklı seviyeler yaratır.

Merrill ve Reid’in dört sosyal stili geliştirirken odaklandıkları iki davranışsal boyut, girişkenlik ve duyarlılıktı. Daha sonra ek bir davranışsal boyut eklendi: çok yönlülük. Davranış boyutlarının her biri aşağıda açıklanmıştır.

Girişkenlik

Girişkenliğin Merrill sosyal stiller teorisinde çok özel bir anlamı vardır. Orijinal çalışmada, ‘başkalarının sizi bakış açınıza başkalarını ikna etmeye çalışan bir kişi olarak görmesi’ olarak tanımlandı. Çok iddialı insanlar, kendileri için önemli olan şeylerle başkalarını etkilemeye çalışırlar. Daha az iddialı olan insanlar, önemli olduğunu düşündükleri şeyleri farklı bir şekilde başarırlar. Başkalarına ne düşündüklerini bildirir veya onları rahatsız eden bir soruna çözüm üretirler.

Merrill ve Reid, dört seviyeli iddialı yatay bir çizgi geliştirdiler. Yüksekten alçağa: ABCD

Cevaplanabilirlik

Bu modelde yanıt verme yeteneği, ‘diğer insanların sizin duygularınızı kontrol ettiğinizi veya bunları açığa çıkarıp paylaştığınızı ne ölçüde gördüğü’ olarak tanımlanır. Çok hızlı tepki veren ve duygularını paylaşan kişilerin seslerinde, vücut duruşlarında, yüz ifadelerinde ve kelime seçimlerinde okunması çok kolaydır. Yanıt verme konusunda daha düşük puan alan kişileri okumak daha zordur. Daha az sesli veya görünür işaret verirler ve duygular hakkında konuşmazlar. Bu insanlar gerçekleri ve koşulları tercih ederler.

Bir kez daha, Merrill ve Reid duyarlılık ölçeğini dört seviyeye ayırdı. Düşükten yükseğe: 1234

Çok yönlülük

Merrill sosyal stiller modelinde kullanılan üçüncü boyut, ‘başkalarının sizi, başkalarını daha rahat hale getirmek için tercih edilen davranışı değiştirmeye istekli bir kişi olarak deneyimleme derecesi’ olarak tanımlanan çok yönlülüktür. Bu çok önemli bir boyut. Tepki verme ve girişkenlik ölçeklerinde yüksek veya düşük en iyi pozisyon yoktur. Çok yönlülükten daha iyi puan almak kesinlikle mümkündür. Buradaki puanlar düşükten yükseğe: 1234

Dört Sosyal Tarz

Merrill ve Reid’in ardından, girişkenlik ve duyarlılığın iki davranışsal boyutunu üst üste koyarak bir ızgara veya küme oluşturdular. Her küme belirli sayıda tercih edilen davranıştan oluşuyordu. Bu kümelere sosyal tarzlar adı verildi. Kümedeki dört davranış stili aşağıda açıklanmıştır.

Analitik

Sol üst kadran, Merrill sosyal stiller modelindeki analitik insan grubunu temsil eder. Bu grup insan düşünceli ve temkinlidir. Genellikle bir şeye girmeden önce ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olduklarından emin olmak isterler. Sorunlara ve konulara en sevdikleri yaklaşım, tüm olası seçenekleri göz önünde bulundurarak riski en aza indirmektir. Diğerleri bu grubu havalı, temkinli, ciddi, kesin, nesnel, mantıklı ve bazen mesafeli olarak görme eğilimindedir.

Analitik insanlar gerçekleri sever. Doğru, düzenli ve metodik çalışırlar ve faaliyetlerinde standart prosedürleri, kuralları ve en iyi uygulamaları takip ederler. Bu grubun diğer özellikleri şunları içerir:

 • İnsanlardan çok görevlere odaklanın
 • Haklı olmayı ve bunu göstermek için zaman ayırmayı seviyorum
 • Düşünceli, temkinli ve kesin
 • Problemleri değerlendirme ve çözmede iyidir
 • Yalnız çalışmak konusunda iyidir, grup etkinliklerinden kaçının
 • Karar verirken dikkatli olun
 • Kritiktir ve duyarlılığı düşüktür

Anlamlı

Sağ alt kadran, Merrill sosyal tarzlar modelindeki etkileyici insan grubunu temsil eder. Bu insanlar maceracı ve hayatta hızlı hareket ediyorlar. İfadeler yeni fikirleri ve planları paylaşmayı sever. Bir soruna veya konuya en sevdikleri yaklaşım, gelecek için bir vizyon oluşturmak ve avantajları vurgulayarak başkalarından destek aramaktır. Başkalarını enerjik hissettirme, şevkle çalışma, işte mizah kullanma ve risk alma konusunda uzmandırlar. Diğerleri bu insan grubunu dürtüsel, yaratıcı ve inandırıcı olarak görüyor. İfade grubunun diğer özellikleri şunları içerir:

 • Sezgisel
 • Yaratıcı
 • Hevesli
 • Doğal
 • Komik
 • Başkalarıyla kolayca etkileşim kurun
 • Reddedilmekten korkuyorlar
 • Sevgi onayı ve övgü
 • Rutin ve karmaşık konuları sevmiyorum
 • Genelleme ve abartma eğilimi
 • Stresli olduklarında alaycı bir ton kullanın

Sevimli

Üst-alt kadran, Merrill sosyal tarzlar modelindeki sevimli insanlar grubunu temsil eder. Bu insanlar düşünceli, naziktir, başkalarını destekler ve başkalarıyla iyi bir ilişki kurmak için zaman ayırır. Fikir birliğine vararak bir probleme veya konuya yaklaşmayı tercih ederler. Bu tür durumlarda genellikle arabulucu bir rol oynarlar. Dostlar, en iyi çözümün tüm paydaşları bir araya getiren bir çözüm olduğuna inanıyor. Diğerleri bu grubu kibar, arkadaş canlısı ve kendini beğenmeyen biri olarak görüyor. Bu grubun diğer özellikleri şunları içerir:

 • Dikkatle dinleyin
 • Ekip çalışmasında mükemmel
 • Saygı duyulmak istiyorum
 • Popüler olmak istiyorum
 • Güzel görünmek istiyorum
 • Güvenlik ve istikrar arayın
 • Organize işyerleri gibi
 • Karar vermek için zaman ayırın
 • Lider olmak yerine emirleri takip etmeyi tercih edin
 • Değişimden ve belirsizlikten korkuyor

Sürücü

Sağ üst kadran, Merrill sosyal stiller modelindeki sürücüler grubunu temsil eder. Bu bireyler oldukça iddialı ve düşük yanıt veriyor. Bu kategorideki insanlar hızlı kararlar verirler, sabırsızdırlar ve diğerleri ayak uyduramadığında sinirlenirler. En sevdikleri yaklaşım, mevcut ve ilgili bilgilere göre hızlı hareket etmek ve gerekirse daha sonra rotayı düzeltmektir. Bu insanlar pragmatizm, baskı altında sakin kalma ve görevleri hızlı bir şekilde tamamlama konusunda uzmanlaşmıştır. Diğerleri bu grubu görev odaklı, verimli ve talepkar olarak görüyor. Bu grubun diğer özellikleri şunları içerir:

 • Rekabetçi ve istemek istiyor
 • Daima kontrolü arayın ve kontrolü ele alın
 • Eylemlerinde ve tepkilerinde hızlıdır
 • Planlamada iyidir
 • Belirleyici olmak
 • Sonuç odaklıdır
 • Görev odaklıdır
 • Verimsizliği ve zayıf kararlılığı sevme

Pratikte Sosyal Stiller

Psikologlar Merrill ve Reid’in, çalışmalarını başlatıp tamamlamalarına yol açan potansiyeli kullanma dürtüsü oldu. Başlangıçta yönetim ve liderlik pozisyonları için iyi adaylar arıyorlardı ama çalışma, pratikte kullanılabilecek dört tür sosyal tarz olduğunu gösterdi. Organizasyonların ve onların insan kaynakları yönetiminin her pozisyon için çeşitli yeterlilik ve becerileri veya organizasyonda çalışacak herkes için istenen özellikleri oluşturması özellikle önemlidir.

Bir organizasyon içindeki çeşitlilik de önemlidir. Güçlü ve zayıf yönleri olan farklı kişilikler, bir organizasyonu büyük boyutlara yükseltebilir. En uygun durumda, ekip Merrill sosyal tarzlarının her birinden en az bir kişiden oluşur. Sürücüler ve analitik uzmanlar, diğerlerinin görevlerine odaklanmalarını sağlar. Dost canlılar ve ifadeler, karşılığında iyi bir grup morali ve sorunların ele alınabileceği ve çözülebileceği hoş bir atmosfer yaratır.

Ne düşünüyorsunuz?

Merrill sosyal tarzları hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? Sosyal tarzlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Başkalarına yaklaşma şeklinizi diğer kişiyle daha iyi koordine etmek için bu aracı kullanabilir misiniz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Aronson, E. ve Carlsmith, JM (1968). Sosyal psikolojide deney. Sosyal psikoloji el kitabı, 2 (2), 1-79.
 • Du, S., Swaen, V., Lindgreen, A. ve Sen, S. (2013). Kurumsal sosyal sorumlulukta liderlik tarzlarının rolü. İş etiği dergisi, 114 (1), 155-169.
 • Merrill, DW ve Reid, RH (1981). Kişisel stiller ve etkili performans. CRC Basın.
 • Richmond, VP ve Martin, MM (1998). Sosyo-iletişimsel tarz. İletişim ve kişilik: Sürekli bakış açıları, 133-148.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın