Advanced
Search
 1. Home
 2. McKinsey 7S Çerçevesi Nedir?

McKinsey 7S Çerçevesi Nedir?

 • 26 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 274 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, eski McKinsey çalışanları tarafından geliştirilen McKinsey 7S Çerçevesini pratik olarak açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü ve etkili yönetim aracının temellerini anlayacaksınız.

McKinsey 7S Çerçevesi nedir?

Başarılı olmak için, her organizasyonun iç organizasyon hakkında iyi bir anlayışa sahip olması ve işin nasıl daha etkili ve verimli bir şekilde yapılabileceğini keşfetmesi faydalıdır. 7S Çerçevesi veya McKinsey 7S Çerçevesi bu anlayışı sağlar.

McKinsey 7S Çerçevesi, Amerikan danışmanlık firması McKinsey’in eski danışmanları Tom Peters, Richard Pascale ve Robert Waterman jr gibi eski çalışanlar tarafından tasarlandı ve tüm dünyadaki kuruluşlarda uygulanıyor.

Bu tanı modelindeki 7S, ‘S’ harfiyle başlayan yedi unsura veya faktöre atıfta bulunur. Tom Peters, Richard Pascale ve Robert Waterman jr’a göre şart, bu unsurlar arasındaki iç ilişkilerin iyi organize edilmiş olması ve faktörlerin kurumu aynı yöne yönlendirmesidir.

7S Çerçevesinin temeli

7S Çerçevesinde, sert faktörlerin bir organizasyonun doğrudan etkileyebileceği konuları hedeflediği sözde sert ve yumuşak unsurlar dahil edilmiştir. Yumuşak unsurlar bir organizasyonda daha soyut bir şekilde bulunur ve organizasyon kültüründe bulunabilir. 7S Çerçevesindeki sert unsurlar Strateji, Yapı ve Sistemlerdir; yumuşak unsurlar Tarz, Paylaşılan Değerler, Beceriler ve Personeldir.

7S Çerçevesini daha iyi anlamak için aşağıda kısa bir açıklama verilmiştir.

Sert elementler

Strateji

Misyon ve vizyonu kullanarak organizasyonun hedefleri netleşir. Bu faktörleri bir organizasyonun stratejik planlamasında bulabilirsiniz.

Yapısı

Organizasyon nasıl yapılandırılır ve hangi hiyerarşik katmanlar vardır.

Sistemler

Sistemlerin tümü resmi ve gayri resmi çalışma yöntemleri, prosedürler ve iletişim akışlarıdır.

Yumuşak elemanlar

Tarzı

Stil tamamen liderlik ve yönetim tarzları ile ilgilidir.

Paylaşılan değerler

Vizyon, kurumsal kültür ve kimliğin temel unsurlar olduğu bir organizasyondaki standartlar, değerler ve diğer etik biçimler.

Beceriler

Bunlar hem organizasyonun hem de çalışanların becerileriyle ilgilidir.

Personel

Bu yumuşak unsur, çalışanlar, yetkinlikleri ve iş tanımlarıyla ilgilidir.

7S Çerçevesinin Uygulanması

7S Çerçevesi, esas olarak bir organizasyondaki performans sorunlarını izlemek ve daha sonra bunları değiştirmek ve/veya iyileştirmek için kullanılır. Bu performans problemlerinin bir planı veya (fotoğrafı) ile, birkaç faktör hedeflenen bir şekilde kullanılabilir. Bunda mevcut durumu (IST) istenen ve gelecekteki durumla (SOLL) karşılaştırmak önemlidir. 7S Çerçevesi, IST ve SOLL arasındaki olası boşlukların ve tutarsızlıkların izlenebileceği ve ayarlanabileceği iyi bir çerçeve oluşturur.

Uygulamada

Uygulamada, organizasyonun net bir resmini ortaya çıkaran 7S Çerçevesi kullanılarak bir dizi soru sorulabilir. Bu soruları listeledikten sonra, aşağıdakiler gibi bir dizi engele cevap vermek önemlidir:

 • Organizasyondaki herkes sert unsurlar konusunda destekleniyor mu?
 • Sert unsurlar organizasyon içinde yeterince destekleniyor mu?
 • IST SOLL analizindeki benzerlikler ve farklılıklar nerede?
 • Bu analizde tespit edilen farklılıkları gidermek için hangi yöntemler gereklidir?
 • Bir plan mümkün olduğu kadar nasıl gerçekleştirilebilir ve uygulanabilir?

McKinsey 7S Çerçeve örneği

7S modelinin kullanımına ilişkin pratik bir örnek McKinsey, MBA derecesi almak isteyen çalışanlara odaklanan ticari bir eğitim enstitüsüdür.

Strateji

Ticari eğitim sağlayıcısı tamamen yetişkinler için MBA eğitimine odaklanmıştır. Bir dizi kurs sunuyorlar ve Hollanda’daki en büyük sağlayıcı olmayı hedefliyorlar.

Yapısı

Kuruluşun büyüklüğü göz önüne alındığında, uygun bir yapının olması önemlidir ve bu yüzden bir ürün sınıflandırması yapılmıştır; her şubenin kendi eğitim yöneticileri, temsilcileri ve konu öğretmenleri vardır. Bu hiyerarşi hem çalışanlar hem de öğrenciler için açıktır. Ayrıca BİT, yönetim ve planlama gibi birçok destekleyici departman bulunmaktadır.

Sistemler

Organizasyon, öğrenci ilerlemesi, sözleşmeler ve staj anlaşmaları konusunda güncel bilgilere sahip olmak için dahili bir Müşteri İlişkileri Yönetim sistemi kullanır. Öğrenciler, iç sistemle bağlantılı online bir öğrenim ortamına sahiptir, böylece herkes öğrencinin iyiliğinden haberdar olur.

Tarzı

Organizasyon 10 yıl önce tutkulu bir öncü tarafından kurulmuş olup, en başından beri samimi ve açık bir atmosfere sahiptir. Bir lider olarak, işin prosedürlere ve mevzuata göre yapılmasının önemli olduğunu düşünür ama herkes kendi hedeflerini daha da belirleyebilir ve bu yüzden kendi kendini yönetir. Bu durum hoş bir çalışma ortamı ve iyi bir karşılıklı anlayış yaratır.

Paylaşılan değerler

Organizasyon içinde birbirinize dostsunuz, doğum günleri pasta ve küçük bir hediye ile kutlanıyor, her Cuma öğleden sonra içiyor ve yılda iki kez öğretmenler günü. Öğrenci, hem ofis içinde hem de dışında her zaman en öncelikli olmaya devam eder.

Beceriler

Organizasyon sadece sektörde iz bırakmış öğretmenlerle çalışıyor; Temsilciler olarak, çalışma materyalini çok iyi sunabilirler. Çalışanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönergeleri ve bunları ders programına nasıl entegre edeceklerini tam olarak bilmeleri beklenir.

Personel

Becerilere ek olarak, personelin sorumluluklarının ne olduğunu bilmesi ve almaya cesaret etmesi de önemlidir. İşbirliği içinde bir çözüm bulmak için sınıftaki veya bireysel öğrencilerle ilgili sorunlar merkez ofise bildirilmelidir.

Ne düşünüyorsunuz?

McKinsey 7S Çerçevesi günümüzün modern organizasyonlarında uygulanabilir mi? 7S Çerçevesinin pratik açıklamasını tanıyor musunuz veya başka önerileriniz var mı? İyi McKinsey 7S Çerçevesi kurulumu için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • 7-S (“McKinsey 7-S”) Modelinin Kısa Tarihi – 7S Çerçevesinin kökenlerini açıklayan Tom Peters blog yazısı.
 • Bouzid, A. (2015). Bir Küçük İşletmeyi Değerlendirmek İçin İş Analizi Araçlarını Uygulama: 7-S çerçevesini, SWOT ve Dengeli Karnesi Araçlarını kullanma. Kindle Sürümü. Amazon Digital Services LLC.
 • Schram, A. (2014). Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumları için Liderlik, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim. Dünya İşletme ve Ekonomi Araştırma Konferansı’nda (s. 24-25).
 • Schwering, RE (2003). Güç alanı analizi yoluyla liderliğe odaklanma: saygıdeğer bir planlama aracında yeni varyasyonlar. Liderlik ve Organizasyon Geliştirme Dergisi, 24 (7), 361-370.
 • Waterman Jr, RH, Peters, T. ve Phillips, JR (1980). Yapı Organizasyon Değildir. Business Horizons, 23 (3), 14-26.
  • Share:

  Leave Your Comment