Advanced
Search
 1. Home
 2. Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi Nedir?

 • 14 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 293 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Marka Yönetiminin pratik bir açıklamasını sağlar. Makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü pazarlama aracının altında yatan kavramları anlayacaksınız.

Marka Yönetimi nedir?

Marka Yönetiminin tanımı iki yönlüdür. Markalaşma bir yandan bir işletmenin ürün ve hizmetleri arasında bir ilişki veya bağlantı kurulması, diğer yandan müşterinin duygusal algısı olarak tanımlanmaktadır. Amaç, rakipler arasında ayrım yaratmak ve müşteri sadakati oluşturmaktır. Marka yönetimi, işletme ile tüketici arasındaki duygusal bağı güçlendirmek için kullanılan tekniklerden oluşur. Bu durum örneğin bir ürünün algılanan değerini artırarak başarılabilir.

Müşteri ile işletme arasında böylesine duygusal bir bağ kurmanın bir başka yönü de itibar yönetimi, marka algısının iyileştirilmesi, marka bilinirliği ve sadakattir. Markalaşma, bir marka geliştirmek için kullanılır. Marka yönetimi, bu markayı koruma ve sürdürme sürecini ifade eder.

Marka Yönetimi neden önemlidir?

Marka Yönetimi, pazarlamadan çok daha ileri gider. Ağızdan ağza reklamcılık, müşterileri çekmek ve elde tutmak için son derece önemli olsa da, başkalarının belirli bir marka hakkında ne söylediğini belirlemenize her zaman izin vermez. Stratejik Marka Yönetimi, ekipler ve işletmenin çeşitli bölümleri arasındaki tutarlılığı kullanarak, belirli bir markanın bir seviye yukarı çıkmasını sağlayacak şekilde yanıt vermeyi ifade eder.

Bu yüzden Marka Yönetimi, tüm organizasyonel hiyerarşi boyunca uygulanmalı ve insan kaynakları yönetimi, müşteri hizmetleri, satış vb. ile iç içe olmalıdır Başarılı bir şekilde uygulandığında, Marka Yönetimi şunları sağlayabilir:

 • Marka bilinirliğini artırmak;
 • Ürünler için daha yüksek fiyatlar talep edebilme;
 • Tüketici satın alma kararlarını etkilemek;
 • Yükselmiş satışlar;
 • Artan müşteri sadakati;
 • Memnun müşterilerden kulaktan kulağa reklam.

Marka Yönetiminin yükselişi

Bevan ve Wengrow tarafından yapılan bir araştırma, ticari dünyada Marka Yönetimi gerekliliğinin MÖ 4. yüzyılda ortaya çıktığını gösteriyor. Bu aşamada, daha büyük ekonomiler alkol ve kozmetik gibi kitlesel ürünler üretmeye başladı. Bu eski toplumlar ayrıca kaliteye katı taleplerde bulundular ve markalaşma yoluyla tüketici için ek değer yaratmak istediler.

Marka Yönetiminin ilkeleri

Birçok yön Marka Yönetimine bağlanabilir. Öncelikle bir hikayeye sahip olmak önemlidir. Çoğu işletme için bu, etkili Marka Yönetimi yolculuğunun başlangıç ​​noktasıdır. Her markanın bir hikayesi vardır ve bir markanın özünü tanımlamak ve damıtmak için ne kadar çok zaman harcanırsa, işletme markayı yönetmede o kadar başarılı olacaktır.

Temel mesaj

Temel bir mesaj geliştirmek, güçlü bir markanın temelidir. Çoğu durumda, bu temel mesajlar markanın pazardaki değerini belirler. Mesajlar aynı zamanda hikayeyi hem yeni hem de mevcut müşterilere anlatır, bu da yeni müşterileri çekmek ve müşterileri devam ettirmek için mükemmel bir yoldur. Bir marka hikayesi geliştirirken, bir markanın en önemli yönlerine odaklanılmalı ve hem geleneksel hem de tartışmalı tanıtım yaklaşımlarında bu mesajları aktarmanın yaratıcı yolları aranmalıdır.

Farklılaşma ve Marka Yönetimi

Marka Yönetiminin son derece önemli bir başka yönü de farklılaşma. Marka gelişip büyüdükçe, hikayenin, itibarın ve tanıtım yönlerinin sürekli olarak pazara sunulan bir markanın özelliklerine göre ayarlanması büyük önem taşıyor. Bu değişebilir ve bu farklılaşma noktalarının sürekli güçlendirilmesiyle marka, sektördeki herkes için daha akılda kalıcı ve görünür hale gelecektir.

Rekabetçi analizler

Rekabet analizi, bir markayı konumlandırmak için önemli bir koşuldur. En önemli mesajlar paylaşılmazsa veya farklılaşma olmazsa marka başarılı bir şekilde yönetilemez. Ek olarak işletmenin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için, rekabetin iyi anlaşılması gerekir. Rekabetçi analizler hakkında daha fazlasını buradan okuyun.

Marka yönetimi terminolojisi

Marka yönetiminde konuya özel çeşitli kavramlar kullanılmaktadır. En önemli tanımlar aşağıda açıklanmıştır.

Marka dernekleri

Marka çağrışımı, markanın etrafındaki dernekler ağını oluşturan bir tüketicinin belleğindeki bilgi düğümleri kümesini ifade eder. Bunda marka imajı, marka kişiliği, marka tutumu ve marka tercihi gibi parametreler son derece önemlidir.

Marka bilinirliği

Bir markanın isim farkındalığı, bir markanın çeşitli koşullar altında tüketiciler tarafından genel olarak değerlendirilmesini ifade eder. Pazarlamacılar genellikle iki tür marka bilinirliği arasında ayrım yapar: marka tanınırlığı ve marka hatırlama.

Marka değeri

Bir markanın marka değeri iki farklı tanımı ifade eder. İlki, bir muhasebe tanımı önermektedir. Bu tanıma göre marka değeri, bir markanın finansal değeri için bir ölçüdür ve bu analiz edildiğinde net katma gelir girişinin ölçümüdür. Diğer tanım, pazarlamadan gelir ve tüketicilerin belirli bir markaya ne ölçüde bağlı olduklarının ölçüsü olarak görülür. Bu genellikle tüketicinin bir marka hakkında sahip olduğu çağrışımların ve inançların açıklaması anlamına gelir.

Marka itibarı

Bir markanın marka itibarı, genel halkın markanın çeşitli yönlerini nasıl deneyimlediğini ifade eder. Bu durum bir markanın karakterini, statüsünü ve kalitesini içerir. İtibar hem iç hem de dış faktörlerden etkilenebilir. İç faktörler müşteri hizmetleri ve ürün kalitesidir. Dış faktörler, şirket içi durumlardan, ağızdan ağza reklamlardan ve haber raporlarından elde edilen müşteri incelemeleridir. Bir markanın itibarı, bazı tüketiciler için bir marka hakkındaki ilk izlenimleri olabileceğinden son derece önemlidir.

Marka tutumu

Marka tutumu, bir markanın şu anda ilgili bir motivasyonu yerine getirme algılanan yeteneği açısından alıcı tarafından genel değerlendirmesini ifade eder. Aynı zamanda, tüketicilerin bir ürünün en önemli değerlendirme kriterlerinde ne kadar iyi performans gösterdiğine ilişkin bu müşterilerin inançlarına dayalı olarak bir markaya olumlu veya olumsuz yanıt verme eğilimini ifade eder.

Marka imajı

Marka imajı, bir organizasyonun sahip olduğu veya yansıtmak istediği imajı ifade eder. Bunun psikolojik bir anlamı veya belirli bir markayla ilişkili bir anlam profili olabilir.

Marka tercihi

Marka tercihi, tüketicilerin belirli markalara olan eğilimini ifade eder. Bu genellikle doğrudan marka tutumu ve marka değerinden kaynaklanır.

Marka yöneticileri

Bir marka yöneticisinin işi genellikle bir markanın maddi ve manevi özelliklerini ve yönlerini yönetmektir. Bu durum bir markanın hem somut hem de somut olmayan yönlerini ifade eder. Somut yönler logo, ürünler, ambalaj ve renklerdir. Somut olmayan yönler itibar, müşteri memnuniyeti vb.

Marka yöneticisinin işi, markanın pazarda nasıl algılandığını analizler aracılığıyla bulmaktır. Bu durum markanın maddi olmayan yönleri incelenerek yapılabilir. Müşteriler, bir markanın bu maddi olmayan yönlerine maruz kalacaklar ve onların müşteriler tarafından karşılanması, marka değerinin gelişiminde belirleyici faktörlerden biri olacaktır.

Marka Yönetimi sadece bir markanın geliştirilmesi değil, aynı zamanda ürünlerin mevcut markalara eklenmesi ile ilgilidir. Bir marka yöneticisi, yeni bir ürün tasarımı üzerinde çalışırken veya başka bir marka satın alırken hedef kitleyi daima akılda tutmalıdır. Marka yönetiminde başarısızlık ve başarı arasındaki fark, sürekli yeniliğin başarıyla uygulanıp uygulanmadığıdır. Bir markanın kalitesini iyileştirmek için her zaman yeni, yenilikçi yollar arayan bir marka yöneticisi, tüketiciyi markasına aynı önemi vermeyen bir rakipten daha fazla bağlayabilecektir.

Somut marka özelliklerinin yönetimi

Marka Yönetimi sürecinin somut bileşenleri, halkın görebileceği, deneyimleyebileceği ve hatırlayabileceği kısımlardır. Aynı zamanda marka varlıkları olarak da adlandırılırlar ve dış dünya tarafından algılanan markalaşma ve pazarlamanın her bölümünden oluşurlar. Dış dünya, müşterileri, personeli veya diğer paydaşları ifade eder.

Marka varlık yönetimi, markalaşma süreci boyunca bu faktörlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve tutarlılığının sürdürülmesi sürecidir. Bu dönem genellikle aşağıdakileri kapsar:

 • Marka varlıklarını online ve fiziksel olarak organize etmek
 • Erişilebilir bir platform geliştirmek
 • Ekibe varlıkların nasıl kullanılacağı konusunda talimat vermek
 • Kontrollerin yapılması
 • Gerektiğinde düzeltme
 • Bahsedilen varlıklar şunları içerir:

  Logo

  Bir markanın logosu, genellikle bir tüketici tarafından görüldüğünde bir ilişkilendirmeyi başlatan ilk şeydir. Logoyu görmek, markalaşma konumunun nasıl organize edildiğine bağlı olarak tüketicide çeşitli duygular uyandırabilir. Logo, bir markanın yaratıcı temsilini temsil eder. Güçlü bir varlık ve markalaşmanın bir parçası çünkü duygusal çekiciliği teşvik ediyor. İyi tasarlanmış bir logo tüketicileri çekebilir ve dönüştürebilir.

  ev tarzı

  Logo gibi, ev tarzı da markanın genel halk tarafından nasıl yorumlandığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kullanılan renkler de aynı derecede önemlidir. Mavi güven, sakinlik ve bütünlük yayar. Kırmızı renk güçlü, güçlü ve enerjik, yeşil ise yardım, rahatlama ve aracılık anlamına gelir.

  Tipografi

  Tipografi, kuruluşun kullandığı yazı tipini ve markalaşmada metin tabanlı öğelerin oynadığı rolü ifade eder. Reklamlar ve sosyal medya gönderileri mektup başına ödeme olduğundan ve hatta mektuplar arasındaki boşluk olduğundan, bu özellikle pazarlama ekibi için önemlidir.

  Marka adı

  Marka adı, markanın birincil kimliğidir. Bir marka büyüdükçe markayla olan ilişki artar ama isim aynı kalır. Bu yüzden bir marka ismini markalamak önemlidir. Bir markanın haklarına sahip olmak, markayı veya markanın bir kısmını kopyalamaya çalışan rakiplere karşı markayı korumayı kolaylaştıracaktır.

  Grafik öğeler

  Bir markanın yaydığı fotoğraflar, resimler ve diğer görselleştirmeler de marka varlık yönetiminin bir parçasıdır. Bu varlıklar dijital pazarlama kanallarında veya basın bültenleri, pazarlama videoları veya sunumlar olarak kullanılabilir. Bu görüntüler çok çeşitli insanlar tarafından kullanılacak ve bu yüzden iyi yapılmalıdır. Sonuçta, görüntülerin olumlu kaldığını görerek insanların derneklerinin ateşlenmesi kesinlikle çok önemlidir.

  Sosyal medya pazarlama kanalları

  Marka varlık yönetiminin bir başka yönü de bir markanın web sitesi, sosyal medya ve reklamlarıdır. Bunlar bir markanın en önemli yinelemelerinden bazılarıdır. İnsanlığın büyük bir kısmının İnternet erişimi vardır ve reklamlar birçok potansiyel müşteri tarafından görülecektir. Bu yüzden reklamların markanın doğru bir temsilini sağlaması önemlidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Marka Yönetiminin açıklamasını tanıyor musunuz? Çalışma ortamınızda Marka Yönetimine çok odaklanılıyor mu? Marka Yönetiminin faydalarını kabul ediyor musunuz? Yoksa sakıncalar ve tuzaklar da görüyor musunuz? Herhangi bir ipucunuz veya öneriniz var mı?
  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • De Chernatony, L. (1999). Marka kimliği ile marka itibarı arasındaki boşluğu daraltarak marka yönetimi. Pazarlama yönetimi dergisi, 15 (1-3), 157-179.
 • Kapferer, JN (2008). Yeni stratejik marka yönetimi: Uzun vadede marka değeri yaratmak ve sürdürmek. Kogan Sayfa Yayıncıları.
 • Keller, KL, Parameswaran, MG ve Jacob, I. (2011). Stratejik marka yönetimi: Marka değerini oluşturma, ölçme ve yönetme. Pearson Education Hindistan.
 • Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L. ve Pervan, S. (2015). Stratejik marka yönetimi. Oxford University Press, ABD.
  • Share:

  Leave Your Comment