Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İletişim Yetenekleri
 3. Mantıksal Düzeyler Nedir?

Mantıksal Düzeyler Nedir?

 • 3 February 2021
 • 32 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, George Bateson ve Robert Dilts’in Mantıksal Düzeylerinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim aracının temellerini anlayacaksınız.

Mantıksal Düzeyler Nelerdir?

Mantıksal Düzeyler terimi, bazı süreçlerin, olayların ve diğer fenomenlerin diğer süreçler, olaylar ve fenomenlerle ilişkileri yoluyla yaratıldığı teorisine atıfta bulunur. Mantıksal Düzeyler bir hiyerarşi olarak temsil edilir. Gregory Bateson, Bertrand Russel’in çalışmalarına dayanarak, Mantıksal Düzeyler kavramını davranış bilimlerinde bir mekanizma olarak formüle etti. Bateson dört temel öğrenme ve değişim düzeyi belirledikten sonra Robert Dilts bunu altıya kadar tamamladı: kimlik, değerler ve standartlar, olanaklar, davranış ve çevre. Altıncı seviye, manevi, ilişkisel bir alan olarak tanımlanır, çünkü bireye, birisinin bireysel kimliğinin ötesine geçen büyük bir sistemin parçası olduğunu hissettirebilecek çoklu kimlikler içerir.

Robert Dilts, hiyerarşinin daha yüksek seviyelerinde öğrenmenin, daha düşük seviyelerde öğrenmekten daha fazla beyin kapasitesi kullandığını keşfetti. Daha yüksek Mantıksal Düzeylerde çalışmak ve öğrenmek, daha düşük Mantıksal Düzeylerde çalışmaktan ve öğrenmekten daha karmaşık ve zordur. Bu, örneğin bir koçun veya psikoloğun çalışmasında gösterilir. Konuşmadaki odak, örneğin ortam ve davranış gibi düşük bir seviyeden kimlik ve inançlar gibi daha yüksek bir Mantıksal Seviyeye geçtiğinde, genellikle gerginlik artacaktır.

Robert Dilts, Neuro-Linguistic Programming (NLP) alanında yazar, danışman, eğitmen ve geliştiricidir. NLP, insan davranışı, öğrenimi ve iletişimi ile ilgili bir modeldir.

Altı Mantıksal Seviye

Mantıksal Düzeylerin arkasındaki temel fikir, her düzeyin hiyerarşideki alt düzeyle doğrudan bir ilişkisi olduğudur. Daha düşük bir seviyedeki bir değişiklik, yukarıdaki seviyeleri mutlaka değiştirmez. Ancak yüksek seviyedeki bir değişiklik, her zaman alt seviyeleri değiştirir. Bir örnek: Bir kişinin kimliği değiştiğinde, bunun onun davranışını etkileyeceği kesin olarak kabul edilir. Öte yandan, bir kişinin çevresi değişirse, inançları ve kimliği aynı kalabilir ama bunlar da değişebilir.

Çevre

Çevre, davranışların ifade edildiği ve insanların aktif olduğu dış koşulları ifade eder. Özellikle değişimin kurulduğu zaman ve coğrafi konumla ilgili. Bu seviyeden hareket eden bir kişi muhtemelen tam olarak ne olduğunu ve kimin dahil olduğunu belirterek değişikliği açıklayacaktır. Bu açıklamaya şikayet de eşlik edebilir.

Davranış

Davranış, insanların ne yaptığı ve ne söylediği ile ilgilidir. Bir izleyici başka bir kişiyi gözlemlerse, davranışlar, gözlemlenen kişi bir faaliyet yürütürken izleyen kişinin göreceği, hissedeceği veya duyacağı şeydir. Davranış, bir kişinin belirli bir ortamdaki eylemini ve tepkisini ifade eder. Bu düzeyde kişi ne düşündüğünü, ne yaptığını ve bu eylemin belirli bir durumda ne gibi bir etkisi olduğunu anlatır.

Beceriler

Beceriler, insanların değişimi başlatmak veya başlatmak için uygulayabilecekleri olasılıklar, yetkinlikler, nitelikler ve stratejilerle ilgilidir. Bunlar kendi alanlarındaki teknik yeterlilikler olabilir ama yeni, değişen duruma uyum sağlama yeteneği gibi ‘yumuşak becerilere’ de atıfta bulunabilir. Bu, ‘nasıl’ seviyesi olarak kabul edilir. Yetkinlikler ve beceriler, kişisel bir strateji aracılığıyla davranışa rehberlik eder.

Mahkumiyet

İnançlar, değerler ve standartlar bir kişinin daha yüksek kimlik duygusunu destekler. Bu seviye ‘neden’ ile ilgilidir. İnanç ve kanaat, belirli davranışların ardındaki nedenlerle ilgilidir. Mantıksal Seviyelere göre inanç ve kanaat, kapasiteleri ve becerileri güçlendirebilir veya zayıflatabilir. Bir kişi çizimde kötü olduğuna ikna olursa bu, nasıl çizileceğini öğrenme girişimlerini baltalayabilir. Mahkumiyetler, bir kişinin bir şeyin gerekli ya da gereksiz olduğuna veya motivasyonun teşvik edilip edilmediğine inanması ile ilgilidir.

Kimlik

Kimlik, ‘biz kimiz?’ Sorusuyla ilgilidir. Bu, değişimden geçen insanların ortak bir kimlik oluşturmasını sağlar. Bu düzeydeki konuşmalar genellikle kişisel konularla ilgilidir. Ben ne severim Beni ne harekete geçiriyor? Tutkum ne? Mantıksal Düzeyler kimlik düzeyini öz değer duygusu olarak tanımlar; bir kişinin özdeşleştiği kendini gerçekleştirme. Bir şeyle veya biriyle özdeşleşme birçok farklı şekilde yapılabilir: iş, evlilik, din vb.

Misyon veya Hedef (Maneviyat)

Mantıksal Düzeyler teorisinin bu seviyesi, daha derinlere kök salmış soruyla ilgilidir: “Başka ne için buradayız?” Bu seviyeye, parçası olabileceğimiz daha büyük sisteme atıfta bulunarak maneviyat da denilebilir. Bu, özellikle gençlerde pek çok temel sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kısım, bireyin ötesine geçtiği için her zaman Mantıksal Seviyelere dahil edilmez. Bazıları bu seviyeyi etiketlemek için ‘bilgelik’ terimini kullanacak, diğerleri ise tamamen hariç tutacak. Bu seviyenin özü, değişimi desteklemek için insanların motivasyonunu kullanmasıdır.

Mantıksal Düzeyler Örneği

Mantıksal Düzeyler teorisini desteklemek için bir örnek kullanıyoruz. Diyelim ki Jeremy’nin işte sık sık sorunları var. Bu ilk değil ve Jeremy bir kez daha işveren değiştirmeye karar veriyor. İlk Mantıksal Seviye olan çevresini terk etmeye karar verir.

Ancak bir sonraki işvereninde Jeremy kısa süre sonra kendisini aynı durumda bulur. Yine de bu sefer, davranışında değiştirebileceği bir şey olup olmadığını merak etmeye başlar, ikinci seviyede. Belki de aynı duruma düşmeye devam ettiği için başkalarına karşı davranışını değiştirmelidir.

Jeremy bu tür durumları nasıl önleyeceğini bilmiyorsa, belki de üçüncü seviyede yeni bir beceri öğrenmelidir. Çatışmaları halletmenin daha iyi bir yolu, belki daha iddialı bir iletişim tarzı.

Yine de bu kolay değil. Daha yüksek seviyelerde değişim, temel konuların değişmesi gerektiğinden her zaman daha fazla çaba gerektirir. Jeremy, davranış biçiminin en iyi yol olmadığına dair inancını kaybetmeli. Bu inançlar kimliğiyle örtüştüğünde, uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için kim olduğunu düşünmek zorunda kalabilir. Eğer o işi yapamazsa, böyle bir düzeyde değişiklik yapmak zordur ve kendisi için kendisinden daha önemli olan başka şeyleri düşünmelidir. Maneviyat veya hayatındaki bir görev veya hedef, neyin yanlış olduğunu ve durumu değiştirerek nasıl değiştirebileceğini anlamasını sağlayabilir.

Pratikte Altı Mantıksal Seviyenin Uygulanması

Mantıksal Düzeyleri kullanma becerilerini geliştirmek, çeşitli kişilerarası nitelikler ekler. Hem iletişim tarzına hem de diğer insanların anlayışına hassasiyet ve derinlik katar. Mantıksal Düzeyler teorisi, kullanıcıya insan kişiliği, ortaklık veya başka bir ilişki, bir ekip, departman ve hatta tüm bir organizasyon gibi bir sistemde neler olduğunu anlamak için yapılandırılmış bir yol sağlar.

Belirli bir kişinin hangi düzeyde işlev gördüğü, kullandıkları dil ile tanımlanabilir. Bir kişi tek bir düzeyde çalışmaya devam ettiğinde, bir sorun veya durum kolayca çözülemez görünebilir. Ancak seviye değişirse sorun da değişir ve aniden farklı bakış açılarından bakılır. Dili değiştirip bir üst seviyeye çıkardığınızda problem değişecek ve yeni bir bakış açısı ortaya çıkacaktır.

Ne düşünüyorsunuz?

Altı Mantıksal Seviyenin açıklamasını tanıyor musunuz? Belirli bir seviyeden diğerine ilerlemeyi engelleyen faktörlerin neler olduğuna inanıyorsunuz? Mantıksal Düzeylerin pratikte nasıl uygulanabileceğini düşünüyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Sullivan, W., Sullivan, R. ve Buffton, B. (2001). Değişimi desteklemek için bireysel ve kurumsal değerleri uyumlu hale getirmek. Değişim Yönetimi Dergisi, 2 (3), 247-254.
 • Tosey, P. ve Mathison, J. (2003). Nöro-dilbilimsel programlama ve öğrenme teorisi: Bir yanıt. Müfredat Dergisi, 14 (3), 371-388.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın