Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Finansal Yönetim
 3. Maliyet Fayda Analizi Nedir?

Maliyet Fayda Analizi Nedir?

 • 2 January 2021
 • 119 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Maliyet Fayda Analizinin pratik bir açıklamasını sağlar. Bunu okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetimin temellerini anlayacak ve karar verme aracı.

Maliyet Fayda Analizi nedir?

Bir Maliyet Fayda Analizi (CBA), örneğin işlemler, yatırımlar, iş süreçleri ve diğer faaliyetlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinmek için kullanılabilecek sistematik bir yaklaşımdır. Bu çoğunlukla parasal değerlendirme yöntemi, hem avantajlı hem de maliyet tasarrufu sağlayan etkili seçenekleri belirlemek ve sorumlu seçimler yapmak için kullanılır. Yöntem ayrıca belirli bir alanda çalışmanın getirdiği avantajlar veya yüksek riskli stratejik seçimler yaptıktan sonra olası itibar kaybı gibi somut olmayan yönlere de değer verir. Faydalar ve maliyetler parasal terimlerle ifade edilir ve paranın zaman değerine göre ayarlanır; bu, net bugünkü değeri ortak temel olarak kullanmak istiyorsanız önemlidir.

Fayda Maliyet Analizi, örneğin mülk yatırımlarını çevreleyen satın alma ve inşaat kararları için ve aynı zamanda toplum üzerinde etkisi olan kararlar için de kullanılabilir. Sosyal maliyet-fayda analizleri, bir kararın dış etkilerini de hesaba katar. Örneğin Etiyopya’dan geçen Nil nehrinin bir bölümünde büyük bir barajın geliştirilmesi ve inşasını ele alalım. Böyle bir barajın avantajı, Etiyopya’nın büyük miktarlarda su depolayabilmesidir. Öte yandan, inşaatın Mısır’a su temini açısından feci sonuçları olacaktır. Böyle bir proje elbette iki ülke arasında büyük bir gerilime neden olacaktır.

Endüstride Maliyet Fayda Analizi kullandığı bilinen ilk kişi Fransız mühendis Jules Dupuit’tir. Otodidakt ekonomisti, daha sonra üzerinde çalıştığı bir köprünün ücretini belirlemek için maliyet-fayda analizi olarak bilinen şeyin temel faktörlerini ana hatlarıyla açıkladı. Süreç daha sonra İngiliz ekonomist Alfred Marshall tarafından rafine edildi ve popüler hale getirildi.

Maliyet Fayda Analizinin Uygulamaları

Yukarıda belirtildiği gibi, Maliyet Fayda Analizi (CBA) çok çeşitli farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kurumsal dünyada, kamu sektöründe, finans kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Analiz yöntemi, aşağıdakilerle ilgili benzersiz ve değerli bilgiler sunabilir:

  Projeleri karşılaştırırken kıyaslama araçlarının geliştirilmesi

 • Proje tekliflerinin fizibilite çalışmaları
 • Yeni alımların/yatırımların değerlendirilmesi
 • Sosyal avantajların ölçülmesi
 • Önerilen bir politikanın istenebilirliğinin değerlendirilmesi
 • Önerilen değişiklik süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Bir sürecin veya teklifin paydaşlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

Maliyet Fayda Analizinin Adımları

1. Projenin beklenen (somut olmayan) maliyetlerini ve faydalarını oluşturmak

Projeyle ilgili tüm maliyetler hakkında beyin fırtınası yapmak için biraz zaman ayırın ve tüm bu maliyetlerin bir listesini oluşturun. Bunu proje sonucuyla ilişkili tüm avantajlarla tekrarlayın. Örneğin dahil edebileceğiniz bazı önemli sorular şunlardır:

 • Önceden tanımlayabileceğiniz beklenmedik maliyetler var mı?
 • Başlangıçta beklenenlere ek olarak, proje sonucuyla ilişkili herhangi bir ek avantaj var mı?
 • Maliyetlerin ve faydaların zaman değeri yeterince dikkate alınıyor mu? Projenin ömrü ne kadar?
 • Projenin sabit ve değişken maliyetleri nelerdir?
 • Beklenen doğrudan ve dolaylı maliyetler nelerdir?
 • Proje ile hangi fiziksel ve somut olmayan faydalar ilişkilidir?
Popüler Yazı:  DuPont Analizi Nedir?

Düşünmeniz gereken maliyet türleri şunları içerir: operasyonel maliyetler, insan kaynakları maliyetleri, sigortalar, mülkler, tesisler, malzemeler ve nakliye maliyetleri. Ancak zaman, enerji veya güvenlik kaybı veya müşteri sadakati gibi somut olmayan maliyetleri de içerirler.

Farklı fayda türleri şunları içerir: gelir, tasarruf, daha yüksek faiz, artan sermaye veya müşteri memnuniyeti, daha güvenli bir çalışma ortamı veya mutlu çalışanlar gibi maddi olmayan yönler.

2. Maliyet ve faydaları aynı birimlerle ifade etmek

Maliyetlerin parasal terimlerle ifade edilmesi nispeten kolaydır ama genellikle faydalar için durum böyle değildir. Bununla birlikte bir karşılaştırma yapmak istiyorsanız maliyet ve faydaları aynı birimlerde ifade etmek gerekir. Bu yüzden projenin avantajları hakkında düşünmek için biraz zaman harcamak önemlidir. Daha iyi bir itibar ne kadar üretecek? Daha fazla müşteri çekebilecek misiniz? Ne kadar ekstra ciro bekleyebilirsiniz? Projenin çevre, çalışan memnuniyeti, işçi sağlığı veya yaşadıkları güvenlik hissi üzerindeki etkisi nedir? Tüm bu avantajların veya etkilerin parasal açıdan değerlendirilmesi gerekir.

3. Maliyet ve faydaların karşılaştırılması

Son adım, maliyetlerin değerinin faydaların değeriyle karşılaştırılmasını içerir. Toplam maliyetleri ve toplam faydaları hesaplayın ve faydaların maliyetlerden ağır basıp basmadığını görmek için iki değeri karşılaştırın. Bundan sonra, karşılaştırmanızın sonucuna göre bir karar verebilirsiniz.

Maliyet Fayda Analizi örneği

Avrupa’da bir ofisi olan Kolombiyalı bir kahve ihracatçısı olan Cafe Inc., kârının dört yıl üst üste arttığını gördü ama kapasiteleri yurtdışında artan kahve talebini karşılamak için yetersiz.

Cafe Inc., Batı Avrupa’da yeni bir pazara girmeyi düşünüyor ama bu ek insan gücü gerektirecek. Ayrıca tesislerini genişletmeleri gerekecek ve çalışanlara yeni ekipman sağlanması gerekecek.

Cafe Inc., yeni stratejinin gerçekten uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için bir fayda-maliyet analizi yapar.

Varsayımlar

 • Cafe A.Ş., kapasitesini artırdıktan sonra cirosunun %40 artmasını bekliyor.
 • Cafe Inc., daha fazla sayıda ve daha yetenekli çalışanı ile verimliliklerinin ortalama %8 artmasını bekliyor.
 • Mevcut kıtlık göz önüne alındığında, Cafe Inc.’in halihazırda fazladan, geçici personel çalıştırması gerekiyor. Ekstra personel, saatte 40 Euro karşılığında ayda 150 saat işe alınır.
 • Cafe Inc., yatırımını bir yıl içinde telafi etmeyi umuyor.
Popüler Yazı:  Finansal Modelleme Nedir?

Maliyetler ve faydalar ile ilgili olarak yapılan varsayımlar öznel ve oldukça belirsizdir. Özellikle ciro artışı kesin olarak tahmin edilemez ama Cafe Inc.’in sahibi yine de yeni strateji ve genişleme planlarına devam etmeye karar veriyor. İlk yıldan sonra, ek yardımların 150.000 € ‘yu aşmasını bekliyor.

Maliyet Fayda Analizi – eksiklikler ve eklemeler

Maliyet Fayda Analizi yöntemi, küçük ila orta ölçekli yatırımları içeren ve kısa ila ortalama teslim süresi içeren projeler için yeterli olabilir. Bununla birlikte uzun vadeli projeler söz konusu olduğunda, Maliyet Fayda Analizi, enflasyon, faiz oranları, nakit akış dalgalanmaları ve bugünkü değer gibi önemli finansal faktörleri yeterince hesaba katmaz. Bu durumlarda, Net Bugünkü Değer (NPV) veya İç Getiri Oranı (IRR) gibi diğer öngörücü göstergeler daha uygundur.

Bir fayda-maliyet analizinde varsayımların güvenilirliğini, duyarlılık analizi kullanarak ve iskonto oranını ekleyerek artırmak mümkündür.

Duyarlılık analizi

Robert Kaplan, bir dizi değişkenin ışığında doğruluğu kontrol etmek için bir duyarlılık analizinin kullanılmasını önermektedir. Duyarlılık analizi, analizdeki belirli durumlar veya bazı sayılar değiştiğinde bir maliyet-fayda analizinin sonucunun ne kadar sağlam olduğunu test etmek için kullanılır.

İndirim oranı

İskonto oranı, paranın zaman değerini ifade etmek için kullanılır. Faiz oranına, beklenen enflasyona ve yatırımla ilişkili risk için bir tazminata dayanır. İskonto oranı ayrıca, İndirgenmiş Nakit Akışı Analizinin (DCF) sabit bir bileşenidir.

Ne düşünüyorsunuz?

DuPont Analizi hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? DuPont kimliği, kuruluşunuzun finansal etkinliğini anlamanıza yardımcı olabilir mi? Bir şirketin karlılığının gerçekçi bir tahmini için hangi faktörlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Quah, E. ve Haldane, JBS (2007). Maliyet fayda analizi. Routledge.
 • Robinson, R. (1993). Maliyet fayda analizi. BMJ, 307 (6909), 924-926.
 • Sugden, R. ve Williams, A. (1978). Pratik maliyet-fayda analizinin ilkeleri. OUP Kataloğu.
 • Zhuang, J., Liang, Z., Lin, T. ve De Guzman, F. (2007). Fayda-maliyet analizi için sosyal iskonto oranı seçiminde teori ve pratik: bir anket (No. 94). ERD çalışma kağıdı serisi.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın