Advanced
Search
 1. Home
 2. Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir?

 • 4 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 195 Views
 • 0 Comments

Bu makale Kurumsal Yönetim hakkında pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Kurumsal Yönetim nedir?

Kurumsal Yönetim, bir şirketin uygun şekilde yönetilmesine izin veren kuralları, süreçleri ve diğer uygulamaları kullanarak bir sistemi yönetmekle ilgilidir. Ayrıca Kurumsal Yönetim, bir şirketteki birçok farklı paydaşın çıkarlarının temsil edildiği ve dengelendiği anlamına gelir. Bu durum hissedarlar, tedarikçiler, müşteriler, yatırımcılar, hükümetler, yönetim ve topluluk gibi paydaşları ifade eder. Kurumsal Yönetim aynı zamanda hedeflere ulaşmak için bir çerçeve sağlar.

Kurumsal Yönetim, sorumlulukların, hakların ve ödüllerin paylaşılması için şirket ve paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Bu aynı zamanda olası çıkar çatışmalarının uzlaştırılmasına yönelik prosedürleri de içerir. Bu çıkarlar, gözetim ve kontrol için görevler, ayrıcalıklar, roller ve prosedürlerle yeniden düzenlenmelidir.

Bu yüzden Kurumsal Yönetim, esas olarak organizasyonu, özellikle de dahili olarak yönetmekle ilgilidir. Yüzyılın başından hemen sonraki dönemde ve yine 2008 mali krizi sırasında önemli sayıda kuruluşun çökmesiyle, ticari faaliyetlerin bu yönüne olan ilgi artmıştır. Buna çeşitli iş skandalları da katkıda bulunmuştur.

Paydaşlar

Kurumsal Yönetimde birçok önemli taraf yer almaktadır. Örneğin, yönetim kurulu, yönetim ve hissedarlar gibi paydaşları ele alın. Dış, daha küçük paydaşlar da etkiye sahiptir. Dış paydaşlar arasında alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler ve muhasebeciler yer alır.

Kâr sağlayan kuruluşlarda, sahipler (veya hissedarlar) menfaatlerinin yönetim kurulu tarafından temsil edilmesini seçerler. Bu sorumlu bir görevdir ve hissedarların çıkarları açıktır. Bu çıkarlar işletme karını maksimize ediyor. Bununla birlikte her hissedarın farklı bir zaman ufku ve risk iştahı vardır. Bu yüzden genellikle taviz verilmesi gerekir.

Paydaş Kurumsal Yönetim Teorisine göre, yöneticiler ve direktörler her bir hissedarın ticari faaliyetlerdeki menfaatini dikkate almalıdır. Bu aynı zamanda hissedarlar ve çıkarları arasındaki çatışmayı aktif olarak önlemek için enerji yatırımı anlamına gelir.

Enron’da Kurumsal Yönetim

Büyük bir doğal gaz tedarikçisi olan Enron, Temmuz 1985’te kuruldu. Daha sonra Enron da doğalgaz ürünleri satmaya başladı ve 1990’ların ikinci yarısında şirket elektrik ticaretine başladı. Şirket, enerji sektöründe, bu dönemde kuralsızlaştırılan enerji piyasalarının doğasında meydana gelen güçlü değişikliklerle birlikte çeşitli devrim niteliğinde değişiklikler getirdi. Bu durum yeni tüccarlar ve tedarikçiler için kapıyı açtı. 1999’da Enron, Enron Online’ı piyasaya sürdü. 2001 yılında, günde yaklaşık 2 milyar Euro değerinde online işlemler gerçekleştirdi.

Böylece sadece dört yılda %50’nin üzerinde satış artışı ile dünyanın en başarılı şirketlerinden biri haline geldi. Fakat Enron’un Kurumsal Yönetiminin tamamen sağlam olmadığı ortaya çıktı. Birçok analiste göre, şirketin bilançosu ve mali raporları pek mantıklı değil. Örneğin, Enron’un borçlarının çoğu yurtdışındaki ortaklıklara devredildi. Bu ortaklıkların çoğunun CFO Andrew Fastow tarafından oluşturulduğu keşfedildi. Şirket ayrıca sözleşmeli ticarette dolandırıcılık yaptı ve sözleşmeleri kendisine ileri geri satmak için ortaklıklar kullandı.

Şubat 2001’de eski başkan Jeffrey Skilling, CEO Kenneth Lay’den görevi devraldı. Başkan olarak kaldı ama yıl içinde Skilling aniden istifa ettiğinde Kenneth Lay, CEO rolüne devam etti. Bu andan itibaren, Enron’un zayıf Kurumsal Yönetimine dair söylentiler yayılmaya başladı. Şirket büyük kayıplara uğradı ve belgeleri büyük ölçekte imha ettiği görüldü. Sonunda şirket çeşitli komitelerin denetimine girdi. 2001’in sonunda Enron, iflas koruması için başvurdu. Fakat bu, Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlattı.

Bu noktada bir zamanlar güçlü olan Enron tamamen mahvolmuştu. Enron’un enerji şubesi bir Avrupa bankasına satıldı ve ilkbaharda birkaç Enron yetkilisi mahkemeye çıkarıldı. Çoğu işsizdi ve şirketteki hisseleri çok düşüktü.

Enron skandalının ardından, yönetim kurulu üyelerinin düzensiz uygulamalarına karşı dünyanın çeşitli yerlerinde önlemler alındı. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Sarbanes-Oxley Yasası’nın yürürlüğe girdiğini gördü. Bu yasa, kötü yönetim durumunda yöneticileri şahsen sorumlu kıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk ve Nitelikleri

Yönetim kuruluna bir organizasyonu yönetmesi için yasal sorumluluk verilmiştir. Bir organizasyonu yönetmek için birçok farklı bireysel rol ve sorumluluk gereklidir. Tıpkı bir ekipte olduğu gibi, her yönetim kurulu üyesinin farklı güçlü yönleri, yetenekleri ve becerileri vardır. Etkili yönetim kurulu üyelerinin güçlü karakter özellikleri ve kişisel bütünlüğü vardır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin anlayışlı ve sabırlı olması gerekir.

Yönetim kurulu ayrıca uygun niteliklere sahip bir aday bularak müdürü seçmek ve kontrol etmekten sorumludur. Ayrıca yönetim kurulu, müdürün performansını değerlendirmekle görevlidir. Yönetim kurulu üyelerinden, müdürle birlikte düzenli olarak bir performans incelemesine katılmaları istenir. Bununla birlikte yönetim kurulu üyeleri çoğu zaman organizasyonel planlama ile meşguldür. Ürünler, hizmetler ve süreçlerle ilgili olarak bir kuruluşun faaliyetlerini kontrol ederler. Aynı zamanda rakipleri ve sektördeki gelişmeleri de takip ederler.

Kurumsal Yönetim, öncelikle çıkar çatışmalarını etkili bir şekilde önlemekle ilgilidir. Bu amaçla yönetim kurulu bir politika oluşturur. Önemli konularda çok sayıda oylama olduğu için yönetim kurulu içerisinde zaman zaman anlaşmazlıklar çıkacaktır. Fakat yönetim kurulu üyeleri bireysel olarak şirketin vizyon ve misyonuna bağlı kalacaktır. Bu yüzden sıklıkla tavizler verilecektir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Paydaşlar, şirketlerin sürdürülebilir bir şekilde üretim ve faaliyet gösterme çabalarına büyük önem vermektedir. Örneğin, bir şirketin dış ortamı, şirketin emisyonları nasıl azalttığını, kağıt kullanımını azaltmak için teknolojik çözümler sunduğunu ve günümüzün sürdürülebilirlik sorunlarının nasıl ele alınabileceğini okumayı sever. Sürdürülebilir bir politikanın çıkarları hem iklimin hem de örgütün kendisinin yararınadır. Yatırımcılar pek çok önlem getiren maliyet tasarruflarının yanı sıra bununla da ilgileniyor.

Kurumsal Yönetim ilkeleri şeffaflık, sorumluluk ve adalete dayanır. Bu ilkeler aynı zamanda bir kuruluşun sosyal sorumluluğuyla da doğrudan ilgilidir. İyi Kurumsal Yönetim bunu dikkate alır ve şirketlerin iyi bir denge sağlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, nihai olarak hissedarların ve diğer paydaşların memnuniyetini artıracak bir kontrol mekanizması ve kıyaslama aracı sağlar.

Ne düşünüyorsunuz?

Kurumsal Yönetim açıklamasına aşina mısınız? Paydaşlar arasındaki farklı çıkarları koordine etmenin önemini biliyor musunuz? Bir organizasyonun yönetiminde iyi bir ilişki oluşturmak için neyin önemli unsurlar olduğuna inanıyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Konsey, ACG (2007). Kurumsal yönetim ilkeleri ve tavsiyeleri.
 • La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. ve Vishny, R. (2000). Yatırımcı koruması ve kurumsal yönetim. Finansal ekonomi dergisi, 58 (1-2), 3-27.
 • Weston, JF, Mitchell, M., Mulherin, JH, Siu, JA ve Johnson, BA (2004). Devralmalar, yeniden yapılanma ve kurumsal yönetim.
  • Share:

  Leave Your Comment