Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

 • 10 February 2021
 • 27 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) teriminin pratik bir açıklamasını sağlar. Bu makaleyi okuduktan sonra, ekolojik sınır koşulları içinde sosyal tarafa saygı duyarak ekonomik başarıyı hedefleyen girişimcilik biçimini daha iyi anlayacaksınız: üçlü P yaklaşımı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir?

CSR, kurumsal sosyal sorumluluk anlamına gelir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS esas olarak girişimcilikle ilgilidir. Her şeyden önce girişimciler ve şirketler hakkında ama siviller, tüketiciler veya hükümet de bunda yer alabilir.

Bununla birlikte temsil edilebilecek farklı menfaatler nedeniyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS için geniş bir tanım yelpazesi vardır. Bir girişimci, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu veya KSS’yi bir iş stratejisi olarak tanımlarken, bir hükümet görevlisi bunu gönüllü bir düzenleme olarak görebilir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin sosyal sorunların sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Bunun örnekleri arasında hava kirliliği, iklim değişikliği, çalışma koşulları veya yaşlanma yer alır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS, şirketlerin bu sorunları artırmamaya çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu daha da ileri götüren girişimciler, bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya CSR, bir işletmenin iş faaliyetlerinin insanlar, çevre ve iş operasyonları üzerindeki etkilerinin sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelir. Şirket, İnsanlar, Gezegen ve Kâr arasında bir denge kurmak için bilinçli seçimler yapar. Şirketler bunu bir adım öteye taşıyabilir ve insanlara, topluma ve çevreye fayda sağlayan yeni pazar fırsatlarına, büyümeye ve yeniliğe odaklanabilir. Şimdi ve gelecekte.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS, 21. yüzyılda iş yapmanın ölçütüdür. İlkeler şunlardır:

 • KSS, şirketin ekonomi (kar), ekoloji (gezegen) ve toplum (insanlar) alanlarında değer yarattığı, bütünleşik bir girişimcilik vizyonudur.
 • CSR, tüm iş süreçlerinin içine yerleştirilmiştir. İlgili tarafların çeşitli çıkarları, her iş kararında tartılır: ilgili kişilerin, şirketlerin ve kuruluşların çıkarları. CSR özelleştirilmiştir. KSS faaliyetleri her şirket için farklıdır. Şirketin büyüklüğüne, sektöre, kültürüne ve iş stratejisine bağlıdır.
 • CSR bir hedef değil, bir süreçtir. Hedefler zamanla ve her iş kararıyla değişir. Şirket, sosyal sorumluluğu şekillendirmek için uygulanabilir adımlar arıyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS, 20. yüzyılın başından beri tartışılıyor ama tanım söz konusu olduğunda çok az fikir birliği var, çünkü:

 • İş dünyasının ulusal ve kültürel yaklaşımındaki farklılıklar;
 • KSS motivasyonundaki farklılıklar – ahlaki olarak doğru olduğu için veya kuruma fayda sağladığı için katılım;
 • KSS’ye dahil olan akademisyenlerin disiplin geçmişi, bakış açısı ve yöntemlerinde farklılıklar.

Üçlü P

KSS’nin merkezinde üç anahtar terim vardır: İnsanlar, Gezegen ve Kâr (Üçlü P). Buradaki zorluk, bu üç değer arasında iyi bir denge bulmak ve her üç alanda da değer yaratmaktır.

İnsanlar (çalışanları önemsemek)

İnsanlar, şirketteki çalışanlara ve aynı zamanda bir bütün olarak topluma olan özeni temsil eder. Örnekler arasında çalışan katılımı, iyi çalışma ilişkileri ve aynı zamanda çalışanların geliştirmesi gereken fırsatlar ve insan hakları; uluslararası girişimcilerin ilgilenebileceği bir konu.

Gezegen (çözümlere katkıda bulunmak)

Gezegen, doğal çevre konusunda proaktif bir tavrı temsil eder ve çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunur. Çevre yönetimi, zincir yönetimi, yaşam döngüsü analizi ve eko-verimlilik gibi hususlar ortaya çıkar. Bu çevresel yönlerin herkes için görünür ve şeffaf olması önemlidir.

Kar (ekonomik değer yaratan)

Kâr sadece şirketin finansal başarılarıyla ilgili değil, aynı zamanda iş faaliyetlerinin çevre üzerindeki ekonomik etkileriyle de ilgilidir. Bir kuruluş, kârın işletmenin finansal temelini oluşturduğu gerçeği göz önüne alındığında, kuruluşun geleceğini güvence altına almak için kar odaklıdır. Bu yüzden kârın varlığı, insanların ve gezegenin boyutlarını iyileştirmek için bir koşuldur.

Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS?

Şirketlerin KSS’ye dahil olmak için çeşitli nedenleri vardır. Uygulamada, her zaman birden fazla güdünün rol oynadığı durumdur. Ana motifler şunları içerebilir:

KSS avantajlıdır (finansal olarak)

KSS, özellikle uzun vadede şirketin finansal başarılarına katkıda bulunur. Sürdürülebilir ürün ve hizmetlere olan talep arttıkça pazar cesaret verici bir rol oynamaktadır. Enerji kullanımından veya hammadde kullanımından tasarruf etmek kazançlı olabilir. Bağlı şirketlerin daha motive çalışanları vardır ve bu da işgücü verimliliğinin artmasına neden olabilir.

CSR zorunlu olduğu için (yasal)

Şirketlerin (daha büyük ölçüde) KSS’ye dahil olmaya zorlanması daha sık görülen bir durumdur. Bu genellikle hükümet, büyük şirketler, tüketici boykotları, medya skandalları veya grevler gibi büyük alıcıların baskısı altında meydana gelir. Şirketler asgari toplumsal standartlara uymazlarsa, çalışma lisanslarını kaybedebilirler.

CSR çünkü doğru (dürüstlük)

Finansal kaygılar veya dış baskının KSS’de rol oynamasına ek olarak, birçok şirket KSS ile ilgilenir çünkü işlerini düzgün bir şekilde yürütmek isterler. Topluma katkıda bulunmak istiyorlar, personellerinin memnuniyetine dikkat ediyorlar ve çevreye çok fazla zarar vermek istemiyorlar. KSS’ye katılım, yapılması gereken doğru şey olduğuna inandıkları için mantıklı bir şekilde takip eder.

KSS ile ilgili en önemli kavramlar

CSR ile çalışırken en önemli kavramlar:

İnsanlar-gezegen-kar

Diğer isimler ‘üçlü-P’ veya ‘üçlü alt çizgi’ içerir. Bu, bir şirketin finansal yönlerine (kar) ek olarak, sosyal (insanlar) ve çevresel yönlere (gezegen) dikkatin de Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamına dahil edildiği anlamına gelir. KSS’yi karakterize eden, insanlar, gezegen ve kâr arasında doğru dengeyi bulmaktır.

Döngüsel Ekonomi

Pek çok ürün yeniden kullanılamaz veya kısmen geri dönüştürülebilir olduğu için hammaddeler kaybolur. Döngüsel bir model, tüm hammaddelerin değerini korumasını sağlamaya çalışır.

İklime Zararsız

İklime duyarlı olmayan girişimcilik, yalnızca yenilenebilir hammaddelerin veya enerji kaynaklarının kullanılmasını gerektirir. Rüzgar ve güneş gibi, bu nedenle enerji kullanımı iklimi etkilemez.

Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon, daha akıllı, daha esnek ve daha dinamik bir girişimcilikle ilgilidir. Kendimizden ve işimizden en iyi şekilde yararlanmak için birlikte çalışma şeklimizi değiştirir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS politikası ve uygulaması için adımlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS ile çalışmaya başlamak istediğinizde, başarılı ve desteklenen bir KSS politikası için aşağıdaki 4 adım çok önemlidir.
Adımları uygularken, 3 başarı faktörünü hesaba katmak önemlidir:

 • Paydaşlar;
 • Destek;
 • Şeffaflık.

Adım 1: Misyon ve vizyon

İyi bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS politikası, şirketin gelecek planlarına uymaktadır. KSS’nin misyonunuzun ve vizyonunuzun bir parçası olması önemlidir. Şirketinizin neyi temsil ettiğini ve insanlar, gezegen ve kâr alanında hangi yolu takip etmek istediğini kaydedersiniz. Bu şekilde meslektaşlarınıza ve diğer paydaşlara ilham veriyorsunuz.

 • Misyon: Bir misyon, kurumsal sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda kuruluşun neyi temsil ettiğini açıklar. Şirket toplumda hangi rolü oynamak istiyor?
 • Vizyon: Bir misyonu somut hale getirmek için vizyon gereklidir. Kuruluşunuz neyi hedefleyecek, gelecek vizyonu nedir?

Adım 2: KSS planı

Bir misyon ve vizyon oluşturulduktan sonra, şirket bunları KSS planının temeli olarak kullanabilir. KSS planı ile şirket, misyon ve vizyonun uygulamada nasıl gerçekleştirileceğini belirler. KSS planı, misyonu ve vizyonu birlikte KSS politikasının temelini oluşturur.

KSS planı
KSS planının gerçekleştirilmesi için 5 adım aşağıdakilerden oluşur:

 • CSR temaları
 • Anahtar performans göstergeleri (KPI’lar)
 • Temel ölçümler
 • KSS hedefleri
 • Hareket planı
 • 3. Adım: Yürütme

  Artık misyon, vizyon ve KSS planı belirlendiğine göre şirket harekete geçebilir.

 • Bir CSR çalışma grubu oluşturun
 • Organizasyon içinde destek olduğundan emin olun
 • Çalışanların CSR ile çalışmaya başlayabileceğinden emin olun
 • CSR’yi tüm iş süreçlerine entegre edin
 • İletişim kurmak
 • 4. Adım: İyileştirme

  Son olarak, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve ortamdaki değişiklikler nedeniyle olası ayarlamaların gerekip gerekmediğini keşfetmek önemlidir.

 • Sonuçlarınızı ölçün
 • Sonuçlarınızı değerlendirin
 • Rapor edin ve iletişim kurun
 • Değişen beklentileri değerlendirin
 • CSR planınızı ayarlayın
 • Ne düşünüyorsunuz?

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS ile ilgili açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılı ve desteklenen bir KSS politikası için hangi adımların gerekli olduğuna inanıyorsunuz? Bu adımlara katkıda bulunan başarı faktörlerinin neler olduğuna inanıyorsunuz?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Hopkins, M. (2016). KSS ve Sürdürülebilirlik: Sınırlardan Ana Akıma. Bir ders kitabı.
 • Bijlmakers, S. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İnsan Hakları ve Hukuk.
 • Bossink, B. ve Masurel, E. (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın