Advanced
Search
 1. Home
 2. Kritik Yol Yöntemi Nedir?

Kritik Yol Yöntemi Nedir?

 • 16 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 219 Views
 • 0 Comments

Bu makale Morgan R. Walker ve James E. Kelly tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Kritik Yol Yöntemini (CPM) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü proje yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız.

Kritik Yol Yöntemi (BGBM) nedir?

Vakit nakittir, bu yüzden mümkün olan en az gevşeklik ile bir projenin süresinin ne olduğunu bilmek iyidir. Kritik Yol Yöntemi (CPM) veya Kritik Yol Analizi işte burada devreye girer. Sözde ‘kritik yol’ olarak adlandırılan yolu hesaplayarak, sıkı bir program hazırlayabilirsiniz ve tüm bilgiler sayesinde gecikme riski minimuma indirilir. projenin alt süreçleri.

Kritik Yol Yöntemi veya CPM, 1957’de Amerikalı girişimciler Morgan R. Walker ve James E. Kelly tarafından geliştirilen proje modelleme tekniğidir. Amerikan şirketi DuPont’ta büyük bir proje için algoritmalar geliştirdiler. 1959’da kritik yolları planlamakla ilgili bir makale yayınladılar. Bir projede kritik bir yol bulmak, en uzun süreli yola ilişkin fikir verir. En uzun süre, projenin toplam süresini belirler ve bu yüzden mümkün olduğunca az gevşeklik veya kayma olmalıdır. İlk başta karmaşık bilgisayar sistemleriyle çalıştılar. Bugünlerde CPM sistemleri yazılım olarak mevcuttur. Bununla birlikte bir ağ şeması yazarak kritik yolu manuel olarak bulmak yine de mümkündür.

Ağ grafiği

Kritik Yol Yöntemi veya BGBM, tüm dünyada proje planlayıcıları tarafından ICT, araştırma ve üretim dahil her tür proje için proje çizelgeleri oluşturmak için kullanılır. Yapım aşamasında da CPM, bir ağ grafiğine ek olarak kritik yolu bulmak için yararlı bir araçtır. Ağ grafikleri, CPM ile başlamak için temel oluşturur. Birçok alt aktivitesi olan büyük ve karmaşık projelerin planlanan tüm faaliyetlerinin ve zamanlarının görsel bir temsilidir. Birçok faaliyetin eşzamanlı olarak yürütülmesi ile karakterize edilir ama aynı zamanda faaliyetler birbirini sırayla takip eder ve öncekinin sunumuna bağlıdır. Yeni bir yerleşim bölgesi inşa edilirken, temeller ancak toprak ilk kez iyileştirildikten ve kanalizasyon sistemi yer altına inşa edildikten sonra atılabilir. Temel inşa edilirken kazıklar çakılır. Tüm bu faaliyetler ve bunların uyumu ve karşılıklı bağımlılıkları ağ şemasında görsel olarak temsil edilebilir. Bundan sonra, kritik yol Kritik Yol Yöntemi veya BGBM kullanılarak belirlenebilir.

Oyunun kuralları

Bir ağ şeması oluştururken uyulması gereken kurallar vardır. İlk olarak, hangi faaliyetlerin projenin bir parçası olacağı netleşmelidir. Yapısal bir analiz yapılarak, faaliyetlerin sırası ve karşılıklı bağımlılığı netleştirilir. Bundan sonra, aktivite başına süreyi hesaplamak için bir program kullanılır, ardından grafik çizilebilir.

Genellikle bu, yazılım programları tarafından otomatik olarak yapılır. Manuel olarak yapılırsa, yalnızca kesişmeyen düz çizgileri kullanabileceğinizi bilmek iyidir. Hatlar iki farklı düğümü birbirine bağlar. Çizginin bir tarafı aktiviteyi, diğer taraftan o aktivitenin süresini gösterir. Düğümler daire şeklinde çizilir ve farklı etkinlikleri birbirine bağlar. Süre içinde düzgün bir akış sağlamak için bir kukla aktivite girilebilir. Böyle bir kukla, noktalı bir çizgi olarak çizilir ve dolunay veya yarım ay olabilir. Kritik yolun kendisi, mümkün olan en az gecikme olmaksızın süreyi gösterir. Ağ şemasında kalın, çift veya renkli düz bir çizgiyle temsil edilir.

Düğümler yalnızca etkinlikleri birbirine bağlamaz. Ayrıca bir faaliyetin mümkün olan en erken başlama zamanı ve mümkün olan en son başlama zamanı hakkında bilgi verirler. Tek bir bakış, farklı faaliyetlerin karşılıklı bağımlılığını ve kritik yoldaki olası gecikmeleri gösterecektir.

Proje Koşulları

Bir ağ şeması kullanılarak çizilebilen her karmaşık proje bir dizi koşulu karşılamalıdır. Örneğin, proje için en azından net bir başlangıç ​​ve bitiş noktası olmalıdır. Aynı zamanda, önceden belirlenmiş bir sonucu olan benzersiz ve tek seferlik bir proje olmalıdır. Süreyi ve kritik yolu hesaplamak için, aynı anda veya sırayla gerçekleştirilecek tüm alt faaliyetlerin dikkate alınması gerekir. Son bir özellik, projenin farklı uzmanlık türleriyle çok disiplinli bir yaklaşım kullanmasıdır.

Kritik Yol Yöntemi Avantajı

Kritik Yol Yöntemi veya BGBM ile çalışmanın birçok avantajı vardır. Öncelikle kritik yol, tüm projeyi zamanında teslim etmek için zamanında tamamlanması gereken faaliyetleri belirleyebilir ve bunlara ilişkin içgörü sağlayabilir. Kritik yol bunu, genel proje programını etkilemeden hangi görevlerin ertelenebileceğini göstermek için kullanır. Bunun nedeniyse tüm projeyi tamamlamak için gereken en az süreyi hesaplaması ve her faaliyet için hem en erken başlangıç ​​tarihini hem de en son bitiş tarihini göstermesidir.

Kritik Yol Yöntemi Adımları

Kritik Yol Yöntemi veya BGBM hakkında bilgi sağlamak için, adım adım bir plana göre çalışmak iyi bir fikirdir. Kritik yola götüren 5 adımın altında açıklanmıştır.

Aşama 1

Daha önce belirtildiği gibi, öncelikle proje boyunca bir bütün olarak yürütülecek olan tüm alt faaliyetlerin tanımlanması gerekir. Örneğin yeni bir yerleşim yeri inşa ederken, toprağı iyileştirmeniz, direkleri sürmeniz, bir kanalizasyon sistemi ve temel inşa etmeniz, beton dökmeniz, duvarcılık yapmanız, boşluklu duvarlar inşa etmeniz, pervazlar yerleştirmeniz, çatı örmeniz, elektrik için tel yapmanız vb. üzerinde. Açık tutmak için ağ diyagramına yalnızca en önemli etkinlikleri dahil etmek iyi bir fikirdir.

2. Adım

Bu adım sırasında, alt faaliyetler arasında karşılıklı bağımlılık olup olmadığı ve bazı faaliyetlerin aynı anda yürütülebilmesi belirlenir. Alt faaliyetlerin sırası bu adımda belirlenir. Örneğin, üst katlar bitene kadar evlerin çatılarından başlayamazsınız. Elektrik, gaz ve su boruları ise aynı anda döşenebilir.

Aşama 3

Beklenen süre artık etkinlik başına belirlenir. Elde edilen tüm bilgilerle, ağ diyagramı yukarıda açıklanan kurallara göre çizilebilir.

4. adım

Son adımda kritik yol belirlenebilir. Her aktivite için en erken başlangıç ​​anını ve mümkün olan en son teslim tarihini bilmek ve bunu hesaplamaya dahil etmek önemlidir. Kritik yol, hangi faaliyet aralığının en uzun süreye sahip olacağını netleştirir. Bu faaliyetlerden birindeki gecikme, projenin tamamı için bir gecikmeye neden olacaktır. CPM’de böyle bir gecikmeye ‘float’ da denir.

Gevşek

Olası en erken ve en son başlama zamanı veya mümkün olan en erken ve en geç teslimat zamanı arasındaki zaman kritik yoldaki gevşekliktir. Sadece bu süre içinde bir faaliyet tüm proje gecikmeden ertelenebilir. Bu durum kritik yolun ağ diyagramındaki en uzun yol olduğu anlamına gelir.

Ne düşünüyorsunuz?

Kritik Yol Yöntemi/Analizi günlük çalışmalarınızda uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Bir proje veya birden çok proje içindeki kritik yolları planlamak ve yönetmek için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Kelley Jr, JE ve Walker, MR (1959). Kritik yol planlama ve çizelgeleme. 1-3 Aralık 1959’da, doğu ortak IRE-AIEE-ACM bilgisayar konferansında sunulan Makaleler’de (s. 160-173). ACM.
 • Pich, MT, Loch, CH ve Meyer, AD (2002). Proje yönetiminde belirsizlik, belirsizlik ve karmaşıklık üzerine. Yönetim bilimi, 48 (8), 1008-1023.
 • Willis, RJ (1985). Kritik yol analizi ve kaynak kısıtlı proje çizelgeleme – teori ve pratik. Avrupa Yöneylem Araştırması Dergisi, 21 (2), 149-155.
  • Share:

  Leave Your Comment