Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Kritik Başarı Faktörleri Nedir?

Kritik Başarı Faktörleri Nedir?

 • 14 March 2021
 • 142 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir?

Kritik Başarı Faktörleri veya CSF’ler, bir proje veya misyon içinde bir hedefe ulaşmak için gereken fırsatlar, faaliyetler veya koşulların göstergeleridir. Kritik Başarı Faktörleri (CSF) kuruluşa göre farklılık gösterir ve mevcut ve gelecekteki hedefleri yansıtır. Bir bar, bir sigorta acentesi veya müteahhit ile ilgili olsun, hareket tarzının kuruluşun misyonunu yerine getirmesine yardımcı olan yönlerle koordine edilmesi esastır. Bu temel değişkenler, bir şirketin misyon içinde stratejik hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı ve etkili olduğu üzerinde genellikle büyük bir etkiye sahiptir ve rekabet avantajı elde etmede çok önemlidir.

Kritik Başarı Faktörleri (CSF) bu yüzden bir organizasyonun başarısı için hayati öneme sahiptir. Organizasyon içinde belirli bir departman için, bir bütün olarak organizasyon için oluşturulabilirler ama her zaman doğrudan şirketin stratejisine bağlıdırlar ve daha yüksek yönetim tarafından oluşturulurlar.

Kritik Başarı Faktörleri (CSF) kavramı, 1961’de McKinsey&Co adına D. Ronald Daniel tarafından geliştirildi ve tanıtıldı. On yıl sonra, John F. Rockart bu kavramı rafine etti ve popüler hale getirdi. O zamandan beri bu kavram, stratejiler ve projeler geliştirme ve uygulama konusunda organizasyonlara rehberlik etmek için yaygın olarak uygulanmaktadır.

İlişki Kritik Başarı Faktörleri (CSF) ve Stratejik Planlama

John F. Rockart, CSF’lerin özellikle yönetim açısından organizasyondaki kritik noktaları açığa çıkarmayı amaçladığını vurguladı. CSF’lerin bir kuruluşun gelişimini iyileştirdiğine ve belirli bir kurumsal hedefe ulaşılmasını veya başarısızlığını engelleyebilecek kriterleri ortaya çıkararak prosedürlerin değerini artırdığına inanıyordu.

Rockart ayrıca CSF’lerin stratejik planlama sürecinde önemli olduğunu kabul etti. Ona göre, bir şirketin özelliklerinin rekabet avantajı elde etmek için işaretlenmesi önemlidir. Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) stratejinin ilerlemesine somut bir katkı sağlamamasına rağmen, stratejinin planlama prosedürüne önemli bir katkı sağlarlar. CSF’ler eksiksiz bir stratejik planlama yöntemiyle birleştirildiğinde, bir kuruluşun başarısı için hayati öneme sahip unsurlar olarak işlev görürler.

Kaynaklar Kritik Başarı Faktörleri (CSF)

Kritik Başarı Faktörleri (CSF), bir kuruluşu etkileyen beş önemli kaynaktan veya alandan ortaya çıkar. Farklı durumların farklı Kritik Başarı Faktörlerine (CSF) yol açtığı düşünüldüğünde, bu alanlar birbirinden farklıdır. Rockart ve Bullen, aşağıdaki en önemli beş CSF kaynağı hakkında yazmışlardır:

Endüstri Kritik Başarı Faktörleri (CSF)

Bu faktörler, belirli endüstri özelliklerine bağlıdır. Organizasyonun pazarda rekabet edebilmek için bu faktörleri izlemeye devam etmesi önemlidir. Örneğin, bir kimya şirketi belirli bir teknoloji ister ve bir giyim üreticisi kesinlikle pamuğa ihtiyaç duyar. Bu Kritik Başarı Faktörleri (CSF), belirli bir sektördeki tüm rakipleri etkileyebilir ama aynı zamanda bireysel kuruluşları da etkileyebilir.

Rekabet Stratejisi ve Sektör Pozisyonu CSF

Belirli bir sektördeki tüm şirketler aynı Kritik Başarı Faktörlerine (CSF) sahip değildir. Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) yaratıldığı mevcut konum ve geliştirme aşaması etkisi ile mevcut araçlar ve kapasiteler. Bir kuruluşun toplam değeri, demografik ve diğer faktörlere ek olarak, her yönetim farklı Kritik Başarı Faktörleri (CSF) yaratacaktır.

Çevresel Faktörler Kritik Başarı Faktörleri (CSF)

Bir kuruluşun dış ortamı, Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) tasarımını büyük ölçüde belirler. Bu dış ortamı analiz etmek için bir PEST analizi kullanılabilir. Bu politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler her şirket için CSF oluşturur. Organizasyon, bu makro-çevresel faktörleri her zaman etkileyemez ama bunlar kesinlikle dikkate alınmalıdır. Örneğin, üretimde çalışan yöneticiler kaliteyi garanti edebilmeli ve yeterli stok tutabilmelidir.

Yönetim Kritik Başarı Faktörleri (CSF)

Organizasyonlar içindeki bireysel veya nispeten küçük yönler de yeni CSF’lere yol açabilir. Bir yönetim pozisyonundaki belirli sorumlulukların bir organizasyonun bir bütün olarak performansı için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, bu yakından izlenmeli ve ölçülmelidir.

Geçici Faktörler Kritik Başarı Faktörleri (CSF)

Geçici faktörler kısa vadeli durumlarla bağlantılıdır. Bu faktörler önemli olabilse de genellikle uzun ömürlü değildir. Geçici veya tek seferlik faktörler genellikle belirli bir olayın sonucudur. Bir kuruluş, örneğin başka bir kıtada yeni bir pazara açıldığında, CSF, yeni yetenekli yönetimi genişletmek ve işe almakla ilgilenebilir.

Ölçülen şeyler, ölçülmeyen şeylerden daha sık gerçekleştirilir. Her Kritik Başarı Faktörü (CSF) ölçülebilir ve bağlantılı olmalı veya belirli bir şirket hedefiyle ilişkili olmalıdır.

Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) Geliştirilmesi ve Ölçülmesi

Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) geliştirilmesine yardımcı olan birkaç faktör ve ilke vardır.

Öncelikle organizasyon ve çevresi görselleştirilmelidir. Bu durum yukarıda açıklandığı gibi CSF’lerin beş birincil kaynağı analiz edildikten sonra yapılabilir. Rekabet bilgisi ve stratejisi bu süreçte anahtar faktördür. Dış ortamı analiz etmek için kaynaklar şunları içerir: haberler, ticaret birlikleri, alıcılar ve tedarikçiler hakkında bilgiler, analist raporları ve finansal incelemelerin analizleri.

Ardından, gözlemlenebilir farklılıklar ile ölçülebilen kritik başarı faktörleri geliştirin. Bunların niceliksel olarak ölçülmesi kesinlikle gerekli değildir; CSF’leri gözlemlenebilir terimlerle yazmak yeterlidir.

İyi bir CSF, bir eylem fiili ile başlar ve neyin önemli olduğunu olabildiğince az kelimeyle açıklar. Eylem fiillerinin örnekleri şunları içerir: teftiş, izleme, analiz etme, belirleme vb. bir eylem fiili ile başlayan bir CSF örneği: ‘arz ve talebi ve gelecekteki eğilimleri izle’. Bu tür CSF’ler bir aktivite olarak sunulur.

CSF’ler bir gereklilik olarak da sunulabilir, örneğin: ‘A ürününün satış hedefine ulaşıldıktan sonra, daha fazla analiz B ürününün geliştirilmesinde somut gereksinimlere yol açacaktır’.

Ardından, Kritik Başarı Faktörlerine (CSF) ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmenin bir yolunu belirleyin. CSF’ler yerine getirildiğinde, genel stratejinin başarılı olma ihtimali yüksektir. Projelerin dikkatle ölçülmesini sağlamak için doğru önlemleri alın. Diyelim ki genel strateji organizasyonun boyutunu ikiye katlamak. İlgili bir CSF, mevcut müşteri tabanındaki büyümedir. Bu CSF iyi performans göstermezse, stratejik hedef tehlikeye atılır. Her CSF’yi düzenli olarak takip edin ve izleyin. Bunun sıklığı stratejiye bağlıdır. Bütçe veya gelire bağlı bir CSF, her üç aylık dönem için izlenebilir. Yeni personelin işe alınmasına ve işe alınmasına bağlı bir CSF olması durumunda, yılda iki kez izleme yeterlidir.

Kritik Başarı Faktörleri örnekleri

Aşağıda, Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) birkaç örneği bulunmaktadır. Bazı endüstriler belirli endüstrilerle ilgisiz olabilir, oysa diğer endüstriler ek CSF’ler eklenmelidir.

 • Müşteri sadakatini artırın
 • Fiyat savaşlarını önleyin
 • Yükselen pazarlara yatırım yapın
 • Değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerine yanıt verin
 • Rekabetin kapasitesini, gücünü ve stratejisini analiz edin ve anlayın
 • Üretim sürecini hızlandırmak için yeni teknolojik araçlar geliştirin

Ne düşünüyorsunuz?

Kritik Başarı Faktörlerinin (CSF) açıklamasına aşina mısınız? Organizasyonunuzda CSF’leri nasıl uygulayabileceğinizi düşünüyorsunuz veya zaten kullanıyor musunuz? İlgilendiğiniz sektördeki önemli başarı faktörlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Rockart, JF (1979). Üst düzey yöneticiler kendi veri ihtiyaçlarını belirler. Harvard iş incelemesi, 57 (2), 81-93.
 • Hong, KK ve Kim, YG (2002). ERP uygulaması için kritik başarı faktörleri: organizasyonel bir uyum perspektifi. Bilgi ve yönetim, 40 (1), 25-40.
 • Leidecker, JK ve Bruno, AV (1984). Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve kullanılması. Uzun menzilli planlama, 17 (1), 23-32.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın