Advanced
Search
 1. Home
 2. İşletme BT Hizalama Nedir?

İşletme BT Hizalama Nedir?

 • 23 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 208 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Kurumsal BT Hizalamasını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim ve strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

İşletme BT Hizalama nedir?

Business IT Alignment, bir organizasyonda istenen duruma ulaşmak için bilgi teknolojisini (BT) etkin bir şekilde kullanmakla ilgilidir. Örneğin finansal performansı veya piyasa konumunu iyileştirmek gibi hedeflere ulaşmak için kullanılabilir. İş BT Uyumluluğunun bazı tanımları, bir kuruluşun sonuçlarına ve kuruluşlar içindeki BT ile iş karar vericileri arasındaki uyuma odaklanır ve bu, bilgi teknolojisi ile finansal önlemler arasındaki olumlu ilişkiyi gösterir. Bu durum BT ve iş profesyonellerinin aralarındaki boşluğu dolduramadığı kuruluşlar içindeki güçlerin tersidir. Bu boşluk genellikle farklı fikir ve hedefler, zihniyet ve karşılıklı anlayış eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Bu boşluğun bir sonucu olarak, pahalı BT sistemleri yeterli yatırım getirisi sağlamaz. İş BT Hizalamasının yeni BT yatırımlarının değerini artırmasının nedeni budur.

Business IT Alignment, işbirliği ile ilgilidir

İşletme ve BT uzmanları arasında karşılıklı anlayış eksikliği ve sonuç üretememe, sorunlu durumlarda karşılıklı suçlamaya ve güvensizliğe yol açar. Bu yüzden bu tür çatışmaları kontrol etmek iyidir. Doğru İş BT Hizalamasını arayarak, bu iki grup arasında karşılıklı güven ve fikir birliği ile karar verme mekanizması kurulacaktır.

BT yönetişimi

İşletme BT Hizalamasını başarmak için kuruluşların hem kurumsal hedefleri hem de BT disiplinlerini dikkate alan kararlar alması gerekir. Yönetişim terimi, hem iş hem de BT uzmanlarının dahil olduğu karar verme ve kontrol prosedürlerinin oluşturulduğu anlamına gelir. İşte bu yüzden Business IT Alignment, bilgi teknolojisi yönetişiminin bir parçası haline gelir.

BT yönetişiminin kendisi, yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluğundadır. Bu yüzden kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. BT organizasyonunun, organizasyonun stratejileri ve beraberindeki hedeflerle uyumlu olarak varlığını sürdürmesini sağlayan organizasyon yapıları ve süreçlerinden oluşur.

İşletme BT Hizalama ve değişim yönetimi

Bir organizasyonda BT araçlarının kullanım şekli, onların değerini telafi edip edemeyeceklerini gösterebilir. Bu yüzden Kurumsal BT uyumlaştırmasının kapsamı organizasyonel değişimde önemlidir. Gerçek şu ki, yeni BT, bu tür bir yeniden yapılanmanın daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu yüzden BT’yi uygulamak, iş değeri için tam potansiyeline ulaşabilir. Sonuç olarak bu sadece teknik bir bileşen değil, aynı zamanda organizasyonel değişim yönetiminin bir parçasıdır.

İşletme BT Hizalama çerçevesi

İşletme BT hizalamasının kurucuları John C. Henderson ve N. Venkat Venkatraman’ın Risk3 modelinde, iş/BT hedefleri, BT projelerinin yönetimiyle ilişkili üç ayrı riskle bağlantılıdır:

 • Teknik riskler – BT sistemi düzgün çalışacak mı?
 • Organizasyonel riskler – çalışanlar sistemi doğru şekilde kullanacak mı?
 • İş riskleri – BT sisteminin uygulanması ve benimsenmesi değere dönüşecek mi?

Ancak üç riskin tamamı önlendiğinde ve başarıyla yönetildiğinde, başarı şansı vardır ve BT’ye yapılan yatırım birçok kez kendini geri ödeyecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

Günümüzün modern İnternet ekonomisinde Kurumsal BT Hizalaması ne kadar önemlidir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İyi bir Kurumsal BT Uyumluluğu için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Bharadwaj, A., El Sawy, OA, Pavlou, PA ve N.Venkat Venkatraman (2013). Dijital İş Stratejisi: Yeni Nesil İçgörülere Doğru. MIS Quarterly, 37 (2), 471-482.
 • Dyche, J. (2015). Yeni BT: Teknoloji Liderleri Dijital Çağda İş Stratejisini Nasıl Etkinleştiriyor? McGraw-Hill Eğitimi.
 • N. Venkat Venkatraman (1998). BT gündemi 2000: Teknik hataları düzeltmek değil, iş değeri yaratmak. Avrupa Yönetim Dergisi, 16 (5), 573-585.
 • Henderson, JC ve N. Venkat Venkatraman (1993). Stratejik Uyum: Dönüşüm Yapan Kuruluşlar için Bilgi Teknolojisinden Yararlanma, IBM Systems Journal, 32 (1), 4-16.
  • Share:

  Leave Your Comment