Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İnsan Kaynakları
 3. İnsan Kaynakları Geliştirme Nedir?

İnsan Kaynakları Geliştirme Nedir?

 • 14 January 2021
 • 129 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale İnsan Kaynakları Gelişmesini açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu İnsan Kaynakları Yönetimi öğesinin temellerini anlayacaksınız.

İnsan Kaynakları Geliştirme nedir?

İnsan Kaynakları Geliştirme, çalışanların işyerinde eğitimi ve gelişimi ile ilgilenen İnsan Kaynakları Yönetiminin bir parçasıdır. Bazen organizasyonel üretkenliği, performansı ve karlılığı iyileştirmek için çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılan bir çerçeve olarak anılır. Temel düşünce, etkili İKG’nin çalışan ve müşteri memnuniyetine yol açmasıdır.

Pazar yeri rekabetçi hale geldi, bu yüzden günümüz kuruluşlarının rekabetçi kalabilmek için en iyi işçileri çeken gelecekteki potansiyel iş fırsatlarını belirlemesi çok önemlidir. Bu yüzden İnsan Kaynağını Geliştirme, yeni beceriler öğrenme veya mevcut becerileri geliştirme fırsatları sunarak çalışanlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışır. Bu yüzden gelişimin hızı da dahil olmak üzere, çalışanın büyümesiyle ilgili faaliyetlerle ilgilenir. İKG, çalışanların konumu verimli ve etkili bir şekilde destekleyen bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmasını sağlamaktan sorumludur.

İnsan Kaynakları Geliştirmenin önemi

Giderek artan rekabetçi iş ortamı, kuruluşların hem içeride hem de dışarıda rekabet avantajları yaratmada başı çekmesine neden oldu. Dahili olarak şirketler, çalışanların çalışma ortamı için yetenekli kalması için İKG’yi entegre etmeye çalışır. İKG’nin bir diğer amacı, çalışanların becerilerini geliştirmek, aynı zamanda tüm ekibin ve kuruluşların yeteneklerini artırmaktır. Sonuç olarak İKG’nin organizasyonun tüm seviyelerinde eğitim ve gelişime, kariyer gelişimine ve organizasyon gelişimine odaklandığı sonucuna varabiliriz.

İnsan Kaynakları Geliştirme Süreci

 • Analiz et
 • Oluşturmak
 • Uygulama
 • Değerlendirmek
 • 1. Analiz edin

  İKG, çalışanın yetenekleri ile bu çalışanın firma için yapması gerekenler arasındaki boşluğun sürekli olarak değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Bu adımda, organizasyonda kimin eğitim ve gelişime ihtiyacı olduğunu belirlemek önemlidir. İKG’yi etkin bir şekilde değerlendirmek için, organizasyonun performans gerekliliğini belirlemek, aynı zamanda eğitimle nelerin iyileştirilebileceğini belirlemek de önemlidir. İnsan Kaynakları Geliştirme sürecindeki ilk adım, bu yüzden organizasyonel analiz, görev analizi ve kişi analizi ile ilgilidir.

  Organizasyon analizi

  Eğitim ancak kuruluş, istenen örgütsel sonuçların nasıl görünmesi gerektiğini bildiğinde verilebilir. İKG bu yüzden organizasyonel ihtiyaçları değerlendirmelidir. Bu durum mevcut ve gelecekteki gerekli çalışan bilgi, beceri ve tutumlarını (KSA) içerir. İnsan Kaynakları Geliştirme için çalışanların eğitimini potansiyel olarak etkileyebilecek güçleri ek olarak analiz etmek önemlidir. Bu durum İKG’nin KSA’ları sürdürmede proaktif olması gerektiği ama aynı zamanda KSA çalışanlarının modasının geçmesini önlemesi gerektiği anlamına gelir.

  Görev Analizi

  Görev Analizi, bir işi gerçekleştirmek için gereken çalışan becerisiyle ilgilenir. İKG’nin pratik bir görev analizi yapabilmesi için, İnsan Kaynakları Geliştirme’nin eksiklikleri belirlemek için çalışma ortamını ve çalışma ortamındaki çalışanları anlaması gerekir. Bu aşamada, çalışma koşulları analiz edilir ve işlerin gerçekleştirilmesi gereken ortamın analizini içerir.

  Kişi analizi

  Analiz sürecinin son adımı, organizasyonda kimlerin eğitime ihtiyacı olduğunu belirlemektir. Bu adımda, İnsan Kaynakları Geliştirme bireysel çalışanların mevcut ve beklenen performansına bakar ama aynı zamanda çalışanların eğitim ve gelişime hazır olduklarını gösteren doğru özellikler karışımına sahip olup olmadıklarını da değerlendirir. Bu durum inançlar ve motivasyon gibi kişisel özellikleri içerebilir.

  2. Oluşturun

  Bu durum İKG programının tasarımıyla ilgilidir. Öğrenme çıktılarının hedeflerini belirlemeyi, ders planları oluşturmayı, programı uygulayacak liderleri atamayı ve program yapmayı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu aşamada İnsan Kaynakları Geliştirme, öğrenme yerinin atanması, bilgi ve becerilerin nasıl edinilmesi gerektiğinin belirlenmesi ve gelişim hedeflerine ulaşmak için hangi materyallerin kullanılabileceği gibi eğitim ortamını tasarlar.

  3. Uygulama

  İnsan Kaynağını Geliştirme sürecinin üçüncü aşaması, çalışanların pratik eğitimi ile ilgilidir. İKG’nin amacı, eğitimi yürütmenin en verimli ve etkili yolunu bulmaktır. Eğitim genellikle iki genel yolla sağlanır: iş başında eğitim ve iş dışı eğitim.

  İş eğitiminde

  Adından da anlaşılacağı gibi, iş başında eğitim, işyerinde öğrenilebilecek her şeyle ilgilidir. İnsan Kaynakları Geliştirme perspektifinden bakıldığında, bu tür eğitim, beceriler ve görevle ilgili bilgilerle ilgilidir. Yeni yetenekler, örneğin, süpervizörlerden gelen talimatlarla veya organizasyon içinde yeni işler gerçekleştirerek edinilebilir.

  İş dışı eğitim

  İş dışı eğitim, işyeri dışında herhangi bir yerde gerçekleşen eğitim olarak adlandırılır. Eğitim ve geliştirme, seminerlere katılarak, iş simülasyon oyunları oynayarak ve ayrıca online kursları takip ederek sağlanabilir.

  4. Değerlendir

  İnsan Kaynağını Geliştirme sürecinin son adımı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılır. Eğitim ve gelişim için seçilen çalışanlar programdan faydalanıyor mu? Önceki performans ile istenen performans arasındaki boşluk dolduruldu mu? Bunlar, İKG’nin sürecin son aşamasında sorması gereken soru örnekleridir. Girişimlerin sonucunu değerlendirmenin önemi, öğrenme amaçlarına hangi tür programların uygun olduğunu göstermesidir. Ek olarak güçlü ve zayıf yönleri tanımlar ve yöneticilerin gelecekteki kararlar almasına yardımcı olur.

  İnsan Kaynakları Geliştirmenin Faydaları

  İnsan Kaynakları Geliştirme etkin bir şekilde entegre edildiğinde firmanın daha yüksek üretkenliği sağlanır. İyileştirmelerin sürekli analizi yapıldığından, daha iyi çalışma koşulları sağlar ve bu da daha fazla çalışan katılımına yol açar. Çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissettikleri için sadık olacaklar ve böylece çalışanları elde tutma oranı artacaktır. İş yerinde daha fazla memnuniyet yaratılacak ve daha memnun çalışanların bir sonucu olarak, şirketin müşteri hizmetlerinin iyileştirilme olasılığı yüksektir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  İnsan Kaynakları Geliştirme açıklamasını tanıyor musunuz? İKG’nin bir sonucu olarak avantajlardan herhangi birini deneyimlediniz mi? Paylaşmak istediğiniz herhangi bir ipucu veya eklemeniz var mı?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Garrick, J. (2012). İşyerinde gayri resmi öğrenme: İKG’nin maskesini düşürmek. Routledge.
 • Hill, R. ve Stewart, J. (2000). Küçük kuruluşlarda İKG. Avrupa endüstriyel eğitim dergisi, 24 (2/3/4), 105-117.
 • Mankin, D. ve Mankin, D. (2009). İnsan kaynakları geliştirme. Oxford: Oxford üniversite basını.
 • McLean, LD (2005). Örgütsel kültürün yaratıcılık ve yenilik üzerindeki etkisi: İKG için literatürün ve sonuçların gözden geçirilmesi. İnsan kaynaklarının geliştirilmesindeki gelişmeler, 7 (2), 226-246.
 • Swanson, RA (1997). İKG araştırma el kitabı: Araştırma ve uygulamayı birbirine bağlamak. Berrett-Köhler Yayıncılar.
 • Swanson, RA (2001). HRD ve onun altında yatan teori. Uluslararası İnsan Kaynakları Geliştirme, 4 (3), 299-312.
 • Weinberger ∗, LA (1998). Genel olarak İKG teorileri. Uluslararası İnsan Kaynakları Geliştirme, 1 (1), 75-93.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın