Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. İnsan Kaynakları

Bu yazı, İş Özellikleri Modeli'nin (JCM) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra, bu güçlü insan kaynakları yönetimi ve kendini geliştirme aracının temellerini anlayacaksınız. Hackman ve Oldham'ın İş Özellikleri Modeli nedir? İş Özellikleri Modeli, bir görevin çalışanın motivasyonunun anaht...

Kategoriler: 

Bu yazı, işten çıkarılmanın pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Outplacement nedir? Outplacement, yeni bir işe geçişlerini kolaylaştırmak için, bir kuruluşun istihdamı sona eren çalışanlara sunduğu süreçtir...

Kategoriler: 

Bu makale İnsan Kaynakları Yönetimi'nin (İKY) pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü yönetim disiplininin temellerini anlayacaksınız. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nedir? İnsan Kaynakları Pazarlaması (İKY), organizasyonel hedeflere ulaşmak için kendilerinden en iyi şekilde yara...

Kategoriler: 

Bu makale Algılanan Organizasyonel Desteği (POS) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü motivasyon ve yönetim yönteminin tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Algılanan Örgütsel Destek (POS) nedir? Algılanan Organizasyonel Destek (POS), çalışanların organizasyonlarının katkılar...

Kategoriler: 

Bu yazı, Bilişsel Yeniden Yapılandırmayı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bilişsel Yeniden Yapılandırma nedir? Bilişsel Yeniden Yapılandırma, diğerleri arasında Amerikalı bilişsel davranışçı terapist Albert Ellis taraf...

Kategoriler: 

Bu yazı, Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesini (TNA) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü İnsan Kaynakları ve yönetim kavramının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi (EİA) nedir? Kuruluşlar çalışanlarına bağlıdır. Bu nedenle, onlara yatırı...

Kategoriler: 

Bu makale İşveren Markasını pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü yönetim aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. İşveren Markası nedir? Doğru çalışanları bulmak, şirketler için genellikle kolay olmaktan uzaktır. Dahası, günümüzde çalışanların uzun süre ayn...

Kategoriler: 

Bu makale Öfke Kontrolünü pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü çalışan gelişimi ve stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Öfke Yönetimi nedir? İnsanlar stres yaşadığında, buna genellikle öfke dahil her türden duygu eşlik eder. Amerikalı psikologlar Redford Willi...

Kategoriler: 

Bu makale 9 kutulu ızgara modelini (veya dokuz kutulu ızgarayı) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu insan kaynakları yönetimi ve yetenek yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: 9 kutu ızgara yetenek yönetimi şablonu. 9 kutulu ızgara modeli nedir? 9 kutu...

Kategoriler: 

Bu makale İnsan Kaynakları Gelişmesini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu İnsan Kaynakları Yönetimi öğesinin temellerini anlayacaksınız. İnsan Kaynakları Geliştirme nedir? İnsan Kaynakları Geliştirme, çalışanların işyerinde eğitimi ve gelişimi ile ilgilenen İnsan Kaynak...

Kategoriler: