Advanced
Search
  1. Home
  2. İnsan Kaynakları

Bu makale İş Talepleri-Kaynaklar Modelinin pratik bir açıklamasını sağlar veya JD-R modeli iş angajmanı için. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. İş Talepleri-Kaynaklar Modeli/JD-R modeli nedir? İş Talepleri-Kaynaklar Modeli veya JD-R modeli, çalı...

Categories: 

Bu makale Robert Karasek'in İş Talep Kontrol Modeli'ni açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü etkililik ve stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. İş Talep Kontrol Modeli nedir? ABD'li sosyolog Robert Karasek, 1979'da İş Talep Kontrol Modeli (JDC modeli veya Talep Kontrol Desteği (DCS) modeli) ile...

Categories: 

Bu makale açıklar Devamsızlık Yönetimi pratik bir şekilde. Okuduktan sonra bir şirketin çalışanların devamsızlıklarını veya sorumluluklarını takip etmek için kullanması gereken bu güçlü insan kaynakları disiplininin temel kavramlarını anlayacaksınız. Devamsızlık Yönetimi nedir? Devamsızlık...

Categories: 

Bu makale İnsan Sermayesi Yönetimini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) nedir? İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), insan kaynaklarının değerini varlıklar açısından gören bir insan kaynakları yönetimi yakla...

Categories: 

Bu makale Yetenek Yönetimi teriminin bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra şirketlerin performansını ve rekabet gücünü optimize etmek amacıyla İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) bu önemli bölümünü daha iyi anlayacaksınız. Bu İKY yöntemi, şirketin ihtiyaç duyduğu becerileri ve çalışanlar arasında mevcut...

Categories: 

Bu yazı, İş Özellikleri Modeli'nin (JCM) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi ve kendini geliştirme aracının temellerini anlayacaksınız. Hackman ve Oldham'ın İş Özellikleri Modeli nedir? İş Özellikleri Modeli, bir görevin çalışanın motivasyonunun anahta...

Categories: 

Bu yazı, işten çıkarılmanın pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Outplacement nedir? Outplacement, yeni bir işe geçişlerini kolaylaştırmak için, bir kuruluşun istihdamı sona eren çalışanlara sunduğu süreçtir....

Categories: 

Bu makale Algılanan Organizasyonel Desteği (POS) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü motivasyon ve yönetim yönteminin tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Algılanan Örgütsel Destek (POS) nedir? Algılanan Organizasyonel Destek (POS), çalışanların organizasyonlarının katkılarına değer verdiğine...

Categories: 

Bu yazı, Bilişsel Yeniden Yapılandırmayı açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bilişsel Yeniden Yapılandırma nedir? Bilişsel Yeniden Yapılandırma, diğerleri arasında Amerikalı bilişsel davranışçı terapist Albert Ellis tarafından icat edilen bir...

Categories: 

Bu yazı, Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesini (TNA) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İnsan Kaynakları ve yönetim kavramının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Eğitim İhtiyaç Değerlendirmesi (EİA) nedir? Kuruluşlar çalışanlarına bağlıdır. Bu yüzden onlara yatırım yapmak ve nitelikler...

Categories: