Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. İnsan Kaynakları

Bu makale İş Talepleri-Kaynaklar Modelinin pratik bir açıklamasını sağlar veya JD-R modeli iş angajmanı için. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. İş Talepleri-Kaynaklar Modeli/JD-R modeli nedir? İş Talepleri-Kaynaklar Modeli veya JD-R modeli, çalı...

Kategoriler: 

Bu makale Robert Karasek'in İş Talep Kontrol Modeli'ni pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü etkililik ve stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. İş Talep Kontrol Modeli nedir? ABD'li sosyolog Robert Karasek, 1979'da İş Talep Kontrol Modeli (JDC modeli veya Talep Kontrol Deste...

Kategoriler: 

Bu yazı, İK Analitiğinin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. İK Analitiği nedir? İK Analitiği, amacı verimliliği artırmak olan veri madenciliği, istatistik, analiz ve personel verilerinin modellenmesi uygulamasıdır. İ...

Kategoriler: 

Bu makale açıklar Devamsızlık Yönetimi pratik bir şekilde. Okuduktan sonra bir şirketin çalışanların devamsızlıklarını veya sorumluluklarını takip etmek için kullanması gereken bu güçlü insan kaynakları disiplininin temel kavramlarını anlayacaksınız. Devamsızlık Yönetimi nedir? Devamsızlık...

Kategoriler: 

Bu makale İnsan Sermayesi Yönetimini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) nedir? İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), insan kaynaklarının değerini varlıklar açısından gören bir insan kaynakla...

Kategoriler: 

Bu makale Yetenek Yönetimi teriminin bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra şirketlerin performansını ve rekabet gücünü optimize etmek amacıyla İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) bu önemli bölümünü daha iyi anlayacaksınız. Bu İKY yöntemi, şirketin ihtiyaç duyduğu becerileri ve çalışanlar arasında mevcut...

Kategoriler: 

Bu yazı, İş Özellikleri Modeli'nin (JCM) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi ve kendini geliştirme aracının temellerini anlayacaksınız. Hackman ve Oldham'ın İş Özellikleri Modeli nedir? İş Özellikleri Modeli, bir görevin çalışanın motivasyonunun anahta...

Kategoriler: 

Bu yazı, işten çıkarılmanın pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Outplacement nedir? Outplacement, yeni bir işe geçişlerini kolaylaştırmak için, bir kuruluşun istihdamı sona eren çalışanlara sunduğu süreçtir....

Kategoriler: 

Bu makale İnsan Kaynakları Yönetimi'nin (İKY) pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim disiplininin temellerini anlayacaksınız. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nedir? İnsan Kaynakları Pazarlaması (İKY), organizasyonel hedeflere ulaşmak için kendilerinden en iyi şekilde yarar...

Kategoriler: 

Bu makale Algılanan Organizasyonel Desteği (POS) pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü motivasyon ve yönetim yönteminin tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Algılanan Örgütsel Destek (POS) nedir? Algılanan Organizasyonel Destek (POS), çalışanların organizasyonlarının katkıları...

Kategoriler: