Advanced
Search
 1. Home
 2. İnovasyon Yönetimi Nedir?

İnovasyon Yönetimi Nedir?

 • 3 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 176 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, inovasyon yönetiminin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon aracının temellerini anlayacaksınız.

İnovasyon Yönetimi nedir?

İnovasyon yönetimi, şirket ve müşterileri için önemli ölçüde yeni değer yaratmaya yol açan faaliyetlerin, süreçlerin ve politikanın aktif olarak organize edilmesi, izlenmesi ve yürütülmesi anlamına gelir. Bu durum şirket sisteminin bir veya daha fazla boyutunu yaratıcı bir şekilde değiştirerek yapılır.

İnovasyon, duruma bağlı olarak hem uygun hem de uygunsuz şekilde kullanılan çok popüler bir terimdir. Bu yazı, inovasyon yönetiminin tam olarak neyi gerektirdiğini tartışmaktadır. Yenilik terimi, yenilenme olarak tercüme edilen Latince yenilikçilik kelimesinden türetilmiştir. Ekonomik açıdan bakıldığında, inovasyon, bir organizasyon veya toplum için avantajlar veya değer sunan yeni bir şeydir. Yönetim terimi genellikle iş dünyasında kullanılır ve görevlerin ve sürecin kontrolünü ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerin koordinasyonunu temsil eder. İnovasyon yönetimi birlikte şu şekilde tanımlanabilir: planlama, organizasyon, yönetim ve izleme yoluyla bir organizasyonda yenileme ve yeniliğin sistematik olarak desteklenmesi.

Uygulamada bu, yeni veya mevcut pazar payı kazanmak için yeni ürünlerin (Philip Kotler’in Beş Ürün Seviyesi) ve hizmetlerin geliştirilmesi olabilir. Bunları rekabetin sunduklarından ayırmak için mevcut ürün ve hizmetleri büyük ölçüde güncellemek de yeniliktir. Daha küçük, dahili bir şirket ölçeğinde inovasyon, şirketi güçlendirmek veya maliyetleri düşürmek için dahili süreçlerin iyileştirilmesi ve gelir akışları yaratmak ve bunlardan yararlanmak için yeni iş modellerinin geliştirilmesi anlamına gelir (Nadler-Tushman Congruence Modeli).

İnovasyon türleri

İnovasyon farklı endüstrilerde ve alanlarda gerçekleştiğinden, inovasyon yönetimi de genellikle farklı görünür. İnovasyon matrisi hakkındaki bu makale, farklı inovasyon türleri hakkında daha fazla bilgi içermektedir. Bu makaleye ek olarak, aşağıda birkaç yenilik türünü daha açıklayacağız.

Teknolojik yenilik

İnovasyonun, halk için pazarda henüz karşılanmamış ihtiyaçlara cevap veren veya daha önce tanımlanmamış sorunları çözen yeni hizmet ve ürünlerin geliştirilmesine nasıl atıfta bulunabileceğini zaten açıklamıştık. Teknolojik yenilik, tüm ürün veya iş modelinden ziyade yalnızca bir ürün veya hizmetin teknolojik yönlerini hedef alır.

Fakat teknolojinin yenilikte genellikle önemli bir rol oynamasına rağmen, yeniliğin sadece teknolojik gelişmeler tarafından yönlendirilmediğini belirtmek önemlidir.

Yıkıcı yenilik

İşletme yönetiminde yıkıcı bir yenilik, yeni bir değeri ve pazar ağını teşvik eden, yerleşik ve lider işletmelerin, ürünlerin ve ittifakların değiştirilmesine neden olan bir yeniliktir. Bu terim ilk olarak Amerikalı bilim adamı Clayton M. Christensen tarafından önerildi.

Aslında devrimci olsalar bile tüm yenilikler yıkıcı değildir. Örneğin, otomobillerin lüksü olduğu ve at arabaları pazarı hemen bozulmadığı için, arabanın tanıtımı ilk başta nakliye endüstrisi için yıkıcı olmadı.

Sosyal inovasyon

Sosyal inovasyonlar, toplumdaki değişen sosyal ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlayan inovasyonlardır. Bu yenilikler genel topluma yardımcı olmak amacıyla yapılır. Örnekler, mikro krediler veya uzaktan öğrenme gibi sosyal amaçlı açık kaynak yöntemleri ve yenilikleri içerir.

İnovasyon yönetimi ve organizasyonel inovasyon yönleri

Gerçekte kurumlar için inovasyon yönetiminin ne anlama geldiğini anlamak oldukça zor olabilir. Bunu açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki bölüm, inovasyon yönetimini genellikle özel sektördeki inovasyonlar için geçerli olan dört kısma ayırmaktadır.

Kapasiteler

İnovasyonla ilgili kapasite, kapasiteleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir ve bir organizasyonun inovasyonları yaratması ve yönetmesi gerektiği anlamına gelir. İnovasyon büyük ölçüde insanlara bağlıdır. Bu yüzden kapasiteler esas olarak inovasyonların insani tarafına atıfta bulunur. Öncelikle hem ekiplerin hem de bireylerin becerilerine, kuruluşta çalışan kişilerin benzersiz içgörülerine, bilgilerine ve pratik becerilerine atıfta bulunur. Bununla birlikte bilgi sermayesi ve zımni bilgi ile finansal sermaye gibi alanları da içerir. Yenilikler yaratmak için tüm bu yönlere ihtiyaç vardır.

Yapısı

Yapı ve kapasiteler arasındaki fark, yapının kapasitelerin etkin kullanımını sağlamasıdır. Uygulamada bu genellikle organizasyon yapısı, iç ve dış süreçler ve organizasyon içindeki altyapı ile ilgilidir. İnovasyon yönetimi ama kuruluş doğru bir şekilde kurulursa etkili bir şekilde uygulanabilir, örneğin sermaye ve bilgi akışı ile ilgili olarak. Karar verme yetkisinin doğru oyunculara verilmesi de önemlidir. Yavaş bir hiyerarşi nedeniyle çok uzun süren kararlar nedeniyle rekabete kıyasla geride kalmamak çok önemlidir.

Kurumsal kültür

Bir organizasyondaki inovasyon yönetiminin bir diğer önemli kısmı organizasyon kültürüdür. Yapılar, kapasitelerin etkin kullanımını mümkün kılar; şirket kültürü, insanlar açısından doğru kapasiteleri işe almayı mümkün kılar.

Doğru açık ve inovasyon yanlısı kültürle, kuruluşun yetenekli çalışanları cezbetme ve elde tutma şansı daha yüksektir. İnovasyon yanlısı bir kültür, belirli yararlı davranışları teşvik eder ve istenmeyen davranışları caydırır. Açık ve inovasyon yanlısı bir kültürün bazı yönleri şunlardır:

 • Daha iyi, daha hızlı veya daha etkili olabilmek için sürekli olarak yeni yollar bulmanın gerekliliğini vurgulayarak
 • Hızı, öğrenmeyi ve denemeyi takdir etmek
 • Başarısızlığı, yeni bir şey yaratmak için iş operasyonlarının normal bir parçası olarak görmek. Hata yapma korkusu olmamalı
 • Özgürlüğü ve sorumluluğu teşvik edin

Strateji

İnovasyon yönetimi ve stratejisi yakından ilişkilidir, çünkü inovasyon, stratejik hedeflere ulaşmanın yollarından biridir. Doğal olarak, tesadüfen gerçekleşen yenilik örnekleri de vardır ama bunlar nadirdir. Yeniliklerin bir hedef olması ve stratejiye dayalı olması daha yaygındır. Uygulamada, kuruluşlar yenilik yapmak için yeterli özgürlüğe izin vermeli, aynı zamanda stratejik odak ve mevcut kaynaklar gibi pratik sınırlamaları da akılda tutmalıdır.

İnovasyon ağları ve kilit oyuncular

Yenilikler, yukarıdaki bölümden yorumlanabilecek tek bir kuruluş tarafından yapılmamaktadır. Yenilik yapmak için sayısız parti birlikte çalışır. Bunun nedenlerinden biri, farklı tarafların belirli bir yeniliğe önemli ölçüde ilgi gösterebilmesidir. İnovasyon için birlikte çalışan farklı oyuncular, işbirliğine dayalı inovasyon olarak da adlandırılır.

İnovasyon ağlarının artıları

Daha etkili bir şekilde inovasyon yapabilmek için birlikte çalışan işletmeler, bu işbirliğinden faydalanır çünkü yeni kapasitelere ve ek bilgilere erişerek onları daha rekabetçi hale getirir. Bu durum inovasyon sürecini hızlandırır. Ortaklıklar, yeni başlayanlar gibi küçük işletmelerin, onları tamamlayan diğer büyük oyuncularla birlikte çalışmasını sağlar. Bu şekilde farklı perspektiflerden ve deneyim seviyelerinden faydalanabilirler. Daha büyük şirketler, inovasyon süreçlerini hızlandırdığı, yeni inovasyonlarla pazara girmek için gereken zamanı kısalttığı ve bürokrasinin olumsuz yönlerinin ve esnek olmayan prosedürlerin üstesinden geldiği için küçük kuruluşlarla işbirliğinden yararlanır.

İnovasyon yönetimini özetlemek için

İnovasyon, her zaman doğru olmayan pek çok şey için kullanılan popüler bir ifadedir. Kelimenin özünü en yakından tanımlayan açıklama şudur: Bir organizasyonda planlama, organizasyon, yönetim ve izleme yoluyla yenileme ve yeniliğin sistematik olarak teşvik edilmesi. Philip Kotler ve Nadler ve Tushman gibi gurular yenilik alanında büyük isimlerdir.

Farklı yenilik türleri vardır. En tanıdık olanlar teknolojik endüstrilerden gelme eğilimindedir. Bunun nedeniyse bu yeniliklerin yaygın olarak kullanılmasıdır. Teknolojik yenilikler de yıkıcı olabilir. Bu durum yeni inovasyonlar mevcut şirketleri ve ürünleri iflas ettirdiğinde gerçekleşir. Sosyal yenilikler de iyi bilinme eğilimindedir. Sosyal bir sorunu çözerler veya sosyal büyümeyi teşvik ederler.

Farklı şirketler genellikle sözde inovasyon ağlarında inovasyonlar üzerinde çalışıyorlar. Şirketler, ortak bir ilgiye sahip oldukları veya birbirlerini tamamlayabilecekleri için yenilikler üzerinde işbirliği yaparlar. Daha büyük bir yenilikçiyle işbirliği, özellikle küçük işletmeler için değerli olabilir. Buna karşılık, büyük şirketler uzun bürokratik süreçlerden kaçınabilir ve pazara girmek için gereken süreyi kısaltabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

İnovasyon yönetiminin açıklamasını biliyor musunuz? Hangi inovasyon araçlarına aşinasınız? İnovasyon üzerinde aktif olarak çalışıyor musunuz? Ya da belki teknolojik gelişmelerle ilgileniyor musunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı? Daha fazlasını buradan okuyun.

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Afuah, A. ve Afuah, A. (2003). İnovasyon yönetimi: stratejiler, uygulama ve kârlar.
 • Harita, I. (1999). İnovasyon yolculuğu.
 • Trott, P. (2008). İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme. Pearson eğitimi.
 • Tushman, ML ve Moore, WL (1988). İnovasyon Yönetiminde Okumalar. Ballinger Publishing Co/Harper&Row Yayıncıları.
  • Share:

  Leave Your Comment