Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Finansal Yönetim
 3. İndirgenmiş Temettü Modeli Nedir?

İndirgenmiş Temettü Modeli Nedir?

 • 5 January 2021
 • 226 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale açıklar Temettü İndirim Modeli (DDM) pratik bir şekilde. Okuduktan sonra bu güçlü şeyin temel kavramlarını anlayacaksınız. finansal yönetim aracı.

İndirimli Temettü Modeli (DDM) nedir?

İndirgenmiş Temettü Modeli (DDM), bir şirketin hisselerinin gelecekteki tüm temettü ödemelerinin toplamına değer olması gerektiği teorisine dayanan ve bugünkü değerine indirgenen nicel bir yöntemdir. Bu durum gelecekteki temettülerin net bugünkü değerine dayalı olarak hisseleri değerlemek için kullanıldığı anlamına gelir.

Bu model, bir menkul kıymet tarafından üretilen gelecekteki tüm nakit akışlarının değerini gösteren bir hisse senedinin gerçek değerinin varsayımına dayanmaktadır. Aynı zamanda temettüler, şirket tarafından üretilen ve hissedarlara dağıtılan pozitif nakit akışlarıdır. Bu durum adil bir hisse fiyatı hesaplamanın kolay bir yolunu sağlar.

Bunun için en yaygın olarak kullanılan denklem Toronto Üniversitesi’nden Myron J. Gordon tarafından 1956’da Eli Shapiro ile birlikte yayımlanan Gordon’un Büyüme Modeli’dir (GGM). Çalışması, John’da bulunan teorik ve matematiksel fikirlere dayanıyordu. Burr Williams’ın 1983’teki “Yatırım Değeri Teorisi” kitabı.

Bilmen gereken

Piyasadaki hisse fiyatı DDM tarafından elde edilen sonuçtan düşükse, pay düşük değerde değerlendirilir. Bu yüzden satın alınması tavsiye edilir. Öte yandan piyasa fiyatı model fiyatından yüksek ise hisse fiyatının çok yüksek olduğu anlaşılır.

Fiyat=Hisse başına temettü/İskonto oranı-temettü büyüme oranı
Yapılan varsayımlara bağlı olarak farklı varyasyonlar oluşturulabilir. Temettü modelinin varyasyonları aşağıdakileri içerir

1. Gordon Büyüme Modeli (GGM)

Hisse değerinin belirlenmesine yönelik bu modelde, pay sahiplerinden istenen kâr oranı (k) iskonto oranı olarak alınarak, gelecekteki temettülerin bugünkü değeri artı gelecekteki satış değerinin bugünkü değeri dikkate alınır.

Bu model hisse fiyatını, sabit büyüme ile sürekli gelirin cari değeri olarak hesaplar.

Gordon Büyüme Modelinin Özellikleri

Temettü büyüme oranı (g) 0 olduğunda model şöyle görünür:

Yani piyasa iskonto oranı (k) temizlenir, fiyatın temettü tutarına eşit olur.

 • Şirket sonsuz yıllar boyunca (g) oranında büyür
 • Şirket büyümeyi finanse etmek için borca ​​girmiyor
 • Temettülerin büyüme oranı (g) her zaman piyasa iskonto oranından (k) daha düşüktür.

Gordon Büyüme Modelinin Dezavantajları

 • Model bir temettü büyüme oranı (g) gerektirir ve bu, piyasa iskonto oranından (k) düşük ve (0) ‘dan yüksek olmalıdır.
 • Temettü büyüme oranı (g) piyasa iskonto oranına (k) çok yakınsa, model çok değişken olacak ve fiyat çok yüksek olacaktır.
 • Basitliği nedeniyle bu model, temettü akışının gelecekteki değerini etkileyen önemli değişkenleri dikkate almaz.

2. Bir dönem için Temettü Iskonto Modeli (DDM)

Bu model, bir yatırımcının bundan sonra satacağı bir payın iç fiyatını belirlemek istediğinde uygulanır. Aşağıdaki denklemi kullanır:

3. Çok Dönemli Temettü İndirimi Modeli

Çok Dönemli Temettü İndirimi Modeli, bir yatırımcının birden çok dönem için hisse beklediği bir dönemin temettü indirimi modelinin bir toplamıdır. Çoklu dönem model varyasyonunun temel zorluğu, farklı dönemler için temettü ödemelerinin tahmin edilmesini gerektirmesidir. Aşağıdaki formüle dikkat edin:

Temettü İndirim Modeli’nin (DDM) önemli unsurları

Yukarıdaki formüllerde, uygulanmadan önce bazı açıklamaların gerekli olduğu bazı değişkenler vardır. Formülün en önemli kısımları aşağıda açıklanmıştır.

Temettü projeksiyonları

Gelecekteki temettü ödemelerini tahmin etmek genellikle zahmetlidir. Belirtildiği gibi, bu birçok spekülasyon ve varsayımı veya eğilimleri belirlemeye çalışmayı içerir. Birçok analist, şirketin sabit bir büyüme oranına sahip olacağını varsayıyor. Bu yüzden sürekli bir akış olarak değerlendirilir. Herhangi bir dış faktör dikkate alınmaz. Büyüme oranı, geçmiş performans verilerine göre hesaplanır.

İndirim oranı

Bir organizasyona sahip olan kişiler, hissedarlar, satın alınan hisselerin değerinde bir düşüş riski taşır. Bu risk karşılığında, yatırımlarının geri dönüşünü beklerler. Bu tazminattır. Bir şirketin özkaynak maliyeti, yatırımcıların riski üstlenme karşılığında talep ettikleri beklenen ödüle eşittir. Analistler, Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modelini veya Gordon Büyüme Modelini kullanarak indirim faktörünü tahmin edebilir. Efektif iskonto oranı olarak, beklenen yıllık büyüme eksi getiri genellikle efektif iskonto oranı olarak kullanılır.

Büyüme oranı

Büyüme oranı, Özkaynak Getirisi ile elde tutma oranı çarpılarak hesaplanabilir. Temettü, kuruluşun elde ettiği kardan ödenir ve bu yüzden hiçbir zaman bu tutardan fazla olamaz. Öz sermaye getirisi, gelecekteki nakit akışları için beklenen temettü büyümesini aşmalıdır. Durum böyle değilse, negatif hisse fiyatları ile sürdürülemez bir model haline gelir. Fakat pratikte bu mümkün değildir.

Çoğunlukla hissedarlar tarafından kullanılır

En yaygın kullanılan denklem, temettü büyümesini sabit bir büyüme gibi ele aldığı için Gordon’un Büyüme Modelidir. Temettü ödemesi ve dağıtımı önemlidir çünkü bu olmadan şirket düzgün çalışmazdı.

Temettü Iskonto Modelinin (DDM) tüm çeşitleri bir hisseye değer vermek için kullanılır. Ayrıca sektör veya sektörden bağımsız olarak şirketler arasında karşılaştırma yapmaya yardımcı olur. Bu durum diğer şeylerin yanı sıra yatırımcıların ve hissedarların yeni hisseler satın almak için doğru seçimi yapmalarına yardımcı olur. Birçok yatırımcı, bir hissenin bugünkü değerinin gelecekteki temettü ödemelerinin bugünkü değerini yansıttığı ilkesine inanır. Daha sonra aşırı satın alınan hisseleri belirlemek için kullanabilirler. Değer, hisse senedinin cari fiyatından daha yüksek hesaplanırsa, bu bir satın alma fırsatını gösterir. Hisse senedi, diğer yatırımcıların da kullandığı Temettü Iskonto Modeli’ne göre gerçeğe uygun değerde işlem görmektedir.

DDM, stokları değerlendirmek için kullanılabilen başka bir araçtır. Diğerleri de var ve satın alma kararını sadece bir kaynağa dayandırmak muhtemelen akıllıca değil. DDM birçok varsayım ve tahmin gerektirir. Bu yüzden bunların gerçekçi olması önemlidir.

DDM’nin zayıflığı nedir?

Bu değerleme tekniğinin savunucuları, yalnızca gelecekteki nakit temettülerin bir şirketin net varlık değerinin gerçekçi bir tahmini olduğuna ikna olmuşlardır. İhtiyaç duyulan değişkenlerin çoğu spekülasyona dayanmaktadır. Araç istikrarlı ve güvenilir temettü ödeyen şirketlere uygulandığında bile, şirketin gelecekteki performansı hakkında yapılabilecek birçok varsayım vardır.

Güvenilir olmayan girdi=güvenilmez çıktı

Model, çöp içeri, çöp dışarı kavramına tabidir. Bu durum modelin ancak dayandığı varsayımlar kadar güvenilir olacağı anlamına gelir. Ek olarak girdi değişkenleri sürekli değişiyor ve hatalara çok açık.

Temettü Iskonto Modelinin (DDM) bir başka eksikliği de temettülere süresiz olarak istikrarlı olarak atıfta bulunulması ve sabit bir oranda büyüyen olmasıdır. Gerçekte, istikrarlı ve yerleşik şirketler bile, gelecek yıl temettü ödemesinin tam olarak ne olacağını tahmin etmek zordur. On yıl sonraki temettü ödemesi hakkında somut bir şey söylemek şöyle dursun.

Tüm işletmeler için uygun değil

Hızlı büyüyen, genellikle yeni şirketler, tanım gereği, gelecekte kar elde etme şansına sahiptir. Büyümek için mevcut olandan daha fazla paraya ihtiyaçları var. Bu yüzden bu tür şirketlerin daha fazla öz sermaye geliştirmesi veya borç artırması en iyisidir. Bu yüzdenrle hissedarlara temettü ödeyemezler.

Temettü İndirim Modeli (DDM), yalnızca tutarlı bir şekilde temettü ödemesi konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olgun ve istikrarlı kuruluşlara uygulanabilir. Bu bir eksiklik gibi görünmeyebilir ama güçlü bir etkileşim yaratır. Çünkü sadece istikrarlı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, henüz temettü ödemeyen hızlı büyüyen şirketleri kaçırma riskini taşıyorlar.

Bazı yatırımcılar bu tür hızlı büyüyen şirketlere alternatif bir yaklaşım tercih ediyor. Daha sonra şirketin aslında küçük bir şirketten olgun ve istikrarlı bir şirkete dönüşeceği dönemi tahmin etmeye çalışırlar. Bu tahminler risklidir ve gelecekte daha da risklidir.

Temettü İndirgeme Modelinin (DDM) Avantajları

Bu aracın eksikliklerine rağmen, Temettü İndirim Modeli’nin (DDM) eksikliğinin de bazı güçlü avantajları vardır. Yöntemin güçlü bir teorik altyapısı vardır ve sağlam bir matematiksel modeldir. Model ayrıca olası öznelliği ortadan kaldırır, hesaplamalara yalnızca sayılar dahil edilir.

Analistler, DDM’nin en çok, bu şirketlerin ödeyebilecekleri temettü hakkında varsayımlar yaparak hissedarlarına kar dağıtmayan şirketler için geçerli olduğuna inanıyor.

DDM’nin Sonuç Olarak

DDM’yi Anlamak: Bir şirket, kâr amacıyla mal üretir veya hizmetler sunar. Ticari faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı, şirketin hisse senedi fiyatlarına yansıtılan temettülerini belirler. Kuruluşlar ayrıca, genellikle ticari kârlardan kaynaklanan hissedarlara temettü ödemeleri yapar. Temettü Iskonto Modeli, bir şirketin değerinin gelecekteki tüm temettü ödemelerinin toplamının bugünkü değeri olduğu teorisine dayanmaktadır. Şirket temettü ödemesi yapmazsa, şirket değersiz olur.

Yatırım yapmak için DDM’yi kullanmak, mevcut piyasa koşullarını değerlendirmenize olanak tanır. Bu denklem, hisse senedinin değerini gelecekteki ayarlarında bilmenizi ve böylece beklenen getiride bu hisselerin dağıtımına güvenebilmenizi sağlar. Bu yüzden Gordon’un modeli, temettüler için sabit bir büyüme oranı varsaydığı için yukarıdakileri çözmeye hizmet eder.

Ne düşünüyorsunuz?

Ne düşünüyorsun? Temettü İndirim Modeli/DDM’nin karmaşık bir araç olduğunu düşünüyor musunuz? Bu araç çalışma ortamınızda kullanılıyor mu? Diğer değerleme araçlarıyla benzerlikler görüyor musunuz? Finansal teknikler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sorunuz var mı? Veya eklenecek başka bir şey var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Farrell Jr, JL (1985). Temettü indirimi modeli: Bir astar. Finansal Analistler Dergisi, 41 (6), 16-25.
 • Penman, SH (1998). Hisse senedi değerleme tekniklerinin bir sentezi ve temettü indirimi modeli için son değer hesaplaması. Muhasebe çalışmalarının gözden geçirilmesi, 2 (4), 303-323.
 • Nasseh, A. ve Strauss, J. (2004). Hisse senedi fiyatları ve temettü indirimi modeli: ilişkileri 1990’larda mı bozuldu? Ekonomi ve finansın üç aylık incelemesi, 44 (2), 191-207.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın