Advanced
Search
 1. Home
 2. Hofstede Kültürel Boyutları Nedir?

Hofstede Kültürel Boyutları Nedir?

 • 15 Ağustos 2021
 • 0 Likes
 • 224 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Geert Hofstede tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Hofstede Kültürel Boyutlarını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü organizasyon kültürel analiz aracının temellerini anlayacaksınız.

Küreselleşme

Küreselleşme bugün hala tanıdık bir kavramdır. Her türlü teknolojik gelişme, insanların dünyanın her yerinde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar ve bu kuruluşlar için de geçerlidir. Küreselleşme, iletişim ve organizasyonlara bu yüzden farklı kültürler eşlik eder. Uluslararası ticarette çalışan insanlar, insanların farklı kültürlerde nasıl davrandıklarını öğrendiklerinde şaşırabilirler. Geert Hofstede’ye göre kültür, sinerjiden çok bir çatışma kaynağıdır.

Hofstede Kültürel Boyutları nelerdir?

Geert Hofstede, farklılıkları birleştirmek için 1970 yılında 56 ülkede IBM organizasyonu içinde büyük bir anket çalışması başlattı. Anket çalışması, özellikle insanlar arasındaki etkili etkileşimler konusunda bize diğer ülkeler ve kültürler hakkında bir fikir verdi. 1.000’den fazla röportajın ve çeşitli açıların ardından Hofstede Kültürel Boyutları modeli ortaya çıktı. Başlangıçta dört boyut belirlendi; daha sonra Hofstede Kültür Boyutları’na beşinci eklendi. Birbirini izleyen çalışmalarda, bu Hofstede Kültürel Boyutları 76 ülke için belirlenmiştir. Her ülkenin, her boyut için 1’den 100’e kadar bir ölçeği vardır. Puan ne kadar yüksekse, söz konusu boyut kültürde o kadar fazla ortaya çıkar. Hofstede Kültürel Boyutları, bir yapıya karşı yapısal bir modelde düzenlenmiştir.

1. Yüksek güç mesafesine karşı düşük güç mesafesi

Hofstede Kültürel Boyutları içindeki güç mesafesinin tanımı (Güç Mesafesi Endeksi (PDI)), gücü olan ve olmayan insanlar tarafından var olan ve kabul edilen eşitsizlik ölçüsünü ifade eder. Bu eşitsizliği temsil eder (yüksek ve alçak) ama kabul etme anlamındadır. Yüksek bir PDI puanı, toplumda (kültürde) büyük bir eşitsizlik olduğu sonucuna varılabilen yüksek bir güç mesafesinin gözlemlenebileceğini gösterir. Güçlü hiyerarşik ilişkiler, çok az saygı ve otorite gösterileri çoğu Asya ülkesine kadar izlenebilir. Düşük bir puan, düşük bir güç mesafesini temsil eder. Burada eşitlik algılanabilir ve bu esas olarak Avrupa ülkelerine kadar izlenebilir.

2. Bireycilik kolektivizme karşı

Hofstede Kültürel Boyutları içindeki Bireyciliğin (IDV) tanımı, belirli bir topluluk içindeki bireyler arasındaki karşılıklı bağların gücünü ifade eder.
Yüksek puan, ‘gevşek’ (kişilerarası olmayan) bağlantıları ve az sorumluluk paylaşımını temsil eder. Bireyler, insanların zamanına ve özgürlüğe olan ihtiyaçlarına çok değer verir. Mahremiyete saygı ve sıkı çalışma karşılığında ödül beklentileri de yüksek puanın özellikleridir. Düşük puana (daha fazla kolektivizm) sahip bir toplumda güçlü bir grup uyumu, büyük miktarda sadakat ve belirli bir topluluk içindeki üyelere saygı duyulur. Vurgu, beceriler geliştirmek ve bir tür ‘guru’, bir şeyin ustası veya uzmanı olmaktır. İçsel ödüller için çalışmak da önemli bir özelliktir. Uyum, dürüstlükten daha önemlidir.

3. Erkeklik ve kadınlık

Hofstede Kültürel Boyutları içindeki bu tanım (Erkeklik – MAS), bir toplumun değerlerine ve geleneksel erkek ve kadın rollerine ne kadar uyduğunu ifade eder. Erkekler için vurgu performans ve başarıya, kadınlarda ise alçakgönüllülük, duyarlılık ve yaşam kalitesine vurgu yapılmaktadır. Yüksek puanlarda erkekler erkeksi (sert, güçlü ve iddialı) ve kadınlar kadınsı (itaatkar, itaatkar ve kibar). Düşük MAS puanına sahip ülkelerde, roller arasındaki ayrım şeffaf değildir. Kadınlar ayrıca erkek egemen mesleklerde çalışıyorlar, çok fazla işbirliği var ve erkeklerin duyarlı ve nazik olmasına izin veriliyor. Ayrıca güçlü ve başarılı kadınlara hayranlık duyulur ve saygı gösterilir.

4. Düşük belirsizlikten kaçınma ve yüksek belirsizlikten kaçınma

Hofstede Kültürel Boyutları içindeki ‘belirsizlik’ tanımı (Belirsizlik/Kaçınma Endeksi – UAI), toplum üyelerinin belirsiz ve bilinmeyen durumlarla karşı karşıya kaldıklarında hissettikleri kaygı derecesini ifade eder. Yüksek puan alan ülkeler, kontrol yoluyla (kurallar ve düzen) belirsiz durumlardan kaçınırlar. Beklentileri belirli bir güvenlik düzeyiyle ilişkilendirdikleri kolektif bir gerçeği ararlar. Düşük puan alan ülkeler, örneğin yeni etkinlikler ve girişimlerden hoşlanır. İnsanlar gayri resmi bir tutuma sahiptir ve değişimi ve riski kabul ederler.

5. Kısa vadeli oryantasyona karşı uzun vadeli oryantasyon

Bu boyut, geleneklere ve asırlık geleneklere dayanan toplum kurallarını ifade eder. Bunlar hem kısa hem de uzun vadede geçerlidir. Yüksek puan alan ülkelerde şu özellikler algılanabilir: Aile toplumun temelidir, eğitim ve öğretim çok değerlidir ve yaşlılar ve erkekler, gençlere ve kadınlara göre daha fazla yetkiye sahiptir. Bu özellikle Asya ülkelerinde algılanmaktadır. Düşük puan alan ülkeler, yüksek yaratıcılığı ve bireyselliği teşvik eder. İnsanlar birbirlerine eşit davranırlar ve en yenilikçi planları ve fikirleri uygulamada birbirlerine yardım etmeye isteklidirler.

Ne düşünüyorsunuz?

Hofstede Kültürel Boyutları günümüzün modern ekonomisinde ve küresel şirketlerde hala uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İyi bir Hofstede Kültürel Boyutlar çalışması için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.
Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Hofstede, G. (1984). Yönetim ve planlamada kültürel boyutlar. Asya Pasifik yönetim dergisi, 1 (2), 81-99.
 • Hofstede, G.&Bond, MH (1984). Hofstede’nin Kültür Boyutları Rokeach’ın Değer Araştırmasını Kullanan Bağımsız Bir Doğrulama. Kültürler arası psikoloji dergisi, 15 (4), 417-433.
 • Hofstede, G. ve Hofstede, GJ (2005). Kültürler ve Organizasyonlar: Zihnin Yazılımı. McGraw Hill.
  • Share:

  Leave Your Comment