Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Yönetim
 3. Fedakar Liderlik Nedir?

Fedakar Liderlik Nedir?

 • 26 March 2021
 • 102 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makalede Özgecil Liderlik tarzı pratik bir şekilde açıklanmıştır. Okuduktan sonra bu güçlü liderlik aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Fedakâr Liderlik nedir?

Fedakar Liderlik, refahlarını veya duygusal durumlarını iyileştirmek amacıyla başkalarına rehberlik etmek olarak tanımlanır. Fedakâr Liderlik üzerine çok fazla araştırma yapılmamıştır ve bu liderlik tarzının etkinliği ve yapısı hakkında çok az şey açıktır. Yine de iki tanımın birleştirilmesiyle, Fedakar Liderlik konusunda oldukça sağlam bir imaj oluşturulabilir.

Altruism, Fransız filozof Auguste Comte tarafından icat edildi. Kelimeyi egoizmin bir zıtlığı olarak tasarladı. Latince alteri kelimesinden türemiştir, yani diğerleri anlamına gelir. Hatta bazı durumlarda özgecilik, özverilik, özverilik anlamına gelir. Uygulamada, diğer insanların veya hayvanların mutluluğunu önemsemeyi ifade eder. Bu durum yüksek bir yaşam ve çalışma kalitesi sağlar.

Liderlik, bir kişi veya kuruluş tarafından sahip olunan pratik bir beceridir ve bireylere, ekiplere veya tüm departmanlara rehberlik etmeyi ve yönetmeyi gerektirir. Liderlik, bir kişiye – lidere – ortak bir görevi yerine getirme araçlarının verildiği bir sosyal etki süreci olarak düşünülebilir.

Liderin bu ortak hedeflere ulaşılmasını sağlama yolu, onların bireysel liderlik yoludur. Fedakarlık liderlikle birleştirildiğinde, liderin odak noktası, çalışanların mutluluğunun çok önemli olduğu özverili bir şekilde liderlik ederken ortak hedeflere ulaşmak olduğu anlamına gelir.

Fedakâr Liderliğin ilkeleri

Özgecil Liderliğin yukarıdaki tanımı gerçekten karşıladığını varsayarsak, bazı temel ilkeler bu terimden çıkarılabilir. Fedakar bir Lider bu becerilere veya özelliklere ve genel liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Fedakar Liderlik tarzının temel ilkeleri şunlardır:

Fedakar Liderlik: Empati

Empati, başka bir kişinin yaşadıklarını anlama ve hissetme yeteneğidir; birinin başka birinin yerine geçme yeteneği. Empatik bir yönetici, çalışanları için iyi bir hisse sahiptir. Bu yüzden liderlikte empati, yöneticinin ulaşmaya çalıştıkları kişilere gerçekten ulaşılıp ulaşılmadığını ve bilgiyi doğru şekilde yorumlayıp yorumlamadığını bilmesi anlamına da gelir. Empati olmadan etkili bir ekip kurulamaz ve ekip üyeleri veya çalışanlar ilham almayacak veya sadık kalmayacaktır.

Fedakar Liderlik: İyilik

Fedakâr bir Lider, arkadaş canlısı veya kibardır ve başkalarının iyi yaptıklarını över. Böyle bir lider, olumsuzluklara odaklanmıyor, işverenlerini eleştirmiyor. Arkadaşlık ücretsizdir ama çalışanlar için çok fazla değer yaratır. Yine de dostluk, liderlik programları için nadiren arzu edilen bir özellik olarak listelenir. Bu konuda da sistematik bir araştırma yapılmadı, bu yüzden işlerin gerçekte nasıl olduğu konusunda tahminlerde kalıyoruz. Bununla birlikte samimiyetin motivasyon ve çalışanın işe tam bağlılığı üretebileceği açıktır.

Özgecil Liderlik: Dinleme Becerileri

Bir lider iyi bir dinleyici olmalı ve ekip içinde veya işte iletişimi teşvik edebilmelidir. İletişim için iyi bir atmosfer önemlidir. Sonuçta, çalışanların iletişim kurmadığı bir ortamda, onlar için neyin önemli olduğu ve mutlu olup olmadıkları belirsizliğini koruyor. Bu durum çalışanların işlerini bırakmalarına ve bu da bilgi, beceri ve uzmanlık kaybına yol açabilir. Daha iyi bir dinleyici olmak, çalışanları elde tutmaya ve morali yüksek tutmaya yardımcı olur. Ayrıca Fedakar Liderlik tarzındaki iyi dinleme becerileri şunlara yol açar:

 • Çalışanlar arasında geliştirilmiş karşılıklı ilişkiler
 • Çalışanlar ve yönetim arasında geliştirilmiş ilişkiler
 • Üretkenliğin artması
 • Geliştirilmiş ekip çalışması
 • Artan sadakat

Özgecil Liderlik: Özverili

İyi liderler özveridir. Başkalarının başarısını kolaylaştırır, başkalarının iyiliğini gözetir ve koşulları optimal tutarken ortak hedeflere ulaşılmasını sağlar. Bu iyiliklerin karşılığında hiçbir şey beklemiyorlar. İyi liderlik, başkalarına değer verildiğini hissettirir.

Fedakar Organizasyon

İş faaliyetlerinin bir parçası olarak fedakarlığı yapan şirketlere ilişkin çeşitli örnekler bulunabilir. Örneğin, New York’ta herkesi yaşına, eğitim düzeyine, sabıka kaydına vb. bakılmaksızın orada bir işe başvurmaya teşvik eden bir politikaya sahip bir fırın var. Bu tür kuruluşların gelirleri genellikle hayır kurumlarına gidiyor. Özgecil örgütler, insanların potansiyelini başlangıç ​​noktası olarak alır ve bu insanlara hayatta ikinci, üçüncü veya dördüncü şanslar verir.

Bu kuruluşlar aynı zamanda sosyal inovasyonla meşgul olarak tanımlanmaktadır. Sosyal inovasyon, aynı zamanda bir sosyal ihtiyacı karşılayan ürün, hizmet, model, süreç, pazar gibi çözümler olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, sosyal inovasyon hem bir bütün olarak toplum hem de birey için iyidir.

Özgecil bir organizasyonda özgecil Liderlik çok yaygın değildir ve özverili de değildir. Sonuçta çoğu iş modeli ve şirket yapısı, özgecil davranışı teşvik etmek veya teşvik etmek için tasarlanmamıştır.

Etkili Fedakarlık

Etkili özgecilik, bir felsefe ve sosyal bir hareket olduğu kadar, başkalarına yardım etmek için etkili yöntemler geliştirmek için mantıksal akıl yürütme ve kanıtların kullanıldığı bir yaşam tarzıdır. İnsanları, başkaları üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek tüm olası eylemleri düşünmeye teşvik eder.

Fedakar örgütlenme örneği, etkili fedakarlığın bir örneğidir. Özverili Liderliği kişisel tarzı olarak benimseyen liderlerin çoğu, kar amacı gütmeyen sektörde aktiftir.

Etkili fedakarlık, diğerleri için değeri artırmaya odaklanmasıyla diğer hayırsever faaliyetlerden farklılık gösterir. Filozof Peter Singer, etkili özgecilik hareketinin yaratılmasında büyük rol oynadı. Kitaplarından birinde, aşırı yoksulluk hala var olduğu için tüm insanların hayır kurumlarına daha fazla bağışta bulunma konusunda ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu iddia etti. Kişisel olarak maaşının üçte birini hayır kurumlarına bağışlıyor.

İş Seçimi

Altruistler, bir kariyer seçtiğiniz anı, hayatınızda yapabileceğiniz iyi şeylerin miktarını belirleyen önemli bir faktör olarak görürler. İnsanlar hem doğrudan hem de dolaylı olarak toplum için çok şey yapabilir. Örneğin, bir kişi hizmetleri doğrudan bir başkasına teslim edebilir. Dolaylı olarak, bir işle kazanılan parayı başkalarına iyilik yapmak için kullanmak anlamına gelir. O zaman bir strateji, iş dünyasında çok para kazanmak ve ardından tüm bu parayı hayır işleri için kullanmak olabilir.

Fedakâr Liderliği Öğrenmek

Başkası için işleri kolaylaştırmak veya iyileştirmek için herkesin yapabileceği basit şeyler vardır. Birisinin nasıl yaptığını sormak, yardım eli uzatmak veya iltifat etmek gibi küçük şeyler içerirler. Fedakâr Liderlik tarzı geliştirmek isteyen bir liderin Gandhi veya Mandela gibi insanlar gibi olmaya çabalamasına gerek yoktur, başkalarını ilk sıraya koymanın gücüne ikna olmalıdır.

Kendinize şu soruları sorun:

 • Başkalarının başarısı beni mutlu ediyor mu?
 • Başkalarına yardım etme konusunda motive ve tutkulu muyum? Bunu yapmak bana memnuniyet sağlıyor mu?
 • İnsanlara elimden geldiğince yardım ediyor muyum?
 • Her gün birine yardım ediyor muyum?

Ne düşünüyorsunuz?

Fedakâr Liderlik hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? Bu liderlik tarzını kullanmanın herhangi bir açık avantajı ve dezavantajı fark ediyor musunuz? Başkalarına karşı iyi olmanın daha iyi şirket sonuçları olarak işe yaradığına inanıyor musunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Axelsson, SB ve Axelsson, R. (2009). Meslekler arası işbirliği ve liderlikte bölgesellikten özgeciliğe. Mesleklerarası bakım dergisi, 23 (4), 320-330.
 • Miller, LM ve Carpenter, CL (2009). Koçlukta özgecil liderlik stratejileri: Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Jim Tressel’in bir vaka çalışması. Stratejiler, 22 (4), 9-12.
 • Sendjaya, S., Sarros, JC ve Santora, JC (2008). Örgütlerde hizmetkâr liderlik davranışını tanımlama ve ölçme. Yönetim çalışmaları Dergisi, 45 (2), 402-424.
 • Sosik, JJ, Jung, D. ve Dinger, SL (2009). Özgün eylemdeki değerler: Fedakar liderliğin köklerini ve ödüllerini incelemek. Grup ve Organizasyon Yönetimi, 34 (4), 395-431.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın