Gelişmiş
Arama
  1. Anasayfa
  2. Yönetim

Bu makale Likert Yönetim Sisteminin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü liderlik aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. Likert Yönetim Sistemi Nedir? Likert Yönetim Sistemi, bir yöneticinin bir organizasyon içinde benimseyebileceği çeşitli yönetim tarzları hakkınd...

Kategoriler: 

Bu yazı, Başarılı Olmak İçin 6 Kuralı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü Liderlik teorisinin temellerini anlayacaksınız. Kişisel hesap verebilirlik modeli, hesap verebilir olmanın ne anlama geldiğine dair içgörü sağlar. Kendi başarınıza ve bireysel olarak ekibinizin başarısına nası...

Kategoriler: 

Bu yazı, Çok Yönlü Liderliğin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü liderlik aracının temellerini anlayacaksınız. Çok Yönlü Liderlik nedir? Genel olarak, iki el becerisi, hem sol hem de sağ eli eşit olarak kullanma yeteneğini ifade eder. Ambi kelimesi Latince'den türe...

Kategoriler: 

Bu makale Çevik Liderliği pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü liderlik felsefesinin tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Çevik Liderlik nedir? Çevik liderlik, durumlara farklı perspektiflerden bakma ve bunlara esnek bir şekilde tepki verme yeteneğini hedefler. Çevik liderlik içinde,...

Kategoriler: 

Bu makale Otoriter Liderliği pratik bir şekilde açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü liderlik tarzının temellerini anlayacaksınız. Otoriter Liderlik nedir? Otoriter liderlik, artık modası geçmiş bir yönetim biçimidir ve özellikle son yıllarda, çalışanlar arasında büyük bir direnç yarat...

Kategoriler: 

Bu makale Stephen Covey tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Etkili İnsanların 7 Alışkanlığını açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü kişisel gelişim aracının temellerini anlayacaksınız. Tarih Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People (1989) adlı kitabında, hayatta nasıl daha mutlu...

Kategoriler: 

Bu yazı, Robert Greenleaf tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Hizmetkar Liderliğin temellerini anlatıyor. Okuduktan sonra, bu güçlü liderlik felsefesinin temellerini anlayacaksınız. Hizmetkar Liderlik nedir? The Servant as Leader adlı 1970 tarihli makalesinde, “hizmetkâr liderlik” terimini ve tanımını...

Kategoriler: 

Bu yazı, Koçluk Liderlik Stilinin pratik bir açıklamasını sunar. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü ve değerli liderlik tarzının temellerini anlayacaksınız. Koçluk Liderlik Tarzı nedir? Koçluk Liderlik Stili nispeten yeni ve yol gösterici bir liderlik tarzıdır. Otokratik liderlik tarzında olduğu gibi, t...

Kategoriler: 

Bu makale Dönüşümcü Liderlik teorisini pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü liderlik aracının temellerini anlayacaksınız. Dönüşümcü Liderlik nedir? Geleceği kimse tahmin edemez. Bu da değişikliklerin neden büyük bir belirsizlikle karşılanabileceğini açıklıyor. Kuruluşlar...

Kategoriler: 

Bu yazı, David Cooperrider tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Takdir Edici Sorgulama'yı (AI) açıklamaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü liderlik aracının temellerini anlayacaksınız. Takdirli Sorgulama nedir? Tanım Bir organizasyon içinde sorunlar ortaya çıktığında, önce bu sorunların nedeninin ne...

Kategoriler: