Advanced
Search
 1. Home
 2. Etik Liderlik Nedir?

Etik Liderlik Nedir?

 • 11 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 270 Views
 • 0 Comments

Bu makale Etik Liderliği açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü liderlik tarzının ve felsefesinin temellerini anlayacaksınız.

Etik Liderlik nedir?

Etik Liderlik hakkında konuştuğumuzda, önce etiğin ne olduğunu sormak akıllıca olacaktır. Bu soruyu 100 filozofa soracak olursanız 100 farklı cevap olacaktır. Bu durum etiğin kelimelere dökülmesinin neredeyse imkansız olduğunu gösterir. Antik Yunan zamanlarında ve dünya dinlerinde etik davranış, neyin doğru olduğunu bilmek ve ona göre yaşamakla ilgilidir. Etik, bir dizi sosyal norm ve/veya mantıksal olarak ilişkili felsefi ilkelere dayanır. Etik liderlik; saygı, güven, dürüstlük, açıklık ve şefkatle ilgilidir.

Bütünlük

Etik Liderlik, işyerinde dürüstlükle ilgilidir ama aynı zamanda sadece dürüstlükle hareket etmekten daha fazlasıdır. Liderin organizasyonda bütünlüğü geliştirme yeteneği ile ilgilidir. Etik liderlik, yalnızca yöneticiler çalışanları tarafından rol model olarak görüldüğünde ve dürüstlük sorularını çalışanlarıyla düzenli olarak açıkça tartışırsa etkilidir. Liderin resmi dürüstlük politikasını proaktif olarak desteklemesi ve çalışanlar buna uymadığında tutarlı ve gözle görülür bir şekilde müdahale etmesi gerekir.

Etik Liderliğin birçok olumlu etkisi vardır. Araştırmalar, etik liderlerin organizasyonlarının bütünlüğüne önemli bir katkı sağladığını göstermiştir. Tüm çalışanların güvenlik duygusunu artırır, organizasyon kültürünü geliştirir ve çatışma olaylarını azaltır. Çalışanların memnuniyeti, motivasyonu, sağlığı ve performansı üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.

Etik Liderliğin ana unsurları

Etik liderlikte lider, her zaman uygun ve kabul edilebilir davranış sergilemeye odaklanır. Aşağıdaki 3 ana unsurdan oluşur:

1. Rol modeli

Etik lider, örnek teşkil eden niteliklere sahiptir. Etik bir lider uygun şekilde hareket ettiğinde, bu etrafındakiler tarafından fark edilir ve hatırlanır. Etik lider, çalışanlarına karşı etik, dürüst ve özverili davranışlarla saygı kazanır ve onu olumlu değerlendirecek ve davranışlarında takip edeceklerdir.

2. Öğretmen

Etik bir lider olarak, özellikle işyerinde etik bir sorunla karşı karşıya kaldıkları durumlarda, meslektaşlara etik hakkında bilgi vermek önemlidir.

3. İletişim

Başarılı etik liderler genellikle iyi iletişim kurarlar. Etik liderin görevi, tüm ekip üyeleriyle aynı şekilde iletişim kurmak ve kişisel tercihlere göre ayrım yapmamaktır. Her görüşmenin, ekibe fayda sağlayan ve karşılıklı güven için temel oluşturan olumlu bir ortamda gerçekleşmesi gerekir.

Etik Liderliğin Sonucu

Etik liderlerin eylemleri çevrelerini ve tüm organizasyonu etkiler: operasyonel düzeydeki bireysel çalışanlardan departman düzeyine ve en üst düzeye:

Bireysel çalışan

Olumlu bir çalışma ortamı sağlamak, etik liderin önemli bir sorumluluğudur. Bir rol model olarak hizmet ediyor ve onlarla iletişim kurmak ve onları motive etmek için iyi bir konuma sahip.

Takım

Etik lider, bir ekibi güçlendirir ve tüm ekibi çeşitli konulara dahil edebilir ve işbirliğini kolaylaştırabilir. Genel olarak, bir takımdaki moral, insanlar birbirleriyle anlaştıklarında daha yüksektir. Etik liderin bu konuda büyük bir etkisi vardır ve ekip üyeleri diğerlerine karşı bütünsel veya saygılı bir şekilde hareket etmediklerinde onları buna çağırır.

Organizasyon

İşyeri ortamında olumlu bir tutumun önemi, kuruluşun genel sağlığının iyileştirilmesiyle yakından ilgilidir. İnsanlar birbirlerine saygılı davrandıklarında ve birbirlerinin fikirlerine değer verdiklerinde, bu tüm organizasyona sızacaktır. Etik liderlik, bir organizasyonun, insanların kendilerini güvende ve güvende hissettiği, kişisel olarak büyüyebileceği, arkadaşlıklar kurabileceği ve genel organizasyonel hedeflere katkıda bulunabileceği bir yer olmasını sağlar.

Etik Liderlik: 4-V modeli

Etik liderliği ifade etmek için Etik Liderlik Merkezi’nin kurucularından Bill Grace, 4-V modelini geliştirdi. Bu model, iç inançları ve değerleri, dış davranış ve kamu yararı için eylemlerle hizalamaya yardımcı olur. Harfler Değerleri, Vizyonu, Sesi ve Erdemi temsil eder. Bunlar, güçlü bir etik lider oluşturmaya yardımcı olan özelliklerdir. Etik liderin bu temel değerleri hayatın her alanında anlaması ve organizasyonda uygulaması önemlidir. Model, iç faktörleri (inançlar ve değerler) dış inançlarla (davranışlar, eylemler) eşleştiren ve kamu yararına hizmet eden bir çerçeve sağlar.

Bu modele göre liderler fark yaratır. İlk adım, kendini tanıma ve kişinin kendi temel değerlerini keşfetmesiyle başlar. Fakat o zaman etik lider, temel değerlerini başkalarıyla paylaşabilir ve bunu yaparken topluma bağlanabilir.

Değerler

İyi bir Etik Liderlik geliştirmek için liderin önce kendi temel değerlerini araştırması gerekir.

Vizyon

Burada, liderin eylemlerini belirli bir hedefe (vizyona) götürecek şekilde uygulama yeteneği ile ilgilidir.

Ses

Etik liderin, başkaları için vizyonu formüle etmek ve onları harekete geçmeye motive edecek şekilde netleştirmek için bir sesi olmalıdır.

Erdem

Etik liderler, erdemli davranışları nedeniyle rol modellerdir ve doğru şeyleri yapmaya ve uygun şekilde hareket etmeye gayret ederler.

Grace, etik liderliğe ulaşmak için 4-V modeline üç ekstra anahtar faktör ekledi:

 • Hizmet, vizyonu değerlere bağlar. Değerlerden vizyon, hizmet aracılığıyla ortaya çıkacaktır.
 • Polis siyaseti temsil ediyor. Bir kuruluşun, vizyonun halka açık gruplara iletilmesi gerektiğinde siyaset sanatı ile uğraştığını gösterir.
 • Yenileme yenilik demektir. Ses farklı şekillerde ifade edilebilmesine rağmen, etik liderin eylemlerin değerlere ve vizyona uygun olup olmadığını düzenli olarak değerlendirmesi gerekecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

Etik Liderlik ve 4-V modeli günümüzün iş ve organizasyonlarında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemeleriniz var mı? İyi liderlik için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Fluker, BİZ (2009). Etik liderlik: Karakter, nezaket ve topluluk arayışı. Augsburg Kalesi.
 • Grace, WJ (1999). Etik liderlik: Kamu yararının peşinde (Cilt 1). CEL yayınları.
 • Starratt, RJ (2004). Etik liderlik. Jossey-Bass.
  • Share:

  Leave Your Comment