Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. İnsan Kaynakları
 3. Dreyfus Beceri Edinme Modeli Nedir?

Dreyfus Beceri Edinme Modeli Nedir?

 • 21 December 2020
 • 58 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Dreyfus beceri edinme modelinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kişisel gelişim aracının temellerini anlayacaksınız.

Dreyfus Beceri Edinme Modeli nedir?

Dreyfus beceri edinme modeli, yeni bir şeyler öğrenen insanların yetkinlik ve becerilerinin gelişim düzeyini değerlendirmek için kullanılabilecek bir modeldir. Dreyfus Beceri Edinme Modeli’ne göre, insanlar doğrudan talimatlardan ve uygulamalardan öğrenirler. Kurallara ve prosedürlere uyarak ne kadar uzun süre pratik yaparsa, bir iş veya görevde daha deneyimli ve daha yetkin hale geleceğini varsayar. Sonunda, kişi daha deneyimli hale geldikçe, artık doğrudan kurallara ve prosedürlere güvenmez.

Stuart ve Hubert Dreyfus, 1980’de Dreyfus beceri edinme modelini oluşturdular ve bu, günümüzde bir bireyin deneyim düzeyini değerlendirmek için sıklıkla kullanılan bir modeldir. Dreyfus kardeşlerin araştırması, bir işi veya görevi uygulayan birinin aşağıdaki beş farklı aşamadan geçeceğini buldu:

 • Acemi
 • İleri düzey başlangıç
 • Yetkili
 • Yetkin
 • Uzman
 • 1. Acemi

  Dreyfus beceri edinme modelinin acemi aşamasında, öğrencinin görev veya işle ilgili bir geçmişinin olmaması beklenir. Bu yüzden öğrencinin doğrudan emirlere, kurallara ve prosedürlere uyması çok önemlidir. Her şey yeni olduğu için, öğrencinin alanında deneyimli olmadığı için yaratıcı olma şansı düşüktür. Dreyfus beceri edinme modeli, öğrencinin henüz kendi kararlarını veremeyeceğini bekler ve bu nedenle, emirleri takip ederek hala temeli öğrenmektedir. Bu aşamanın en önemli kısmı, öğrencinin paylaşılan bilginin bağlamını tam olarak anlaması gerektiğidir.

  2. İleri düzey başlangıç

  Bu aşamada, Dreyfus beceri edinme modeli, öğrencinin bir görev veya işin çeşitli örneklerini görüp uyguladığını bekler. Bu nedenle öğrencinin farklı senaryolarla baş etmesi daha kolay olacaktır çünkü önceki deneyimlerinden olanları tanıyacaktır. Öğrenci biraz geçmişe sahip olduğu için, bir görevi veya işi yerine getirme konusunda kendinden daha emin hisseder. Ancak bir şeyler ters giderse, öğrencinin kuralları suçlama olasılığı yüksektir. Dreyfus beceri edinme modeline göre, bu, öğrencinin bir kuralın veya yönergenin her duruma uygulanabileceğine inanması nedeniyle gerçekleşir. Bu nedenle öğrenci daha düşük bir sorumluluk duygusuna sahip olabilir ve bu nedenle bu aşamada yine de desteğe ihtiyaç duyabilir.

  3. Yetkili

  Bir işin veya görevin karmaşıklığı, bir öğrencinin yetkinlik seviyesine ulaşma hızını belirler. Dreyfus Beceri Edinme Modeli’ne göre, bir öğrencinin yetkin hale gelmeden önce yaklaşık 2 ila 3 yıla ihtiyacı olması beklenmektedir. Yine, yetkin bir performansa sahip olmak için gereken süre, işin türüne bağlıdır. Örneğin, yetkin bir cerrah olmak için, pozisyonda yetkin hale gelmek üç yıldan fazla sürebilir. Ancak bir pazarlamacı bu üç yıl içinde pek çok beceri, yetkinlik ve bilgi edinebilir.

  Genel olarak, yetkin bir performansa sahip bir bireyin verimli, organize çalışabilmesi ve önceki deneyimlerine dayanarak ne yaptığını bilmesi beklenir. Yetkin bir bireyin bir diğer önemli unsuru, sorumluluk duygusuna sahip olması ve dolayısıyla çözümler üzerinde düşünmesidir. Dreyfus beceri edinme modeline göre, yetkin kişiler birçok kural ve prosedürü bilir. Bu nedenle bazen bunları her duruma uygulamak zordur. Sorunları çözmek için hangi kuralları ve prosedürleri kullanacaklarını seçmede seçici olmalıdırlar. Aynı zamanda zor olabilir çünkü baskı altında çalışıyor olabilirler.

  4. Yetkin

  Dreyfus beceri edinme modeline göre, bir birey bu aşamaya ulaştığında, bir işte veya görevde iyidir. Yetkin bir birey sınırlarını bilir ama belirli durumlarla nasıl başa çıkılacağı bazen belirsiz kalır. Bunun nedeni, çoğu zaman bir sorun ortaya çıktığında yaratıcı çözümlerin yaratılması gerektiğidir. Bu tür sorunları çözmek ancak yetkin bireyin görevle deneyimlenmesi ile mümkündür. Dreyfus beceri edinme modeline göre, kişi bir iş veya görevde yetkin olduğunda, durumların kritik yönlerini görür. Bu sayede birey etkili bir şekilde önceliklendirebilir ve daha hızlı kararlar alabilir.

  5. Uzman

  Bu, Dreyfus beceri edinme modelinin son aşamasıdır ve bireyin artık bir işi yürütmek için doğrudan kurallara, yönergelere ve prosedürlere ihtiyaç duymaması beklenir. Kapsamlı bir maruz kalma ve dolayısıyla bu alandaki kapsamlı deneyim nedeniyle, uzman bilinçsizce her duruma uygun kuralları ve yönergeleri uygular. Herhangi bir nedenle uzman için yeni olan bir görev meydana gelirse, Dreyfus beceri edinme modeli, uzmanın durumu değerlendirmek ve halihazırda hangi unsurlarla deneyimlendiğini belirlemek için analitik becerilerini kullanmasını bekler. Bir uzmanın temel unsuru, bireyin en önemli sonuçları elde etmek için kişisel sezgiyi kullanmasıdır. Bununla birlikte bir uzmanı belirlemek zordur çünkü uzmanlar genellikle kendilerini uzman olarak tanımazlar. Uzmanlar, uzmanlık alanlarını açıklamakta güçlük çekiyorlar. Bu yüzden uzmanlar, örneğin meslektaşları tarafından birçok kez takdir edilmektedir.

  Dreyfus beceri edinme modelinin pratik örneği

  Lütfen Dreyfus beceri edinme modelinin her aşamasının aşağıdaki örneklerini göz önünde bulundurun:

  1. Acemi

  Şu örneği ele alalım: Araba kullanmayı öğrenmek isteyen ve daha önce hiç araba sürmemiş bir öğrenci önce hız limitleri, öncelik kuralları ve özel manevralar gibi otomobil ve yol teorisini öğrenmelidir. Bu bilgiler elde edildikten sonra öğrenci teoriyi pratiğe dökmek zorundadır. Ancak, gerçek yolda araba kullanmak, bir kitaptan nasıl araba kullanılacağını öğrenmekten farklıdır. Öğrencinin her durumda ne yapacağını tam olarak bilmesi için zaman ve pratik gerekir. Bu yüzden öğrenci her durumda ne yapacağını iyice anlayana kadar önce öğretmenden gelen doğrudan emirleri takip etmelidir.

  2. İleri düzey başlangıç

  Önceki örneğin devamı niteliğindeki aşağıdaki örneği düşünün. Öğrenci artık tekerleği nasıl kullanacağını bildiği ve kuralları bildiği için, öğrencinin önceliğe sahip olduğu bir kavşağa yaklaşır. Ancak kavşağa da yaklaşan ve önceliği olmayan başka bir sürücü önceliği almak için inisiyatif alır. Eğitmen, bir kazayı önlemek için fren yapmaya zorlanır. Hem öğrenci hem de eğitmen şokta ve sonuç olarak öğrenci, diğer sürücünün önceliği olmadığını ve bunun öğrencilerin hatası olmadığını savunuyor. Bu, ileri seviyedeki bir aceminin tipik bir örneğidir, çünkü öğrenci kuralları bilmesine ve bunları nasıl uygulayacağını bilmesine rağmen, öğrenci aynı zamanda diğer sürücülerin hatalarını tespit etmekten ve bunları tahmin etmekten sorumlu olmalıdır.

  3. Yetkili

  Şu örneği düşünün: XYZ markasının marka yöneticisi Steve, bir girişimci tarafından binlerce ziyaretçiyi çeken ve markayı yerel pazarda olumlu yönde etkileyen bir etkinliğe sponsor olmaya katkıda bulunması için yerel bir fırsat teklif etti. Steve heyecanlandı ama tek girişimciye doğrudan ödeme yapması gerekirse bunun uzun bir yasal süreci içereceğini biliyordu. Bir çözüm olarak Steve, PR ajansından girişimciyi hukuki süreçten kaçınmak ve kısa vadede etkinliğe sponsor olmak için maaş bordrosuna koymasını istedi. Steve kuralları ve prosedürleri biliyor ama kısa vadede bir çözüm bulmayı başardı. Bu şekilde etkinliğe sponsor olabilir ve sponsor olunan miktar PR bütçesinden düşülür.

  4. Yetkin

  Bir jinekoloğun gözetimi altında olan bir hemşire örneğini ele alalım. Hamile bir anne doğum yapmak üzereyken, hastanedeki hemşireler hamile anneye bakar. Ancak hasta çok acı çekiyor ve daha sorunsuz bir doğum süreci için ilaç istiyor. Hemşire daha sonra olasılıkların açıklamalarını sağlar ama yine de nihai bir karar verilmeden önce jinekoloğa danışmaları gerekir. Bu örnekte hemşireler ne yapacaklarını biliyorlardı. İşlerinde yetkinler ama nihai bir karar alınmadan önce, bu durumda jinekolog olan uzmana danışmaları gerekiyor.

  5. Uzman

  Deneyimli bir motosiklet tamircisinin şu örneğini düşünün: bir motosikletçi bir yıl önce ikinci el bir motosiklet satın almış. Yıl boyunca, motosikletçi bisikletle ilgili bir sorun olduğunu fark etmedi. Ancak bir yıl sonra bazı titreşimler yaşadı ve bisikletin beygir gücünün azaldığını düşünüyor. Sonuç olarak motosikletçi bir kontrol için motosikletçi tamircisine gitmeye karar verir.

  Sonuç olarak motosiklet teknisyeni motoru çalıştırdı ve gaz kelebeği boş viteste iken oynuyor. Ayrıca motor yağı deposunun kokusunu aldı ve motosikletçiye debriyaj plakasının aşınmış olduğunu ve valflerin sıfırlanması gerektiğini söyleyebildi. Motosiklet teknisyeninin uzun yıllara dayanan deneyimi nedeniyle, motosikletteki sorunu belirlemek için yönergeleri takip etmesi gerekmedi. Bisiklette neyin yanlış olduğunu duyabiliyor ve koklayabiliyordu.

  Dreyfus Beceri Edinme Modelinin Sonucu

  Dreyfus beceri edinme modelinin farklı aşamaları zaman ve pratik gerektirir. İşin veya endüstrinin türüne bakılmaksızın her öğrenci için, bir görevi öğrenmek için önce doğrudan kuralları ve yönergeleri takip etmek çok önemlidir. Öğrenci daha deneyimli hale geldikten sonra, modelde yetkin olmak veya uzman olmak gibi daha üst aşamalara ulaşacaktır. Genel olarak model, bir bireyin bir görevde ne kadar deneyimli olursa bir işi veya görevi yerine getirmek için kurallara ve yönergelere o kadar az bağımlı olduğunu iddia eder. Ek olarak bir bireyin bir uzman gibi ne kadar tecrübeli olursa kişinin beklenmedik olaylarla o kadar iyi başa çıkması beklenir.

  Dreyfus beceri edinme modeli, herhangi bir işte herhangi bir bireyin gelişim düzeyini anlamak için kullanışlıdır. Ayrıca koçların, bir koçun veya öğrencinin daha yüksek bir yetkinlik seviyesine ulaşmak için hangi faktörlerin geliştirilebileceğini belirlemesini sağlar. Hiç kimsenin her şeyde yeni başlayan veya uzman olamayacağını anlamak önemlidir. Bu yüzden bir bireyin performansını ve bunun bir işin veya görevin gerekli beceriler ve yetkinlikleriyle nasıl ilişkili olduğunu değerlendirmek için modeli kullanmak en iyisidir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Dreyfus Beceri Edinme Modeli’nin açıklamasını hatırlıyor musunuz? Bu modele göre işyerinizde kendinizi veya başkalarını değerlendirdiniz mi? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Benner, P. (2004). Hemşirelik uygulama ve eğitiminde beceri edinimini ve klinik yargıyı açıklamak ve yorumlamak için Dreyfus beceri edinme modelini kullanma. Bilim, teknoloji ve toplum bülteni, 24 (3), 188-199.
 • Carraccio, CL, Benson, BJ, Nixon, LJ ve Derstine, PL (2008). Eğitim masasından klinik yatağa: Dreyfus gelişim modelini klinik becerilerin öğrenimine çevirmek. Akademik Tıp, 83 (8), 761-767.
 • Dreyfus, SE ve Dreyfus, HL (1980). Yönlendirilmiş beceri edinmeyle ilgili zihinsel etkinliklerin beş aşamalı bir modeli (No. ORC-80-2). California Univ Berkeley Yöneylem Araştırma Merkezi.
 • Lyon, LJ (2015). Dreyfus beceri edinme modeli aracılığıyla görüntülenen öğretim uzmanlığının gelişimi. Öğretme ve Öğrenme Bursu Dergisi, 88-105.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın