Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Kalite Yönetimi
 3. DMADV Süreci Nedir?

DMADV Süreci Nedir?

 • 8 January 2021
 • 146 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale DMADV Süreci kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kalite yönetimi aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

DMADV Süreci nedir?

DMADV, nihai ürünü müşteriye doğru bir şekilde sunmak amacıyla yeni süreçler tasarlamak için kullanılan bir Altı Sigma kalite yöntemidir. DMADV Sürecinin amacı, projenin her aşamasında müşteriyi ve müşterinin ihtiyacını göz önünde bulundurarak yüksek kaliteli bir ürün yaratmaktır. DMADV kısaltmasının her bir harfi, proje geliştirme girişiminin beş ana aşamasından biridir: Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla ve Doğrula.

Altı Sigma

Altı Sigma, kalite yönetiminin bir parçası olarak süreç iyileştirme ile ilgilidir. Mevcut ürünler ve/veya hizmetler, analitik teknikler ve istatistikler kullanılarak iyileştirilir. Altı Sigma, müşteri tarafından Kalite için Kritik (CTQ) olarak algılanan konulardaki değişkenliği azaltmaya odaklanır. Bu CTQ’lar kalite için çok önemlidir ve hayati önem taşır; Müşterinin istekleri ve ihtiyaçları ile ilgili dahili kritik kalite parametreleri ile ilgilidir. Bu yüzden CTQ’lar, müşterinin gereksinimlerini karşılayan sürecin veya hizmetin kalite özellikleridir.

DMADV Süreci

DMADV, yeni bir hizmetin, ürünün veya sürecin geliştirilmesiyle ilgilidir. DMADV Süreci, yeni stratejilerin ve girişimlerin uygulanması için özellikle yararlıdır. Her aşama aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlamak

DMADV Sürecinin bu ilk aşamasında, projenin amacını, süreci veya hizmetini belirlemekle ilgilidir. Sadece organizasyon açısından değil, aynı zamanda müşteriler dahil diğer paydaşların bakış açısından da. Bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi için hangi kılavuzların önemli olduğu, herhangi bir potansiyel risk olup olmadığı ve üretim programının ne olduğu açıkça tanımlanmalıdır.

Bu ilk aşamada proje yöneticisi, yeni geliştirilecek ürün veya hizmetle ilgili en önemli müşteri ihtiyaçlarının neler olduğunu belirler. Bunu, ilgili, önceden toplanmış müşteri bilgilerini ve müşteri geri bildirimlerini kullanarak belirler.

Tanımlama aşamasında, bir bahçe mobilyası üreticisi ahşap şezlong üretimine odaklanmaya karar verebilir. Daha önce toplanan müşteri bilgilerine dayanarak üretici, kullanılan ahşabın adil ticaretten geldiğinin müşteriler için çok önemli olduğunu bilir.

Ayrıca müşteriler, şezlongun üç pozisyonda ayarlanabilir olması, yüksek sırt ve baş desteğine sahip olması ve şezlongun dışarıda bırakılmasına imkan veren çevre dostu bir kaplamaya sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu tanımlama aşamasında üretici, böyle bir şezlong tasarlamanın karlı olup olmayacağını da belirleyebilir.

Ölçü

DMADV Sürecinin bu aşaması, ilk aşamada belirlenen CTQ önlemleriyle ilgili verilerin toplanmasını ve kaydedilmesini amaçlamaktadır. Ölçüm aşaması sırasında toplanan veriler, sürecin geri kalanını yürütmek için kullanılacağından, süreç için çok önemlidir.

DMADV durumunda, ölçüm aşamasında henüz CTQ yoktur. Sonuçta, bırakın üretim süreci, henüz yeni bir ürün yok. Bu ölçüm aşamasında, müşterinin yeni bir ürün hakkında ne düşündüğünün belirlenmesi ile ilgilidir. Bu faktörler daha sonra kaliteyle ilişkilendirilir ve bu da CTQ’lara yol açar. Tüm tasarım bileşenlerine bir değer atanırsa, bu, üretim sürecini başlatmak için etkili bir yaklaşıma yol açar. Üretim sürecinin hangi bileşenlerinin tüm paydaşlar için kritik olduğunu belirlemek önemlidir. Kendini rakiplerinden ayıran bir ürün elde etmek için müşteri gereksinimleri sonunda net proje hedeflerine dönüştürülecektir.

Bahçe mobilyası üreticisi artık müşterilerin önemli olduğunu düşündüklerini CTQ’larla ilişkilendiriyor. Adil ticaret odunu elde etmek mümkün değilse, üretim başlayamaz. Aynı durum çevre dostu kaplama ve minimum gereksinimleri karşılaması gereken tasarım için de geçerlidir; 3 pozisyon, yüksek sırt desteği ve baş desteği. Bu ölçüm aşamasında üretici, tasarım maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin ve hammadde maliyetlerinin nihai satış ödülüne değip değmediğini kontrol eder.

Analiz

DMADV Sürecinin analiz aşaması, ölçüm aşamasıyla yakından bağlantılıdır, çünkü proje ekibi toplanan tüm verileri analiz edecek ve test edecektir. Bu durum üretim sürecinde iyileştirmeleri ölçmek için iyi bir temel sağlar. Bu analiz aşamasında tasarım alternatifleri geliştirilir ve ihtiyaçların optimum kombinasyonunu belirler. Tasarımın toplam yaşam döngüsü maliyetlerinin bir tahmini de bu aşamada yapılır. Farklı tasarım alternatiflerini keşfettikten sonra, önceden tanımlanmış CTQ’ları mümkün olduğunca karşılayan kaba bir ürün tasarımı (fonksiyonel özellik) oluşturulur.

Bu aşamada, bahçe mobilyası üreticisi, adil ticaret odunu satın alabilecekleri farklı ithalatçıları kontrol edecektir. Ahşabın kökenini belirleyecekler, böylece satış için arka plan bilgisi olarak kullanabilecekler. Ayrıca farklı çevre dostu kaplamaları, avantajlarını ve dezavantajlarını ve farklı seçeneklerin güçlü yönlerini de analiz ederler. Farklı tasarımların analizi de büyük ilgi görecektir. Analiz, zaman alıcı bir aşamadır ve imalatçı, maliyet aşımlarını önlemek için bir son tarih belirlemesi akıllıca olacaktır.

Tasarım

DMADV Sürecinin tasarım aşaması, müşteri gereksinimlerine tam olarak uyan ürün veya hizmetin tasarımından oluşur. Bu aşamada, proje ekibi önceki aşamalardan gelen verileri kullanarak, ihtiyaç duyulabilecek tüm olası ek ayarlamalarla müşteriye uygun bir ürün ortaya çıkarır. Prototip haline getirilecek detaylı ve kaliteli bir tasarımdır. Bu prototipin üretimi sırasında, üretim sürecine de bakarlar. Amaç sadece iyi ürünler yaratan bir üretim süreci geliştirmek değil, aynı zamanda lojistik açıdan verimli bir süreç geliştirmektir.

Daha önceki analize dayanarak, bahçe mobilyası üreticisi belirli seçimler yaptı. Adil ticaret ahşabı için bir tedarikçi bulmuşlar, hangi çevre dostu kaplamayı kullanacaklarını biliyorlar ve şezlong ayarının en hızlı, en güvenli ve en kolay olduğu ve sırt desteği ile boyun desteğinin birbirine bağlı olduğu bir tasarım seçtiler. iyi bir yol. Üretim sürecinde, ağaç işleme makinelerinin düzenine ve sürecin hangi rotayı izleyeceğine (yönlendirme) çok dikkat edilmesi gerekecek, böylece zaman israf edilmeyecek ve her saat x sayıda şezlong fabrikadan çıkacaktır.

Doğrulayın

DMADV Sürecinin doğrulama aşaması son aşama olabilir ama sürecin sonu değildir. Kaliteyi korumak için, gerektiğinde ürünü doğrulamaya ve ayarlamaya devam etmek önemlidir. Bu son aşamada tasarım son halini alır ve ürün satışa hazır hale gelir. Bu aşamada proje ekibi müşterilerden ve kullanıcı deneyimlerinden geri bildirim alır ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için gerekli ayarlamaları yapar. Proje ekibi ayrıca nihai ürünün tesliminden sonra müşteri geri bildirimlerini izleyebilmek için ek CTQ önlemleri belirleyecektir.

Bu aşamada, bahçe mobilyası üreticisi, müşterilerinin/kullanıcılarının ahşap şezlong hakkında ne düşündüklerini öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Kullanılan adil ticaret ahşabından memnunlar mı, ahşabın kökeni hakkında yeterli bilgiye sahipler mi, şezlongu rahat buluyorlar mı ve kullanıcı dostu mu? Baş desteği hoş ve sırt desteğiyle uyumlu mu ve kaplama suya yeterince dayanıklı mı? Altı ay sonra, ahşapta hava koşullarından zarar gören rahatsız edici lekeler hakkında bazı şikayetler olduğu ortaya çıkarsa, kaplamanın değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda bahçe mobilyası üreticisi, analiz aşamasında daha önce toplanan verileri uygun bir alternatif bulmak için kullanacaktır.

DMADV İşlem uygulamaları

DMADV esas olarak henüz var olmayan ve yine de bir şirket tarafından geliştirilmesi gereken ürün veya hizmetler için kullanılır. Ek olarak belirli müşteri spesifikasyonlarını henüz karşılamayan mevcut ürünler veya hizmetler için de kullanılır. Her bir DMADV Süreç iyileştirme projesi için, hedef aynı kalsa bile belirli bileşenlere ek vurgu yapılabilir; tanımlanmış bir sorunu ele almak ve istenen sonuçları elde etmek.

Bir DMADV Süreç iyileştirme projesi birkaç ay hatta yıllar sürebilir ama nihai sonuç, müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini tam olarak karşılayan bir ürün veya hizmettir.

DMAIC ve DMADV Süreci

DMADV Süreci, Tanımla – Ölç – Analiz Et – İyileştir – Kontrol anlamına gelen DMAIC modeline çok benzer.

Her iki yöntem de Altı Sigma metodolojilerinde kullanılır ve pek çok açıdan birbirleriyle eşleşirler. Her ikisi de iş süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Fakat modeller birbirinin yerine kullanılamaz ve farklı iş süreçleri için kullanılır.

Ancak bazı önemli farklılıklar vardır. Kısaltmadaki ilk üç harf eşleşir. En büyük fark, her iki modelin de son iki adımının şekillenme şekli; DMAIC, bir iş sürecini iyileştirmek ve kontrol etmekle ilgilidir. Bir iş sürecini ve uygulanabilirliğini tanımlarken, DMADV Süreci hizmet veya ürünle ilgili olarak müşterinin ihtiyaçlarını tanımlar.

DMAIC modeli, bir sürecin mevcut süreçlerini ölçerken, DMADV Süreci müşteri ihtiyaçlarını ölçer. Ek olarak DMAIC bu arada bir iş sürecini iyileştirmek ve kusurları azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için kontrol eder. DMADV’de, müşteri gereksinimlerini karşılayan uygun bir iş modeli geliştirmekle ilgilidir.

Ne düşünüyorsunuz?

DMADV Süreci ile ilgili deneyiminiz nedir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? İyi bir problem çözme için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Cronemyr, P. (2007). DMAIC ve DMADV farklılıkları, benzerlikleri ve sinerjileri. International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage, 3 (3), 193-209.
 • Pyzdek, T. ve Keller, PA (2003). Altı Sigma El Kitabı. McGraw-Hill.
 • Jacobides, MG ve Billinger, S. (2006). Firmanın sınırlarını tasarlamak: “Yap, satın al veya müttefik” ten dikey mimarinin dinamik faydalarına kadar. Organizasyon bilimi, 17 (2), 249-261.
 • Johnson, JA, Gitlow, H., Widener, S. ve Popovich, E. (2006). Miami Üniversitesinde Yeni Konut Tasarımı: Bir “Altı Sigma” © DMADV/DFSS Örnek Olayı. Kalite Mühendisliği, 18 (3), 299-323.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın