Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Carroll’ın KSS Piramidi Nedir?

Carroll’ın KSS Piramidi Nedir?

 • 8 February 2021
 • 27 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Carroll’un KSS piramidinin pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Carroll’ın KSS piramidi açıklandı

Carroll’ın KSS piramidi, kuruluşların nasıl ve neden sosyal sorumluluk alması gerektiğini açıklayan bir çerçevedir. Piramit, Archie Carroll tarafından geliştirilmiştir ve kuruluşların en önemli dört sorumluluk türünü vurgulamaktadır. Bunlar:

 • Ekonomik sorumluluk
 • Yasal sorumluluk
 • Etik sorumluluk
 • Hayırsever sorumluluk

Piramidin tabanı kârdır. Bu temel, bir şirketin tüm yasa ve yönetmelikleri ve hissedarların taleplerini karşılaması için gereklidir. Bir şirketin hayırseverlik sorumluluğunu veya isteğe bağlı sorumluluğunu alabilmesi ve alması için önce, aynı zamanda etik sorumluluklarını da yerine getirmesi gerekir.

Carroll tarafından tanımlandığı şekliyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 1950’lerden beri popüler bir ifade olmuştur. Bununla birlikte terimin ve uygulanmasının önemi çok sonraya kadar netleşmedi. Modern KSS tanımının temeli, Archie Carroll’un piramidine yol açan çalışmadan kaynaklanmaktadır. Bu dört bölümlük tanım ilk olarak 1979’da Carroll tarafından yayınlandı:

KSS, bir işletmenin ekonomik olarak karlı, yasalara uygun, etik ve sosyal açıdan destekleyici davranışına atıfta bulunur. Karlılık ve yasalara uygunluk, kurumsal sosyal sorumluluk için en önemli koşullardır ve şirketin etiğini ve bir parçası olduğu toplumu para, zaman ve yetenekle destekleme düzeyi tartışılırken.

1991’de bir piramit kullanarak bu tanımı genişletti. Piramidin amacı, dört bölümlü çerçevenin yapı taşı karakterini göstermekti. Bu geometrik şekil hem basit hem de zamansız olduğu için seçildi. Ekonomik sorumluluk, iş hayatında hayatta kalmak için temel bir gereklilik olduğu için piramidin temeline yerleştirildi. Tüm yapıyı ayakta tutan bir binanın temelinde olduğu gibi, kalıcı karlılık toplumun, hissedarların ve diğer paydaşların beklentilerini desteklemeye yardımcı olur.

Carroll’ın piramidinin alaka düzeyi

Piramidin geliştirilmesinden neredeyse 30 yıl sonra, her zamanki kadar önemli. Tasarım hâlâ iş dünyasının liderleri, politikacılar, akademisyenler ve sosyal uzmanlar tarafından düzenli olarak alıntılanmakta, değiştirilmekte, tartışılmakta ve eleştirilmektedir.

Carroll’ın KSS piramidinin gerçek ilişkisini anlamak için tartışmanın ötesine geçmeli ve kurumsal sosyal sorumluluğun pratik uygulamasına daha fazla odaklanmalıyız. Piramidin önemi var olmaya devam edecek çünkü içinde anlatılan yöntemler tüm organizasyonlar tarafından anlaşılıyor ve piramidin tepesine ulaşmak için kullanılabilir.

Carroll’ın KSS piramidinin dört bileşeni nelerdir?

Piramitte gösterildiği gibi kuruluşların alması gereken dört farklı sorumluluk türü şunlardır:

Carroll’ın KSS piramidinde ekonomik sorumluluk

Şirketlerin ekonomik sorumluluğu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek ve bunlardan kâr sağlamaktır. Şirketlerin yatırımlarından makul bir getiri bekleyen ve talep eden hissedarları, işlerini güvenli ve adil bir şekilde yapmak isteyen çalışanları ve uygun fiyata kaliteli ürün isteyen müşterileri var. Bu, diğer tüm katmanların dayandığı piramidin temelidir.

KSS’de ekonomik sorumluluk:

 • Karlı olma sorumluluğu
 • Bir işletmenin uzun vadede hayatta kalmasının ve toplumu desteklemesinin tek yolu

Carroll’ın KSS piramidindeki yasal sorumluluk

Şirketlerin yasal sorumluluğu, belirlenen asgari kurallara uymakla ilgilidir. Kuruluşların bu kurallar dahilinde faaliyet göstermesi ve çalışması beklenir. Temel kurallar, toplumun kodlanmış etik görüşlerini temsil eden yasa ve yönetmeliklerden oluşur. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yasa koyucular tarafından tanımlandığı şekilde, kuruluşların iş uygulamalarını adil bir şekilde nasıl yürütebileceklerini belirlerler.

KSS’de yasal sorumluluk:

 • Hükümet gerekliliklerine ve yasalara uygun olarak tutarlı bir şekilde faaliyet göstermek
 • Farklı ulusal ve yerel düzenlemelere uymak
 • Sadık devlet ve şirket vatandaşı gibi davranmak
 • Yasal yükümlülüklerin karşılanması
 • Minimum yasal gereksinimleri karşılayan mal ve hizmetlerin tedariki

Carroll’ın KSS piramidinde etik sorumluluk

İşletmelerin etik sorumluluğu toplumun normatif beklentilerinin – yasa ve yönetmeliklerin ötesine geçer. Ayrıca toplum, kuruluşlardan işlerini etik bir şekilde yürütmelerini ve yönetmelerini bekler. Etik sorumluluk almak, kuruluşların mutlaka yazılmamış ama yine de beklenen faaliyetler, standartlar ve uygulamaları benimsemesi anlamına gelir.

Yasal ve etik beklentiler arasındaki farkı belirlemek zor olabilir. Açıktır ki, yasalar etik öncüllere dayanır ama etik bunun ötesine geçer.

KSS’de etik sorumluluk şunları içerir:

 • Toplumun beklentileriyle tutarlı bir şekilde performans sergilemek
 • Toplum tarafından benimsenen yeni veya gelişen etik ve ahlaki standartları tanımak ve bunlara saygı duymak
 • Hedeflere ulaşmak için etik standartların ihlal edilmesini önlemek
 • Etik veya ahlaki olarak bekleneni yaparak uygun iş vatandaşı olmak
 • İş bütünlüğünün ve etik davranışların yasa ve yönetmeliklere uymanın ötesine geçtiğini kabul etmek

Carroll’ın KSS piramidinde hayırseverlik veya isteğe bağlı sorumluluk

İşletmelerin hayırseverlik sorumluluğu, işletmelerin gönüllü veya isteğe bağlı faaliyet ve uygulamalarını içerir. Hayırseverlik gerçek bir sorumluluk değildir ama günümüzde toplum tarafından iş dünyasının bu tür faaliyetlerde yer alması beklenmektedir. Bu faaliyetlerin niteliği ve miktarı gönüllülük esasına dayanır ve şirketlerin genellikle etik anlamda kuruluşlardan beklenmeyen sosyal faaliyetlere katılma istekleri tarafından yönlendirilir. Hayırsever veya isteğe bağlı faaliyetler geliştiren işletmeler, halka şirketin topluma bir şeyler geri vermek istediği izlenimini verir.

Bunu yapmak için, işletmeler hediyeler, bağışlar, gönüllü çalışma, topluluk geliştirme ve topluluğa veya o topluluğu oluşturan paydaş gruplarına yapılan diğer tüm isteğe bağlı katkılar gibi farklı hayırseverlik türlerini benimser.

Archie Carroll’un CSR piramidi örneği

Başarılı işletmelerin genellikle sorumluluk alabilecekleri birçok yolu vardır. Ancak bunu her zaman yapmazlar. İşte sahip olan veya olmayan işletmelere birkaç örnek.

Ekonomik sorumluluk örneği

Şirketlerin ekonomik sorumlulukları, işi uzun vadede mümkün kılan, aynı zamanda etik, hayırseverlik ve yasal uygulamalar standartlarını karşılayan yöntemleri hedeflemektedir. Geri dönüştürülmüş ürünleri kullanabilmek ve malzeme maliyetlerini düşürmek için üretim süreçlerini uyarlayan şirketler, ekonomik açıdan sorumlu şirketlere örnektir. Bu, topluma çeşitli şekillerde fayda sağlar; artan karlılık, azaltılmış ekolojik ayak izi.

Yasal sorumluluk örneği

Carroll’ın KSS piramidinin ikinci katmanı, şirketlerin yasa ve düzenlemelere uyma konusundaki yasal zorunluluğudur. Bu aynı zamanda, yasanın gri alanları görmezden gelinirken veya atlatılırken başka tarafa bakmamayı da içerir. Bu, şirketi tehlikeye atıyor. Bu yasalara uyulmadığında para cezaları yüksek olabilir. Gıda standartları kurumu tarafından belirlenen düzenlemelere uyulması buna bir örnektir. Bir kuruluşun eylemi nedeniyle bir kişi hastalanırsa, bu, şirketi tahrip edebilecek pahalı yasal işlemlere neden olabilir. Bu, daha sonra tedarikçiler için iş kayıplarına ve mali aksaklıklara yol açacaktır.

Etik sorumluluk örneği

Kurumsal etik üzerine odaklanma, genellikle çalışanlar için hem işletmenin kendisi hem de tedarikçileri için adil çalışma koşulları sunmakla ilgilidir. Dürüst iş uygulamaları, eşit işe eşit ücret ve tazminat girişimlerini içerir. Etik iş uygulamalarına bir örnek, adil ticaret sertifikasına sahip ürünlerin kullanılmasıdır. Örneğin Ben & Jerry’s, şeker, kahve, muz ve vanilya gibi adil ticaret onaylı malzemeleri kullanır.

Hayırsever/isteğe bağlı sorumluluk örneği

Hayırsever girişimler, bölgesel, ulusal veya uluslararası hayır kurumlarına zaman, para veya kaynak şeklinde bağışları içerir. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates bunun güzel bir örneğidir. Eşi Melinda Gates ile birlikte milyarlarca bağış yaptığı Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı kurdular. Bill ve Melinda Gates Vakfı, diğer şeylerin yanı sıra eğitimi geliştirmeye, sıtmayı ortadan kaldırmaya ve tarımsal kalkınmaya odaklanıyor. Bill Gates, 2014 yılında dünyanın en cömert hayırseveriydi ve Bill ve Melinda Vakfı’na 1,5 milyar bağışta bulundu.

Carroll’ın KSS piramidi eleştirisi

Archie Carroll’un KSS modeli, kuruluşların sosyal sorumluluğu karları maksimize etmenin ötesinde almalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ilk modeldi. Ancak, kuruluşların kar etmek zorunda olduğunun altını çizdi. Bu, diğer KSS teorilerine kıyasla bir güçtür.

Kültürel farklılıklar

Bununla birlikte modelin de sınırlamaları vardır. Amerikan (Batı) deneyimlerine dayanıyor olmasıdır. Örneğin, araştırmacılar Crane ve Maten, modelin çelişen yükümlülüklere ya da hem ulusal hem de kurumsal kültürün kendilerini nasıl gösterdiğine değinmediğini iddia ediyor. Avrupalı ​​şirketlere uygularken ve piramidin farklı katmanlarının farklı Avrupa ülkelerinde nasıl farklı anlamlara sahip olduğunu fark ederken bu sonuca vardılar. Onlara göre bu, çok çeşitli tarihi ve dini gelenek ve normların sonucuydu.

Diğer eleştiri noktaları

 • Kısmen yukarıda bahsedilen eleştiriye bağlı olarak, modelin çoğu kişi tarafından aşırı basitleştirici olduğu düşünülmektedir.
 • Diğerleri, etik sorumluluğa piramit içinde daha belirgin bir konum verilmesi gerektiğini iddia ediyor
 • Kuruluşlar, KSS söz konusu olduğunda her zaman söylediklerini yapmazlar

Carroll’ın KSS piramidi özeti

Kısacası, kurumsal sosyal sorumluluğun (CSR) dört bölümlü tanımı ve Carroll’ın KSS piramidi, kuruluşlar için ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik veya isteğe bağlı sorumluluktan oluşan kavramsal bir çerçeve sunar. İşletmelerin kâr elde etme konusundaki ekonomik sorumluluğu, hissedarları tarafından onlardan beklenir. İşletmelerin etik sorumluluğu toplumdan beklenir. Kuruluşların hayırsever veya isteğe bağlı sorumluluğu toplum tarafından beklenir ve istenir. Zamanla, bu dört kategorinin her birinin tanımları değişebilir veya gelişebilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Carroll’ın KSS piramidi hakkındaki açıklamayı hatırlıyor musunuz? İşletmelerin başka ne gibi sorumlulukları olduğunu düşünüyorsunuz? Şirketler büyük ve hatta küresel sorunları çözmede nasıl bir rol oynuyor? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Carroll, AB ve Näsi, J. (1997). Paydaş düşüncesini anlamak: Finlandiya konferansından temalar. İş Etiği: Bir Avrupa İncelemesi, 6 (1), 46-51.
 • Carroll, AB (1999). Kurumsal sosyal sorumluluk: Tanımsal bir yapının evrimi. İş ve toplum, 38 (3), 268-295.
 • Carroll, AB (2016). Carroll’ın KSS piramidi: başka bir bakış. Uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk dergisi, 1 (1), 3.
 • Jamali, D. ve Carroll, A. (2017). KSS’deki ilerlemeleri yakalama: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke perspektifleri. İş Etiği: Bir Avrupa İncelemesi, 26 (4), 321-325.
 • Pinkston, TS ve Carroll, AB (1996). KSS yönelimlerinin geriye dönük incelenmesi: değişti mi? İş Etiği Dergisi, 15 (2), 199-206.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın