Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Pazarlama
 3. BTC Modeli Nedir?

BTC Modeli Nedir?

 • 9 January 2021
 • 0 Beğeni
 • 32 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale BTC modelinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü pazarlama aracının temellerini anlayacaksınız.

BTC modeli nedir?

BTC kısaltması: Marka, Hedef grup ve Rakipler anlamına gelir. Model, bir markanın konumlandırılması için faydalı bir araç görevi görür. Marka konumlandırma, bir markanın müşteriler için nasıl öne çıktığı ve bir satın alma düşünüp düşünmedikleri ile ilgilidir. Marka konumlandırma, müşterilerin ve genel pazarın zihninde benzersiz bir izlenim oluşmasını sağlar. Marka konumlandırması benzersiz, spesifik, açık ve rakiplerden ayırt edilemez olmalıdır.

BTC modeli, bir markayı konumlandırmak için yararlı bir araç görevi görür. BTC modelinin arkasındaki fikir, bir kuruluşun önce markasının kimliğini açıkça iletmesi gerektiğidir. Daha sonra kuruluş, kimliğin hangi yönlerinin vurgulanması gerektiği konusunda bilinçli bir karar vermelidir. Seçilen yönler hedef gruba uygun ve uygulanabilir olmalıdır. Bu aslında BTC modelinin ikinci bileşenidir. Modelin üçüncü bileşeni rakiplerle ilgilidir. Organizasyon, markanın rakipleriyle ilişki içindeki konumunu bilmekten büyük ölçüde faydalanır.

BTC modeli Rik Riezebos ve Jaap van der Grinten tarafından geliştirildi.

Marka konumlandırma

Marka konumlandırması, hedef kitleye belirli bir markanın ürünlerini başkası yerine satın alma nedeni verir. Müşterilerin tüm marka faaliyetlerini aynı duygu ile ilişkilendirmelerini sağlar ve ortak bir hedef oluşturur. Marka konumlandırması, markanın rakiplerine kıyasla benzersiz ve farklı olmasını sağlamalıdır. Kuruluş ayrıca, belirli bir pazar için bir markanın, ürünün veya hizmetin ne ölçüde önemli olduğunu da dikkate almalıdır. Bir markayı konumlandırırken kendinize şu soruları sorun:

 • Sürdürülebilir mi? Marka imajı uzun vadede sürdürülebilir mi?
 • Marka, tüm büyük coğrafi pazarlar ve şirketler için uygun mu?
 • Kuruluşun finansal hedeflerine ulaşması için etkili bir yol mu?
 • Marka organizasyonu ve hedeflerini destekliyor ve teşvik ediyor mu?

Kısacası, marka konumlandırma aşağı yukarı tüketici görüşlerini temsil eder. Müşterinin ve tüm hedef kitlenin zihninde ayrı bir yer kaplayacak şekilde bir markanın faaliyeti, süreci veya kuruluşu olarak tanımlanabilir.

Aynı zamanda marka konumlandırma, olumlu bir marka imajı oluşturmak için yönleri veya benzerlikleri belirlemek ve belirlemekle ilgilidir. Marka konumlandırma, müşterilerin neye değer verdiğini tam olarak belirlediğinden, etkili bir pazarlama stratejisinin anahtarıdır. Güçlü bir marka konumu, pazarlama stratejisini marka ayrıntıları, rakip markalarla benzerlikler ve belirli bir markayı satın alma ve kullanma nedenleri temelinde yönlendirir. BTC modelini kullanarak marka konumlandırması, müşterinin gerekli bilgi ve algılarını geliştirmek ve artırmak için temel oluşturur.

Kısaltma

Yukarıda belirtildiği gibi BTC, Marka, Hedef grup ve Rakipler anlamına gelir. Modelin arkasındaki fikir, öncelikle markanın kimliğinin oluşturulması gerektiğidir, ardından kuruluş hangi yönlerin vurgulanması gerektiği konusunda iyi düşünülmüş bir karar verebilir. Aynı durum hedef grup ve rakipler için de geçerlidir.

Marka

Marka, bir kuruluşun kimliğini ifade eder ve marka bir kuruluş, hizmet veya ürünle ilgili olabilir. Kurumsal bir marka için kimliği, genellikle şirketin kimliğinin bir bütün olarak analiz edilmesiyle oluşturulur. Bu analize dayanarak, organizasyon nihai bir karar verir.

Ürün veya hizmetlerle ilgili markalarda ise marka kimliği iki katmandan oluşur. Birincisi, hizmetin veya ürünün kimliğidir ve ikincisi, temeldeki işletmenin kimliğidir. Net bir vizyon ve misyona sahip kuruluşlar için, ürün veya hizmet kimliği genellikle bir bütün olarak kuruluşun kimliğinin bir uzantısıdır.

Hedef kitle

BTC modelindeki ikinci harf Hedef grup anlamına gelir. Bu, marka kimliğinin hangi belirli yönlerinin belirli bir hedef grupla ilgili olduğu sorusuyla ilgilidir. Sonuçta, (potansiyel) müşterileri ikna etmede tüm yönler eşit derecede etkili olmayacaktır. Örneğin bir reklam şirketini ele alalım. Reklam şirketlerinin genellikle bir trafik departmanı vardır. Bir trafik departmanı, bir organizasyonun tüm lojistik süreçlerini koordine eder. Hiçbir şirket bunu profil oluşturmada kullanmaz, ancak iyi bir trafik departmanı önemli bir gerekliliktir. Trafik departmanı markanın konumlandırılmasına değer katmaz.

Bir kimliğin hangi yönlerinin bir markayı konumlandırmaya uygun olduğunu belirlemek için bir kuruluş, araç-sonu analizi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabilir. Bu araç, bir markanın kimliğini ortaya çıkarabilir. Araç, aynı zamanda, şirketin müşterilerle ilgili olarak kullanması gereken dile ve dış dünyayla etkili iletişime ilişkin yararlı bilgiler sağlar.

Rakipler

BTC modelindeki üçüncü ve son adım, bir markanın rakiplerine göre konumunu belirlemekle ilgilidir. Farklılaşma burada tekrar eden bir konudur. Sonuçta soru, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerin rakibini görmezden geleceği şekilde nasıl tasarlayabileceğidir.

Tüketici, müşteri yolculuğuna belirli bir ürün veya hizmet talebiyle başlar. Bir hizmet sağlayıcı markasının ürün veya hizmetini bu taleple uyumlu hale getirmesi önemlidir. Bununla birlikte bir kuruluş farklılaşmaya çok fazla odaklanırsa, kuruluşun kendisini diğer şirketlere veya markalara kıyasla nasıl farklılaştırdığına hızla çok fazla vurgu yapılır. Bu yüzden kategorizasyondan bahsetmek daha iyidir. Bu, markanın bir kategorinin parçası olarak kabul edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durumda müşteriler söz konusu markayı satın almayı düşünebilirler.

Özetle

Riezebos ve van der Grinten’in BTC modeli, bir markayı konumlandırmak için son derece etkili bir araçtır. Marka, hedef kitle ve rakiplerden oluşan marka konumlandırma, müşteri bilgi ve algısının geliştirilmesi ve artırılması için temel oluşturur. Marka, bir bütün olarak kuruluşun kimliğini veya sadece kendi içindeki markayı ifade eder. Etkili iletişimi sağlamak ve talep ve isteklerine uymak için hedef grup analiz edilmelidir. Son olarak, rakipler de analiz edilmelidir. Sonuçta, bir organizasyonun amacı, tüketicilerin rakiplerini görmezden geleceği şekilde kaliteli bir ürün veya hizmet geliştirmektir.

Ne düşünüyorsunuz?

Riezebos ve van der Grinten’in BTC modelinin açıklamasına aşina mısınız? Marka veya organizasyon kimliğinizi konumlandırırken bu modeli nasıl uygulayabileceğinizi düşünüyorsunuz? Marka konumlandırmasını etkileyebilecek faktörlerin neler olduğuna inanıyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Riezebos, R. ve Van Der Grinten, J. (2012). Markayı konumlandırma: içten dışa bir yaklaşım. Routledge.
 • Riezebos, R. ve van der Grinten, J. (2015). Konumlandırma: Keskin bir konumlandırma için adım adım plan. Ağaç Lemması.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın