Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Ashridge Modeli Nedir?

Ashridge Modeli Nedir?

 • 6 February 2021
 • 136 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Ashridge Modelinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının temellerini anlayacaksınız.

Ashridge Modeli nedir?

Ashridge Modeli, bir misyon beyanı hazırlamak için bir çerçeve ve araçtır. Misyon ifadeleri için strateji, değerler, davranış normları ve hedefler olmak üzere dört boyut içerir. Değerler ve davranışsal norm boyutları metafizik kavramlardır. Bir kuruluşun kültürünü tanımlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan stratejik ve kültürel yönler de var. Stratejik yön, stratejik yönetim içinde önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Kültürel yön, çalışanlar arasında işbirliğini teşvik etmenin bir yolu olarak görülebilir. Bir kuruluşun misyonu, bu modelin dört unsuru birbirine bağlandığında daha güçlü ve daha ulaşılabilir hale gelir.

Organizasyonel bir misyon oluşturmak karmaşık bir faaliyettir ve genellikle nelerin dahil edilmesi gerektiği konusunda netlik eksikliği vardır. Andrew Campell ve Yeung, 1990’ların başında bu derece kafa karışıklığı göz önüne alındığında iki yıllık bir çalışma yürüttü. Elli üç başarılı kuruluştan anlamlı bir görev yapısı tasarlamaları istendi. Bu araştırmanın meyveleri, Ashridge Görev Modeli olarak bilinen çerçeve haline geldi.

Bir misyon beyanının amacı

Her şeyden önce, bir misyon beyanı, kuruluşun neden var olduğunun, yani amacının ne olduğunun bir açıklamasından oluşur. Birçok kuruluş bu yönü tarif etmekte güçlük çekiyor. Ashridge modelinin yazarları, her biri benzer bir amaca sahip olan üç tür organizasyon buldu.

Organizasyon türleri

Birincisi, yalnızca hissedarlar için değer yaratmaya odaklanan kuruluşlar var. Bu tür organizasyonlarda alınan kararların tamamı mal sahiplerinin bakış açısından verilir.

İkincisi, tüm paydaşların çıkarlarını tatmin etmeye odaklanan kuruluşlar var. Bu kuruluşlar genellikle müşteriler, çalışanlar ve çevre gibi paydaşlara karşı çok sorumludur. Bir örnek, özgecil bir organizasyondur.

Üçüncüsü, bir ideal için çabalayan kuruluşlar var. Bu kuruluşlar paydaşların çıkarlarının farkındadır ama öncelikle daha yüksek bir ahlaki hedefe ulaşmaya odaklanır.

Bir misyon ifadesindeki değerler

Değerler, herhangi bir organizasyonun önemli bir parçası olan kurum kültürünün altında yatan ilke ve inançlardır. Değerler, şirketteki davranış normlarına anlam verir ve insan beynindeki ID’ye benzer şekilde hareket eder. Şirketin profesyonel davranış kuralları, yalnızca çalışanın müşteriye mümkün olan en iyi şekilde hizmet etmesine izin verir. Doğal olarak ticari bir sebep de var ama ahlaki inanç daha güçlü. Şirket değerleri her organizasyona açıkça dahil edilmemiştir.

Değerlerin ve misyon ifadelerinin belirli davranışlar için ekstra teşvik sağlayabildiği bir örnek Hewlett-Packard (HP) şirketinden gelir. HP için çalışırken, Tom Peters sözde “HP yöntemini” geliştirdi; Mükemmeliyet Arayışı: Dolaşarak Yönetim kitabında açıklanan davranışsal bir standart.

Örgütlerde Davranış Normları

Davranış normları, genellikle bir organizasyonun davranışsal yönergelere çevrilen temel değerleridir. Bu durum çalışanlardan hangi davranışın beklendiğini netleştirir. Bu durum müşteri dostu olmaktan mağazada müşteriye eşlik etmek için somut talimatlara kadar oldukça soyut kavramları içerebilir.

Davranışsal normlar genellikle, örneğin bir davranış kuralında da belirtilir. Bunlar, beklentileri ve ilkeleri, sosyal normları, kuralları ve geleneksel ilkeleri içerir.

Strateji ve misyon

Rekabet ortamında organizasyonel hedeflere ulaşmak için iyi bir strateji izlenmelidir. Bir strateji, tüm şirket için ticari bir rehber sunar. Sektöründe en iyiyi hedefleyen bir organizasyon söz konusu olduğunda, stratejiden şirketin neden en iyi olacağı sonucuna varmak mümkün olmalıdır. Marka konumlandırması hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun. Amaç çok fazla kar elde etmekse, şirket bu serveti nasıl yaratacağını açıklamalıdır.

Bir misyon ifadesinin temel işlevleri

Ashridge modeline göre, iyi bir görev yukarıda açıklanan dört unsurla ilişkilendirilmelidir. Fakat o zaman misyon ilham verici olacak ve çalışanlar için yön sağlayacaktır. Aşağıda, iyi bir misyon bildiriminde görünen birkaç öğe örneği bulunmaktadır.

Hedef kitle

Birçok küçük ticari işletme, çözümler sunarak tüketici sorunlarını çözer. Pazar odaklı bir misyon beyanının müşteri ve hedef grubun ihtiyaçlarını yansıtması önemlidir.

Katkılar

Misyon tanımından, kuruluşun hangi ürün veya hizmetle pazara gireceği de anlaşılmalıdır. Hangi ürün ve hizmetler sunuluyor ve müşteriler bu ürün veya hizmetleri tam olarak neden istiyor?

Farklılık

Pek çok sektörde rekabet şiddetli ve bu yüzden ürün veya hizmetin benzersiz olması ve açıkça değer katması önemlidir. Bu önemlidir, çünkü tüketiciler doğal olarak birkaç seçenek arasından seçim yapabilir ve tüm kuruluşlar yeni müşteriler ister.

Misyon bildirimini geliştirdikten sonra kendinize aşağıdaki soruları sorun:

 • Misyon beyanı motive ediyor mu?
 • Misyon beyanı gerçekçi mi?
 • Misyon ifadesi belirli, kısa ve hatırlanması kolay mı?
 • Misyon beyanı, müşterinin isteklerini karşılamaya odaklanıyor mu?
 • Misyon beyanı müşterilerimizi yansıtıyor mu?
 • Misyon beyanı, kuruluşun müşterilere nasıl yaklaştığını açıklıyor mu?
 • Misyon beyanı temel değerlere veya yetkinliklere dayanıyor mu?

Ashridge modelini kullanmanın/misyon beyanının avantajları ve dezavantajları

Ashridge modelinin yazarlarının yürüttüğü araştırmada yer alan 53 örgütün bir misyon beyanı hazırlarken zorluk yaşaması o kadar da şaşırtıcı değil. Sonuçta bu karmaşık bir görev ve çok önemli. Bunun nedeni kısmen hataların kolaylıkla yapılabilmesidir. Elbette Ashridge modelini kullanmanın ve bir görev bildirimi hazırlamanın hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Avantajları

Misyon beyanı, rehberlik sağlar ve organizasyonu doğru yolda tutmak için etkili bir yöntemdir. Bir misyon beyanı olmadan, bir organizasyon yönsüz hale gelir ve organizasyon gelecek için kararlar almak için mücadele ederdi.

Doğal olarak, bir misyon beyanı aynı zamanda kuruluşa genel bir hedef verir. Hissedarlar gibi paydaşlar, hedeflere ulaşmak için alınan iş faaliyetleri ve kararlardan haberdar olmak isterler.

Ashridge Modelinin dezavantajları

Çoğu durumda, bir misyon beyanı gerçekçi veya uygulanabilir değildir. Ashridge modelinin yazarları da bunu fark etti. Özellikle aşırı olumlu ifadeler görüldü. Gerçekçi olmayan bir misyon beyanı, çalışanların davranışlarını ve performansını da olumsuz etkileyebilir. Bunun nedeniyse gerçekçi olmayan hedeflere gelecekte ulaşılamaması ve bu yüzden çalışanların herhangi bir başarı yaşamamalarıdır.

İyi bir görev tanımı her zaman zaman ve planlama gerektirir. Bir misyon bildirimi oluşturmak için harcanan zaman ve çaba, onu pahalı bir etkinlik haline getirir. Misyon beyanları ve hedeflerine ulaşılmazsa (örneğin, aşırı olumlu beklentiler nedeniyle), tüm süreç hemen hemen yararsız kabul edilebilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Ashridge modelinin açıklamasına aşina mısınız? İyi görev ifadeleri ile bu modelde açıklanan yönler arasında benzerlikler görüyor musunuz? Misyon ve vizyon beyanlarını hazırlarken başka nelere dikkat etmek önemlidir? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Campbell, A. ve Yeung, S. (1991). Bir misyon duygusu yaratmak. Uzun menzilli planlama, 24 (4), 10-20.
 • Davies, SW ve Glaister, KW (1996). Daha yüksek şeylere mi yöneliyor? İngiltere üniversitelerinin misyon beyanları. Yüksek Öğrenim Üç Aylık, 50 (4), 261-294.
 • Davies, SW ve Glaister, KW (1997). İşletme okulu misyon beyanları – mülayim olan mülayim mi? Uzun Menzilli Planlama, 30 (4), 481-604.
 • Salem Khalifa, A. (2012). Misyon, amaç ve hırs: misyon ifadesini yeniden tanımlamak. Strateji ve Yönetim Dergisi, 5 (3), 236-251.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın