Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Pazarlama
 3. Algılamalı Harita Nedir?

Algılamalı Harita Nedir?

 • 23 January 2021
 • 133 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Algısal Harita’yı açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü pazarlama analizi aracının temellerini anlayacaksınız.

Algısal Harita nedir?

Algısal Harita (PERMAP), pazarlamacılar tarafından (potansiyel) müşterilerin ürünler, ürün grupları veya markalar hakkındaki algılarını ve fikirlerini görselleştirmek için kullanılan diyagramatik bir tekniktir. Bir şirketin rekabetle ilgili durumunu temsil etmek için bir algısal harita da kullanılabilir.

Algısal kelimesi, tüketicinin piyasadaki rekabetçi ürünlerle ilgili özelliklerle ilgili bilgisine atıfta bulunan algı kelimesinden gelir. Bazı kaynaklarda algısal haritalara konumlandırma haritaları denir. Aslında, bu ikisi pazarlama amaçları için aynı anlama sahiptir.

Bir grafiğin X ve Y eksenlerinde gösterilen iki belirleyicinin kullanımı, genellikle bir sunum formatı olarak kullanılır. Fakat bazen başka formatlar kullanılır.

Algısal Harita: iki boyut

Algısal Haritaya rastgele sayıda boyut eklenebilir ama en yaygın olanı iki boyutun kalitesi ve fiyatıdır. PERMAP, farklı arabalara bakıldığında, tüketicilerin lüks/normal ve pahalı/uygun fiyatlı boyutları algılamasına ilişkin fikir verebilir.

Bir markanın konumlandırılması, bu müşteri algılarından büyük ölçüde etkilenir. Müşterinin bir ürün veya hizmete ilişkin algısı, şirketin sattığı ürün veya hizmete ilişkin algısından tamamen farklı olabilir. Bir şirket, yüksek kaliteli ürünleri iyi bir fiyata sattıklarına inanabilir ama müşteriler kalite konusunda olumlu değilse, bu algı satış rakamlarını etkileyecektir.

Bu algılar çok boyutlu bir algısal harita üzerinde çizilerek, bir ürün veya markanın rakibi ile ilgili konumu görüntülenebilir. Firmalar, müşterilerinin ürünleri hakkında farklı algılarını kazanmak için ellerinde farklı yöntemler vardır. Bunlardan biri pazar araştırmasıdır. Bu durum şirketin aynı pazardaki diğerlerine kıyasla müşterilerin markayı nasıl algıladıklarını keşfetmesine yardımcı olacaktır.

Algısal Haritayı (PM) Kullanma

Algısal Harita kullanımının şirketler için birçok avantajı vardır. Birincisi, şirketlerin müşterilerini gerçekten anlamalarını sağlar. Müşterilerim kimler? Müşterilerimin tercihleri ​​nelerdir? Müşterim neden rakip ürünümü seçiyor? Algısal haritalama, bir şirkete müşterilerinin şirket hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu gösteriyorsa, bunun nedenini daha fazla araştırabilirler.

Ek olarak algısal haritalama, müşterilerin rakiplerinin ürünlerini nasıl gördükleri hakkında bilgi sağlar. Bu haritaların düzenli olarak kullanılması, müşterinin tercihlerinin izlenmesine ve yeni trendlere ve gelişmelere yanıt verilmesine yardımcı olabilir.

Algısal haritalama, pazarlama departmanı için pazar segmentlerini tanımlamada da etkilidir. Çeşitli şirket kümeleri görüntülenir ve kalite ve fiyat gibi temel unsurlarla ayırt edilir. Pazarlama amaçlı bir diğer uygulama, yeni piyasaya sürülen bir ürün veya hizmetin algılarının izlenmesidir.

Rekabet

Algısal haritalamada birbirine yakın olan bilgisayarlar, tüketicinin gözünde fiyat ve kalite açısından karşılaştırılabilir. Bu durum bir şirkete yakın rakipleri hakkında iyi bir fikir verir ve yeni bir model girerken, algısal harita içinde rakiplerinden uzak bir alan aramalıdır. Farklı boyutların kombinasyonları, algısal bir haritayı daha karmaşık hale getirir ama bu, bir pazar payını nerede ele geçirebileceğini bir şirkete açıklar.

Algısal haritalama için odak alanları

Algısal bir harita, tüketicinin bir üründen beklediği ideal odak alanlarını da temsil edebilir. Bir şirket yeni bir ürün pazarlamayı düşündüğünde, bu yüzden ilk olarak ideal odak alanlarının en yüksek yoğunluğuna sahip alanlara bakacaktır. Algı alanlarıyla birlikte bir firma rekabetin neyi hedeflediğini hemen bilir.

Sezgisel algısal haritalama

Algısal bir harita, pazarlamacının sezgisel görüş ve değerlendirmelerine de dayanabilir. Pazarlamacının kararları daha sonra sektöre ilişkin deneyimine ve anlayışına dayanır. Böyle bir durumda, algısal haritalamanın ne kadar değerli ve objektif olduğu belirsizdir. Ayrıntılı pazar araştırmasında metodolojik sorunlar ortaya çıkabilir ama bilgiler doğrudan tüketiciden gelir.

Farklı yaklaşımlar

Ham verileri toplamak ve haritalamak için algısal bir harita oluştururken farklı istatistiksel prosedürler kullanılabilir. Boyutların kullanılması tercih edilir ama aynı zamanda çok boyutlu ölçekler ve ideal odak alanları bir şirketin rekabetçi konumu hakkında fikir verebilir. Ayrıca faktör analizi, diskriminant analizi, küme analizi ve logit analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Burada, bazı teknikler, ürünler ve diğerleri arasında algılanan benzerlikler arasındaki algılanan farklılıklara dayanmaktadır.

Sınırlamalar Algısal Harita (bir örnek dahil)

Algısal Harita, konumlandırma amaçları için iyi bir temel araçtır ama aynı zamanda birçok sınırlaması vardır. En önemlisi, kullanılan değişkenlerin sayısıdır. Geleneksel olarak, harita iki değişkene dayanır ve diğerlerini hesaba katmaz. Bu durum sonuçların güvenilirliğini engelleyebilir. Bazen, sadece iki önemli faktörü dikkate almak mantıklı gelmez. Çoğu zaman, tüketicinin satın alma kararını etkileyen daha birçok faktör vardır.

Örneğin, restoranlar içeren bir Algısal Harita (PM) fiyatlara ve kaliteye dayalı olabilir ama konumlar, ziyaretçi sayıları vb. gibi diğer ilgili değişkenleri hesaba katmaz. Proje Yöneticisi’nin diğer bir açık dezavantajı, bir şirketin neler sunabileceği ve tüketicinin şirketin sunabileceğini düşündüğü şeyler. Bunun nedeni yanlış iletişim, sosyal medyanın etkisi, vb. olabilir. Bu yanlışlıklar haritanın nihai sonucunu etkileyerek çarpık bir fikir yaratabilir.
Bu yöntemin bir diğer sınırlaması da veri toplama yöntemidir. Algısal Haritanın (PM) gerçekçi bir şekilde geliştirilmesi, büyük miktarda veri gerektirir. Bu veriler genellikle anketler veya diğer nicel araştırma yöntemleriyle elde edilir ve genellikle elde edilmesi zordur.

Algısal Harita (PM) neden kullanılır?

Şirketlerin ticari faaliyetlerinin önemli bir parçası, müşterileri olduğu kadar rakipleri de anlamaktır. Bu başarı için çok önemlidir. Algısal bir harita, şirketlerin bunu yapmasına yardımcı olur. Bu haritaları kullanmanın birkaç nedeni vardır:

 • Tüketicilerin düşüncelerini ve davranışlarını anlamaya yardımcı olur
 • Firmanıza kıyasla rekabetin konumunun basit bir sunumunu sağlar
 • Yeni pazar eğilimleri hakkında fikir edinmeye yardımcı olur
 • Boşlukları belirlemeye yardımcı olur
 • Yeni lansmanlar veya kampanyalarla bir marka veya ürün algısının nasıl geliştiğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Konumlandırma tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olur
 • Yeniden konumlandırma fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur

Algısal Haritaları aşağıdakiler için kullanın:

 • Çevre taramaları
 • Pazarlama stratejileri, konumlandırma stratejileri
 • Algıların bilgilendirilmesi
 • Yeni ürünlerin sunumlarının takibi
 • Zirveyi aşan ürünlere verilen hasarın kapsamının belirlenmesi
 • Yeni eğilimleri belirlemek için pazar değişikliklerinin düzenli olarak değerlendirilmesi

Algısal Harita örneği

Kendi Algısal Haritanızı (PM) geliştirmek için aşağıdaki adım adım planı izleyin. Aşağıdaki adım adım planda zencefilli ekmek pazarını örnek olarak kullanıyoruz.

1.Adım: Öznitelikleri seçin

Öncelikle nitelikler belirlenmelidir. Bunlar, bir tüketicinin bir ürün veya hizmeti satın alıp almama kararına dahil ettiği çok önemli özelliklerdir. Bu özellikler müşteriler için her zaman önemlidir çünkü pazardaki rekabetçi tekliften seçim yapmalarına yardımcı olurlar.

En uygun önemli özellikler, çalışmanın konusuna, ürün veya hizmetin okunmasına bağlıdır. Bu durumda zencefilli ekmeğe bakıyoruz. Uygun nitelikler lezzet ve sağlık olacaktır. Lezzet biraz özneldir ama nitel araştırma yöntemleriyle ölçülebilir. Örneğin sağlık, 100 gram zencefilli ekmek başına kcal veya şeker sayısıyla belirlenebilir.

2. Adım: Anketler geliştirin ve dağıtın

Haritayı geliştirmek için eksiksiz bir veri seti oluşturmak için, pazar ve araştırmayla ilgili bir nüfusa bir anket verilmelidir. Böyle bir anketin geliştirilmesi ve yönetilmesi, belirli online araçlarla kolayca gerçekleştirilebilir. Zencefilli kurabiye örneğinde, kahvaltılık yiyecekler pazarında rakipler tarafından sunulan zencefilli ekmeğin lezzeti ve besin değerleri hakkında bilgi edinmek için sorular sormak önemlidir.

3. Adım: Puanları hesaplayın

Üçüncü adımda, reaksiyon verilerini analiz etmeye ve hesaplamaya başlama zamanı. Katılımcıların rekabetin nasıl sunulduğu konusunda nasıl düşündükleri konusundaki farklılıklara özellikle dikkat edin. Bu veriler genellikle anketteki kapalı uçlu ve açık uçlu soruların nitel verileri şeklinde gelir. Bu durumlarda sayısal bir ölçek yapmak çok önemlidir. Örneğin Likert Ölçeği gibi bir yöntem kullanın. Bu durum uzun yanıtları analiz etmek ve ardından bunlara sayısal değerler atamak için kullanılabilir.

4.Adım: Algısal Haritayı tamamlayın

Artık tüm veriler bilindiğine göre, algısal haritayı yapmanın ve markaları kadranlara yerleştirmenin zamanı geldi. Geleneksel olarak, X ekseni besin değerini ve Y ekseni müşterinin lezzet hakkındaki algısını temsil eder. Markalar ve ürünler haritalandıktan sonra, algısal harita tamamlanır ve net bir resim ortaya çıkar.

Algısal Harita Özeti

Algısal Harita (PM), tüketicilerin belirli bir marka veya ürün hakkındaki algılarının şematik bir görselleştirmesidir. Bir şirketin başka bir şirketle ilgili durumu da temsil edilebilir. Bu durumda, buna bir konumlandırma haritası denir.

Genel olarak, Algısal Harita, X ekseni ve Y ekseninin iki boyutundan oluşur. Tüketicilerin algılarını bu eksenler üzerine çizmek, bir şirketin müşterilerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Yarışmam neye benziyor? Müşterim neden rakibim yerine ürünümü seçiyor? Bunlar, müşterinin davranış ve tercihlerinin gelişimini izlemek için cevaplanması gereken önemli sorulardır.

Algısal Harita’nın (PM) oluşturulması oldukça kolaydır ama aynı zamanda bazı eksiklikleri de vardır. İlk olarak, bir ürün veya hizmetin değerlendirilmesine dayalı olarak önemli nitelikler belirlenmelidir. Bunlar önemlidir çünkü bu müşterilerin piyasadaki tekliften seçim yapmasına yardımcı olur.

Ardından, gerekli bilgileri elde etmek için anketler geliştirilmeli ve dağıtılmalıdır. Bu bilgi analiz edilir, ölçülür ve ardından Algısal Harita (PM) üzerinde çizilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Algısal Haritalama/PERMAP bugünün modern ekonomisi ve pazarlamasında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemeleriniz var mı? İyi bir ürün/marka analizi için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Dowling, GR (1986). Kurumsal imajlarınızı yönetmek. Endüstriyel pazarlama yönetimi, 15 (2), 109-115.
 • Fodness, DD ve Milner, LM (1992). Tema parkı ziyaretçi segmentasyonuna yönelik algısal bir haritalama yaklaşımı. Turizm İşletmeciliği, 13 (1), 95-101.
 • Kim, DJ, Kim, WG ve Han, JS (2007). Online seyahat acentelerinin ve tercih özelliklerinin algısal bir haritası. Turizm işletmeciliği, 28 (2), 591-603.
 • Ritchie JR (1975). Boş Zaman Aktivitesi Türlerinin Çıkarılması Üzerine – Algısal Bir Haritalama Yaklaşımı. Boş Zaman Araştırmaları Dergisi.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın