Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. 5P Stratejisi (Mintzberg) Nedir?
5P Stratejisi (Mintzberg) Nedir?

5P Stratejisi (Mintzberg) Nedir?

 • 14 March 2021
 • 322 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Henry Mintzberg’in 5 P Stratejisi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız.

Stratejinin 5 P’si nedir?

1987’de Kanadalı yönetim bilimcisi Henry Mintzberg, kuruluşlar için strateji için beş vizyonu ayırt etti. Onlara Stratejinin 5 P’si diyor. Plan, Desen, Konum, Perspektif ve Ploy anlamına gelirler. Bu beş bileşen, bir kuruluşun daha etkili bir strateji uygulamasına izin verir. Bir strateji geleceğe yöneliktir, uzun vadeli ilgilendirir ve bir organizasyonun farklı yönlerini içerir. Rekabet her zaman bir faktördür ama yalnızca rakipleri hedef alan stratejiler geliştirmek yanlış olur. Stratejiler aynı zamanda organizasyon kültürünü ve bir organizasyon içindeki diğer olasılıkları ve gelişmeleri de hesaba katmalıdır.

Mintzberg’e göre iyi bir strateji geliştirmek zordur. 5 P Stratejisinin yardımıyla, en azından olabildiğince çok farklı yönü dahil edebilir ve stratejiye farklı perspektiflerden yaklaşabilirsiniz.

Plan

Strateji, durumlarla başa çıkmak için bir plandır. Muhtemel eylemler yapılmadan önce bir plan yapılmalıdır ve planın bilinçli ve etkin bir şekilde takip edilmesi de önemlidir. Hedeflere ancak iyi bir planla ulaşılabilir. Yöneticilerin ekiplerine netlik vermelerini ve ara değerlendirmeler ve nihai sonuçlar için çalışmalarını sağlar. Fakat net bir organizasyon stratejisi, bir plandan daha fazlasını gerektirir.

Desen

Plan yapmanın amaçlanan stratejiyle ilgili olduğu durumlarda, modeller daha önce uygulanmış stratejilerle ilgilidir. Bir yandan, amaçlanan sonuca ulaşan stratejiler var. Öte yandan, daha ayrıntılı olarak üzerinde çalışılması gereken stratejiler var. Bunlar için, eski modeller yeni stratejiyi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Karar verme akışındaki düzenli bir modelle ilgili. Geçmişte bazı seçimler zaten yapılmışsa, bir kuruluşun gelecekte bu kararları tekrar vermesi muhtemeldir. Bu gibi durumlarda, geçmiş davranış, strateji geliştirmeye dahil edilen bir kalıptır. Çalışanlar ve ekipler tarafından gösterilen kasıtlı veya kasıtsız tutarlı davranışlarla ilgilidir. Kalıplar herkes tarafından önyargısız olarak kabul edilir. Organizasyon içindeki bu tür kalıpların farkına vararak, bir strateji geliştirmeye onların güçlü yönlerini dahil edebilirsiniz.

Durum

Bu durum kuruluşun pazardaki konumu, iç ve dış bağlam arasındaki etkileşimle ilgilidir. Kuruluşun kendisini nasıl konumlandırmak istediğini önceden dikkatlice düşünmek önemlidir. Kimliği neye benzeyecek ve bu paydaşların kuruluş hakkındaki fikirlerine uyuyor mu? Bu durum kalıcı bir rekabet avantajı geliştirmeye önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Stratejik konumu dikkate almak rakiplere karşı yardımcı olur ve kuruluşa pazarda sağlam bir yer verir.

Perspektif

Strateji seçilen pozisyondan daha fazlasıyla ilgilidir; aynı zamanda daha geniş perspektifle ilgili. Farklı hedef kitlelerin organizasyonu nasıl algıladıklarını bulmak önemlidir. Çalışanlar işverenlerini nasıl görüyor? Müşteriler organizasyon hakkında ne düşünüyor? Yatırımcılar arasındaki imajı nedir? Tüm bu bireysel bakış açıları ve düşünce kalıpları, organizasyon için hedeflenen stratejik seçimler yapmak için kullanabilecekleri değerli bir bilgi kaynağıdır.

Ploy

Ayrıca bir hile kullanmak stratejik bir seçimdir. Örneğin rakiplerin beklemediği bir şey. Kuruluşlar, kimsenin geldiğini görmediği bir planı uygulayarak çevrelerini şaşırtabilirler. Örneğin, bir telefon hizmet sağlayıcısı birdenbire internet hizmeti ve dijital televizyon sunarak başkalarını yanıltabilir. Bu durum onları bu hizmetlerin diğer potansiyel sağlayıcılarıyla rekabete sokar. Bu durum rekabeti yenmek için bir hile.

5 P Stratejisi bir planlama sürecidir

Elbette Mintzberg 5 P Stratejisi bir kuruluşun stratejisinin bir parçasıdır ama aynı zamanda 5 P’ye güçlü ve başarılı bir strateji geliştirmek için tümünün dikkate alınması gereken ayrı bakış açıları olarak bakmak akıllıca olacaktır. Planlama süreci boyunca 5 P’yi kullanmak faydalıdır. Strateji geliştirmenin ilk aşamalarında gerekli olan ilgili bilgileri sağlarlar. Stratejiyi uygularken, 5 P Stratejisi test etme, değerlendirme ve muhtemelen ayarlamalar yapmaya yardımcı olabilir. Son olarak, 5 P Stratejisi, tutarsızlıklar olup olmadığını veya eksik bir şey olup olmadığını keşfetmek için planlama sürecinin sonunda geliştirilen stratejinin son bir kontrolü olarak kullanılabilir. Planlama aşamasında sorunları belirlemek, bir kuruluşun sonunda çok fazla para tasarrufu sağlayabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Henry Mintzberg’in 5 P Stratejisi ile ilgili deneyiminiz nedir? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Stratejik seçimler yapmak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Mintzberg, H. (1978). Strateji oluşumundaki kalıplar. Yönetim bilimi, 24 (9), 934-948.
 • Mintzberg, H. (1987). Strateji kavramı I: Strateji için Beş Ps. California yönetim incelemesi, 30 (1), 11-24.
 • Mintzberg, H. (2000). Stratejik planlamanın yükselişi ve düşüşü. Pearson Education.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın