Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. Sigmund Freud Teorisi Nedir?

Sigmund Freud Teorisi Nedir?

 • 23 February 2021
 • 93 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu makale Sigmund Freud Teorisinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu kapsamlı kişilik teorisinin temellerini anlayacaksınız.

Sigmund Freud Teorisi nedir?

Sigmund Freud’un veya Freudyen teorinin psikanalitik teorisi, kişilik organizasyonu, kişilik gelişiminin çeşitli aşamaları arasındaki dinamikler ve bunun insan libido gelişimi üzerindeki etkisi hakkında bir teoridir. Psikanalitik teori 19. yüzyılın sonlarında yayınlandı ve o zamandan beri sık sık düzeltilip değiştirildi. Sigmund Freud ilk önce fizyolojik çalışmaları dahilinde analizler üzerinde çalıştı ama odak noktasını insan zihnini ve beraberindeki özellikleri incelemeye aktardığında bu çalışmaları durdurdu. Çalışması, çocukluk olaylarının tanınması ve etkisi ve bunların yetişkinlerin işleyişini nasıl etkileyebileceğini vurguladı. Çalışmaları günümüz psikoterapisinin temelini oluşturdu.

Bu yüzden Sigmund Freud, psikiyatrinin babası olarak kabul edilir. Birçok başarısının en kapsamlı ve ünlüsü muhtemelen Freudcu kişilik teorisidir. Ölümünden sonra, Sigmund Freud Teorisi sıklıkla diğer psikanalistlerin odak noktası oldu ve defalarca uyarlandı ve farklı yorumlara tabi tutuldu. Bu teori geniş ölçüde değerli olmasına rağmen, Sigmund Freud Teorisi de birçok kişi tarafından eleştiriliyor ve alaka düzeyi nedeniyle bu güne kadar tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Sigmund Freud Teorisi: kişilik yapısı

Sigmund Freud’un ruhsal kuramına göre, insan kişiliği oldukça karmaşıktır ve birden çok bileşenden oluşur. Teorisinde kişiliği üç öğeye ayırdı: id, ego ve süper ego. Kimlik, zihnin cinsel ve saldırgan motivatörleri ve gizli anıları içeren ilkel ve içgüdüsel kısmıdır. Süper ego, ahlaki bir vicdan olarak işlev görür ve ego, id ve süper egonun arzuları arasında aracılık eden gerçekçi faktördür.

Bu öğeler, karmaşık insan davranışları oluşturmak için birlikte çalışır. Bunlar sadece kişiliğe benzersiz, bireysel bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her birey üzerinde güçlü bir etki yaratacak şekilde etkileşimde bulunur ve birbirini etkiler. Üç unsur, hayatın belirli anlarında diğerlerine kıyasla daha güçlü bir şekilde merkez sahneye çıkıyor.

İD

Üç yapının en ilkel kısmı olan id, bir kişinin irrasyonel ihtiyaç ve taleplerini ifade eder. Hiçbir şekilde mevcut durumu hesaba katmaz, bunun yerine fiziksel temel ihtiyaçların ve dürtülerin anında tatmin edilmesine ve yerine getirilmesine odaklanır. Bir araba tutkunu güzel bir arabanın geçtiğini görürse, id hemen ona sahip olmak ister. Sadece bu arabayı almanın yasa dışı olacağını hesaba katmıyor, sadece kişinin bu arabayı istemesi gerçeğiyle ilgileniyor.

Kimliğin pratik ve güzel bir yanı, bir bebeğin acıktığı zaman ağlamaya başlamasıdır. Bebek beslendiğinde id’nin talebi yerine getirilir ve bebek ağlamayı bırakır.

Benlik

İçgüdüsel kimliğin aksine, ego, kişiliğimizin rasyonel ve pragmatik parçasıdır. Kimlikten daha az ilkel ve kısmen bilinçli ve kısmen bilinçaltında. Ego, bireyler diğer insanlarla temasa geçtiğinde gelişir ve aktif hale gelir. Ego, durumun gerçekliğini dikkate alarak kimliği yerine getirmeye yardımcı olur.

Aynı kişi güzel bir arabanın geçtiğini gördüğünde, ego id ile süper ego arasında arabuluculuk yapar ve arabayı almak yerine satın almak için para biriktirmeye karar verir. Bu durum bu kişinin on yıl daha biriktirmesi gerektiği anlamına geliyorsa, arzuyu yerine getirmek için yapılması gereken fedakarlık budur. Egonun kendisi doğru ya da yanlışın farkına varmaz; bu basitçe, id olmadan veya egonun kendisinin bundan muzdarip olmadan yerine getirilmesi arzusuyla ilgilidir.

Süper Ego

Beş yaşından itibaren gelişmeye başlayan süper ego, genellikle ahlaki sınırlamaları kapsayan üçüncü aşamadır. Bu ahlaki sınırlamalar genellikle ebeveynler veya bakıcılar tarafından uygulanır ve “vicdan” veya “ahlaki pusula” olarak bilinir.

Kimlik süper egodan daha güçlüyse, örneğimizdeki kişi güzel arabayı hiç çekinmeden çalardı. Fakat daha sonra süper ego, kişinin utanç duymasına ve eylemden dolayı suçlu hissetmesine neden olur.

Süper ego, insan davranışını mükemmelleştirmek ve uygarlaştırmak için çalışır. Düzgün geliştirilirse, id’nin kabul edilemez dürtülerinin bastırılmasını sağlar. Süper ego, düşüncelerin bilinçli, bilinç öncesi ve bilinçaltı kısmında mevcuttur.

Psikolojik Aşamaların ve Libido’nun Gelişimi

Freud’un bir parçası olduğu baskıcı Viktorya toplumunda, kadınlardan cinsel ihtiyaçlarını bastırmaları bekleniyordu. Çoğu durumda, bu nevrotik bir bozukluğa yol açtı. Freud, bu bozuklukların doğasını ve çeşitli biçimlerini anlamaya çalıştı ve araştırmasına başladı. Hastaların istek ve arzularının ne olduğunu, aşk, utanç, nefret, suçluluk, korku deneyimlerini ve bu duygularla nasıl başa çıktıklarını anlamak istedi.

Bu durum kendi türündeki en tartışmalı çalışmalardan birine ve Freud’un çalışmalarının en tartışmalı kısmına yol açtı. İnsanların doğumdan itibaren geçtikleri ve bir libido geliştirdikleri birkaç gelişim aşamasını keşfetti.

İlk aşama doğumdan itibaren başlar ve yaklaşık olarak ilk yıldan sonra biter. Bu aşamada çocuk her şeyi, vücudun gelişen ilk kısmı olan ağzıyla test eder. Bir çocuk bu aşamada başarısız olduğunda ve bu yüzden tatminsiz olduğunda, Freud, hayatının ilerleyen dönemlerinde karamsarlık, şüphe ve alay ile karakterize edileceğine inanır. Kişi, örneğin kalemlerin üstünü çiğneyerek veya aşırı derecede sakız çiğneyerek korku veya gerginlik duygularını azaltır.

İkinci aşama birinci yıldan sonra başlar ve üçüncü yıla kadar sürer. Freud, bu aşamadaki libidonun birincil odağının mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol etmek olduğuna inanıyordu. Bu yüzden tuvalet eğitimi bu aşamanın en önemli kısmıdır. Freudyen teoriye göre, bu aşamadaki başarı, ebeveynlerin tuvalet eğitimini nasıl ele aldığına bağlıdır. Çocuklarını doğru anlarda cesaretlendiren ve ödüllendiren ebeveynler, çocuğun daha sonraki yaşamında yetkin, üretken ve yaratıcı bir kişi haline gelmesine yardımcı olur. Fakat bu dönemde çocuklarını cezalandıran veya alay eden ebeveynler de vardır. Bu çocukların olumsuz sonuç alma şansı daha yüksektir. Çok hoşgörülü bir yaklaşıma sahip ebeveynler, çocuklarının dağınık, savurgan veya yıkıcı bir kişilik geliştirmesine neden olabilir. Çok katı olan veya tuvalet eğitimine çok erken başlayan ebeveynler, çocuklarının katı, düzenli, takıntılı veya katı olmasına neden olabilir.

Üçüncü aşama, bir çocuğun dördüncü ve altıncı yaşam yılı arasında gerçekleşir. Burada çocuk kendini ve vücudunu tanır. Bu durum bayat şakalar yapmakla ifade edilebilir. Ebeveynlerin bu davranışa tepkisi, bu konudaki saplantının sonucunu büyük ölçüde etkiler.

Dördüncü aşamada, yaşamın altıncı yılından ergenliğe kadar, libido bastırılır ve uykuda tutulur. Genellikle çocuklar bu aşamada okula giderler ve arkadaş edinme, hobi bulma ve diğer ilgi alanlarını geliştirme konusunda endişelenmeye başlarlar. İd bastırılırken süper ego bu aşamada gelişmeye devam eder.

Son aşama ergenlikten ölüme kadar geçen dönemdir ve aynı zamanda genç yetişkinlerin doğurgan hale geldiği dönemdir. Ergenliğin başlaması, bastırılmış libidonun bir kez daha aktif hale gelmesi anlamına gelir.
Bu noktadan itibaren, Freudyen teoriye göre, ego ve süper ego tam olarak oluşmuştur ve tam olarak işlev görmektedir. Küçük çocuklar kimlik tarafından yönetilir, en temel ihtiyaçların anında karşılanması, genital aşamadaki gençler ise temel dürtüleri ve anormal talepleri gerçeklik ve sosyal standartlarla dengeleyebilir.

Savunma Mekanizmaları

Freudcu teori, egonun rolünün zorlu id ve süper ego arasında denge bulmak olduğunu açıklar. Sağlıklı bireyler bunu yapabilir ama çeşitli psikolojik gelişim aşamalarında ve libido gelişiminde aksamaların meydana geldiği durumlar vardır. Bu durum kişilik sorunlarına neden olabilir. Bunun geniş kapsamlı sonuçları olsa da, koruyucu faktörler olarak işlev görebilecek veya bozulmuş gelişimin olumsuz sonuçları olabilecek çeşitli mekanizmalar vardır. Bunların örnekleri:

Yer değiştirme

Bir kişi işte bir tartışmaya girdiğinde ve eve sinirli bir şekilde döndüğünde, bu hayal kırıklığının bu kişinin partnerinden çıkarılması mümkündür.

Projeksiyon

Ağır bir tartışmada, bir kişi tartışmayı kaybetmek üzere olduğunu deneyimleyebilir ve bu da onu aptal gibi gösterebilir. Olası bir tepki, bu kişinin diğerini aptal olarak adlandırmasıdır, oysa tartışmayı kaybeden kişi odur.

Süblimasyon

Saldırgan bir kişi, ister bilinçli ister bilinçli olsun, insanları sebepsiz yere vurmanın iyi bir fikir olmadığını bilir. Egzersiz yapmak, bu duyguları yapıcı bir şeye dönüştürmek için bir araç olabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Sigmund Freud Teorisi’nin kişilik gelişimi hakkındaki açıklamasını hatırlıyor musunuz? Sağlıklı bir psikolojik gelişime katkıda bulunan faktörlerin neler olduğuna inanıyorsunuz? Veya bunu bozabilecek faktörlerin neler olduğuna inanıyorsunuz? Freudyen teori hakkındaki fikriniz nedir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Freud, S. ve Bonaparte, PM (1954). Psikanalizin kökenleri (Cilt 216). Londra: Imago.
 • Blum, GS (1949). Psikoseksüel gelişimin psikanalitik teorisi üzerine bir çalışma. Genetik Psikoloji Monografileri.
 • Simon, W. ve Gagnon, J. (1969). Psikoseksüel gelişim. İşlem, 6 (5), 9-17.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın