Advanced
Search
 1. Home
 2. PANAS Ölçeği Nedir?

PANAS Ölçeği Nedir?

 • 28 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 282 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, David Watson, Lee Anna Clark ve Auke Tellegen tarafından geliştirilen PANAS Ölçeğini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Kişisel Mutluluk ve motivasyon teorisinin temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: PANAS Ölçeği anketi.

PANAS Ölçeği nedir?

PANAS Ölçeği veya Olumlu ve Olumsuz Etki Programı (PANAS), kendi kendini bildiren bir ankettir. Liste iki bölüme veya ruh hali ölçeklerine ayrılmıştır. Bir ölçek bir kişinin olumlu duygularını ölçerken, diğeri olumsuzu ölçer. Her segmentin, yanıtlayanın bunun kendisi için geçerli olduğunu kabul etme derecesini belirtmek için 1 ila 5 arasında derecelendirilebilen on terimi vardır. PANAS Ölçeği 1988 yılında üç Amerikalı psikolog tarafından geliştirilmiştir: David Watson, Lee Anna Clark ve Auke Tellegen.

O zamanlar, PANAS Ölçeği esas olarak araştırma görevlerini yürütürken duygu ve duygudaki değişiklikleri ölçmek için uygulandı. Test, grup çalışmalarında bir araştırma aracı olarak da kullanılır. Olumlu ve olumsuz duyguların kişilik istatistikleri ve özellikleriyle ilişkisini gösteren psikometrik bir ölçektir. Anketi doldururken amaç o anda bir kişinin nasıl hissettiğini belirlemektir.

Bununla birlikte PANAS Ölçeği, kendi kendini bildirmeye odaklanır ve bu da bazen bir kişinin ruh halini doğru bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırır. İnsanlar özneldir ve kendi ruh hallerini küçümseyebilir veya abartabilir.

PANAS Ölçek Koşulları

PANAS Ölçeği artık ruh halindeki değişiklikleri ölçmenin standart bir yolu haline geldi. Test, on tanesi olumlu bir duyguya ve diğer on tanesi olumsuz bir duyguya odaklanan 20 terimden oluşmaktadır. Başlangıçta test 60 terimden oluşuyordu ama birkaç test ve eleme turundan sonra 20 dengeli kavram kaldı.

Olumlu etkisi olan terimler

 • Özenli
 • Aktif
 • Uyarmak
 • Uyarılmış
 • Hevesli
 • Belirlenen
 • İlham aldı
 • Gururlu
 • Ilgilenen
 • Kuvvetli
 • Negatif etkisi olan terimler

 • Hasım
 • Asabi
 • Utanmış
 • Suçlu
 • Sıkıntılı
 • Üzgün
 • Korkmuş
 • Korkmuş
 • Gergin
 • Sinirli
 • Likert Ölçeği

  PANAS Ölçeğindeki katılımcılar Likert ölçeğine göre 20 terimin tamamına yanıt verirler. Bu durum aşağıdaki seçenekleri ifade eder:

 • Bu kavram katılımcı için çok az geçerlidir veya hiç uygulanmaz
 • Bu kavram katılımcı için biraz geçerlidir
 • Bu kavram katılımcı için orta derecede geçerlidir
 • Bu konsept katılımcı için çok geçerli
 • Bu kavram katılımcı için çok geçerlidir
 • PANAS Ölçeği/Olumlu ve Olumsuz Etki Çizelgesi (PANAS) testinin nihai puanı, pozitif ölçekte 10 terimin toplamı ile negatif ölçekte 10 terimin toplamıdır. Atanan değer, pozitif ölçekteki cevaplar için pozitif, negatif ölçekteki cevaplar için negatiftir.

  PANAS Ölçek Sürümleri

  Yıllar içinde PANAS ölçeğinin çeşitli versiyonları geliştirilmiştir ve PANAS-C, PANAS-SF, I-PANAS-SF ve PANAS-X dahil olmak üzere farklı hedef gruplar için tasarlanmıştır.

  Örneğin, PANAS-C’deki C ‘çocuklar’ anlamına gelir; bu test, çocuklarda anksiyete ve depresyonla ilgili duygusal ifadeleri ayırt etmeyi kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiştir. Çocukların duygusal ruh hallerini daha iyi ölçmek ve belirlemek için bir araç olarak oluşturuldu.

  PANAS-SF, orijinal PANAS testinin daha kısa ve daha özlü bir versiyonudur. I-PANAS-SF, kısa formlu PANAS-testinin uluslararası versiyonu olup, her ölçekte 10 kavramın farklı milletler tarafından aynı şekilde anlaşılmasına ve yorumlanmasına izin vererek güvenilir ve geçerli kılar. Bu testte, tüm belirsizlikler ve yorumlama alanı kaldırılmış ve yerini açık bir anlamı olan sözcükler almıştır. Bu durum uluslararası düzeyde kullanılabilecek güvenilir ve verimli bir testle sonuçlanmıştır.

  1994’te David Watson ve Lee Anna Clark, 1988’deki orijinal PANAS testlerinin daha kapsamlı bir versiyonunu geliştirdiler; PANAS-X. Bu testin özelliği, 10 dakikada tamamlanabilmesidir. PANAS-X testi orijinal konseptleri içerir ama bunlar artık üç ana kategoriye ayrılmıştır. İlk kategori korku, düşmanlık, suçluluk ve üzüntüden oluşan temel olumsuz duyguları içerir. İkinci kategori, temel olumlu duyguları içerir. Bu durum neşe, kendine güven ve dikkatten oluşur. Üçüncü ve son kategori, utangaçlık, yorgunluk, dinginlik ve şaşkınlıktan oluşan diğer duygulanım durumlarıdır. Duygu her zaman siyah ya da beyaz değildir ve bu anlamda bu üç ana kategori, insanların kendilerini içinde bulabilecekleri değişken duygusal durumlara ilişkin içgörü sağlar.

  PANAS anket şablonu

  Bu kullanıma hazır PANAS anket şablonuyla duygularınızı ve duygularınızı tanımlamaya ve ölçmeye başlayın.

  PANAS anket şablonunu indirin

  Ne düşünüyorsunuz?

  PANAS Ölçeğini hiç duydunuz mu? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Kişisel mutluluk için başarı faktörleriniz nelerdir ve nasıl motive oluyorsunuz?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Mackinnon, A., Jorm, AF, Christensen, H., Korten, AE, Jacomb, PA ve Rodgers, B. (1999). Olumlu ve Olumsuz Etki Çizelgesinin kısa bir formu: Bir topluluk örneklemindeki demografik değişkenler arasında faktör geçerliliğinin ve değişmezliğin değerlendirilmesi. Kişilik ve Bireysel farklılıklar, 27 (3), 405-416.
 • Watson, D. ve Clark, LA (1999). PANAS-X: Programla genişletilmiş olumlu ve olumsuz etki için el kitabı.
 • Watson, D., Clark, LA ve Tellegen, A. (1988). Olumlu ve olumsuz etkinin kısa ölçülerinin geliştirilmesi ve doğrulanması: PANAS ölçekleri. Kişilik ve sosyal psikoloji dergisi, 54 (6), 1063.
  • Share:

  Leave Your Comment