Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Kişisel Gelişim
 3. Gagné’nin Öğrenme Koşulları Nedir?

Gagné’nin Öğrenme Koşulları Nedir?

 • 24 December 2020
 • 272 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Gagné’nin Öğrenme Koşullarının pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü etkililik aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Gagné’nin Öğrenme Koşulları nelerdir?

Gagné’nin Öğrenme Koşulları, psikolog Robert M. Gagné tarafından yazılmış bir kitaptır ve farklı öğrenme türlerini ve etkili öğrenme için dokuz talimatı anlatır. Gagné’nin Öğrenme Koşulları, Gagné’nin Öğrenme Taksonomisi ve Gagné’nin Dokuz Öğretim Olayı olarak da bilinir. Teori, farklı öğrenme seviyeleri olduğunu ve her seviyenin farklı talimatlar gerektirdiğini varsayar.

Robert Gagné, öğrenmeyi, bir bireyin kapasitelerinde belirli bir dönemde devam eden ve yaşlanmanın doğal sürecine atfedilemeyen bir değişiklik olarak tanımlıyor. Dahası, öğrenmeyi, bireylerin ve insan gruplarının toplumun tam teşekküllü bir üyesi olmak için gereken becerileri kazanmak için kullanabilecekleri bir kaynak olarak gördüğünü yazıyor. Psikoloğa göre öğrenme, çevreden ve bireysel düşünce süreçlerinden gelen uyarılma yoluyla gerçekleşen insan kapasitesi ve davranışlarının doğrudan bir sonucudur.

Robert Gagné’nin çalışmasının kökleri davranışçılık kavramında yatmaktadır. Bu teori, algılanan davranışın analizi yoluyla, belirli bir beceri kazanmak için gerekli bileşenlerin tanımlanabileceğini açıklar. Gagné, öğrenme sırasındaki gözlemlerden, bir bireyin tamamen önceden edinilmiş bilgiye bağlı olduğunu fark etti. Bu durum öğrenme talimatlarının daha önce öğrenilenlere dayanan mantıksal olarak oluşturulmuş adımlardan oluşması gerektiği iddiasına yol açtı.

Birçok uzman, Robert Gagné’nin taksonomisinin Benjamin Bloom’un taksonomisinin bir uzantısı olduğunu belirtiyor. Teorisi, bireylerin üç farklı alanda öğrendiği fikrini vurguladı: bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar.

Gagné’nin Öğrenme Koşulları beş öğrenme kategorisi içerir

Öğrenme Koşulları kitabı, çeşitli ana öğrenme kategorilerini içerir. Her öğrenme türü için farklı iç ve dış koşullara ihtiyaç vardır. Örneğin, bilişsel stratejileri öğrenmek için öğrenci veya öğrenci, yerleşik sorunlara yeni bir çözüm geliştirme pratiği yapma fırsatına sahip olmalıdır. Bu amaçla öğrenci ikna edici bir rol modele veya ikna edici argümanlara maruz bırakılmalıdır.

Gagné’nin Öğrenme Koşulları, her kategori için öğrenmeye yönelik çeşitli gereksinimleri açıklar.

Entelektüel beceriler

Prosedürel beceriler olarak da bilinen entelektüel beceriler, bir öğrencinin hazır olup olmadığını belirlemenin en kolay yoludur. Bu beceriler kavramları, prosedürleri ve kuralları kapsar. Bu aynı zamanda ‘bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini bilmek’ olarak da adlandırılır.

 • Farklı bağlamlar/perspektifler kullanın
 • Uygulama ve değerlendirme için fırsatlar planlayın
 • Becerileri, bilgileri veya bileşenleri birleştirmek için sözlü göstergeler kullanın
 • Daha önce kazanılan bilgilerin geri alınmasını teşvik edin
 • Çalışma belleğinin sınırları içinde kalın; aynı anda çok değil
 • Farklı özelliklere dikkat edin

Sözel beceriler

Sözel becerilere açıklayıcı bilgi de denir ve bunlar öğrencinin öğrendiklerini açıklayıp açıklayamayacağını belirler. Açıklayıcı bilgi, farklı şekillerde hatırlanabilen farklı bilgi türlerinden oluşur. Burada, Gagné’nin tanımladığı gibi, önceden öğrenilen bilgi, yeni bilgilerin öğrenilmesine yardımcı olur.

 • Bilgileri etkili bir şekilde kodlamak için anlamlı bir bağlam sağlayın
 • Daha önce kazanılan bilgilerin geri alınmasını teşvik edin
 • Bilginin genelleştirilmesini teşvik edin
 • Bilgileri yönetilebilir bir şekilde sunun
 • Farklı özelliklere dikkat edin

Bilişsel Stratejiler

Gagné’nin Öğrenme Koşulları, öğrencilerin dahil olma, gözlemleme, kodlama, hatırlama, geri alma ve genel olarak düşünmeyle ilgili süreçler üzerinde kontrol uygulamalarını sağlamanın yolu olarak bilişsel stratejileri tanımlar. Başka bir deyişle, öğrencinin öğrenmek, düşünmek ve hareket etmek için kendi kişisel yolunu geliştirdiği anlamına gelir. Verilen talimatlar bilişsel perspektifin özünü oluşturur.

 • Stratejileri açıklayın veya gösterin
 • Stratejiyi uygulamak ve sonrasında eylemi değerlendirmek için fırsatları planlayın
 • Geliştirilmiş bir strateji veya sonucun yaratıcılığı veya özgünlüğü hakkında bilgi ve yapıcı geri bildirim verin

Motor becerileri

Motor beceriler, örneğin öğrencinin prosedürleri uygularken doğru sırayı kullanıp kullanmadığının analiz edilmesini gerektirir. Bu durum alt becerileri birleştirmekle ilgilidir. Bir eylemin pürüzsüzlüğünde, zamanlamada ve uygulama yoluyla harekette gelişme meydana geldiğinde, buna motor öğrenme diyoruz.

 • Uygulama ve değerlendirme için fırsatlar planlayın
 • Rutini belirlemek için sözlü veya diğer yönergeleri paylaşın
 • Başarıların doğruluğu hakkında hemen geri bildirim paylaşın
 • Zihinsel egzersizlerin kullanımını teşvik edin

Tutum

Tutumlar, her zaman doğrudan algılanamayan iç koşullardır. Gagné’nin Öğrenme Koşulları, tutumları duygusal bileşenler ve bilişsel bileşenler olarak tanımlar çünkü davranışları etkilerler. Tutumlar aynı zamanda bir şeye veya başka birine kıyasla öğrencinin eylemini etkileyen önyargıya da işaret eder.

 • İstenen tutuma dayalı olarak başarı beklentileri geliştirin
 • Öğrencilerin bir rol modeli olduğundan emin olun
 • Başarılı başarılar için geri bildirim verin

Bu öğrenme kategorilerinin her biri farklı talimatlar gerektirir. Bu durum örneğin eğitmenler için yararlı bilgilerdir. Liderler, Gagné’nin Öğrenme Koşullarındaki bilgileri derslerine yaratıcı bir şekilde dahil edebilirler. Daha iyi sonuçlar için koşullar veya gereksinimler değiştirilebilir.

Gagné’nin Öğrenme Koşullarında dokuz öğrenme düzeyi

Gagné’ye göre, eğitim faaliyetlerinin uygun şekilde planlanması yoluyla iç süreçleri destekleyerek öğrenme mümkün olduğunca kolay hale getirilmelidir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için Robert Gagné, öğrenme sürecini destekleyen bir dizi dokuz talimatı listeler. Bu dokuz talimatın her derste kullanılması gerektiğini belirtti. Gagné ve diğer araştırmacı Driscoll, bu olayların doğru sırada ve doğru şekilde uygulandığında etkili olduğunu öne sürüyor. Talimatların bir kişi tarafından mı yoksa bilgisayar tarafından mı verildiğinin önemi yoktur.

1. Dikkat çekin

Gagné’nin Öğrenme Koşulundan ilk talimat dikkat çekiyor. Her bir öğrenme sürecinin ilkesi öğrencinin motive olması ve yeni bilgiler almaya açık olmasıdır. Bu durum öğrencilerden isimleriyle bahsederek, onları soruna dahil ederek veya tüm dikkatlerinin bilgi sağlayıcıya yönlendirilmesi için onları sipariş vermeye çağırarak başarılabilir.

2. Hedefi belirleyin

Öğrenciler, oturumun sonunda öğrenme hedeflerinin ve kazandıkları becerilerin farkına vardıklarında sürece daha kolay dahil olabilirler. Öğrencilerle hedefleri paylaşarak, ders sırasında kendilerinden beklenenlerle ilgili kendi beklentilerini geliştirebilirler.

3. Önceki öğrenmeyi hatırlayın

Gagnés Öğrenme Koşullarında sıklıkla yinelenen bir kavram, daha önce öğrenilen bilgileri hatırlamaktır. Bağlamı açıklığa kavuşturmak önemlidir. Önceki bilgileri hatırlamak, dersten önce soru-cevap gibi çeşitli yollarla kolaylaştırılabilir. Öğrencilerin daha önce öğrendikleriyle ilgili bir sınava girdiği sınıflarda giderek daha sık bir online sınav yapılıyor.

4. Mevcut uyarıcı

Bu talimatlar öğrenilecek beceriye bağlıdır. Uyaranın istenen sonuçların özelliklerine yönelik olması önemlidir, böylece öğrenciler öğrenme deneyiminin doğasını ve nedenini anlayabilir.

5. Öğrenmeye rehberlik edin

Bu talimatlar ayrıca istenen sonuca da bağlıdır. Öğrenme desteği, bilginin uzun vadede saklanmasını ilerletmek için ön bilgilerden yararlanmakla ilgilidir. Bu durum öğrencilere anlamlı bir bağlam sunarak yapılır. Soruları olduğunda ya da problem çözmede ya da çözüm üretmede zorluk yaşadıklarında, problemi bağımsız olarak çözmelerini sağlayacak daha önceden edindikleri bilgileri onlara yönlendirebilecek bir rehber olmalıdır.

6. Açık performans

İlk beş talimat, öğrenme sürecinin etkili olmasını sağlamaya çalışır. Fakat bu talimatlar, öğrencinin öğrendiklerini etrafındaki insanlara ve kendilerine göstermesine izin verir. Öğrenme sürecinin başarılı olduğunun göstergesi olarak öğrenilen bir becerinin gerçekleştirilmesiyle ilgilidir.

7. Geri bildirim sağlayın

Öğrencilerin aldığı geribildirimin sadece çalışmanın doğru olup olmadığına bağlı olmaması çok önemlidir; ne kadar iyi yaptıkları, iyileştirme ile yapabilecekleri alanlar ve genel performanslarının nasıl iyileştirilebileceği de tartışılmalıdır.

8. Performansı değerlendirin

Bu talimatlar veya sürecin aşaması, yalnızca öğrencilerin pratik yapmak için yeterli fırsata sahip olması ve böylece bir becerinin ince ayarının yapılması durumunda gerçekleşebilir. Öğrenme hakkındaki çoğu teori, bilginin gerçekten kazanıldığını kanıtlamak için eylem gösterilerinin zaman içinde tekrarlanması gerektiği konusunda hemfikirdir. Hem biçimlendirici hem de özetleyici bir değerlendirme gerektirir. Biçimlendirici değerlendirme, sürekli değerlendirme sürecidir ve bir becerinin veya öğrenme yönünün hakim olduğunu göstermek için bir sürecin sonunda özetleyici değerlendirmeler yapılır.

9. Saklama/aktarımı geliştirin

Bilginin saklanmasını ve bilginin aktarımını geliştirmek, Gagné’nin Öğrenme Koşullarının son talimatıdır. Becerilerin elde tutulması ve transferini optimize etmek için farklı etkinliklerin kullanımının değerini bilmek önemlidir. Hafıza eğitimi için kullanılabilen çeşitli araçlar vardır ama çoğu durumda en iyi sonuçlar tekrarlarla elde edilir.

Ne düşünüyorsunuz?

Gagné’nin Öğrenme Koşullarının açıklamasına aşina mısınız? Etkili öğrenmenin koşullarının ne olduğuna inanıyorsunuz? Benjamin Bloom’un taksonomisi gibi diğer taksonomilerle benzerlikler görüyor musunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Gagné, RM (1962). Bilgi edinme. Psikolojik inceleme, 69 (4), 355.
 • Gagné, RM (1965). Öğrenme koşulları.
 • Gagné, RM ve Briggs, LJ (1974). Öğretim tasarımının ilkeleri. Holt, Rinehart ve Winston.
 • Gagné, RM (1975). Öğretim için öğrenmenin esasları. Dryden Press.
 • Gagné, RM (2013). Öğretim teknolojisi: temeller. Routledge.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın