Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. DISC Kişilik Testi Nedir?

DISC Kişilik Testi Nedir?

 • 5 March 2021
 • 152 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, William Moulton Marston tarafından yapılan DISC Kişilik Testi’ni açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü iletişim becerilerinin ve etkililik aracının temellerini anlayacaksınız.

DISC Kişilik Testi nedir?

Neden bazı insanlar değişimden hoşlanmazlar ve diğerleri bunu hayatlarında neden hoş görürler? Neden bazı insanlar liderlik ediyor ve diğerleri neden liderlik etmek yerine takip ediyor? Bunlar, DISC Kişilik Testi kullanılarak cevaplanabilecek sorulardan sadece birkaçı. DISC Kişilik Testi bir kişilik profili testidir. Bu davranışsal test, psikolog William Moulton Marston tarafından geliştirilmiştir. DISC Kişilik Testini kullanarak insanlar kendi kişiliklerini ve diğer insanlarınkini tam olarak anlayacaklar. DISC Kişilik Testi farklı üniversiteler tarafından bağımsız olarak incelenmiştir ve %90 güvenilirliğe sahip olduğu bulunmuştur.

DISC Kişilik Testinin Kişilik Türleri

Harfler aynı zamanda mizaç olarak da adlandırılan dört kişilik tarzını temsil eder: Baskınlık, Etki, Kararlılık ve Vicdanlılık. DISC Kişilik Testi, davranışlar ve bireyler arasındaki farklar hakkında bilgi sağlar. Ayrıca ihtiyaçlarının davranışlarını nasıl etkilediğini de vurgular. Her insan bir mizacı tercih eder ama farklı kişilik stilleri de mümkündür. DISC kişilik testi, tipleri iki çift karşıt olarak düzenler. Bir yandan Doğrudan ve Dolaylı, diğer yandan Görev Odaklı ve İnsan Odaklıyız.

Doğrudan dolaylı

Üç aşamalı bir süreç, birinin mizacını belirleyecektir. 1. Adım, bir kişinin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğunu belirler. İnsanlar sohbeti başlattıklarında, yüksek sesle ve net bir şekilde konuştuklarında, inisiyatif aldıklarında, çevik ve huzursuz olduklarında ve açıkça orada olduklarında doğrudur. Dolaylı insanlar düşüncelidir, başkasının inisiyatif almasını bekler, yumuşak konuşurlar, sessizce hareket ederler ve düşük bir profile sahiptirler.

Görev odaklı – İnsan odaklı

2. Adım, birinin görev odaklı mı yoksa insan odaklı mı olduğunu değerlendirir. Görev odaklı davranış, görevlere ve süreçlere odaklanarak karakterize edilir. Görev odaklı bir kişi bilgi, gerçekler ve nedenler gerektirir ve tartışmalara katılmayı sever. Gerçeklere dayalı kararlar alırlar. Öte yandan, insan odaklı davranış, birisinin diğer insanlarla iyi iletişim kurmak istemesi ve bu kişinin uyumlu olması ve tartışmalardan veya çatışmalardan kaçınma gerçeğiyle karakterizedir. Duygulara dayalı kararlar alırlar.

DİSK Mizaçlar

Üçüncü adım, adım 1 ve 2’nin sonuçlarını birleştirir. Bu durum DISC mizaçlarından birini oluşturur.

Doğrudan+Görev odaklı=Baskın

Bu durum iddialı davranış, sonuç odaklılık, yüksek sesle konuşma, risk alma ve sabırsızlık havasıyla karakterizedir.

Doğrudan+İnsan Odaklı=Etkileşimli

Bu durum birinin hevesli, olumlu ve iyimser olduğu anlamına gelir. Yeni fikirler peşindeler ve trendlere karşı duyarlılar. Yüksek tempolu çalışanlar ve yoğun bir konuşma tarzları var. Duygularını karar verme sürecine dahil ederler.

Dolaylı+İnsan Odaklı=Kararlı

Bu kişi dinleyicidir, arkadaş canlısı bir görünüme sahiptir, kibar, hizmet odaklı ve mütevazıdır. Sadıklar ve kararlarını erteleyecekler.

Dolaylı+Görev odaklı=Vicdanlı

Bu durum bir kişinin gerçeklere dayalı, biraz mesafeli ve resmi olduğu, kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyduğu ve bazen ifade vermediği anlamına gelir. Garantiler istiyorlar ve gerçeklere ve sonuçlara dayalı kararlar alıyorlar. Genellikle analitik düşünürler.

DISC Kişilik Testinin Uygulanması

DISC Kişilik Testi çeşitli nedenlerle kullanılabilir: kişisel gelişim ve liderlik eğitiminden işe alma ve seçme ve profil raporlarına kadar. DISC kişilik testinden elde edilen bilgileri kullanarak, insanlar kendi eylemlerini, meslektaşlarının ve müşterilerinin eylemlerini daha iyi anlayacak ve bunun sonucunda insanlar birbirlerini daha iyi anlayacaklar. Çatışmaların önlenmesi veya azaltılması için birbirlerinin kişisel ihtiyaçlarını daha fazla karşılayacaklar. Bu durum güven ve etkili işbirliği için bir temel sağlar.

Ne düşünüyorsunuz?

DISC Kişilik Testi günümüzün modern şirketlerinde hala uygulanabilir mi? Ve eğer öyleyse, onu nasıl kullanıyorsunuz ve genel sonuçlar nelerdir? Hala dört kişilik tarzı var mı yoksa yenileri var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Slowikowski, MK (2005). Liderlik ve iletişime rehberlik etmesi için DISC davranışsal aracını kullanmak. AORN dergisi, 82 (5), 835-843.
 • De Jonge, J. ve Dormann, C. (2003). DISC modeli: İş stresinde talep kaynaklı gerinim telafi mekanizmaları. Hizmet mesleklerinde mesleki stres, 43-74.
 • Merloni, A., Fabian, AC ve Ross, RR (2000). Kara delik adayları için çok renkli disk modelinin yorumlanması üzerine. Royal Astronomical Society’nin Aylık Bildirimleri, 313 (1), 193-197.
 • Marston, WM (2013). Normal İnsanların Duyguları. Cooper Press.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın