Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Psikoloji
 3. Büyük Beş Kişilik Testi Nedir?

Büyük Beş Kişilik Testi Nedir?

 • 20 August 2021
 • 73 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Beş Büyük Kişilik Testi’ni açıklamaktadır. Bunu okuduktan sonra, bu Kişilik teorisindeki farklı türlerin temellerini anlayacaksınız.

Beş Büyük Kişilik Testi nedir?

Kişilik, psikolojide önemli bir rol oynar. Bu durum kişilik türleri üzerine yapılan çalışmaların sayısı ve mevcut kişilik testlerinin sayısı ile gösterilir. Yirminci yüzyılın başında, psikologlar Gordon Allport ve Henry S. Odbert, insanın karakterini tanımlayan sözlükten 4,500 terimden oluşan bir liste derleyerek farklı kişilik özelliklerini araştırdılar. Bu terimlere dayalı olarak, büyük bir grup insan tarafından doldurulan bir anket oluşturuldu. Farklı kişiliklerdeki kümeleri veya kalıpları keşfetmeye yardımcı olmak için verilen cevaplara dayanarak istatistiksel teknikler yayınlandı.

Bu terimlerin çoğu kapsayıcı bir temada yer alabilir. Oregon Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olan Lewis Goldberg, teorisinde bu temalar üzerinde çalıştı ve bunlara ‘Büyük Beş’ adını verdi. Büyük beş, bir kişilikteki en önemli kişilik özelliklerini gösterir. Büyük Beş taksonomisi, çağdaş psikologlar arasında genel olarak kabul gören bir kişilik modelidir. Şu anda örneğin personel seçiminde kullanılmaktadır ve birçok akademik kayıt testinde sabit bir bileşendir. Beş faktör modeli (FFM) ve Beş Büyük kişilik özellikleri olarak da bilinen Beş Büyük Kişilik Testi modeli.

Beş Büyük Kişilik Testinin beş alanı

Verilen cevaplara dayanarak bir kişilik tipi oluşturulur. Bu kişilik tipi beş alan içerir. Her alan adı, söz konusu kişinin bir dizi özelliğini içerir. Beş Büyük Kişilik Testi modelinin özelliği, puanların normal olarak dağıtılmasıdır. Özellikler kişi başına çok güçlü veya çok zayıf olabilir. Bu durum örneğin, bir kişinin aşırı derecede içe dönük veya aşırı dışa dönük olması gerekmediği ama bu iki uç arasında bir skorun da mümkün olduğu anlamına gelir. Bu örnekte, kişi o zaman bir ambivert olacaktır.

Beş Büyük Kişilik Testi modeline göre, bir kişilik OCEAN kısaltmasından hatırlanması gereken beş özellikten oluşur:

1. Açıklık

Açıklık, bir kişinin yeni deneyimlere açık olma veya merak etme derecesidir. Bu alanda yüksek puan alan kişiler sanatsal ve kültürel deneyimler yaşayabilir. Bu yüzden yaratıcılık, bu alanda önemli bir özelliktir. Günlük hayatta bu, müzeleri ziyaret etmek, aynı zamanda müzik dinlemek ve yeni, bilinmeyen yerlere seyahat etmek anlamına gelebilir. Bu yeni destinasyonlarda, bu bilinmeyen kültürlere bir göz atmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Bu alanda daha düşük puan alan kişiler riskten kaçınır ve belirsizliklerden kaçınmayı tercih eder. Bir kişinin kendisini tanımadığı bir görüşü veya vizyonu olduğunda da şüphelenebilirler. Yeni deneyimleri merak etmeyen insanlar tahmin edilebilirdir ve kendi rahat bölgelerinde kalmayı tercih ederler. Rutinleri ve gelenekleri takdir ederler.

Açıklık, genellikle zeka ile bağlantılıdır çünkü yeni deneyimlere açık olan insanlar genellikle yeni bilgiler edindikleri bir ortamda son bulurlar. Bu fenomen aynı zamanda entelektüel merak olarak da adlandırılır.

2. Vicdanlılık

Kişiliğin bu boyutu, bir kişinin eylemleri ve bunlara eşlik eden sonuçları konusunda ne kadar bilinçli olduğunu gösterir. Bu şunları içerir: vicdanlılık, çalışkanlık, sorumluluk duygusu, sorumluluk, güvenilirlik ve öz disiplin.

Bu ölçekte düşük puan alan kişiler, bu özellikte yüksek puan alan kişilere göre daha az motive olmuş davranış gösterirler. Daha az vicdanlı olan insanlar genellikle kaosla daha iyi başa çıkar ve yapılandırılmış bir şekilde çalışmazlar. Bu özellikler, yüksek puan alan erkeklerden daha az dakik olmalarını sağlar. Kaygısız yaşam tarzları bazen dürtüsel kararlar vermelerine neden olur.

Bu ölçekte yüksek puan alanlar genellikle organize ve güvenilirdir. Yaşam vizyonları söz konusu olduğunda, kararlı ve hırslıdırlar. Kendileri için yüksek hedefler belirlerler ve onlara ulaşmak için yeterince motive olurlar. Vicdanlı insanlar zaman yönetiminde iyidir ve başarıya ulaşmaya odaklanırlar.

3. Dışa dönük

Dışadönüklüğün özelliği, birisinin az ya da çok sosyal uyarana ihtiyacı olup olmadığını gösterir. Yüksek puan alan kişi daha dışa dönüktür ve daha düşük puan alan kişi daha içe dönüktür. Bu iki uç nokta arasında puan alan kişi belirsiz olarak tanımlanır.

Dışadönükler yeni insanlarla tanışmayı severler ve kendilerini yabancılara tanıtmaktan çekinmezler. Enerjik, sosyal ve arkadaş canlısı olarak tanımlanırlar ve geniş bir grup insan tarafından çevrelenmeyi tercih ederler. Dışadönükler bazen içe dönükler tarafından baskın olarak algılanır ve sürekli ilgi arıyorlarmış gibi görünür.

İçedönükler çekingen davranır ve genellikle utangaç veya bastırılmış olarak deneyimlenir. Genellikle dışa dönüklere kıyasla tamamen zıt gözlemlenebilir davranışlar sergilerler ve deneyimlerinden enerji elde ederler. İçedönükler dışa dönük insanlardan daha az konuşurlar ve büyük gruplar halinde kendilerini korkmuş hissederler. Daha küçük insan gruplarında, tercihen tanıdıklarda kalmayı severler. İçedönüklerin dışa dönüklerden daha küçük bir sosyal ağları olmasına rağmen, genellikle yakın bir grup iyi arkadaşa sahiptirler.

4. Fedakarlık

Özgecilik, bir kişinin davranışının başkalarının ihtiyaçları tarafından belirlendiği bir yaşam tarzı veya inançtır. Birisi ilgisiz birine yardım ettiğinde, bu kişi bencil ve fedakar.

Bu ölçekte yüksek puan alan bireyler, arkadaş canlısı ve yardımsever, aynı zamanda naif ve istekli olarak deneyimlenirler. Bu özelliklerin tehlikesi, kolaylıkla kötüye kullanılabilmeleridir. Başkalarına güvenirler ve ellerinden geldiğince yardım etmeye isteklidirler. Bu yüzden bir takımda genellikle iyi performans gösterirler, işbirliği onların en büyük önceliğidir. Dolayısıyla bu insanların çatışmalardan ve yüzleşmelerden hoşlanmaması şaşırtıcı değil. Arabuluculuk yapılması gerektiğinde işlerini yaptıklarını hissederler ve sevdiklerini memnun etmeyi severler.

Bu alandaki daha düşük puan, kişinin her zaman nahoş olarak algılandığı anlamına gelmez ama daha çok bilgiçlikçi veya rekabetçi olduğu söylenir. Daha az yardımsever veya uzlaşmacı olmaları, başkalarının niyetlerine güvenmedikleri içindir. Daha düşük puan alan insanlar daha çok egoist ve bencil olarak görülür.

5. Nevrotiklik

Nevrotiklik, bir kişinin hassas ve gergin ya da kendine güvenen ve kaygısız olma derecesidir. Bu özellik, bir kişinin korku, öfke veya kırılganlık duygularını ne kadar hızlı gösterdiğini veya duygusal olarak ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Bir kişideki pozitiflik derecesi, bu alandaki puanlardan da elde edilebilir.

Bu özellikte yüksek puan alan nevrotik insanlar genellikle sinirli ve huzursuz hissederler. Bu durum örneğin kötü bir haber duyduktan sonra patlayıcı bir duygusal patlamayla ifade edilebilir. Bu insan grubunun bir özelliği, genellikle küçük şeyler için endişelenmeleridir. Bunun nedeniyse sorunları hakkında çok fazla düşünmeleri ve onları genellikle olduklarından daha büyük hale getirmeleridir.

Bu ölçekte daha düşük puan alan insanlar duygusal olarak daha kararlıdır. Genel konularla daha az ilgilenirler ve genellikle olumlu bir öz imaja sahiptirler. Bu insanlar, stresli durumları sakin bir şekilde tahmin edebilir ve sorunlarını olduğu gibi görebilirler.

Pratikte Beş Büyük kişilik özelliği

İşe alım uzmanları, bir adayın başvurdukları pozisyona uygun olup olmadığını veya şirketin vizyonuna uyup uymadığını belirlemek için yıllardır Beş Büyük Kişilik testini kullanıyor ama bu yöntem aynı zamanda insanları eğitmek veya koçluk yapmak için de kullanılıyor. Adaylar hakkında nispeten güvenilir bir ilk izlenim verir ama iki kişi aynı değildir. Aynı kişilik tipini paylaşsalar bile, birbirlerinden maddi olarak farklı olabilirler ve farklı güçlü ve zayıf yönlere sahip olabilirler. Beş alanla bağlantılı bir dizi konuya özgü özelliğin oluşturulması, işin adaya ne kadar uygun olduğu konusunda daha fazla netlik sağlamaya yardımcı olabilir.

Bir kişiye en uygun meslek, kişilik tipine bağlıdır. İşbirlikçi, yoğun bir ortamda, dışa dönük bir kişi, içe dönük bir tipten daha hızlı evinde hissedecektir. İçine kapanık biri, temasın daha az kişisel olduğu bir iş yerini takdir edecektir. Kendi fikirleri üzerinde çalışma özgürlüğüne sahip olmak, içe dönük bir kişinin kendisinden daha fazlasını elde etmesine yardımcı olur. Genel olarak, üçüncü özellik, doğruluk, en iyi, birinin işte iyi performans gösterip göstermeyeceğini gösterir.

Ne düşünüyorsunuz?

Beş Büyük Kişilik Testi’ni kullanma deneyiminiz nedir? (Potansiyel) çalışanların işe alımında Beş Büyük Kişilik Testi uyguluyor musunuz? Beş farklı karakter özelliğini tanıyor musunuz yoksa eklemeleriniz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Goldberg, LR (1990). Alternatif bir “kişiliğin tanımı”: büyük beş faktörlü yapı. Kişilik ve sosyal psikoloji dergisi, 59 (6), 1216.
 • Barrick, MR ve Mount, MK (1991). Beş büyük kişilik boyutu ve iş performansı: bir meta-analiz. Personel psikolojisi, 44 (1), 1-26.
 • John, OP ve Srivastava, S. (1999). Beş Büyük özellik taksonomisi: Tarih, ölçüm ve teorik perspektifler. Handbook of Person: Theory and Research, 2 (1999), 102-138.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın